ust_banner

sol_blok

ANA SAYFA
 
KURAN-I KER襤M

HAD襤SLER
襤NCELEME - ARATIRMA
GNDEM YAZILAR
BAKA HAK襤KATLER
M襤FTAHU'L-CENNEH
(Cennetin Anahtar覺)
<< Tamam覺n覺 Oku >>
 
EKMEN襤K KUTSAL K襤TAP
<< Tamam覺n覺 Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-覺 Mukaddes
 
Linkler
襤letiim

"(Res羶l羹m) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve H覺ristiyanlar!) Sizinle bizim aram覺zda m羹terek olan bir s繹ze geliniz: Allah'tan bakas覺na tapmayal覺m; O'na hi癟bir eyi e tutmayal覺m ve Allah'覺 b覺rak覺p da kimimiz kimimizi ilahlat覺rmas覺n. Eer onlar, yine y羹z 癟evirirlerse, ite o zaman; 'ahit olunuz ki, biz M羹sl羹manlar覺z' deyiniz." (l-i 襤mran S., 64)

CENNET襤N ANAHTARI
“Cennetin Anahtar覺” Kitab覺’ndan G羹zel S繹zler

S.108 “Zir璽 ilimsiz nesne heb璽尨-i menurdur ve ilm amel廙 k藺lav藺z覺d覺r amel U癟ma覺 k藺lav藺z覺d覺r.”
“襤limsiz(1)ey boa gitmitir. 襤lim ilerin k覺lavuzudur ve iler de cennetin!...”

S.108 “Hel璽l m璽ldan zek璽t vr廙p yal璽n ve 纂aybet s繹ylemek ve k繫culuk tmek alt藺n sinle 羹zerine sa癟mak gibi olur. Zir璽 繹l羹ye ol alt藺ndan hi癟 a廜廜覺 yok”
“Helal maldan zek璽t verip yalan, g覺ybet ve dedikoduculuk etmek, alt覺n tep- siyle 羹st羹n羹 kirletmek gibidir. 羹nk羹 繹l羹ye(2) o alt覺ndan hi癟 fayda yok”.

S.108“M羶s璽 eyitdi il璽h簾 kan纂i kulu bayrakd藺r(3)
“Musa dedi ki: Ya Rabbi! Hangi kulun bayrakt覺r?”

S.116 “M羶s璽 eyitdi il璽hi yeri g繹廎 ̄ ar覺 yaratmazdan ondan kandeyid廙 Hak-Te’璽l璽 eyitdi bir inci 羹zerindeydim kim ardan ve k羹rs簾den
ondan 疸廙 yaratm覺d覺m ol incini b羹y羹kl羹廎 ̄ bey羹z bi y覺ll覺k yol idi”.
“Hz. Musa: Ya Rab! Yeri, g繹羹 ve uzay覺 yaratmadan nerdeydin?
Hak-Ta璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Bir inci 羹zerindeydim. G繹kten ve g繹羹n k羹rs羹s羹nden ‘繹nce’ onu yaratm覺t覺m. O incinin b羹y羹kl羹羹 bey羹z bin y覺ll覺k(4). yoldu.”!...

S. 117 “...ol evvel Tar覺y覺m kim benden 繹den nesne yoidi ve ben 璽hir Tar覺y覺m kim benden sora nesne kalacak de廎﹥ld廙r”
“Ben O 繹ncesiz Tanr覺y覺m ki, benden 繹nce bir ey yoktu; ve ‘Ben’ O sonsuz Tanr覺y覺m ki, benden sonra bir ey olmaz(5).

 

(1)Bkz. bkz. benzer s繹zler: Apokrafiler; Hz. S羹l. Bilgelii 3/11“Z簾r璽 hilm-i hikmeti ve ilm-i alemi h簾癟e sayanlar miskindir ve bu ekil 羹mmetleri 羹m簾di b璽t覺ld覺r.”
“Alemin hikmetini ve ilmini hi癟e sayan miskindir ve bu ekil insanlar覺n 羹m簾di de botur.’’
(2)Bkz. benzer s繹zler: Apokrafiler Ekl. 30/19*Mez璽ra d繹k羹 neye yarar z簾r璽 ne yer ne koklar Allah Te尪璽l璽da merd羶d olunan dahi b繹yled廙r.
19*“Mezara sunu neye yarar? 羹nk羹 ne yer, ne koklar! 襤te y羹ce Allah’tan reddolunan da b繹yledir.”.
(3)Simge: Benzetme; bkz. -H. E. Ad覺var “K覺z, Sinekli Bakkal’覺n erkek d羹nyas覺na meydan okuyan bir bayrak gibiydi.”
(4)Eski tarihlerde milyon, milyar gibi ifadeler yoktu. ‘I覺k y覺l覺’ gibi bir d羹羹nce de yoktu! G羹n羹m羹z bilgisine g繹re evrenin b羹y羹kl羹羹n羹n 50 milyar 覺覺k y覺l覺 uzunluunda olduu d羹羹n羹l羹yor. Bu nedenden metindeki “500 bin y覺l” deerini 500 milyon 覺覺k y覺l覺 olarak d羹羹nmemiz gerekiyor.
(5)Bkz.襤ncil Vah. 22/13 ile kar覺lat覺r覺n “Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, balang覺癟 ve son benim.”


Mift璽hu'l-Cenne(t) CENNET襤N ANAHTARI

 

Eserin Ad覺

M襤FTAHU’L CENNEH

( CENNET襤N ANAHTARI )

M羹ellifi

AHMED-襤 D

 

Osmanl覺 T羹rk癟esi’nden G羹n羹m羹z T羹rk癟esine Uyarlayan

Kadir Ak覺n

Anadolu ni. A癟覺k繹retim Fak. Tarih Lis. .
kadir.akin1@gmail.com

 

 

Tashih - Redaksiyon ve Edit繹r
Hakk覺 Bayraktar
bayraktarhakikat@gmail.com

Kapak : H.B.

 

Her hakk覺 mahfuzdur. Telif hakk覺 sahipleri Kadir Ak覺n ve Hakk覺 Bayraktar’覺n yaz覺l覺 izni ol- madan Osmanl覺 T羹rk癟esi orijinal kopyas覺 ve g羹n羹m羹z T羹rk癟e metninin bir k覺sm覺 ya da tama- m覺, -hi癟bir ekilde ve hi癟bir yolla- yeniden 羹retilemez ve da覺t覺lamaz. (Kaynak g繹stermek art覺yla, y羹z c羹mleyi ge癟meyen izinsiz al覺nt覺lar yap覺labilir.)

 

M襤FTAHU’L-CENNE(H)
CENNET襤N ANAHTARI

AHMED-襤 D

XIV.YZYIL

ESK襤 ANADOLU TRKES襤 ASLINDAN

GNMZ TRKES襤

 

 

KAD襤R AKIN

 

DOU H襤KYELER襤NDE SEMBOL襤K ANLATIM

 

Bu kitap da: “Binbir gece masallar覺” gibi dou edebiyat覺nda g繹r羹len; meta- for, istiare, eretileme, mecaz, tebih, alegori, fabl gibi sembolik yakla覺mlarla hi- k璽yelerini anlat覺r. Bazen dini deerler Kutsal metinlerden aktar覺larak dorudan doruya verilir. Ayr覺ca ger癟ek anlat覺lar da s繹zl羹 edebiyat 癟er癟evesinde kaleme al覺n覺r.

Sembolik anlat覺m bir duygu, d羹羹nce ve inanc覺n daha etkili ve vurucu bir ekilde aktar覺labilmesi i癟in kendi ger癟einin d覺覺nda bir baka simgede somutlanarak anlat覺lmas覺d覺r. Kavramlar, anlay覺lar, d羹羹nceler kiiletirilir, duygular bir baka sem- bole d繹n羹t羹r羹l羹r. Sembolik anlat覺m biraz da k覺sa, 繹z ve youn anlatman覺n bir y繹n- temidir ve b繹ylece soyutlama ve simgelerle anlam kristalize edilir, parlat覺l覺r.

Bu anlamda sembolik anlat覺mlar kapal覺, 繹rt羹k, hatta zaman zaman da "ifreli"dir. Bu y羹zden de onlar覺n d羹nyas覺n覺n deifresi zordur. Felsefi arka plan覺 olan bu metinler, kendini kolay ele vermeyen, derinlikli ve 癟ok katmanl覺 bir bi癟emle var olur. Arkalar覺nda 癟ar覺覺msal, youn bir anlam vard覺r ve 璽deta kavramlar konu- maktad覺r. Bazen anlat覺mdan, kurmacadan uzakla覺p deneme diline evrilir bazen t羹rler aras覺nda ge癟iler yapar ama her durumda felsefi youn c羹mlelerle oluurlar. Bu yap覺lar覺, bir yandan okunmalar覺n覺, anla覺lmalar覺n覺 zorlat覺r覺rken bir yandan da ya- r覺nlara tamalar覺n覺n nedeni olur. Bunlar覺n yaz覺nsal t羹rleri, bi癟imleri reddeden bir yap覺lar覺 vard覺r. Hem arkalar覺nda bir hik璽ye vard覺r hem de kahramanlar bildik insanlar deil kavramlard覺r, 癟ou kez de soyut kelimelerdir. Bu y羹zden, bir t羹rle , denemeye, risaleye, felsefi metne yaklaan yanlar覺 vard覺r. Hatta bazen b羹t羹n bunlar i癟 i癟e ge癟er.

Bazen bir felsefi g繹r羹 ve inanc覺n hik璽ye format覺na d繹n羹羹m羹 m羹 yoksa bir hik璽ye arac覺l覺覺yla felsefi g繹r羹羹n/inanc覺n ifadesi mi? Net deildir. Sembolik anlat覺mda yazarlar gelir ge癟er, y羹zeysel, s覺 ger癟eklerle uramay覺p eyada ve olayda deimeyeni yakalamak i癟in sembolik anlat覺ma, soyutlamaya y繹nelirler. B繹ylece ger癟ein anlam alan覺n覺 geniletmek, 癟oaltmak, kal覺c覺 k覺lmak isterler. 羹nk羹 sem- bolik anlat覺mda zaman, mek璽n, isimler a覺l覺p ger癟ek sembolletirilerek muhayyile- nin de devreye girmesiyle kal覺c覺l覺k salan覺r.

Sembol羹 k覺saca, kavramlat覺r覺lamayan, dile getirilemeyen, sezgi, izlenim ve ger癟ekliklerin ifadesi i癟in bavurulan bir y繹ntem, bir iletiim 繹gesi olarak tan覺m- layabiliriz. Bu anlamda sembol "a癟覺klanamaz覺n ifade bi癟imidir." Sembol, mesaj覺 ve muhtevay覺 temsil ederken, ger癟ein de yerine ge癟er. Sembol bununla da kalmaz, temsil ettii ger癟ein anlam alan覺n覺 derinletirir, gelitirir, 癟oalt覺r. 羹nk羹 "Balam覺 ne olursa olsun bir sembol her zaman ger癟ein birka癟 alan覺n覺n birliini a癟覺a 癟覺kar覺r.".


Mift璽hu'l-Cenne(t) CENNET襤N ANAHTARI

襤襤NDEK襤LER


S.6/ N SZ
S.7/ G襤R襤
S.8/ AHMED D' K襤MD襤R?

S.12 / I. BLM: Namaz, Niyaz
S.19 /“Yarat覺覺n Yarat覺a Secde Etmesi”
S.23 /‘Teslis’ Hakk覺nda
S.26/ M璽lik (Cehennem Melei)
S.29 / Kabil’in Ba覺lanmas覺
S.33 / Harun Reit ve Behl羹l

S.33 / II. BLM: Tevbe
S.42/ Allah’覺n Ba覺lama Kudreti
S.42/ eytana Apa癟覺k S繹vmemek
S:43/ Haks覺z Yere Adam ld羹rmek
S.47/ M璽lik’in Giysisi ve elinde ate denei
S:48/ Hz. Muhammed, mmetini Se癟iyor
S.48/ III. BLM: Kaza ve Kader
S.49/ “Kalem Korktu, Levh Titredi” Ne Demektir?
S.51 / Kefen H覺rs覺z覺

S.54 / IV. BLM: Recep Ay覺n覺n Faziletleri
S.59 / Alt覺 Y羹z Y覺l Yaay覺p, Tevrat ve 襤ncil’de Hz. Muhammet’in S覺fat覺n覺 Bulan Tan覺k

S.61/ V. BLM: aban Ay覺n覺n Faziletleri ve On Sekiz Bin lem
S.62/ Allah’覺n D繹rt Kitap ve D繹rt K覺bleyi Se癟mesi
S.62 / G繹n羹l Kirlilii Nas覺l Temizlenir?

S.65 / VI. BLM: Ramazan Ay覺n覺n Sevab覺
S.71 / U癟mak (Cennet) 襤癟indeki H羶riler


S.73 / VII. BLM: Kadir Gecesinin Faydas覺
S.76 / Sidret羹’l-M羹nteh璽 Aac覺
S.78/ Mira癟 Tekam羹l m羹d羹r?

S.79/ VIII. BLM: Sadaka, Zekat, F覺tra
S.81/ Halife Harun Reit ve Meczup
S.82/ Hz. Muhammet’in evlatl覺覺
S.83/ Cehennem Ateine Kar覺 Serzeni
S.90 / Hz. 襤brahim’in risalesi
S.92 / 襤dris Peygamber Hikayesi
S.94 / Cercis Peygamber Hikayesi
S.100 / Acayip Mahl羹k璽t覺n Hikayesi
S.103 / Hz. Musa’n覺n (a.s.) Yakar覺覺
S.106 / Cennetin ‘Reyyan’ Kap覺s覺
S.116 / Tanr覺’n覺n konumu ve 襤nci
S.120/ Musa’n覺n Yakar覺覺n覺n Sonu ve Dua.

S.121/ K襤TABIN EK MET襤NLER襤
S.121 /Had簾sler, Dualar ve vg羹ler
S.123/‘B繹l羹k b繹l羹k’ cehennemliklerin ba覺lanmas覺
S.124/ 1600 y覺l sonra gelecek olan “羹mmet” ve cennette evlilik
S.125/ Yaln覺zl覺k kime aittir?
S.126/ d Kavmi / edd璽d, ed簾d ve
襤rem Ba覺
S.126/ Heybetli Bir Y覺lan覺n yk羹s羹
S.127/ eyh Necd kimdir?
S.128/ D羹nyada hi癟 bilinmeyen bir s羹vari
S.129/ Cennetin inas覺
S.130/ Ba-覺 襤rem cennetinin tamamlanmas覺
S.135 / Semud kavmi
S.138 / Abid’in arzusu ve salvele.
S. 139 / Kaynaklar


6 Mift璽hu'l-Cenne(t) CENNET襤N ANAHTARI

N SZ

Bir g羹n atalar覺m覺zdan kalan 羹癟 y羹z y覺ll覺k metruk evin dam覺nda, bir yere sak- lanm覺 136 sayfa el yazmas覺 ka覺tlar bulundu. Eski yazma eserlerle urat覺覺m bi- lindii i癟in bu belgeler bir ekilde bana geldi. Ben de al覺r almaz hemen bir g繹z att覺m ve 癟ok eski Anadolu T羹rk癟esinin dil 繹zelliklerini ta覺d覺覺n覺, i癟inde bir癟ok “arkaik” kelimenin bulunduu d簾n簾 bir kitap olduunu fark ettim.

B繹yle bir kitapla ilk kez kar覺la覺yordum. Acaba yazar覺 kim ve ne zaman yaz覺ld覺 diye d羹羹nmeye balad覺m? Bu konuda tecr羹beli bir arat覺rmac覺 yazar olan Sn. Ahmet zalp’a dan覺t覺m ve kendisine de kitaptan bir metin par癟as覺n覺 繹rnek olarak g繹nderdim. O metinde bir adam覺n "doksan dokuz kiiyi haks覺z yere 繹ld羹rd羹羹" yaz覺l覺yd覺. Oradan yola 癟覺karak arat覺rma yapan Ahmet Bey, Fevziye Abdullah Tan- sel’in “Ankara niversitesi T羹rk癟e Metinler - 1971” dergisinde, s.20’de ayn覺 hikaye ile kar覺lat覺覺n覺 bana yazd覺. Burada kitab覺n Mift璽h羹’l-Cenneh ad覺n覺 ta覺d覺覺 ve Ahmed D璽'簾’ye ait olduu yaz覺lm覺t覺.

Bug羹nk羹 T羹rk癟e 癟evirisi bulunmayan bu eseri k羹lt羹r羹m羹ze kazand覺rmak gerektiini d羹羹nd羹m. Hemen -eksik sayfalar覺n覺 癟eitli k羹t羹phanelerden bularak- kitab覺n tamam覺n覺 elde ettim. nce transliterasyonunu yazd覺m, sonra da bug羹nk羹 T羹rk- 癟eye d繹n羹t羹rerek sadeletirdim. Metin i癟ine youn bir ekilde serpitirilmi olan 璽yetler, hadisler ve Arap癟a metinleri / dualar覺 da, ilahiyat癟覺 ve eitimci Hakk覺 Bay- raktar, kaynaklar覺na ulaarak okunu ve anlamlar覺yla tesbit ettii gibi dier metin- lerin okunuu ve bug羹nk羹 T羹rk癟emize 癟evrilmesi konusunda da b羹y羹k katk覺lar salad覺.

