ust_banner

sol_blok

Ana sayfa
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz."

(Âl-i İmran S., 64)

"Tarafsız, bağımsız, öğretici ve objektif değiller"

- Öyleyse ne yapmalıyız üstad! Onlar bizi yıkmak için Oryantalizmi yani Doğubilimini kurmuşlar, buna karşı bizim de aynı nitelikte bir Batıbilimi mi kurmamız gerekir?

- Yok be azizim! Bir kere bunun için adamlar asırlarca çalışıp, hesaba kitaba sığmayacak kadar para harcamışlar. Onlar İslamı ve Müslümanları yok etmek, doğuyu işgal edip sömürgeleştirmek için bin yılı aşkın bir zamandan beri var güçleriyle çalışmışlar, oryantalizmi de bir saldırı aracı, siyasi bir doktrin olarak kullanmışlar, ancak iki asırdan beri bu amaçları doğrultusunda ciddi başarılar elde edebilmişler.

Batılıların bu başarıları da onların üstün veya güçlü olmalarından, yöntemlerinin, amaçlarının doğruluğundan değil, Müslümanların kendi hata ve kusurları, bilerek veya bilmeyerek içine düştükleri gereksiz tefrikaları, fitne ve fesatların içine dikkatsizce dalmaları, anlamsız ihtilaf ve çekişmeleri, yanlışları, görevlerini ihmal etmeleri, ilme sırt çevirmeleri, üstün ahlak ve faziletlerini koruyamamaları gibi sebeplerle zaafa düşmelerinden, güç ve kuvvetlerini kaybetmelerinden, Allah katındaki kadir ve kıymetlerini düşüren işlerinden dolayı Allah'ın nusret ve yardımından mahrum kalmaları gibi sebeplerden kaynaklanıyor.

Yoksa ne düşmanlarımız çok güçlü, ne oryantalizm iyi bir yöntem, ne de doğru bir metot ve ideoloji. Daha önce de belirttiğim gibi oryantalizm, ön yargılarla kendi mensuplarını bile kör eden, gerçekleri saptıran, insanları yanıltıp şartlandıran, yanlış yönlere sevk eden, olayları ve topladığı sınırsız bilgi ve verileri, enformasyonu objektif kriterlerle olduğu gibi değil, kendi baskıcı, sınırlayıcı, dar düşünce kalıpları içinde değerlendiren bir doktrinler ve uygulamalar paketidir. Buna gerçek anlamda ilim demek bile doğru olmaz.

Çünkü tarafsız, bağımsız, öğretici ve objektif değil. Batı bugün eriştiği bilimsel seviyesini temelde doğuya borçlu olduğu, ilmi, sanatı Müslümanlardan öğrendiği halde; oryantalistler bunun üzerinde pek durmazlar, Müslümanların en azından yükselme ve fetihler devrindeki yüksek kültürlerinden, ahlak ve faziletlerinden hiç bahsetmezler.

Halbuki insan, hele bir bilim adamı eleştirilerinde tarafsız olmalı, iyi nitelikler, ahlak ve faziletler kimde bulunursa bulunsun takdir etmeli, hata, kusur, yanlışlık, zulüm ve haksızlık kimde olursa olsun eleştirmeli, tek tek kişilerde gördüğü olumsuzlukları da toplumun tamamına teşmil ederek, herkesi birden suçlamamalıdır. Bilimsel zihniyet bunu gerektirir.

Bizim oryantalizm gibi bir disiplin geliştirmeye batılılar kadar ne zamanımız, bunun için ne yetişmiş insanımız, ne de yeterli paramız var! Bu şart da değil! Ama kendimizi, hatalı ve doğru davranışlarımızı, iyi kötü yönlerimizi, kayıplarımızı kazançlarımızı, karlarımızı zararlarımızı, dünümüzü bugünümüzü, eksiğimizi fazlamızı, dinimizi davamızı, kültürümüzü, bilimsel birikimimizi ve açıklarımızı, dünümüzü bugünümüzü, yapmamamız gerekirken yaptıklarımızı, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızı enine boyuna, derinlemesine bilmeye mecbur olduğumuz gibi; bizi yok etmek, köle etmek, bize zarar vermek için uğraşan düşmanlarımızı, onların dillerini, düşüncelerini, bizim için besledikleri emelleri, gaye ve amaçlarını, hile ve desiselerini de tanımaya, bunlara karşı zamanında çare ve tedbirler üretmeye mecburuz.

Her sahada adamakıllı yetişmiş, kendi kültürüne yabancılaşmamış çok sayıda ilim ve fikir adamları yetiştirmeliyiz. Bunun için de birimize ikimize değil, istisnasız hepimize düşen çok büyük görevler, sorumluluklar var. Hepimiz üzerimize düşen maddi ve manevi fedakarlıkları azami şekilde yerine getirmeliyiz.

 
alt_banner