Dolay覺s覺yla, bu eserin k羹lt羹r羹m羹ze kazand覺r覺lmas覺nda en k羹癟羹k katk覺s覺 bu- lunan herkese; edebiyat癟覺 arat覺rmac覺 yazar N. Ahmet zalp(1)ve Mehmet Bedil’e(2), 繹zellikle -bu eseri benimle birlikte sahiplenen ve yay覺nlanma aamas覺na kadar ge- tiren- Hakk覺 Bayraktar Bey’e minnet ve 羹kranlar覺m覺 sunuyorum.

Kadir AKIN

 

 

 

(1): Bkz. s. 175, dip not.
(2): Kitab覺n orijinal n羹shas覺n覺n kaybolmamas覺n覺 salayan kii.


G襤R襤
Ahmed-i D璽’簾, La Fonten’den(1)癟ok 繹nce yazd覺覺 bu eserinde, -Dede Korkut masalla- r覺ndaki 羹slupla- hayvanlara ahlak簾 karakterler vererek, onlar覺 ah覺slar ile konuturmu ve bir insanl覺k dersi vermitir. Buna edebiyatta tehis (kiiletirme) ve intak (konuturma) sanat覺 denir. Ahmed-i D璽’簾’nin eserlerinin deeri -bu bak覺mdan-癟ok ge癟 farkedilmitir.

G繹k Tengri’ye inanan T羹rkler, Talas Sava覺’ndan (MS 751) sonra, amanlardan ve tabiat varl覺klar覺ndan medet ummay覺 b覺rakarak yava, yava 襤slam’覺 se癟milerdir.

Art覺k, Asya’n覺n bozk覺rlar覺 onlar i癟in dar gelmi “D繹rt nala gelip uzak Asya’dan, Ak- deniz’e bir k覺srak ba覺 gibi uzanan...” Diyar-覺 R羶m’u yurt edinmiler ve bir devlet kurmulard覺r.

Kurulan bu devletin yaat覺lmas覺 ve zamanla cihana h羹kmeder hale gelmesi, inanc覺 ve manev簾 deerlerinin salaml覺覺 ve k繹klemesiyle m羹mk羹n olmutur. Bu devletin k羹lt羹r ve medeniyette tarihe silinmez izler b覺rakmas覺nda, Ahmed-i D璽’簾 gibi fikir ve mana erlerinin katk覺s覺 inkar edilemez.

Dolay覺s覺ylaonunMift璽hu’l-Cenneh (Cennetin Anahtar覺) ad覺ndaki eseri, ‘devlet-i ebed-m羹ddet’ idealini ayakta tutmada itikad簾 ve manev簾 destek salam覺t覺r.
Elimizdeki Orijinal N羹shan覺n Baz覺 Teknik zellikleri

 • Kitap nesih t羹r羹, okunakl覺 Osmanl覺 T羹rk癟esi (Eski Anadolu T羹rk癟esi) ile, siyah isli m羹rekkep ve bazen de (繹zellikle 璽yetler, hadisler ve Arap癟a dualar) k覺rm覺z覺 m羹rekkeple yaz覺lm覺t覺r.

 

 • Kullan覺lan ka覺t kaliteli, beyaz ipek gibi, pamuk veya aa癟 kabuu kar覺覺m覺 olan bir ka覺t t羹r羹d羹r.
 • 羹r羹me ve kurt yenii yoktur. Yaln覺zca y覺llar覺n verdii y覺pranma ve iyi korunamamas覺 y羹z羹nden 羹zerinde yer yer y覺rt覺klar vard覺r.

 

 • Islanm覺 ve sonradan kurumu olmas覺na ramen, siyah is m羹rekkebi ile yaz覺lan yaz覺lar okunakl覺d覺r.
 • 28 x 19 cm ebad覺ndaki tek bir ka覺t (varak) ikiye katlanarak 14 x 19 cm’lik sayfalar haline getirilmitir. Sonra ikiye katlan覺lan yerin ortas覺na saa ve sola birer cm kalmak 羹zere iki cm eninde ince bir ka覺t yap覺t覺r覺larak salamlat覺r覺lm覺; sonra da sayfalar, soldan saa 1, 2, 3, 4汍eklinde numaraland覺r覺larak dikilip ciltlenmitir.

(1) LaFonten: d. 8 Temmuz 1621, Ch璽teau-Thierry, Fransa - 繹. 13 Nisan 1695, Paris, Fransa. Fabllar覺ndaki konular覺 ark klasiklerinden alm覺t覺r. Buna 繹rnek verilecek olunursa; Ezop (Antik Yunan airi; M.. 6. yy.) ve Beydeba (1. yy. Hintli masalc覺) yazm覺 olduu Kelile ve Dimne eserleri vard覺r.


8 Mift璽hu'l-Cenne(t) CENNET襤N ANAHTARI

 • Metnin b羹t羹nl羹羹n羹 ve genel anlam覺n覺 bozmayacak baz覺 c羹z簾 hatalar olsa da, m璽hir bir yazman taraf覺ndan yaz覺ld覺覺 bellidir.

 

 • Baz覺 kelimelerin 羹zerinde bulunan ve 癟ok dikkatli bak覺ld覺覺nda ancak anla覺labilen

-bir sa癟 teli inceliindeki- 癟izgiler, o kelimenin iptal edildiini g繹sterir.

 • Baz覺 sayfalar覺n solunda ve bo yerlerinde olan metne ait yaz覺lar, kitab覺n terc羹me s覺ras覺nda yaz覺ld覺覺n覺 d羹羹nd羹r羹r. 羹nk羹 eer baka bir Osmanl覺 T羹rk癟esi metinden al覺nm覺 olsa, yazman sat覺r sat覺r kelimeleri yerletirmekte zorluk 癟ekmezdi

Miftah羹'l-Cennet’nin Bilinen N羹shalar覺

 • Fatih Camii K羹t羹phanesi el yazmas覺.
 • R璽if Yelkenci K羹t羹phanesi el yazmalar覺 (2 adet).
 • Bursa Genel K羹t羹phanesi f覺k覺h kitaplar覺 aras覺nda kay覺tl覺 olan n羹sha.
 • Manisa 襤li Genel Kitapl覺k’ta olan n羹sha.
 • 襤BB (Atat羹rk Kitapl覺覺’nda) olan n羹sha.
 • 襤stanbul niversitesi Edebiyat Fak羹ltesi Seminer Kitapl覺覺 n羹shas覺.
 • Diyanet‘te olan n羹sha (2 Adet).
 • Milli K羹t羹phane‘de olan n羹sha.
 • S羹leymaniye K羹t羹phanesi'ndeki n羹sha (Esad Efendi B繹l羹m羹).
 • S羹leymaniye K羹t羹phanesi’ndeki n羹sha (Badatl覺 Vehbi Efendi B繹l羹m羹).
 • S羹leymaniye K羹t羹phanesi’ndeki n羹sha (Erzincan B繹l羹m羹).
 • Konya Koyunlu M羹zesi n羹shas覺.
 • Kadir Ak覺n arivindeki n羹sha (May覺s 2020, 136 sayfa).

 

AHMED D' K襤MD襤R?(1)

Ahmed D璽'簾 (d.1348? - 繹.1421 ?). Babas覺n覺n ad覺 襤br璽him, dedesinin ad覺 Mehmed’dir. Divan airi. iirlerinde as覺l ad覺n覺 mahl璽s olarak kullanan divan airlerinden 襤zzeddin Ahmed- i D璽'簾 aslen Germiyanl覺d覺r (K羹tahya ve 癟evresi). Seh簾 ve Lat簾f簾, D璽簾’nin Em簾r S羹leyman devri (1402-1410) airlerinden olduunu s繹yledikleri halde, Hasan elebi ve Mehmed S羹reyy璽 onu

 • Murad d繹nemi (1362-1389) airlerinden sayarlar. Vel羶d bir air olan D璽簾’nin eserlerine ba- karak onun I. Murad, Germiyan Beyi II. Y璽kub, Y覺ld覺r覺m Bayezid’in olu Em簾r S羹leyman ve
 • Murad devirlerini idrak ettii s繹ylenebilir. Kaynaklarda D璽'簾'nin bir s羹re Germiyan'da kad覺l覺k yapt覺覺, hatta bu g繹rev esnas覺nda muhtemelen Germiyan Beyi S羹leyman ah'覺n k覺z覺 ile Y覺ld覺r覺m B璽yez簾d'in 779/1377 - 1378 y覺l覺nda ger癟ekleen d羹羹n t繹renlerine de ahitlik ettii kay覺tl覺d覺r (Gelibolulu l簾 1277: 130; 襤sen 1998: 118). D璽簾’nin 繹l羹m tarihi bilinmemekt- edir. Ancak son eseri Tezkiret羹’l-evliy璽 olduuna g繹re, o tarihten sonra uzun s羹re yaamad覺覺 anla覺l覺yor. Bursa’da onun ad覺yla an覺lan bir cami, bir mahalle ve bir hamam vard覺r. Caminin yan覺ndaki D璽'簾 Dede adl覺 birinin mezar覺n覺n Ahmed-i D璽'簾’ye ait olduu s繹ylenmektedir.

 

(1): Ahmed D璽’簾’nin hayat覺 ve eserleri hakk覺nda ‘TDV 襤slam Ansiklopedisi’nden azam簾 繹l癟羹de yararlan覺lm覺t覺r (Bkz.: (Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-i-dai).

 

Ahmed-i D璽'簾 癟ou terc羹me olan sekizi mensur, alt覺s覺 manzum on alt覺 eser kaleme alm覺t覺r. Bunlar覺n tasavvuf簾 bir mesnev簾, evliya tezkiresi, r羹ya t璽biri, f覺k覺h, tefsir, in璽 繹rnekleri, t覺p, astronomi, lugat ve hadis 繹rnekleri gibi hemen hepsinin ayr覺 konularda yaz覺lm覺 olmas覺, ilgi alanlar覺n覺n geniliini g繹stermesi bak覺m覺ndan dikkat 癟ekicidir. Bu eserler unlard覺r:

  • Terc羹me-i Tefs簾r-i Ebu'l-Leys Semerkand簾.
  • Mift璽h羹'l-Cenne (Cennetin Anahtar覺).
  • Terc羹me-i Kit璽b羹't-Ta'b簾rn璽me.
  • Terc羹me-i Ek璽l-i N璽s覺r-覺 T羶s簾 (Terc羹me-i S簾 Fasl fi't-Takv簾m).
  • Teress羹l.
  • Cev璽hir羹’l-Ma’璽n簾.
  • Terc羹me-i T覺bb-覺 Nebev簾.
  • Ves簾let羹'l-M羹l羶k f簾 Ehli's-S羹l羶k.
  • Fars癟a D簾v璽n
  • Uk羶d羹'l-Cev璽hir.
  • C璽masbn璽me.
  • T羹rk癟e D簾v璽n.
  • Vasiyyet-i N羶irev璽n-覺 dil be-Pusere H羹rm羹z-i T璽cd璽r.
  • engn璽me.
  • M羹fred璽t.
  • Terc羹me-i Tezkiret羹'l-Evliy璽.

 

Sol sayfada isimleri yaz覺l覺 eserlerden yaln覺zca ‘Mift璽h羹’l-Cenne’, Lu'lu’ Paa (Bir Ger- miyan paas覺 olduu d羹羹n羹l羹r)(2) taraf覺ndan Arap癟adan T羹rk癟eye 癟evrilmi ak璽ide dair bir eserdir. Bu metin 羹zerinde iki y羹ksek lisans ve bir de doktora tezi yap覺lm覺t覺r(3).

Eer 癟eviride, baz覺 yerlerdeki ifadelerin a癟覺klanmas覺nda yetersiz kald覺ysak,bunu mazur g繹r羹n羹z. 羹nk羹 Arap癟a harflerinin zor okunmas覺, baz覺 kelimelerin kar覺l覺覺n覺n bulunmamas覺 ve Eski Anadolu T羹rk癟esi ile Arap癟a’n覺n telaffuzu, buna neden oluyor. Ayr覺ca Eski Anadolu T羹rk癟esi ve Arap癟a, kendi dilinden baka dillere 癟evrildii zaman, kendi 繹z羹ndeki incelii ve anlam覺 veremez. Nitekim hadis, dua ve kelam kendi anadilinde olduu gibi baka dillerde reva癟 bulamaz.

Kadir Ak覺n - Hakk覺 Bayraktar

 

 

(2):Bupaan覺n,kitab覺nmasraf覺n覺devlethazinesindenmi,yoksakendikesesindenmikar覺lad覺覺me癟huld羹r ama Anadolu’ya yay覺lan T羹rklerin -bir devlet kurarak- b繹yle kitaplarla imanlar覺n覺 ve ahlaklar覺n覺 pekitirdii / y羹celttii aikard覺r. Bunun gerekli olduu o devrin y繹neticilerinin siyas簾 bilin- cinde de mevcuttur. Bu y羹zden L羹'l羹 Paa madd簾 ve manev簾 katk覺dan 癟ekinmemitir.
(3): - 襤stanbul niversitesi Edebiyat Fak羹ltesi T羹rk Dili ve Edebiyat覺 Blm. Mezuniyet Tezi: Mu- hammed Yelten. Tezi Y繹neten: Prof. Dr. Faruk Kadri Timurta, 襤stanbul 1977.

 • Sel癟uk niversitesi Eski T羹rk Ed. Bilim Dal覺, Kemal Kahraman, Konya 1989.
 • G羹rerG羹lsevin,'Mift璽hu’l-Cenne, Metin - Dil zellikleri - S繹z Dizini', 襤n繹n羹 niversitesi Sosyal Bilimler Enstit羹s羹 (Yay覺mlanmam覺 Doktora Tezi), C. I-II, Malatya, 1989.

M襤FTHU’L CENNE(T)[1]
(Cennetin Anahtar覺)

Ka尪bu'l-Ahbar(2) Kitab覺nda diyor ki:
Hz. S羹leyman (a.s.) huzurunda, turna 繹tt羹 ve dedi ki: Ey halk hi癟 bilir misiniz bu turna ne diyor? Dediler: “Allah bilir ve O’nun Resul羹 bilir”. S羹- leyman (a.s.): Ni癟in bu eyi yap覺yorsunuz? Onlar覺n sonu k繹t羹d羹r. Sonra 羹veyik 繹tt羹 ve S羹leyman (a.s.) 繹yle dedi: Hi癟 biliyor musunuz ne diyorlar? Bilmiyoruz. Bu diyor ki; ey insanlar! Keke anan覺zdan domasayd覺n覺z. Son- ra tavus 繹tt羹 ve dedi ki: Biliyor musun ne diyor? S羹leyman dedi: Bu di- yor ki: Ey miskin Ademolu! Bug羹n (S.13) bunda ne ilersen, yar覺n onda ona g繹re azab覺n覺 g繹r羹rs羹n. Ve h羹dh羹d(3)繹tt羹. S羹leyman: Ne dediini biliyor mu- sunuz? diye sorduunda; ‘bilmiyoruz’ dediler. S羹leyman: Bu diyor ki; diye s繹ze balad覺. Her kim Allah’覺n halk覺n覺 esirgemezse Allah da onu esirgemez. Saksaan 繹tt羹 ve S羹leyman: G羹zeel, dedi. Bu diyor ki... siz biliyor mu- sunuz ne dediler? Bilmiyoruz. S羹leyman der: Bu diyor ki; g羹nahlar覺n覺z- dan 癟ekinin ey Allah’覺n g羹nahkar kullar覺! Ve hemen 癟aylak 繹tt羹. S羹leyman dedi ki: Bilir misiniz ne dediler? Bilmiyoruz. S羹leyman dedi: Bu diyor ki, her yaayan (S.17) 繹lecek ve her yeni ey eskiyecektir(*). Sonra g羹vercin 繹tt羹. S羹leyman dedi: Bilir misiniz ne diyorlar? Bilmiyoruz. S羹leyman dedi:
Bu der ki, ey benim Ulu Tanr覺m! Yerleri ve g繹kleri y羹celiinle doldurdun. Sonra kumru s繹yler: Ey Tanr覺m/alab覺m(4)Muhammed’i sevmeyenlere ve onun soyunu sevmeyenlere lanet olsun! Sonra karga 繹tt羹. S羹leyman dedi ki:
Biliyor musunuz ne s繹ylediler? Bilmiyoruz. S羹leyman dedi: Bu diyor ki: Yery羹z羹nde Allah’覺n kullar覺na zulmedenlere lanet olsun!” Sonra dev- lenge癟(5) kuu 繹tt羹: S羹leyman dedi: Bunun ne dediini biliyor musunuz? (S.19) Bilmiyoruz. S羹leyman dedi: Biliyor musunuz ne diyor? Bilmiyo- ruz, dediler. S羹leymen der: Bu diyor ki: Allah’tan baka her ey yok ola- cak. Sonra keklik 繹tt羹.

(1) U癟ma纂覺n /cennetin “kilidin dili/anahtar覺” anlam覺na gelir, (2) Tam ad覺 Eb羶 襤sh璽k K璽‘b b. M璽ti‘ b. Heyn羶‘ el-Himyer簾 el-Yem璽n簾’dir. Kimi kaynaklara g繹re geni ilmi (hibr/habr, 癟oulu ahb璽r) dolay覺s覺yla, kimi kaynaklara g繹re ise m羹rekkeple (hibr) yaz覺 yazmas覺 sebebiyle K璽‘b el-Ahb璽r (K璽‘b el-Hibr) diye an覺lmaktad覺r (Kandemir, 2001, 1-3); 104 ya覺nda 繹ld羹羹ne dair rivayete g繹re mil璽d簾 551 y覺l覺 c覺var覺nda doduu s繹ylenir. 襤bn Sa`d’覺n naklettii bir rivayete g繹re, bir yahudi 璽limi olan babas覺 Tevrat’覺n bir k覺sm覺n覺 yaz覺p kendisine vererek onun yetinmesini tavsiye etmitir. K璽‘b el.Ahbar, Hz. mer ve Suheyb-i R羶m簾 gibi sah璽b簾lerden hadis rivayet etmi ve Res羶l-i Ekrem’den “m羹rsel” olarak rivayette bulunmutur (襤SAM Ans.), (3) 襤bibik, b羹db繹dek: Hemen b羹t羹n dillerde 癟覺kard覺覺 sesle bilinir. 襤br. d羶kifat; Lat. upupa, epops) veya ba覺nda bulunan sorgu癟 eklindeki renkli t羹ylerle tan覺n覺r. Hz.S羹- leyman ile h羹dh羹d aras覺nda (En Neml 27/16-35) ge癟en olaylar anlat覺l覺r. (4) alap: Tanr覺, Hak Taal璽, (5) devlenge癟: aylay t羹r羹nden y覺rt覺c覺lardan, uzun kanatl覺, 癟engel gagal覺, k羹癟羹k kular覺 ve fare gibi zararl覺 hayvanlar覺 avlayan, tavuk b羹y羹kl羹羹nde bir ku.


 

S羹leymen dedi: Ne dediklerini biliyor musunuz? Bilmiyoruz. S羹- leyman dedi: Bu; her kim dilini tutsa beladan kurtulur, diyor. Ve sonra bayku 繹tt羹. S羹leyman: Ne dediklerini biliyor musunuz? Dediler: Bilmi- yoruz. S羹leyman: Bu diyor ki; “T羹m derdi d羹nyay覺 sevmek olan o kiiye vay!” B羹lb羹l 繹tt羹. S羹leyman: Ne dediklerini biliyor musunuz? Bilmiyoruz, dediler. (S.21) S羹leyman: Benim Tanr覺m budur: Her eye egemen olan Tanr覺’d覺r ki; kusursuz, tertemiz yerleri ve g繹kleri yaratt覺

Sonra 繹yle anlatt覺lar: “Medine Yahudilerinden geldiler. 襤bni Abbas’a(1) dediler ki: Ey 襤bni Abbas! Biz sana yedi ey sorar覺z. Eer bizi Tevrat’ta okuduumuz gibi yan覺tlarsan sana inan覺r覺z.

襤bni Abbas: Ne istersen廙z sorun; diye yan覺tlad覺. Yahudiler 繹yle s繹yle- diler: Bize papaan 繹tse, merkep ba覺rsa, at kinese ve s覺覺r ba覺rsa ne der? Sonra (S.23) Tura癟(2)繹tse ne der? 襤bni Abbas 繹yle s繹yler: Size yan覺t vereyim. Papaan 繹yle diyor: “Benim Rabbim b羹t羹n ay覺plardan beridir bitmez, t羹ken- mez. Ey gafiller o g羹n Allah!...”; o anda kurbaa der: T羹m sonsuzluuyla nimet veren Tanr覺d覺r. Merkep diyor: Ey Tanr覺m/alab覺m! Babulara rahmet et. Ve 繹yle der: Her eyden berisin, ar覺s覺n ey Cebrail’in Tanr覺s覺! S覺覺r der “Her g羹n senden r覺z覺k isterim. Ey r覺z覺k verici!” Tura癟 (D羹rra癟) kuu der ki: Ey y羹celerde olan Rahman!...” Bu ekilde 襤bni Abbas bu denli 癟etin sorular覺 yan覺tlad覺.(S.25) Ve Yahudilerin bir癟ou M羹sl羹man oldular.

B繹ylece bu zay覺f kul, Hak-Tal璽’n覺n rahmetine yalvaran ve ba覺lamas覺na koan Ahmet Da’簾 Eslehe’llahu 璽neh羹 ve s璽neh羹 amm璽 eneh羶”(3) “Allah onun an覺n覺 y羹celtsin ve onun an覺n覺 korusun” bu kitab覺n m羹temilidir (bir araya getirendir). Bu kitap Tefsir, hadis ve benzeri latif hikayeleri kapsar. Bunun 癟evirisine ve yay覺mlanmas覺na; 癟ok k覺ymetli, l羹tufk璽r, sevgili, iyilik sa- hibi, c繹mert, daim g羹zel ahl璽kl覺, 癟ok efkatli ve 癟ok deerli velimiz (Allah'覺n ona yard覺m覺 daim olsun) L羹l羹 Paa bu 癟aresiz duac覺ya bu kitab覺 Arap癟adan T羹rk癟eye 癟evirmemi bahetti. Bu 癟aresizden bunu okuyanlara bir faydam olsun. (S.27) Sonra o yard覺m覺 kabul edip y羹ce Tanr覺’n覺n inayetiyle balad覺m ve Tanr覺’n覺n yard覺m覺yla tamamland覺. Ad覺n覺 “U癟ma覺n (Cennetin) Kilidi” olan “Cennet’in Anahtar覺” olarak yazd覺m.

 

(*) Bkz. s. 10. Hz. S羹leyman’覺n s繹z羹: Ekl. 14/18 “Her insan giysi gibi eskir. 羹nk羹 kesinkes 繹nceden kaza ve kader budur.”, (1) 襤bn-i Abbas: d. 619, Mekke - 繹. 687 Taif). Tefsir ve f覺k覺h alanlar覺nda otoritedir, (2) Turrac: s羹l羹ne benzer bir ku, (3) Arap癟a dua kal覺b覺n覺n tamam覺: "Esleha'l-l璽h羹 leh羶 e'neh羶 ve s璽neh羶 'amm璽 璽neh羶". T羹rk癟esi: "Allah onun iini/g羹c羹n羹 覺slah etsin (d羹zeltsin, iyiletirsin) ve onu ay覺plardan/k繹t羹l羹klerden korusun.".


Cennet sekizdir. Bu y羹zden kitab覺 sekiz b繹l羹me ay覺rd覺m. midim odur ki, bu kitab覺 okuyup yazanlar覺 ve bu y羹r羹yenleri, y羹ce Tanr覺 -yard覺m覺 ve ac覺mas覺yla kitapla (S.29) sekiz Cennet’e nasip eder. Bu kitab覺 okuyanlara dileim odur ki, bu g羹nahl覺 ve zay覺f kulunu ans覺n Allah galip k覺ls覺n.

I.B繹l羹m: Namaz覺n faziletlerini ve m羹kafat覺n覺 a癟覺klar. “襤lham覺n b羹y羹k olsun” (C.C) “Kavleh羹 te璽l璽 y璽 eyy羹hellez簾ne amen羹 erke羹 ve esc羹d羹 ve ab羹d羹” Ey iman edenler! Namazlar覺n覺zda r羹ku ve secde edin. “Rabbek羹m ve efal羹’l hayre leallek羹m t羹flih羶n(1)Rabbinize ibadet edin ve hay覺r yap覺n ki kurtulabilesiniz. 襤bni Abbas (r.ah.) rivayet eder ki, peygamber (a.s.): “Cennet i癟inde bir 覺rmak vard覺r; ad覺 Efyah’d覺r(2). O 覺rmak i癟inde huriler(3)vard覺r. Y羹ce Tanr覺 onlar覺 mis kokusuyla (S.31) ve safranla yaratm覺t覺r. O 覺rmak i癟inde inciyle ve yakutla oynarlar. Yetmi bin t羹rl羹 sesle y羹ce Tanr覺y覺 anarlar. Onlar覺n sesi Hz. Davut’un (a.s.) sesinden daha g羹zeldir. Birbirlerine 繹yle sorarlar: Ey Huri! Sen kimsin? O Huri yan覺tlar: Ben o kiiyim ki, sabah namaz覺n覺 ce- meatle k覺lar覺m, der. Ben o kiiyi cennete koyar覺m ve y羹z羹m羹 g繹steririm. Pey- gamber (a.s.) (buyuruyor): Be vakit namaz bir 覺rmaa benziyor ki, bir kiinin kap覺s覺 繹n羹nden ge癟er ve onun be kez(4) kaplar覺n覺 o 覺rmakta y覺kar ve o kaplarda kusurlu hi癟 bir ey kalmaz hepsi temiz olur. Evet her kim be vakit namaz覺 cemaatle k覺larsa (eer bazen cemaat gerekli olursa (S.33) vaktinde k覺ls覺n. O kiinin g繹nl羹nde ve teninde hi癟 g羹n璽h 癟irki/pislii kalmaz, ar覺n覺r temiz olur. O zaman namaz覺n覺 g羹zel k覺lar eilmesini (r羹k羶’) ve aln覺n覺n yere demesini (secde) tamamlar. Her kim namaz覺n覺 iyi k覺lmasa, eilmesi ve aln覺n覺n yere demesi eksik olsa; o namaz覺 y羹z羹ne vururlar.

Samit olu Ubeyd(5)rivayet eder ki: Peygamber (a.s.) “Her kim abdest alsa ve namaz k覺lsa, eilmesini (r羹k羶’), aln覺n覺n secdeye demesini yerinde ya- parsa ve Kur’an覺 namaz覺 i癟inde doru d羹r羹st okursa o namaz iyidir. Nas覺l ki, beni g繹zettin, Y羹ce Tanr覺 da seni korusun. O namaz覺 g繹e 癟覺kars覺nlar. O namaz覺n ayd覺nl覺覺, 覺覺lt覺s覺 olsun. G繹k kap覺s覺 a癟覺ls覺n; Y羹ce Tanr覺’ya iletsinler. O namaz eylemi huzurda su癟lar覺na kar覺 yakars覺n. Her kimin aln覺n覺n yere demesi (secde) yerinde olmazsa, Kur‘an覺 doru-d羹r羹st okumazsa, o namaz y羹ce Tanr覺 kat覺nda kabul olmaz. “Nas覺l ki sen Beni (Allah‘覺) kaybettin!...” Y羹ce Tanr覺 da seni kaybetsin, dedi. Bu y羹zden o namaz覺 g繹e 癟覺karalar. O namaz覺n 覺覺覺 karanl覺覺 olsun, g繹k kap覺s覺 balans覺n ve o namaz覺 eski bir 癟aput gibi ats覺nlar, iini y羹z羹ne vursunlar

(1) El Hacce Suresi: Ayet: 77, Sahife: 342, (2) AL 'AFIYAH: O Allah, (3) Huri: Ahu g繹zl羹 癟ok g羹zel Cennet k覺zlar覺. (Bak: Hur - Hur-i 簾n), (4) Buradaki benzetme 5 vakit namazd覺r. Nasil ki, kaplar覺n temizlii onun paklanmas覺 ise; abdest de bedenin ar覺nmas覺 ve namaz da ruhun temizliidir, (5) Sa宒d ibn 宒Ubad: (d.? - 繹. 637) Yaz覺 yazmay覺 ve y羹zmeyi 繹reten az say覺da sahabedendir.

 

襤bni Abbas’tan Rivayettir: K覺yamet g羹n羹 olunca (Dirili G羹n羹); b羹t羹n hizmet癟iler, periler ve insanlardan kim olursa olsun bir tepe(1)羹zerinde dirile- cektir. (S.35) Herkes saf tutup dize gelecek. Sonra bir 癟覺覺rtkan 癟覺k覺p “Bug羹n kim keramet ehli ise, o dursun!” diye ba覺racak. 羹nk羹 o kiiler y羹ce Tanr覺’ya her zaman 羹krederlerdi. Onlar覺 Cennet’e al覺rlar. Sonra yine ba覺r覺rlar ki, “Bug羹n, gece namaz覺n覺 k覺lan keramet ehli kimseler dursunlar.” O kiiler ki, s覺rtlar覺 d繹ek g繹rmezdi. Gece yar覺s覺 (tehecc羹d) namaz覺n覺 k覺larlard覺. Evet gece yar覺s覺 namaz覺n覺 (tehecc羹d) k覺lan kullar覺n覺 tutup Cennet’e g繹t羹rs羹nler. Sonra yine bir 癟覺覺rtkan, “O kiileri ki, d羹nyada al覺p satmak, ticaret etmek, Hakk’覺 anmaktan ve namaz k覺lmaktan, zekat vermekten geri durmaz. Yani d羹nya iiyle megul olup Tanr覺 kulluunu b覺rakmazlar. O kullar dursunlar” (diye ba覺r覺r). Onlar覺 Cennet’e al覺rlar.

Bir anlat覺ya g繹re: Bir kii namaza durdu Fatiha s羹resine balad覺 Ne zaman ‘iyy璽ke na'b羹d羹’(2) (Yaln覺z sana kulluk ederiz) dese; g繹nl羹nden ge癟ti ki, kendi dahi ibadet ehlindendir Ve gaipten bir ses geldi: Ey yalanc覺! Sen bana deil halka tapars覺n. Hemen t繹vbe etti. Tek ba覺na yaad覺, sakin bir yere var覺p namaza durdu. Ne zaman ‘iyyake na'b羹d羹’(Yaln覺z sana kulluk ederiz) dese, yine bir ses gelirdi: Ey yalanc覺! Sen nefsin arzusuna ve ehvetine tapars覺n! Hemen kar覺s覺n覺 boad覺, yine namaza durdu. Ne zaman (S.37) “襤yyake na'b羹d羹” (Yaln覺z sana kulluk ederiz) dese yine bir ses geldi: Ey yalanc覺! Sen mal覺na tapars覺n! Her eyini sadaka verdi. Yine namaza durdu ve ‘iyyake na'b羹d羹’(Yaln覺z sana kulluk ederiz) dediinde: Ey yalanc覺! Sen giysile- rine tapars覺n!” Onlar覺 sadaka verdi ve yine namaza durdu. Ne zaman ‘iyyake na'b羹d羹’ (Yaln覺z sana kulluk ederiz) dese, yine bir ses gelirdi: Ey kulum! imdi ger癟ek s繹yledin ve bana tapt覺n Bir 繹yk羹de (繹yle anlat覺l覺r). Adaletli beylerden Emir 襤smail(3)ad覺nda bir bey vard覺. Sozsuzlua gidecei zaman ona hazineden bir sand覺k getirmelerini buyurdu, getirdiler. 襤癟inde ka覺da sar覺lm覺 bir avu癟 toprak vard覺. Dedi ki: “Benim gizli bir yerim vard覺. Her g羹n o yerde ibadet ederdim. Ve bu toprak 羹st羹nde secde eder, y羹z羹m羹 ona s羹rerdim. (Va- siyet etti) Eer 繹lecek olursam o topra覺 bal癟覺k yap覺p, o bal癟覺覺 bir kerpi癟 (S.9) ile benim ba覺m覺n alt覺na koyas覺n覺z. Y羹z羹m onun 羹st羹nde olsun.Vefat ettiinde 繹yle yapt覺lar. Onu d羹te g繹rd羹ler ve ona sordular: Ey Emir! Y羹ce Rab sana ne yapt覺? Dedi: Beni y羹ce Rab affetti. O topra覺n bereketinden ki, onun 羹s- t羹nde secde ederdim. 襤nan癟l覺 biri “E’羹z羹 bill璽hi mine’-eyt璽nirrac簾m” (Ko- vulmu eytan覺n errinden Allah'a s覺覺n覺r覺m) dese, eytan der ki: Ademolu nas覺l benim 羹st羹me galip gelir? Kim 繹fkelense onun ba覺na 癟覺kar覺m; kim sakin olsa g繹nl羹ne girerim.
(1) Y羹zlerce y覺l 繹nce bunun ne demek olduu pek anla覺lm覺yordu. A. Einstein’覺n arkada覺 Prof. Michele A. Besso (1873-1955) bir mektubunda: “Einstein 繹lmedi. Zaman覺n b羹k羹lmesiyle, illizyon misali sanki ‘bir tepenin’ arkas覺nda g繹zden kayboldu.” Bunun gibi tekrar zaman覺n b羹k羹lmesiyle, ‘g繹r羹nmez canlar’ o simgesel tepede g繹r羹necektir; (2) Fatiha suresi 5. ayet: Ancak sana ibadet ederiz.


Bize bildirildii 羹zere inan癟l覺 birinin silah覺 eytan’a kar覺 d繹rt eydir: (S.41) Rahmet, merhamet (yani efkat) ve ba覺lamayla kefarettir. 襤blis dedi: Ademolunun 繹n羹nden, ard覺ndan sa覺ndan solundan gelip azd覺raca覺m(1). Nitekim y羹ce Rab buyurur: “襤blisten hikayedir: “Le璽tiyenneh羹m min beyni eyd簾him” yani; 繹nlerinden geleyim, d羹nyay覺 onlara g羹zel g繹stereyim. D羹nya iiyle megul olsunlar ve d羹nyay覺 sevsinler. “Ve min halfihin” yani; arka- lar覺ndan geleyim, ahiret iini yapmas覺nlar. Ve “An eym璽nihim” yani; sa tar- aftan geleyim Allah’覺n buyruunu ve ibadet yapmalar覺n覺 engelliyeyim. Ve ‘An em璽ilihim’(2)yani; sol taraftan geleyim g羹nahlar覺n覺 onlara onlara tatl覺 g繹ste- reyim; yapt覺k癟a holans覺nlar.” Buna y羹ce Rab 繹yle cevap verdi: Ey 襤blis! Kullar覺m覺 sa覺ndan, solundan, 繹n羹nden, ard覺ndan gelip azd覺rmak m羹mk羹n olur; ama 羹st羹nden gelip azd覺rmaya sana izin vermedim. 羹nk羹 onlar aa覺 y羹z s羹rerek secde ederler. O bir secdenin bereketiyle y羹z y覺ll覺k g羹nahlar覺n覺 ba覺lar覺m. Ve de yukar覺ya ellerini kald覺r覺p dua ederler ve derler ki; (S.41-43) Y羹ce Tanr覺m覺z; yaramazl覺k ettik, nefsimize zulmettik. Ben de derim ki: Ey kulum! G羹nahlar覺n覺z覺n hepsini ba覺lad覺m. Diyorum ki, m羹lk ii benden...” Her imanl覺n覺n silah覺(3) rahmet, efkat, ba覺lama ve kefaret olursa; ki eytan onun 繹n羹nden gelse... 襤nanan kii eytan覺 savar. “Kavl羹h羶 Te璽l璽“ (Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 udur): “襤nne rahmetell璽hi gar簾b羹n mine’l- muhs簾n”(4) Eer ard覺ndan gelse ba覺lamas覺yla savar. “Kavl羹h羶 Te璽l璽 gaf羶r羹n rah簾m”(5)eer sa yan覺ndan gelse efkat覺yla savar. Nitekim peygamber (a.s) buyurur: Y羹ce Rab kullar覺n覺; baban覺n sevgisi oluna nas覺lsa, ondan daha 癟ok sever. Eer sol yan覺ndan gelse kefaretiyle savar. Nitekim [Peygamber (a.s.)] buyurur: “inan癟l覺 biri namaz k覺lsa bir namazdan bir namaz vaktine kadar, her ne g羹nah ilediyse, o namaz覺 kefaret olur. Yine bir cumadan bir cumaya dek ne g羹nah ilediyse o cuma namaz覺 kefaret olur. Yine bir ramazan’dan bir ramazana dein g羹nah etse,“Kavl羹h羶 Te璽l璽 inne’l-hasen璽ti y羹zhibne’s-seyyi璽t”(6) o ramazan ay覺n覺n orucu ve namazlar覺 kefaret olur(7). Yani ger癟ekten sevap yapmak g羹nahlar覺 y覺kar(8). Evet her inanan insan iblisin s繹z羹nden y覺lmas覺n. 羹nk羹 y羹ce Rabbin vaad k覺ld覺覺 rahmet, efkat, ba覺lama ve kefaret hakt覺r

(1)“Sonra onlara, 繹nlerinden ve arkalar覺ndan, salar覺ndan ve sollar覺ndan sokulaca覺m.“ El A'raf, Ayet: 17, (2) “Muhakkak Allah gafurdur, rahimdir“ En Nahl Suresi, Ayet:115, (3) Bkz. Benzer ayetler 14*B繹ylece belinizi ger癟eklikle kuat覺p doruluk z覺rh覺n覺 giyin ve yerinizde s覺k覺 durun. 15*Ayaklar覺n覺za esenlik M羹jdesinin kuan覺m覺n覺 giyin. 16*Ve hepsinin 羹st羹ne iman kalkan覺n覺 al覺n ki onunla k繹t羹lerin t羹m k覺zg覺n oklar覺n覺 s繹nd羹rmeye g羹c羹n羹z yetsin. 17*Kurtulu miferini veruhun k覺l覺c覺n覺 yani Tanr覺’n覺n s繹z羹n羹 alarak; 18*Her zaman her dua ve yalvar覺la ruhla dua edin ve bu uurda t羹m kutsallar i癟in ya- kararak tam bir adanm覺l覺kla uyan覺k durun, (4)“Allah'覺n rahmeti erdemli davrananlara pek yak覺n- d覺r“(A‘raf S羶resi 56)” A‘raf Suresi, Ayet 56, (5) Muhakkak Allah gafurdur. Rahimdir. En Nahl Suresi, Ayet:115, (6) “Allah'覺n rahmeti erdemli davrananlara pek yak覺nd覺r“(A‘raf S羶resi 56)” A‘raf Suresi, Ayet 56, (7) Muhakkak Allah gafurdur. Rahimdir. En Nahl Suresi, Ayet:115, (8) “Dorusu bu hasenat g羹nah- lar覺 mahveder." H羶d Suresi; “Yani ger癟ekten sevap yapmak g羹nahlar覺 y覺kar” Ayet:114.


Bir 繹yk羹de bildiriliyor ki, y羹ce Rab, Musa (S.43-45) peygambere 繹yle vah- yetti: Ey Musa! Ben Muhammet 羹mmetini 羹癟 t羹rl羹 ad覺m ile a覺rlad覺m. Kera- met verdim ki, baka 羹mmete verdiim yok. O adlar覺 g羹zel duayla okusalar, dualar覺n覺 kabul ederim. Musa dedi: Ya Rab, o adlar nedir? Y羹ce Rab 繹yle cevaplad覺: ‘Bismill璽hirrahm璽nirrah簾m’d廙r.

Musa’n覺n olduu yerde bir g繹zs羹z vard覺. Bu s繹z羹 iittiinde “Bismill璽- hirrahm璽nirrah簾m” hakk覺 i癟in g繹zlerim g繹rs羹n, dedi. Y羹ce Rab duas覺n覺 kabul etti; o saat g繹r羹r oldu. “Errahman” s繹z羹n羹n anlam覺 udur: 襤nan癟l覺lara ve inan癟s覺zlara dahi nimet verir demektir. Kafirlerin ve asi kullar覺n 癟ok k羹fr羹nden 繹t羹r羹 r覺zklar覺n覺 kesmez g羹nah yapmakla utan癟lar覺n覺 a癟maz, r覺z覺klar覺n覺 kesmez ‘ve rahmetini onlardan esirgemez. ‘Errahim’ s繹z羹n羹n anlam覺 udur: 襤nananlar覺 ba覺lar, inanmayanlara ba覺lamaz. Baz覺lar覺 da ‘errahim’s繹z羹n羹n anlam覺n覺 繹yle a癟覺klar: Kullar覺n覺 bir g羹nahla cezaland覺rmaz. (繹yle) buyurur: “Ve ya f羹 an kes簾rin” yani y羹ce Rab bir癟ok g羹nahlar覺 ba覺lar(1). Peygamber (a.s.) diyor ki: Her kim doru-d羹r羹st abdest al覺rsa y羹ce Rabbin honutluuna lay覺k olur.

Yahy璽 襤bn-i Mu璽z(2) diyor ki: Her kim abdest almak isterse 繹nce y羹- z羹n羹 g繹zya覺yla, dilini Allah ad覺yla, g繹nl羹n羹 O’nun korkusuyla ve g羹nahlar覺n覺 t繹vbe suyuyla y覺kas覺n. Ondan sonra suyla abdest al覺n ki, size yarar salas覺n. Y羹ce Rab abdest alan kullar覺na on l羹tuf verdiini bildirdi. nce peygamberin ev halk覺yla y璽d etti: “Ve kavl羹h羶 te璽l璽” (Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 bu hususta udur): “Y羹r簾dull璽h羹 liy羹zhibe ank羹mu’r ricse ehle’l-beyti ve y羹tah hirak羹m tath簾r璽(3)“Ve kalellahu te璽l璽” (ve y羹ce Allah buyurdu): “M璽 y羹r簾d羹ll璽h羹 liyec'ale aley- kum min haracin ve l璽kin yur簾du liyutahhirakum”(3).

襤kinci (olarak) nimetler vermekle, peygamberler ile y璽d etti. “Kavl羹h羹 te’璽l璽 Te璽l璽 (Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 bu hususta udur): “Ve liy羹timme ni’meteh羶 aleyk羹m” “癟羹nc羹s羹 sevgiyle davrananlarla birlikte and覺. D繹rd羹nc羹s羹 “in- nell璽he y羹hibb羹’t-tevv璽b簾ne ve y羹hibb羹’l m羹tetahhir簾n” (Temizler iyilerdir) diyerek and覺. “Kavl羹 Te’璽l璽 (Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 bu hususta udur): “L璽 ye- messuh羶 ille’l-m羹-tahher羶n”(4): Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir”. Beincisi gazilerle and覺.“Kavleh羹 Te璽l璽 (Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 bu hususta udur): “y羹'min羶ne bill璽hi ve’l-yevmi’l- 璽h覺ri en y羹c璽hid羶“(5)

(1)(羶r璽 S羶resi, 30), (2) Yahy璽 bin Mu璽z bin Ca'fer er-R璽z簾(830871): 襤ran’覺n Rey (Tahran) ehrinde doan ilk s羶filerdendir. K羹nyesi Eb羶 Zekeriyy璽 ve lakab覺 “V璽'iz” idi. 襤nsanlara nas簾hatle se'璽det yolunu anlatan evliyalardand覺r, (3) Allah, size herhangi bir g羹癟l羹k 癟覺karmak istemez. O, sizi tertemiz- yapmak ister” (M璽ide S., 6), (4) Ey Ehl-繚i Beyt! Peygamber ailesi Allah sizden s覺rf g羹nah覺 gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. El-Ahzab S羹resi, Ayet:33, (5) Allaha ve ahiret g羹n羹ne iman edenler mallar覺yla ve canlar覺yla cihad etmek hususunda senden izin istemezler. Et-Tevbe Suresi, Ayet: 44.


(S.48) Alt覺nc覺s覺; Peygamber (a.s) abdesti tevhid ile beraber al覺p 繹yle dedi: “L璽il璽heillellah” Cennet’in kilidi dilidir. Abdest de namaz覺m kilidiyle dilidir. Yedincisi; herkes abdestten Tanr覺 honutluuna lay覺k olur. Sekizincisi: Abdes- tini saklamaz, korur ve samimi olan imanl覺 kullar honutluuna lay覺k olur, dedi. Dokuzuncusu; “癟 ey g羹nahlara kefaret olur, dedi. Abdesti doru almak ve cemeat ile namaza gitmek; bir namaz k覺l覺p, bir namaz覺 da koymak. Abdest nian覺ndan; 羹癟羹nc羹s羹 k覺yamet g羹n羹nde 羹mmetimin aln覺nda nur / 覺覺k olsun. Peygamber (a.s.) 繹yle buyurur: Elini suya sokup da abdest almayan imanl覺 bir kii yoktur. Ama y羹ce Rab o kula on kez y羹z(1)g繹sterir. K覺yamet g羹n羹nde o y羹zlere bu on ayet yaz覺l覺r:

Kavl羹h羹 te璽l璽: 襤nne’l- m羹tteg簾ne f簾 cenn璽tin ve uy羶n: ”(2). 2. “Kavl羹h羹 te璽l璽” (Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 bu hususta udur): “Ve n羶d羶 entilk羹m羹’l-cennet羹 羶rist羹m羶h璽(3). 3. L璽 yez羶g羶ne f簾he’l-mevte: Orada”(4) 4. kavl羹h羶 te璽l璽 el- hamd羹lill璽hillez簾 ezhabe anne’l- hazene”: (Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 bu hususta udur): “Ezhebe anne’l- hazene5. Kavl羹h羶 te璽l璽 “Kul羶 verab羶 hen簾en”(5). 6.Kavl羹h羶 te璽l璽”; Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 bu hususta udur: “Sel璽m羹n aleyk羹m t覺bt羹m fedhul羶h璽 h璽lid簾n(6). 7. Kavl羹h羹 te璽l璽 sel璽m羹 aleyk羹m”: Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 bu hususta udur: 8.Kavl羹h羹 te璽l璽“selam羹n aleyk羹m bim璽 sabert羹m:”(7).“Kavl羹h羹 te璽l璽 verziv璽n羹 minellahi ekber”(8)10. Kavl羹h羹 te璽l璽 hal ceza 羹 il- ihs璽ni ill璽 il璽ha”(9).

D繹rt L羹tuf:

Her inanan kul abdest al覺rken az覺na su alsa y羹ce Rab ona d繹rt l羹tuf verir: 1. 襤lk ve son anda; kat覺nda ismine tan覺kl覺k eder. 2. M羹nker ve Nekiri doru yan覺tlar. 3. K覺yamet g羹n羹nde, y羹reinden 癟覺kacak s繹zle sana tan覺kl覺k eder. 4. K覺yamet g羹n羹 y羹ce Rab, o inananlarla konuur.

Her y羹z羹ne su 癟覺rpsa, y羹ce Rab d繹rt l羹tuf verir. Birincisi: K覺yamet g羹n羹 ruhunu kurtar覺r ve cennet (S.49) kokusunu nasip eder. 襤kincisi onun g繹nl羹ne Cennet bah癟elerinden bir bah癟e yapar. 癟羹nc羹: Daha Cennete girmeden 繹nce, ona Cennet kokusunu koklat覺r.

 

(1) Y羹z羹nmek: Y羹z羹n羹 g繹stermek, tevecc羹h etmek, (2) 羹phesiz Allah'a kar覺 gelmekten sak覺nanlar, cennetler i癟inde ve p覺narlar ba覺ndad覺r” (Hicr S.,45), (3) Onlara, "襤te yapt覺覺n覺z (iyi iler) sayesinde kendisine varis k覺l覺nd覺覺n覺z cennet!" diye seslenilir.”(A’raf S.,43), (4) Orada (ilk 繹l羹mden baka) bir 繹l羹m tatmazlar” (Duhan S., 56), (5) Hamd, bizden h羹zn羹 gideren Allah'a mahsustur" (F璽t覺r S., 34). (T羶r S., 19), (6) "Size sel璽m olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebed簾 kalmak 羹zere buraya girin." (Z羹mer S., 73), (7) Sabretmenize kar覺l覺k selam sizlere!“(R璽d S., 24), (8) 襤yiligin kar覺l覺覺 ancak iyiliktir. Er-Rahman 60, (9) : Allah'覺n r覺zas覺 ise, bunlar覺n hepsinden daha b羹y羹kt羹r” (Tevbe S., 72).

 

D繹rd羹nc羹: Cennet arab覺ndan i癟irir. Her kim ki, y羹z羹n羹 y覺karsa y羹ce Rab d繹rt l羹tuf verir. 繹nce son zaman覺nda Azrail’i doru bir ekilde g繹sterir. 襤kinci y羹reinin y羹z羹n羹 ay覺n on d繹rd羹nc羹 gecesi gibi ayd覺nlat覺r. 癟羹nc羹 y羹ce Rabbe secde k覺lan kullarla Hz. Hakka vars覺n. D繹rd羹nc羹s羹 o kula kendi y羹- z羹n羹(1)g繹stersin. Her kim elini y覺karsa y羹ce Rab d繹rt ey ba覺lar. nce def- terini(2)sa yan覺ndan verirler; ikinci rahmet Meleklerini ona g繹sterirler, onlarla g繹r羹t羹r羹rler. 癟羹nc羹 Cennet alt覺ndan inciyle bezenmileri ona giydirirler. D繹rd羹nc羹 temiz arab覺n覺 i癟irirler. her kim ba覺n覺 meshetse y羹ce Rab d繹rt ey ba覺lar. nce k覺yamet g羹n羹nde Cehennem azab覺ndan korur. 襤kinci maher g羹n羹ndeki g羹nein s覺cakl覺覺 insanlar覺n beynini kavurur; o s覺cakl覺ktan kurtar覺r. 癟羹nc羹 Hakk覺n rahmeti g繹lgesinde olsun. Her kimsenin bar覺ndan kopacak ba覺na bir ta癟 koysunlar ve 羹st羹nde al覺anlar bunun i癟in 癟al覺s覺nlar”(3)yaz覺ls覺n. Her kim boynunu meshetse y羹ce Rab d繹rt ey versin. nce Cehen- nem ateinden 璽z璽t etsin. 襤kinci Cehennem balar覺ndan korusun. (S. 51) 癟羹n- c羹s羹: Demir balar覺ndan saklas覺n. D繹rd羹nc羹s羹 boynuna alt覺ndan ta癟 繹rs羹nler ve 羹st羹ne “Kavl羹h羹 ta璽l璽 ve’l kamuha tettehi il璽lnas ve ent羹m f簾 h璽 hali- d羹ne”(4) “Orada canlar覺n覺z覺n 癟ektii her ey var, istediiniz her ey orada sizin i癟in var” yaz覺ls覺n y羹ce Rab d繹rt ey versin: nce “S覺rat K繹pr羹s羹” 羹st羹nde aya覺n覺 s羹r癟mekten saklas覺n. 襤kincisi ‘S覺rat覺’ kolayca ge癟irsin. 癟羹nc羹 a- ya覺n覺 cehennemin balar覺ndan korusun d繹rd羹nc羹s羹 Takva sahiplerinden etsin.

Bize anlat覺ld覺覺 羹zere bir kii bir k繹le sat覺n ald覺. K繹le dedi: Ey hoca! Sana 羹癟 art覺m var. Birincisi namaz vakti geldiinde beni namaz覺mdan ko- mayas覺n. 襤kincisi hangi eyi buyurursan g羹nd羹z yapay覺m. Gece bana i buyurmayas覺n. 癟羹nc羹s羹 bana evinde gizli bir yer veresin. Gece evde olan hi癟 kimse benim yan覺ma gelmesin. Hoca kabul etti ve evine ald覺 geldi ve evini g繹sterdi. Avlusu i癟inde y覺k覺nt覺 bir ev vard覺; onu kabul etti. Hoca dedi ki: Ey k繹le! Bu y覺k覺nt覺y覺 neden kabul ettin? Dedi ki: Farketmez! D羹nyada evim bir y覺k覺nt覺 olsa da; ahirette mamur olsun. Sonra k繹le g羹nd羹zleyin hocas覺na hizmet etti. Geceleyin de y羹ce Rabbe yakard覺 ve bir gece; meer hoca evinde dostlar覺 ve sevdikleriyle gelmi sohbet ediyorlard覺. Yemeye i癟meye balad覺lar. Gece yar覺s覺(5)ge癟ti, gelen kavim da覺ld覺lar ve avlu evine gittiler.

 

(1) D簾d璽r: y羹z, 癟ehre, surat, (2) bititmek (bitisin): 1.Takdir etmek, nasip etmek, yazmak; 2. Mey- dana getirmek, has覺l etmek, (3) Es-Saffat, Ayet: 61. (4) “Ve lek羹m f簾h璽 m璽 teteh簾 enf羹s羹k羹m ve lek羹m f簾h璽 m璽 tedde’羶n”Fussilet Suresi, Ayet 31, (5) d羹n yar覺s覺: bkz. TDK s繹z.: gece yar覺s覺.


Ev Nur (覺覺k) doluyor: (s. 53)
Hoca giysisiyle avlu i癟inde gezerken k繹lenin odas覺n覺n kap覺s覺 yan覺na geldi. G繹rd羹 ki odan覺n i癟i 覺覺kla dolmu. K繹le secde etmi, (bakm覺 ki) ba覺 ucunda bir 覺覺k kandili g繹e dek as覺lm覺 duruyor. Secdedeyken: Ya Rab! Eer 羹st羹mde hocam覺n hakk覺 olmasayd覺 g羹nd羹z de sana tap覺n覺r ibadet eder- dim. Gece g羹nd羹z senin kulluundan ayr覺lmazd覺m. Ya Rab beni affet! Diyerek alar ve 繹z羹r diler. Sabah olunca 覺覺覺 g繹e g繹t羹rd羹ler ve baca 繹rt羹ld羹. K繹le secdeden ba覺n覺 kald覺rd覺 ve Hoca gidip bu durumu kar覺s覺na anlatt覺. 襤kinci gece olduunda kar覺s覺n覺 alarak geldi. Oda kap覺s覺n覺n deliinden bak覺yorlard覺. K繹le- nin secde ettiini, y羹ce Rabbe yalvard覺覺n覺 ve ba覺n覺n 羹st羹nde 覺覺k kandilinin durduunu g繹rd羹ler. (S.55) K繹le secde ederken ya Rab! Eer 羹st羹mde hocam覺n hakk覺 olmasayd覺... Hemen odan覺n kap覺s覺nda durdular ve ta sabaha dek a- lad覺lar. Sabah olduunda hoca k繹lesini 繹d羹llendirdi. 繹yle dedi: Ey k繹le! Sen benim mal覺mdan azat ol. Kendi kulluunu yap ki, O’nun huzurunda 繹z羹r dilerdin. Sonra o g繹rd羹kleri durumu herkese bir bir anlatt覺. K繹le ba覺n覺 kald覺rd覺: Ya Rab! Ben senden dilerdim ki, s覺rr覺m覺 a癟mayas覺n, halimi kimseye bildirmeyesin. 羹nk羹 benim halimi halka bildirdin. Art覺k beni huzuruna kabul et, dedi ve tekrar secdeye vard覺. Can覺n覺 teslim etti

Bir anlat覺ya g繹re ilk 繹nce can(1)verilen Adem peygamber r羹k羹 etmiti. Onun g繹vdesine can覺 girdiinde; ba覺n覺 kald覺r覺p g繹klere bakt覺 ve g繹rd羹 ki, bir k覺l覺癟 as覺lm覺; hemen arkas覺n覺 edi 繹ne doru eildi ve dedi ki: Ya Rab! Eer beni yarg覺larsan; ite boynum. (S.57) Eer 羹st羹me y羹k vurursan ite s覺rt覺m, dedi; ve o kii yakard覺. Herkabil(2) ad覺nda bir Melek, artan (g繹羹n en y羹ksek kat覺ndan) g繹klerden ge癟erken: Acaba y羹ce Rabb’in benden daha b羹y羹k bir yarat覺覺 var m覺d覺r ki? Deyince; y羹ce Rab: “襤zin verdiim gibi u癟! Y羹z bin y覺ld覺r u癟tuun halde; y羹ce Rabbin g繹klerin direine bir ar覺n bile eriemediini biliyor. Y羹ce Rab: “Ey Herkabil! Diye vahiy etti. Eer bu g羹nden k覺yamete kadar u癟acak olursan; g繹klerin bir noktas覺na erimeyesin”. Evet o melek aarak r羹k羹 etti ve Allaha yakard覺. “Subh璽ne rabbiy’e-l az簾m” (B羹y羹k olan Rabb'im her t羹rl羹 kusurdan uzakt覺r) ddi. Ama secde etmek alimlerden ve sof- ulardan olmakt覺r. Onlar: “nce kim secde etti?” diye birbirlerine sorduunda:

 

(1) bkz. Tek. 2/6 “Zi-Ruh (Osm.) Hayat nefesi”, (2) Fatih Camii K羹t羹phanesindeki n羹shada bu kelime i癟in:“Herk璽bil; o ulu bir Feritedir” diye yaz覺yor. Firak簾 Abdurrahman elebi’nin yazd覺覺 K覺rk Su’al’de ad覺 Hark璽il olarak ge癟iyor. On sekiz bin kanad覺 olan bir ar melei olarak tasvir edilmtir.


(S.59)
“襤srafil ad覺ndaki Melektir ki, Adem peygambere secde etti; b羹t羹n Kur’an o melein aln覺nda yaz覺l覺d覺r. nce Adem peygamber secde ettii i癟in y羹ce Rab bunu bahetti. O kii de yaradan覺na secde etti. Acaba bunun i癟in midir ki, y羹ce Rab o kiinin g繹nl羹ne ba覺lama yazs覺n ve diline iman versin? Buna iaret ediyor: “Yarat覺k yarat覺a secde etti ve bu harikalar覺 buldu” Y羹ce Rab g繹nl羹nde afl覺k yazs覺n ve dilinde iman koysun Bir 繹yk羹de; her kim secde edip y羹z羹n羹 yere s羹rerse ve “S羹bhane Rabbiye’l-a’l璽” (Y羹ce olan Rabbim her t羹rl羹 noksan s覺fatlardan uzakt覺r) derse; y羹ce Rab der ki: Ben y羹ce isem, sen de y羹cesin. Yani sen beni y羹celttin, y羹ce Tanr覺 diye and覺n; ben de seni a覺rlad覺m. Y羹ce Rab Muhammed 羹mmetini elin 羹st羹ne buyurdu; 覺f覺tlar sec- desini yana覺 羹st羹ne buyurdu. Yani ne zaman y羹ce Rab, Musa’n覺n kavmine secde etmelerini buyurduysa dediler ki: “Semi’na ve ata’na” yani iitt廙k ve uyduk(1). 襤mdi y羹ce Rab Cebrail ve Mikail’e buyurdu. Ve bir da erittiler ki, eni bir fersah, boyu bir fersah idi.
(S.61)
Musa’n覺n askerlerinin 癟okluu da o kadard覺. Onlar覺n 羹st羹ne b覺rakmak istedi; onlar korktular, secdeye vard覺lar. Yatt覺klar覺nda yukardaki da覺(2)g繹r羹yorlard覺. Y羹ce Rab o yar覺m secdelerinin bereketinden dolay覺 o azab覺 on- lardan giderdi. yle ki, y羹ce Rab onlar覺n yitik, noksan secdeleri i癟in o azab覺 giderdiinde; onlar hen羹z imans覺z idiler ve de: “Semina ve atana” yani iitt廙k ve uyduk, dediler. Evet inanan kii tam secdeyle y羹z羹n羹 yere s羹rse, temizlikle yakarsa ve “Semi’na ve ata’na” yani iitt廙k ve uyduk dese; buna ama! Y羹ce Rab onlardan ahiret azab覺n覺 giderir. Evet y羹ce Rab der ki: “Ey kulum! sen zay覺fl覺覺n ve d羹k羹nl羹羹nle bana t羹rl羹 t羹rl羹 ibadetler edersin ayakta durmakla, eilmekle ve aln覺n覺 yere koymakla; ben kudretimle efendin olarak Cennetimi senden nas覺l esirgerim? Onun i癟inde t羹rl羹 t羹rl羹 rahatlar ve nimetler var. una bak: Nas覺l ki ay g羹n羹nde (S.63) d繹rt gece ayd覺nl覺k olur, par覺ldarsa; gecenin 繹ncesinden sonuna dek nas覺l gece yar覺s覺 uzun olursa; imanl覺 kii de be vakit namaz k覺lsa; o namaz p覺r覺lt覺s覺yla bar覺 ayd覺nlan覺r. Namaz k覺ld覺覺 geceden k覺yamet g羹n羹ne dek...

Eer o g羹n uzun olsa vakit namaz覺 betir. Kurallar覺 betir. G繹r羹nt羹s羹 d繹rtt羹r ve cinsi 羹癟t羹r Her birinde bir hikmet vard覺r; ama namaz betir: Sabah, 繹le, ikindi, akam ve yats覺. Bu y羹zden y羹ce Rab be t羹rl羹 kudret g繹steriyor. Evet sabah namaz覺n覺n hikmeti odur ki, y羹ce Rab gece karanl覺覺n覺 giderir ve bu be namaz vaktinde be t羹rl羹 kudret g繹sterir.

(1) Nis璽 S. 46, (2) bkz. 覺k.19/17 “onlar da覺n alt覺nda durdular”.

 

(S.65)
Be sabah namaz覺n覺n hikmeti odur ki; y羹ce Rab gece karanl覺覺n覺 giderir, g羹nd羹z ayd覺nl覺覺n覺 getirir. yle ki, o vakit i癟in bir kulluk buyurdu le namaz覺n覺n hikmeti odur ki, g羹ne 癟ok s覺cak olur. K覺 yemilerini eritirir; ekinler, tah覺llar eriir. O zaman g羹ne 覺覺覺 tam olur. Evet o zaman da bir kulluk buyurdu. 襤kindi namaz覺 hikmeti odur ki, yaz g羹n羹 覺s覺s覺 sakin olur. T羹m yaban覺llar dinlenir. Evet o zaman i癟in de bir kulluk buyurdu. Ama akam namaz覺 hikmeti odur ki, g羹nd羹z ayd覺nl覺覺 gider, alaca karanl覺k gelir. Evet o zaman da bir kulluk buyurdu. Ama yats覺 namaz覺 hikmeti odur ki, afak dolan覺r. B羹t羹n insanlar ve yaban覺llar yatar, dinlenir, rahat olurlar. Evet o zaman i癟in de bir kulluk buyurdu. T羹m bunlar O kudretli y羹ce Rabten kullar覺na nimettir, rahmettir. Evet o namazlar da o nimetlerin 羹kr羹d羹r.

Ama ikinci hikmet odur ki, y羹ce Rab 襤brahim peygambere buyurdu ki, Kabe’yi yaps覺n. Be da覺n, ta覺nd覺r. Birincisi Tur da覺, ikincisi Hut da覺(1), 羹癟羹nc羹s羹 L羹bnan da覺, d繹rd羹nc羹s羹 Hira da覺, beincisi (S.67) Cudi da覺. Evet y羹ce Rab o be da覺n ta覺ndan yap覺lan K璽be’yi... Sana buyurduum be vakit namaz覺 o k覺bleye kar覺 k覺las覺n ki, o da覺n a覺rl覺覺nca sana sevap versin. Kendi erdemeiyle ve ac覺mas覺yla... 癟羹nc羹 hikmet odur ki; k覺ble betir. Birincisi g繹k [ar](2), ikincisi, k羹rs羹(3), 羹癟羹nc羹s羹 g繹kteki 7. katta olan k繹k. D繹rd羹nc羹s羹 K璽be, beincisi temizlik. Temizlik de odur ki bir kii k覺rlarda olsa ve de bulutlu g羹nde k覺ble nerdedir bilmese; fikri ile g繹nl羹 hangi yana tan覺kl覺k ederse, o tar- afa kar覺 namaz k覺lar. Eer o taraf k覺ble olmasa dahi k覺ble yerine ge癟er. Ama g繹k, g繹羹 getiren Melekler k覺blesidir. G繹k kubbesinin taht覺, Melekler k覺blesidir. 7. katta olan k繹k; yedi kat g繹k Meleklerinin k覺blesidir. Ka’be inananlar覺n k覺blesidir Mihrab覺 ise yaban yerde kal覺p, k覺ble bilmeyenin k覺blesidir.

Mirac: Y羹ce Rab be vakit namaz覺 buyurdu; ta ki, o Melekler imanl覺lar artt覺k癟a sevaplar versin. O be namaz覺 vaktiyle k覺lan m羹min kullar artt覺k癟a se- vaplar versin. Ama bir hikmet de odur ki, peygamber (a.s.)’覺n mirac覺 be t羹r- l羹d羹r. Birinci mirac覺 Mekke’den Kutsal Eve(4) varmakt覺r. 襤kinci mirac覺 (S.69) yedi kat g繹kten son s覺n覺ra varmakt覺r.

(1) Hira ya da Hut da覺(Fatih K羹t羹phanesi kolleksiyonuna g繹re), (2) Ar: Allah’覺n h羹k羹mranl覺覺 alt覺nda bulunan ve her eyi kuatan 璽lem); (3) k羹rs簾 (K羹rs羹: Ara g繹re daha aa覺da ve s覺n覺rl覺 olan 璽lem

 • Fatih K羹t羹phanesindeki el yazmas覺nda „ar k羹rs簾yi get羹ren“eklinde yaz覺lm覺t覺r, (4) (Mescid-i Aksa’n覺n olduu tepede olan. Hz. S羹leyman Tap覺na覺.

癟羹nc羹 mirac覺 son s覺n覺rdan y羹ce Allah’a iki yay boyu kadar yaklamas覺. D繹rd羹nc羹 mirac覺 Allah’a iki yay boyu kadar yaklamas覺ndan 9. g繹e ermesi. Beinci Kutsal Eve varmas覺. Alt覺nc覺 Kutsal Evden yedi kat g繹e 覺覺ktan mer- diven ile varmas覺.7. kat g繹kten son s覺n覺ra Meleklerin kanad覺yla vard覺 Son s覺n覺rdan K璽be kap覺s覺na Cebrail’in kanad覺yla vard覺. K璽beye iki yay uzakl覺ktan g繹e Refref(1)ile vard覺. Evet y羹ce Rab da O’nun 羹mmetine namaz覺 be yapt覺. Her kim o be namaz覺 vaktiyle k覺lsa o makamlar覺 o kuluna ihsan eder. Ama 繹nde gelen bu kurallar覺n be olduunun hikmeti odur ki, 繹nce tekbir (Allah羹 Ekber!) getirmektir. Y羹ce Hakk’覺 (Allah’覺) ululamakt覺r. 襤kinci Ayakta 羹st羹nde durmak ve O’na uymakt覺r. 癟羹nc羹 Kur’an okumak ve o y羹ce Rabbi 繹vmektir. D繹rd羹nc羹 eilmek (r羹k羶) ve kendini al癟altmakt覺r. Beinci aln覺n覺 yere dedirmek (secde) ve y羹ce Rabbe kulluk g繹stermek, yak覺nl覺k istemektir. Her ne zaman inan癟l覺 kii bu be kural覺 yerine getirse y羹ce Rab o kula konuur: “Buyur ey kulum! Dile benden ne dilersen. Sen bana Meleklerimden daha yak覺ns覺n.
(s.71)
Seni ba覺lad覺m. Atan覺 ve anan覺 da ba覺lad覺m. Ac覺d覺覺n kullar覺mdan her dilediini ba覺lad覺m. Ben senden honudum. Ama (namaz覺n) ekli d繹rtt羹r. Ayakta durmak (k覺yam), eilmek (r羹k羶), aln覺n覺 yere s羹rmek (secde), oturup “Ettehiy璽t羹” duas覺n覺 okumuak. yle ki, y羹ce Rab yaratt覺覺 her canl覺 ve cans覺z yarat覺ktan bu d繹rt ekilde yaratm覺t覺r. Birincisi dalar覺n ve aa癟lar覺n t羹m羹 dik dururlar. 襤kincisi yaban覺llardan iki ayakl覺 ve d繹rt ayakl覺lar覺n hepsi eilmi “r羹ku“ ederler. 癟羹nc羹s羹 bir癟ok yaban覺l t羹rleri, k羹癟羹k kurt癟a覺zlar, y覺lanlar, akrepler ve b繹cekler gibi hepsinin y羹zleri yerde secde i癟inde dururlar. D繹r- d羹nc羹s羹 yer 羹st羹nde biten her otun yapraklar覺 yerin 羹st羹nde oturmu “ettehi- y璽t羹” duas覺n覺 okurlar. Bu yarat覺klar覺n t羹m羹 olduklar覺 gibi “Y羹ce Rabbi” anarlar. Y羹ce Rab bu d繹rt ekilde namaz buyurur. T璽 ki, o namaz覺 k覺lan kullara
-kendi l羹tfu ile keremiyle (ikram ve c繹mertliiyle)- b羹t羹n yarat覺klar覺n duas覺 kadar 繹d羹llendirsin

Namazlar 羹癟 t羹rl羹d羹r. Yani sabah namaz覺 iki rekatt覺r. le, ikindi ve yats覺 namaz覺 d繹rt rekatt覺r. Akam namaz覺 羹癟 rekatt覺r. Evet y羹ce Rab, Melekleri d繹rt t羹rl羹 yaratt覺. Kimi iki kanatl覺, kimi 羹癟 kanatl覺 ve kimi de d繹rt kanatl覺d覺r. Hepsi y羹ce Rabbi an覺p O’nu dinlerler. Her kim o namazlar覺 S.73 k覺lsa; o Me- lekler sevap verir. Y羹ce Rab o kiiye rahmet ile baks覺n

(1)Manevi bir binek.


羹t: O be vakit namaz kesin buyruktur. Onyedi rekat olduunun hik- meti de budur: Y羹ce Rab o Cehennemin Zebanilerini on dokuz adet yaratt覺. Biri M璽lik’tir, ikinci onun yard覺mc覺s覺. Geri kalan on yedi Melektir ki; bunlar Cehennemin halk覺na azap ederler. Her kim on yedi rekat namaz k覺lsa; y羹ce Rab, Zebanilerin azab覺ndan onlar覺 kurtar覺r. 繹yle der: “ Sizi cehenneme sokan nedir?”(1)“G璽l羶 lem nek羹 mine’l-m羹sall簾n”. Yani Melekler b繹yle s繹yler ve Ce- hennem halk覺na sorarlar ki, “bu ‘sakara’ neden 繹t羹r羹 girdiniz?” derler. Onlar derler ki: “Biz d羹nyada namaz k覺lmazd覺k Yoksullara ve dervilere yemek ver- mezdik(2) Bize bildirildii 羹zere be vakit namaz覺n her birini, bir peygamber bir vakitte k覺lm覺; Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) da o namazlar覺 k覺lan kula, o pey- gamberlerin sevab覺n覺 versin. nce sabah namaz覺n覺 Adem peygamber (a.s.) (S.75) k覺ld覺. Sonra Cennet’ten 癟覺kt覺 ve d羹nyaya geldi. Gece karanl覺覺n覺 g繹rd羹羹 yoktu. Gece, o d羹nyada korktu. Sabah olduunda iki rekat namaz k覺ld覺. Biri karanl覺ktan kurtulduu i癟in, dieri g羹nd羹z ayd覺nl覺覺na geldii i癟in. Yani o rekat nimetin 羹kr羹d羹r.

襤brahim peygambere gelen ko癟:

Adem peygambere kesin buyruk deildi; ama Muhammed 羹mmetine kesin buyruk oldu. yle ki her kim Sabah namaz覺n覺 k覺lsa y羹ce Allah o kulu, g羹nah karanl覺覺ndan kurtar覺r ve g繹nl羹n羹 iman nuruyla ayd覺nlat覺r. le namaz覺: 襤brahim peygamber (a.s.) olunu kurban edecei zaman (Allah buyurdu): “seslendiim, g繹rd羹羹n d羹羹n manas覺 ger癟ektir”. O zaman 繹le vaktiydi. Pey- gambere (a.s.) d繹rt ey acayip geldi. Birincisi olan覺 boazlamak, ikincisi olandan ayr覺lmak, 羹癟羹nc羹s羹 “Allah’覺n (C.C.)” kurban i癟in fidye verdiine ve d繹rd羹nc羹s羹 y羹ce Allah’a honut olup d繹rt rekat namaz k覺ld覺. Yani her kim (S.77) 繹le namaz覺 k覺lsa; y羹ce Allah o kulu tuzaktan kurtar覺r. B繹ylece (Allah), 襤brahim peygamberi olunun 繹zleminden kurtard覺. 襤kincisi Cehennem ateinden kurtard覺. Aynen 襤brahim’i (a.s.) Nemrut’un ateinden kurtard覺覺 gibi. 癟羹nc羹s羹 o kiiye kefaret/fidye i癟in, inanmayanlar覺 Cehenneme koyar. 襤bra- hime olu i癟in ko癟u kefaret k覺ld覺. D繹rd羹nc羹s羹 Ondan honut olup namaz覺n覺 kabul eder. Nitekim 襤brahimden honut olup kurban覺n覺 kabul etti. 襤kindi namaz覺n覺 Yunus peygamber (a.s.) k覺ld覺 ki, bal覺覺n karn覺ndan kurtulmutu. Yani d繹rt t羹rl羹 karanl覺ktan kurtuldu.

 

(1) Sizi cehenneme sokan nedir? (M羹ddessir S., 42.), Onlar 繹yle derler "Biz namaz k覺lanlandan deildik." El-m羹ttesir Ayet : 43, (2) (M羹ddessir S., 44).

 

Birinci g羹nah karanl覺覺, ikinci gece karanl覺覺, 羹癟羹nc羹 deniz karanl覺覺 ve d繹rd羹nc羹 bal覺k karn覺n覺n karanl覺覺. Evet o 羹k羹r i癟in d繹rt rekat namaz k覺ld覺. O zaman ikindi vaktiydi. Y羹ce Allah o namaz覺 Muhammed’in halk覺na kesin buy- ruk yapt覺.Yani her kim ikindi namaz覺n覺 k覺larsa; y羹ce Rab o kulu (S.79) d繹rt t羹rl羹 karanl覺ktan kurtar覺r. Birincisi g羹nah karanl覺覺ndan, ikincisi k覺yamet karan- l覺覺ndan, 羹癟羹nc羹s羹 Cehennem karanl覺覺ndan ve d繹rd羹nc羹s羹 mezar karan- l覺覺ndan...

Hz. 襤sa ve ‘Teslis’ Hk.:
Akam namaz覺n覺 襤sa (a.s.) k覺ld覺 ki; y羹ce Rab, 襤sa (a.s.)’a haber vermiti. Dedi ki: Ey 襤sa! Senin kavmin senden sonra sapacak ve imans覺z/k璽fir ola- caklar Tanr覺 羹癟t羹r diyecekler. Evet o zaman akam vaktiydi ve 襤sa (a.s.) 羹癟 vakit namaz k覺ld覺. Birinci rekat buna iarettir ki; “Ben Tanr覺n覺n kuluyum”. 襤kinci rekat una iarettir ki; “Annem Meryem y羹ce Tanr覺’n覺n hizmet癟isidir”(1)(O’nun yolunda hizmet eden). 癟羹nc羹 rekat覺n manas覺 da y羹ce Rab (C.C.) odur ki; alemleri yaratt覺. Ondan baka Tanr覺 yoktur. Ne zaman k覺yamet g羹n羹 olursa; y羹ce Rab diyecek ki: “Sen mi kavmine; sana ve annen Meryem’e Tanr覺 (S.81) diye tapmalar覺n覺 s繹yledin? 襤sa 繹yle yan覺tlayacak: - Ey y羹ce Tanr覺m! Haa ki; “ben kulun” bu gibi eyler s繹ylesin. Tanr覺m! Sen bilirsin ki, onlara demedim(2). Evet 襤sa peygamberi o korkudan kurtars覺n, Cennet’e koysun. O 羹癟 rekat namaz Muhammed’in halk覺na kesin buyruk olsun. Yani her kim akam namaz覺n覺 k覺lsa y羹ce Allah o kula 襤sa peygambere verdii kerameti(3)versin. Yats覺 namaz覺n覺 Hz. Musa’ya verdi ki, Med ilinden 癟覺km覺t覺. D繹rt kayg覺s覺 vard覺: Kad覺n kayg覺s覺, olanc覺klar kayg覺s覺. Y羹ce Rab 繹yle seslendi: Ey Musa! Kayg覺lanma. Senin ev halk覺n, 癟ocuklar覺n ve kardein Harun’la g繹r羹t羹reyim, d羹man覺n Firavun 羹st羹ne galip edeyim, diyerek 羹kretti. O zaman yats覺 vaktiydi. Ve d繹rt rekat namaz k覺ld覺. Y羹ce Rab namaz覺 Muhammed’in halk覺na kesin buyruk yapt覺. Her kim yats覺 namaz覺n覺 k覺lsa y羹ce Rab o kiiyi (S.83) k覺yamet g羹n羹nde peygamber- lerle g繹r羹t羹r羹r ve d羹man覺 eytan’a kar覺 galip eder.

Bir anlat覺ya g繹re iyi kiilerden biri varm覺. Bir gemiye binmiti. Karanl覺k bir gecede souk oldu ve bir tahta 羹st羹ne oturup abdest al覺yordu. Ans覺z覺n 癟etin bir yel geldi. Allah’覺n k覺覺, Allah! Diyordu ki, gemiciler 繹yle bir ses iittiler: “Buyur, buyur ey kulum!” Bir saattan sonra o kiiyi gemi i癟indekilerle birlikte oturur g繹rd羹ler. Bir anlat覺ya g繹re de y羹ce Rab k覺yamet g羹n羹 imanl覺lar覺 huzu- runa getirir ve sorar ki:

(1) Metinde karava: cariye, hizmet癟i, (2) M璽ide S., 116), (3) Yetiyi ve manevi ikramlar覺.


Ey kulum! Ad覺n nedir? O kul 繹yle yan覺tlar: - Ad覺m Muhammet’dir. Y羹ce Rab der: Ey kulum ben sana azap etmeye utan覺yorum. 羹nk羹 sen benim “Sevgilim” adl覺 Melik’imsin, der. Bir anlat覺ya g繹re de y羹ce Rab, Muhammed’in yolda覺n覺 atete yakmad覺覺 gibi; onun arkada覺n覺 da atete yak- maz. Nitekim y羹ce Rab kendi nefsine m羹min dedi, inanan kullar覺na da m羹min dedi. Ve kendi (S.85) nefsine selamet(1)dedi, imanl覺 kullar覺na m羹sl羹man dedi. Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 udur: “Kavl羹h羹 te璽l璽’ sel璽m羹'l-m羹'min羹”(2)buyurur ki: - Ey m羹min! C繹mertsin; bar覺 Kuran-覺 Kerim’dir. Yani Cennet Tanr覺n覺n c繹- mertliidir.

Madem “襤nand覺k ve onaylad覺k”. yleyse neden kayg覺lan覺rs覺n? Davut peygamber (a.s.) dedi: -Ey Allah’覺m! Kullar覺n覺 ne bahedersin? Y羹ce Rab s繹yledi: Ey Davut! C繹mertliim odur ki; asi kullar覺m g羹nah ettikleri i癟in azap edip kap覺mdan kovmad覺m. Belki l羹tfederim; ta ki benden utans覺nlar ve bana t繹vbe etsinler. Git benimle lezzet bulan kullara sor. Bana taparak nimet- lenenlere ve benim hizmetime eriip kulluk edenlere ki, benden daha c繹mert Tanr覺 g繹rd羹羹n羹z var m覺d覺r? Haa! Y羹ce Rab, Musa peygambere s繹yledi ki:
Ey Musa! Benim kap覺mda ol. Ben l羹tfediciyim, bana dua et ki, ben kabul edeyim. Ne dilersen benden dile ki, ben Bey’im. Benden iste, yalvar(3)ki, ben herkesten yak覺n覺m.

Bir anlat覺ya g繹re (S.87) k覺yamet koptuunda ve inananlar mezarlar覺ndan kalkt覺覺nda; melekler gelerek kabirleri 羹st羹nde dururlar. 襤nananlar覺n ba- lar覺ndan ve bedenlerinden topraklar覺 silerler ki, inananlar覺n aln覺nda bir par癟a topraktan birey kalmas覺n; b繹ylece gitmeden silerler. Bir ses geldi: “Ey me- leklerim! Kullar覺m覺n elindeki topra覺 silmeyin.O mezar topra覺 deildir. Belki d羹nyada namaz k覺ld覺klar覺 yerin topra覺d覺r; b覺rak覺n gitsinler; S覺rat’覺(4)ge癟sinler ve Cennet’e girsinler; t璽 g繹renler bilsinler ki, bunlar ibadetlerini yapan, namaz k覺lan kullar覺md覺r. Dier bir 繹yk羹de Abdullah 襤bni M羹barek (rh.a.) anlat覺yor: “Mekke’de bir y覺l k覺tl覺k oldu, yamur yamad覺. Mekke kavmi bir Cuma g羹n羹 Arafata 癟覺kt覺lar. Dua edip yalvard覺lar. G羹ne gittik癟e s覺cak oldu ve hi癟 yamur yamad覺. Cuma namaz覺n覺 k覺ld覺klar覺nda bir esmer, c覺l覺z, zay覺f tenli kii geldi. 襤ki rekat namaz k覺ld覺 (S.89) ve dua etti. Ondan sonra secdeye vard覺 ve dedi ki:

 

1) Bar覺, rahatl覺k, selamet; bkz. Tek. 14/ 18’de Salem kral覺na “Selamet, sulh” ad覺 veriliyor; (2) “bar覺 ve esenliin kayna覺, g羹venlik veren” (Har S., 23). (3) bkz.Apokrafiler; II.Mak. 2/10 “Musa yalvard覺覺nda...”, (4) S覺rat k繹pr羹s羹.

 

Y羹celiin hakk覺 i癟in; t璽 kullar覺na yamur verene kadar ba覺m覺 secd- eden kald覺rmayay覺m. Hemen bir bulut geldi ‘Misk’ az覺ndan d繹k羹l羹r gibi yamur yad覺. O kii y羹ce Rabbe dua edip 羹kretti. Sonra d繹n羹p gitti. Ben de arkas覺ndan gttim. Bir eve var覺nca sordum. Meer bir kiinin k繹lesiymi.

Gidip evden keseyle g羹m羹 para getirdim ki, bu k繹leyi sat覺n alabileyim. Sahibini 癟a覺rd覺m ve 繹yle dedim: Senin siyah簾 bir k繹len varm覺, bana sat dedim. Meer efendisi k繹le taciriymi. Ben onu yedi alt覺na sat覺n ald覺m; ama iki alt覺n bile demez dedi. Hemen yedi alt覺n sayd覺m; gidip k繹lesini getirdi. G繹rd羹m ki, o Arafatta dua eden kiidir. Elini tutarak evime ald覺m, 繹yle dedi:

Ey efendim! Beni ni癟in sat覺n ald覺n. Ben hizmet etmeye yetersizim. Ben de dedim ki: (S.91) Sana hizmet etmek i癟in ald覺m. Dedi: Neden 繹t羹r羹? Dedim: Sende 癟ok yetenek g繹rd羹羹m i癟in. Arafatta onu sen g繹rd羹n m羹? dedi. Ben de: G繹rd羹m. D繹n羹p bana s繹yledi: - imdi bana 繹zg羹rl羹羹m羹 ver. Ben de dedim: Benden azad ol! “Allah璽 hamdolsun” dedi. Ondan sonra durup abdest ald覺. 襤ki rekat namaz k覺ld覺 ve duas覺nda 繹yle diyordu: Ya Rab! Sen biliyorsun ki, ben seni bildim bileli, sana g羹nah yapt覺覺m, ba kald覺rd覺覺m yok. Senden dileim benim s覺rr覺m覺 a癟maman idi. Madem ki, s覺rr覺m覺 a癟t覺n beni al, dedi ve can覺n覺 teslim etti. Ben de y覺kad覺m, kefene sar覺p namaz覺n覺 k覺ld覺m. Kefenini iyi ve g羹zel bezle sard覺m. Ayn覺 gece peygamberi d羹羹mde g繹rd羹m. Yan覺nda ak sakall覺, temiz suratl覺 bir kii bana dedi ki: Ey Abdullah! Tanr覺dan utanmaz m覺s覺n? Ona: Sen kimsin, dedim. Dedi ki: - Muhammet! Bu da atam 襤brahim peygamberdir. Ben de dedim ki:
(S.93)
-Ya Allah’覺n Resul羹! Senden ni癟in utanay覺m? Ben 癟ok “Salavat” ederim. O da: - Y羹ce Rabbin velilerinden bir veli vefat etti. Ona g羹zel kefen sarmad覺n; bilmiyor musun? O kii imdi Cennette benim atam 襤brahimin(1) yolda覺d覺r. Abdullah anlat覺r: “Sabahleyin gidip o kiiyi mezar覺ndan 癟覺kard覺m. 襤yi kefene sard覺m ve yeniden g繹md羹m Enes (r.anh.) rivayet eder ki: Muhammet 羹m- metinden u kiiler Cehenneme girecek. Her ne kadar d繹rt bin y覺l ge癟mi olsa da; en sonra 癟覺kanlar, yedi bin y覺l azap 癟ekmi olacak. “Ey Allah覺m, ey Al- lah覺m,ey Allah覺m!” Diyerek bin y覺l 癟a覺racaklar. Bin y覺ldan sonra “Ey 癟ok ac覺yan Allah! Ey 癟ok ac覺yan Allah!”(2)diye 癟a覺racaklar.

(1) bkz. Apokrafiler; S羹l. Bil. 5/5 “Ne ho ebn璽尨ullah ma尪d羶d olmu ve mukaddesler ile nas簾bi var” ve bkz. 襤ncil; Luk. 15/22-25 ile kar覺lat覺r覺n, (2) 癟ok ac覺yan, 癟ok ac覺y覺c覺 (Allah’覺n C.C. adlar覺n- dand覺r).


Cehennem atei ve melei Malik:

Bin y覺ldan sonra, “Ey b羹t羹n varl覺klar覺n hayat kayna覺, ebed簾 ve hak簾k簾 hayat s璽hibi (Hay olan) ve b羹t羹n mahl羶k璽t覺 var k覺l覺p varl覺覺n覺 devam ettiren (Kayy羶m olan) Allah!”. Ondan sonra y羹ce Rab, Cehennem’in kap覺c覺s覺na 繹yle diyecek: Ey Malik! u kulum beni 癟a覺r覺yor. Onun nerede olduunu biliyor musun? Malik: Cehennem dibinde bir dere vard覺r, ol dere i癟inde bir kuyu (S.95) vard覺r. O kuyuda bir sand覺k var ol sand覺k i癟indedir. O kulumu bana getir, diyecek.

Malik de bir kez Cehenneme 繹fkeyle ba覺racak. Malik’in 繹fkesinden, Cehennem atei birbirini yakacak. Sonra o kulu 癟覺kar覺p getirecek. B羹t羹n etleri ate olmu yan覺yor olacak. Malik: Gel ey bedbaht! Y羹ce Rab seni 癟a覺r覺yor, diyecek. Kul: Ey malik! Bu Cehennemin hangi kat覺d覺r? Diye soracak. Malik: -Dier Cehennem ile Cehennem ateinin iddetidir. Ondan sonra kul:
Ey Malik! Bedenimin yar覺s覺n覺 Cehenneme b覺rak ve dier yar覺s覺n覺 da “Sakar”a(1). Beni huzura 癟覺karma ki, utan覺yorum. 羹nk羹 huzurda durmaya y羹z羹m yok. Malik: Tabii gitmen gerekiyor. Ondan sonra huzura getirir. O kul korkudan bal覺k gibi titrer. Y羹ce Rab der ki: Ni癟in benim buyruumu bozdun? Bana kulluk edip dinlemedin ve eytan’a uydun. Kul: Ya Rabbi, Cehennem atei bana bu utan癟tan daha iyi idi.

Y羹ce Rab: -Malik bu kulu (S.97) geri Cehenenm’e at, diyecektir. Kul ise:
-Ya Rab! Ben senden beni Cehennem’den 癟覺kar覺p, yine Cehenneme atman覺 hi癟 ummazd覺m, dediinde; Allah: Ey kulum! Ger癟ekten doru s繹yledin. Bunu ben bilmezdim! Sonra y羹ce Rab: Ey Malik ve ey kulum! Sen d羹nya- daki yaam覺n i癟inde u g羹n ve bu gecede “l璽 il璽he illell璽h Muhammad羹n Res羹lullah”(2); (Allah’tan baka Tanr覺 yoktur ve Muhammet O’nun pey- gamberidir.) dedin. O y羹zden seni Cehennem’den 癟覺kard覺m, diyecek. Ondan sonra Meleklere: “ O kulu Cennet’e g繹t羹r羹n” der. Kul da: -Ya Rabbi! Cennet- ’ini peygamberler ve veliler hep s繹ylediler. Paylat覺lar ve art覺k baka kiiye yer kalmad覺, diyecek. Y羹ce Rab ise: Ey kulum! Sana Cennet i癟inde yedi kez douyla bat覺 aral覺覺 kadar geni m羹lk verdim, dedi. Sonra o kulu g繹t羹rd- 羹ler. Bir 覺rmak var ad覺 “Yaam Deryas覺”d覺r. Temizlen; y羹z羹n ay覺n ond繹rd羹 gibi olsun. Onu orada g繹rd羹ler ve Cehennem’de olan imans覺z kiiler: “Ah! Biz de yaant覺m覺zda bir kez “Allah’tan baka Tanr覺 yoktur ve Muhammet O’nun peygamberidir” deseydik ve bug羹n ate i癟inde sonsuza dek kal- masayd覺k, dediler.
(1) “Sigar“ metindeki anlam覺; k羹癟羹k(Cehennem.), (1) bkz. El-Fetih, Ayet 19-29.


(S.99)
Kavl羹h羶 Te’璽l璽” Y羹ce Allah’覺n s繹z羹: “Rubem璽 yevedd羹llez簾ne kefer羶 lev k璽n羶 m羹slim簾n”(1)Ebu Hureyre (r.anh.) 繹yle rivayet eder: Peygamber (a.s.) buyurur ki: “Her kim g羹nah覺na piman olursa; y羹ce Rabbin ba覺lamas覺na haz覺rd覺r ve kendi nefsini g繹r羹p g羹nahtan d繹nmeyen kii y羹ce Tanr覺n覺n 繹fkesini kazan覺r, 繹yle deil mi?” Ve devam ett: “ nce herkesin ilerini d羹nyadan g繹癟- meden g繹sterip bildirirler ve kiinin son zaman覺nda olan ileri neyse varl覺覺 da odur” dedi. Sonra 繹yle devam etti: “襤ki at bak覺c覺s覺 gece-g羹nd羹z o atlara binip; ahirete doru gidin; bu g羹n羹 yar覺na b覺rakmay覺n, dedi. 羹nk羹 繹l羹m ans覺z覺n(2)gelir. Bundan 繹t羹r羹 繹nce y羹ce Rabbin yarg覺s覺n覺, yaval覺覺n覺 ve sabr覺n覺 aray覺n. 羹nk羹 Cennet ve Cehennem herkese at覺n覺n nal覺ndan daha yak覺nd覺r” Dedi; ve sonra 繹yle devam etti: “Pimanl覺k g繹n羹l t繹vbesidir. T繹vbe eden (S.101) kii Tanr覺 dostudur. Y羹ce Tanr覺 t繹vbe eden kullar覺 sever. Bize bildirildii 羹zere y羹ce Rab, Musa peygambere 繹yle vahyetti: Ey Musa! kavmine buyur ki, bir i(3) yaps覺nlar da onlar覺 Cennet’e koyay覺m, dedi. Musa s繹yledi: Ya Rab! O nas覺l(4) bir itir? Y羹ce Rab: Herkesin kimde hakk覺 varsa birbirine versin. Musa dedi ki: Ya Rab! Hak k覺z覺覺rsa ne yaps覺n? Rab: Ben diriyim; beni honut etsinler. Musa: Ya Rab! Seni nas覺l honut edelim? Dedi. Y羹ce Rab yan覺t verdi: D繹rt eyle: G繹n羹lden t繹vbe etmek, y羹ce Rabb’den dil ile ve g繹zya覺yla af dilemek, t羹m bedeniyle bana kulluk etmek, dedi Hz. ie (r.anh羹) rivayet ediyor: bir rivayette: Peygamber (a.s.) 繹yle s繹yledi, dedi: Bana Cennete girenleri g繹sterdiler: Cennete giren kii 羹癟 t羹rl羹d羹r. Birincisi ehitler, ikincisi efendisine hizmet edenler ve y羹ce Tanr覺ya kulluk edenler. 癟羹nc羹s羹 derviler ki, evinin bak覺m覺yla(5)y羹k羹ml羹ler. Bunlar yoksulluuna sabredenlerdir. nce bunlar cennete girerler. (S.103) Ama cehenneme girenler: Zalimler, b羹y羹kl羹k taslayan kibirli kimseler(6)ve mal覺 olup da zek璽t vermeyen- lerdir. Hakimler(7)der ki: “襤manl覺 kii y羹ce Rabbi tevhitle izzetler ve y羹celt- mesi soyunun asl覺ylad覺r” Fak簾h (r.anh) diyor ki: “(tekebb羹r) ucubedir(8).

(1) bkz. Hicr S.2:O Y羹ce (Allah’覺n) s繹z羹 udur [Y羹ce (Allah) 繹yle buyuruyor]: “襤nk璽r edenler, ‘Keke M羹sl羹man olsayd覺k!’ diye 癟ok arzu edeceklerdir, (2)"Sizin kendisinden ka癟覺p durduunuz 繹l羹m var ya, o mutlaka size ulaacakt覺r. Sonra gayb覺 da, g繹r羹nen 璽lemi de bilen Allah'a d繹n d羹r羹le ceksiniz de, O size yapmakta olduklar覺n覺z覺 haber verecektir. (Cuma S.,8).; bkz. 襤ncil; Luk.12/20 “Ama Allah ona:
-Ey ak覺ls覺z! Bu gece can覺n senden al覺nacakt覺r; biriktirdiin eyler kimin olacak? Dedi.”, (3) bkz. Tevrat; Zek. 8/16 “Yapaca覺n覺z eyler bunlard覺r: Herkes komusuna ger癟ei s繹ylesin; kap覺lar覺n覺zda adalet ve ger癟eklik 羹zerine yarg覺lay覺n, (4) bir kimsenin nafakas覺n覺 vermekle m羹kellef olduu kimseler; bkz. “ay璽l”,

(5) mazleme: zul羹m, haks覺zl覺k, (6) bkz. Apokrafiler; Tobit 4/18 “ve gurur, eksiklik ile eziklik getirir. 羹nk羹 tepeden/tafra bakmak a癟l覺覺n anas覺d覺r, (7) Ak覺ll覺, derin d羹羹nceli, h羹k羹mleri salam, bas簾ret ve sa duyu s璽hibi / hikmetli kimseler, (8) Ucub: kendini b羹y羹k g繹rme psikolojisi.

 

(S.105) Bencil olmak imans覺zlar ve Firavunlar覺n s覺fat覺d覺r. 羹nk羹 y羹ce Rab onlar覺 Kur’an i癟inde kibirlilikleri ile and覺. Al癟ak g繹n羹ll羹 olmak,yani m羹tevaz覺 olmak; peygamberler ve iyi olanlar s覺fat覺d覺r. 羹nk羹 y羹ce Rab onlar覺 al癟ak g繹n羹ll羹e yar etti

Hz. mer ve k繹lesi:

Hz. mer (r.anh.) k繹lesiyle s繹zlemiti mer deveye biner, k繹le de de- venin yular覺n覺 tutard覺. Bir fersah gittiler Ondan sonra mer iner, k繹le deveye biner ve mer y羹r羹rd羹. Bir fersah ehre yak覺n geldiklerinde bir suya eritiler. N繹bet k繹ledeydi. K繹le deveye bindi, mer devenin gemini tutup suya girdi ge癟ti. Sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah(1), am Beyi ve sahabe idi. Onlar覺 kar覺- lay覺p selamlad覺 ve dedi ki: Ey M羹minlerin emiri! B羹t羹n am halk覺 seni kar覺lamaya geliyorlar. Seni b繹yle g繹rmeleri iyi deildir, dedi. mer yan覺tlad覺:
-Bizim izzetimiz Tanr覺 ile ve 襤slam dini iledir. Halk ne derse desin hi癟bir ey farketmez, dedi Y羹ce Rab, Davut peygambere dedi ki: Ey Davut! T繹vbe et; seni t羹m kullar覺mdan 癟ok seveyim. Ama 襤blisi sevmem. 羹nk羹 o kibirli- dir.

  • Bir anlat覺ya g繹re: Bir m羹min ahirete gittii zaman; ilerini getirirler. Onun dalar gibi amelleri iyi ise temiz olur. Ama iyi deilse k繹t羹 olur. Ondan sonra can覺 癟覺kan kiinin varl覺覺, gidecei son yerdir demek anlam覺 budur: 襤nsan覺n t羹m ileri son zamana erise; o ilerde bulunacaklar girecek. 襤nanan- lardan bir癟oklar覺 son demde k繹t羹 olurlarsa; bu d羹nyadanS.107imans覺z gitmi olurlar. Bel’am(2) (b.B璽羶r璽)ve Ber廜ξ廜ζ gibi imans覺z olurlar. Kimin sonu iyi olursa; Firavun’un Cad覺lar覺 (sihirbazlar覺) gibi d羹nyadan imanla giderler. Evet her zaman korkuyla 羹mit etmeli; t繹vbe, afl覺k dilemeliyiz. Belki y羹ce Rab ac覺m as覺 ile son vakte dek iyilikte tutar ve k覺smetimizi iyi yapar. Amin; ey Alemlerin Rabbi! 襤mam Ebu Hanife’ye (r.anh.) hangi g羹nah korkuludur diye sorduk- lar覺nda: D羹nyadan imans覺z gitmek, y羹ce Rabbin verdiine 羹kr etmemek, son g羹nden korkmamak ve zulm etmek. Her kimde bu 羹癟 ey varsa; o kiiye son g羹nde korku olacak -Eer y羹ce Rabbe t繹vbe etmemi olursa (dedi). Allah’覺n peygamberi (s.a.v.) dedi ki: -Y羹ce Rabbin yumuakl覺覺na; yani yaval覺覺na, sabr覺na leke getirmek; yani y羹ce Rab yava ve sab覺rl覺d覺r. D羹nya egemenleri(3)gibi su癟 ileyenlere azap etmeye, intikam almaya acele etmez. 羹nk羹 d羹nya egemenleri bu 羹癟 eyden korkarlar:

(1) doumu Miladi 583.Ben簾 H璽ris kabilesinden olan Eb羶 Ubeyde, C璽hiliye devrinde Mekke'de okuma yazma bilen birka癟 kiiden biriydi, (2) bkz.Tev. Say. 22/5-10, 襤ncil: II. Petrus 2/15, Kur’an: El- araf 7, 175, 176, (3) bkz. Apokrafiler; S羹leyman覺n B羹y羹k Hik. 1/1.


Ya ben 繹lmeden o kiiden intikam almadan gidersem; ya o 繹l羹p de benim hakk覺m onda kal覺rsa; ya mal覺m i癟in 繹l羹mden sonra o kiiye hakk覺m ge癟mez. Ama y羹ce Rab her zaman sonsuzdur, 繹lmez. Onun m羹lk羹 eskimez ve b羹t羹n kullar覺 O’nun 繹n羹ne gidecektir.
S.109
yleyse korkmak gerek. Bize bildirildiine g繹re Kabil Habil’i 繹ld羹r- d羹羹nde Adem peygamber 癟ok 羹z羹ld羹. Oysa y羹ce Rab, Hz.Adem’e yere egemen olun(1) demiti. Adem peygamber yere 繹yle seslendi: Ey yer! Kabil’i yut; aa覺 gitsin. Yer yuttu Kabil 繹yle dedi: Ey yer! Tanr覺 hakk覺 i癟in zaman ver, diyecek s繹z羹m var. Yer b覺rakt覺 Kabil gene s繹yledi: Ey Rabbim! Babam Adem g羹nah iledi, onu yere yutturmad覺n. Ni癟in beni yere yutturuyor- sun? Y羹ce Rab s繹yledi: Ey! Kabil baban Adem yaln覺z benim buyruumu bozdu. Sen hem benim buyruumu bozdun ve hem de baban覺n buyruunu boz- dun. Adem yere s繹yleyip geri tuttu. Kabil dedi ki: Ey yer! Tanr覺 hakk覺 i癟in g羹癟 ver s繹z羹m var; deyeni yere koydu ve s繹z羹ne devam etti: Ey Rabbim! 襤blis g羹nah iledi yere yutturmad覺n. Beni Ni癟in yutturursun? Y羹ce Rabb yan覺tlad覺: Ey Kabil! 襤blis bir buyruk bozdu. Sen iki buyruk bozdun. Adem peygamber yere buyurdu, yer geri tuttu. Ve dedi ki: Ey yer! Muhammet hakk覺 i癟in diyecek s繹z羹m var; zaman tan覺. Yer b覺rakt覺 ve unu dedi: -Ya Rab! Doksan dokuz ismin senin deil midir? Y羹ce Rab yan覺tlad覺: Evet. Kabil dedi: -Rahm璽n Rah簾m (ok ac覺yan ve 癟ok ba覺layan), o isimlerden biri deil mi? Y羹ce Allah: O isimlerdendir. Kabil: Ya Rab! Eer beni yok etmek istersen o iki (S.111) isim ki “Rahm璽n ve Rah簾m’dir; onlar覺 doksandokuz ad覺n- dan sil. 羹nk羹 “Rahm璽n ve Rah簾m odur ki, kulunu bir g羹nahla cezaland覺rmaz. O zaman y羹ce Rab: Kabil’i b覺rak(2)dedi

Y羹ce Rab, Davut peygambere 繹yle vahyetti: Ey Davut! Y羹celiim, kudretim hakk覺 i癟in; her kim benim kap覺ma, baka kap覺dan bir ey koyup umarsa o kii umduunu alamaz. Ona 繹telenmilik giysisi giydireceim ve insanlar aras覺nda horlanacakt覺r. Ey Davut! Kap覺m覺 癟alan kime kap覺m覺 kapatt覺m? Ya da kim benden bir ey diledi(3)de ona vermedim. Beni kim and覺 da onu anmad覺m. Ben varken dierlerinden bir ey istemeye utanm覺yorlar m覺?

 

(1) bkz. Tekvin 1/26, (2) bkz. Tek.4/16 ”Bundan sonra Kain Rabbin 繹n羹nden uzaklat覺 ve Ade- n’in dou y繹n羹nde olan Nod diyar覺nda yaad覺.”, (3) bkz.benze s繹zler; 襤ncil/ Mat. 7/8 “羹nk羹 her dileyen al覺r, arayan bulur ve kap覺y覺 癟alana a癟覺l覺r”.


Hz. S羹layman ve devler:

Bir anlat覺ya g繹re: 襤lk 繹nce 襤blis kibirlendi ve ilk Adem peygamber al癟akl覺k etti. 羹nk羹 襤blis ateten ve Adem bal癟覺ktand覺r. Ama atein tesiri iki eyi birbirinden ay覺r覺r. Bal癟覺覺n tesiri ise iki eyi birbirine yap覺t覺r覺r, paylat覺r覺r. B繹ylece Adem t繹vbe etti ve y羹ce Rabbe ulat覺. 襤blis t繹be etmedi ve Hazretten (C.C.) ayr覺ld覺, uzaklat覺 Bir anlat覺ya g繹re Hz. S羹layman devlere bir “Ev” yapmalar覺n覺 buyurdu ve alt覺ndan 25 Fersah uzunluunda insanlar i癟in bir ev yapt覺lar.
(S.113)
Periler i癟in, kular i癟in ve geyikler i癟in... Her taraf覺ndan bin taht alt覺ndan; sa yan覺ndan bin taht g羹m羹ten ve sol yan覺nda ordular dahi buyurdu. R羹zgar hereyi g繹t羹rd羹, kendi taht 羹st羹ne oturdu. Ta g繹e dek 癟覺kt覺, meleklere sesini duyurduunda iki melek birbiriyle s繹yleti. “Eer S羹leyman’覺n bu saltanat覺yla g繹nl羹nde biraz kibri olsayd覺; y羹ce Rab onu g繹e 癟覺kard覺覺 gibi, onu yerin di- bine indirmesini bilirdi. S羹leyman iitti ve 羹kretti 襤bni Abbas rivayette d羹- nyaya getirilen bir kad覺n覺, kad覺n olarak 癟ok 癟irkin g繹rd羹ler. K覺yamete kalanlara sorup 繹yle diyecekler: “Bu kad覺n覺n kim olduunu biliyor musunuz?”. Onlar: “Bununla beraber olmaktan Tanr覺 korusun!” Ondan sonra unu derler: “Bu o d羹nyad覺r ki siz onun i癟in birbirinizi 繹ld羹rd羹n羹z.

Peygamber (a.s.) rivayet eder ki: Y羹ce Rabten; yani y羹ce Rab der ki: Hangi imanl覺 kuluma d羹nya versem sevinir. Oysa d羹k羹nl羹k d羹nyas覺n覺 al覺p b覺kaca覺n覺 ve kimin bana yak覺n olaca覺n覺 bilmiyor. Mu璽z rivayet eder ki; pey- gamber (a.s.): Y羹ce Rabbin yedi melei vard覺r. Yedi g繹羹 yaratmadan 繹n yaratt覺; herbirisi bu g繹ktedir. Ne zaman ki, iman eden (S.115) kullar覺n覺 g繹zeten melekler, ilerini al覺r g繹e 癟覺karlar. Birinci kat g繹k melei 繹yle der: “Ge癟- meye izini yoktur; bu ii sahibinin y羹z羹ne vur. 羹nk羹 bu yapt覺覺 ilerde g覺ybet var. Her kim g覺ybetli eyler s繹ylerse; ben o ileri g繹e 癟覺kmaya b覺rakmam. Ondan baka i癟inde g覺ybet olmayan bir eylem daha getirirler. Bu birinci kat g繹kten ge癟er ve ikinci kat g繹k melei 繹yle der: “Bu yapt覺覺 iini y羹z羹ne vur. 羹nk羹 yapt覺覺 bu ii d羹nya izzeti i癟in yapt覺.”

Her kim d羹nya izzeti i癟in iler yaparsa; ilerinin ikinci kat g繹kten yukar覺ya gitmesini b覺rakmam! 癟羹nc羹 g羹n d羹nya izzeti olmayan bir i daha getirirler. 襤kinci g繹kten ge癟er ve 羹癟羹nc羹 eriir. 癟羹nc羹 g繹k melei 繹yle der: “Bu ii yapan覺n y羹z羹ne vur. 羹nk羹 bu ii yapan kibirlidir. Kibirli kiinin ilerini ben yukar覺 gitmeye b覺rakmam.”

 

D繹rd羹nc羹 g羹n bir i daha getirirler. G羹zellikle dolu: Namazlar, oru癟lar, sadakalarla dolu. 癟羹nc羹 kat g繹kten ge癟ip d繹rd羹nc羹 kat g繹e eriecek. D繹r- d羹nc羹 kat g繹k melei 繹yle diyecek: “Bu ileri sahibinin y羹z羹ne vur. 羹nk羹 bu ilerde acayiplik var. Yani kendi nefsini g繹rmek. Her kim kendi nefsini g繹- r羹rse; o kiinin ilerini ben benden yukar覺ya 癟覺kmaya b覺rakmam”. Beinci g羹n bir i (S.117) daha getirirler ki, hac ile gaza var. D繹rd羹nc羹 kat g繹e 癟覺kar ve beinci g繹e ge癟er. Beinci kat覺n melekleri diyor ki: “Bu ii sahibinin y羹z羹ne vur. 羹nk羹 onda haset var. Her kimde haset varsa ben onun iini, buradan yukar覺 癟覺kmaya b覺rakmam”. Alt覺nc覺 g羹n bir i daha getirdiler ki, i癟inde bir癟ok ibadetler var. Bu beinci g繹kten ge癟ti ve alt覺nc覺 g繹e ulat覺. Alt覺nc覺 kat g繹k melei 繹yle der: “Bu ii sahibinin y羹z羹ne vur. 羹nk羹 ben Rahmet Melei’- yim. Bu ii yapan ac覺mas覺z ve sevgisizdir; ben her kim ac覺mas覺z ve sevgisiz ise; onu yukar覺 癟覺kmaya b覺rakmam”. Yedinci g羹n bir i daha getirdiler. Onda merhamet, d羹nya nimetlerini terk, eilme ve ba覺n覺 secdeye koyma vard覺r. 癟 bin melek olabildiince gelecek, alt覺nc覺 kat g繹kten ge癟ip yedinci kat g繹e eriecek. Yedinci kat g繹k melei diyecek ki: “Git bu ii sahibinin y羹z羹ne vur. 羹nk羹 o, bu ii halk覺n aras覺nda b羹y羹k bir kii olsun diye yapard覺. Her kim halk aras覺nda o ii b羹y羹k olmak i癟in yaparsa; ben onu buradan yukar覺 癟覺kmaya b覺rakmam”. O ileri iletsinler ve b羹t羹n ilerini y羹z羹ne vursunlar.

Ondan sonra sekizinci g羹n bir i daha getirdiler. G羹ne gibi 覺覺覺 oldu. B繹ylece melekler onu yedi kat (S.119) g繹kten ve perdelerden ge癟irip Hazrete varacak ve y羹ce Rab 繹yle diyecektir: Ey sizler! O kulun ilerini bilirsiniz. Ben de g繹nl羹n羹zden ge癟en niyetleri bilirim. Bu ii benim i癟in yapmad覺 diye- siniz. Evet her i ve ibadet ikiy羹zl羹l羹k olmadan benim i癟in yap覺lmazsa; ben onu kabul etmem.

Peygamber (a.s.) dedi. Muaz (r.anh.) alad覺 ve dedi ki: Ey Allah’覺n Res羹lu! Bu hasletler kimin elinden gelir ki, bu korkular覺ndan kurtulsun? Pey- gamber (a.s.) 繹yle s繹yledi: Ey Muaz! Y羹ce Rab kolayl覺k verir, kolayl覺k olur. Sonra ekledi: Ey Muaz! T羹m ileri i癟in esirge; kimsenin ay覺plar覺n覺, k繹t羹l羹klerini sayma ve halk覺n at覺n覺 癟ekme. Ta ki Cehennem k繹pekleri senin at覺n覺 癟ekmesin. Oturduun yerde kibirlenme ki, sende “k繹t羹 huyu var” diyerek tiksinmesinler, dedi

襤bni Abbas rivayet eder ki: Her kiinin ba覺nda iki zincir var. Birinin ucu yedi kat g繹kte, dierinin ucu yedi kat yerdedir.


Her kim al癟akl覺k ederse, yedinci kat g繹kteki zinciri 癟ekerler. Yani; y羹ce Rab o kiiyi kald覺r覺r, aziz, sevgili eder. Her ne zaman o kii kendi nefsine uysa, kibirlense; o yerdeki zinciri 癟ekerler. Yani; y羹ce Rab, o kiiyi de indirir aa覺lar. Resul (a.s.) der ki: Y羹ce RabS.121(kat覺nda) d羹nyan覺n sivrisinek kadar, biraz miktar覺 olsayd覺; inanmayanlara bir i癟im su bile vermezdi. Evet 襤s- lamla, imanla, ilerle, mallarla, bir eyle ve bir nesille deildir. Kibirlenmek imans覺zl覺k s覺fat覺d覺r

Hasan(1)Basri (r.anh.) 繹yle rivayet eder: Peygamber (a.s.) k覺yamet g羹n羹 dervi kullar覺 y羹ce Allah huzuruna, onlar覺n 繹zr羹n羹 sorsun diye getirirler. Nite- kim onlar da birbirlerinden 繹z羹r dilemilerdi. Rab: Ey kulum! Ben sana d羹nyada bunun i癟in mal ve bir ey vermedim. Ta ki, o d羹nyada senin hakk覺na nimet verip; yedirdi, i癟irdi ve giydirdi ise; o kiileri hep sana ba覺lar覺m. Git saflar i癟inde y羹r羹. Her kim sana iyilik ederse; o Cennete gitsin diye dervi kul y羹r羹s羹n. D羹nyada ona sadaka veren beyler de onlar覺 bulacak ve saflar aras覺na 繹ne 癟ekecekler. Maher (Arasat halk覺)(2) aa kalacak!

襤ki bal覺k avc覺s覺:

Bir 繹yk羹ye g繹re Musa peygamber (a.s.) bir g羹n deniz k覺y覺s覺nda gezi- yordu. Biri imanl覺 ve biri imans覺z iki kiiyi bal覺k avlarlarken g繹rd羹. 襤mans覺z kendi putuna secde edip av覺n覺 salar ve dopdolu bal覺k 癟覺kard覺. 襤manl覺 Tanr覺’ya secde eder ve ‘Bismillahi’ deyip a覺n覺 b覺rak覺rd覺; ama hi癟bir ey 癟覺km覺yordu. 癟 kez 繹yle devam ettiler. 襤mans覺z覺n b覺rakt覺覺 ada 癟ok bal覺k 癟覺kt覺. (S.123) a覺p kald覺! 癟羹nc羹 kez a覺 b覺rakt覺覺nda imanl覺n覺n a覺ndan bir bal覺k 癟覺kt覺. Hemen adan bal覺覺 癟覺kard覺lar; ama elinden s覺癟ray覺p suya d羹t羹. Musa onu g繹r羹nce alad覺: Ya Rab! Sabr覺m kalmad覺; bana bu nedir? Bildir. Y羹ce Rab dedi ki:
Ey Musa! G繹e bak. Musa g繹e bak覺nca cennette bir k繹k olduunu g繹r- d羹. B羹y羹kl羹羹 yerden g繹e dek denizin kap覺s覺 羹st羹ne o bal覺k癟覺n覺n ad覺 yaz覺l- m覺. 襤癟inde alt覺ndan, g羹m羹ten havuzlar var. Havuzlar覺n i癟indeki say覺s覺z bal覺klar覺 Allah bilir ne kadar? Y羹ce Rab dedi: Ey Musa’! O kuluma s繹yle ki, bu korkusu cennete mi raz覺d覺r; yoksa denizin t羹m bal覺klar覺n覺 hep onun a覺na m覺 koymama m覺 raz覺d覺r? Musa o imanl覺ya bu s繹zleri s繹yledi. 襤manl覺 繹yle yan覺tlad覺: Ya Rab! Hi癟bir ey vermeyecek olsan bile sabrederim. Bal覺k g羹zel eydir; ama bana senin r覺zan gerek, dedi.

(1) 641-728 Tabiin d繹neminin en b羹y羹klerindendir. Bir癟ok eserleri vard覺r, (2) Maher halk覺 kalabal覺覺; bkz.Apokrafiler II. Ez.13/45 s繹zc羹k benzerlii “Aratta”.


  • Hz. mer (r.anh.) peygambere geldi ve al癟ak, karanl覺k bir evde has覺r 羹st羹nde yatt覺覺n覺 g繹rd羹. mer alayarak dedi ki: Ey Allah’覺n Resul羹! 襤m- paratorlar ve krallar(1)ipek d繹ekler 羹st羹nde yatarlar. Sen Tanr覺’n覺n sevgilisi, has覺r 羹st羹nde yatar o karanl覺k evde kal覺rs覺n. Peygamber: Ya mer! Eer kat覺 has覺r覺n bu kat覺l覺覺 bir yan覺m覺za batt覺ysa; bu kat覺l覺k sonunda yumuakl覺klar ve honutluklar olur. Eer evimiz al癟ak ise karanl覺k mezar bu evden daha al癟akt覺r. Biz d羹nyay覺 b覺rakt覺k (S.125) onlar da ahireti bize b覺rakt覺lar Bir 繹yk羹ye g繹re Halife Harun Reit(2)bir g羹n atla giderken Sinle y羹resine urad覺. G繹rd羹 ki, deli Behl羶l(3)(D璽n璽)(4), bir kam覺a at gibi binmi ard覺na olanc覺klar 羹羹- m羹... Halife: Bu kimdir? Diye sorduunda dediler ki: Bu deli Behl羹l’d羹r. Halife: Ben bunu g繹rmek istemitim. At覺n覺 s羹r羹p 繹n羹ne geldi. Dedi ki; ‘es- sel璽mu aleyke’ Allah’覺n selam覺 羹zerine olsun ey Behl羶l! Behl羶l dedi: “Aleyke’s-selam”: Allah’覺n selam覺 senin (de) 羹zerine olsun. Halife dedi ki:

Ey Behl羹l ben seni g繹rmeyi arzulad覺m. Behl羹l yan覺tlad覺: Ben seni g繹rmek istemiyorum. Halife: Ey Behl羹l! Bana 繹羹t ver, dedi. Behl羹l: Ne 繹羹t vereyim ki; ite saray覺n? Diyerek Halifenin evini iaret etti ve ite mezar覺n di- yerek mezarl覺a iaret etti. Herkes saray覺ndan 癟覺k覺p mezara gidecektir. Me- zardan 癟覺k覺p saraya giden hi癟S.127kimseyi g繹rmedim. Bu 繹羹t yetmez mi? Dedi. Halife bir kese alt覺n getirmelerini istedi ve Behl羹l’e verdiler. Ama kabul etmedi ve dedi ki: Ey Halife! Y羹ce Tanr覺 bilir ki, bu alt覺n kimbilir hangi fa- kirindir? Geri sahibine ver. Son g羹nde bir haks覺zl覺k olmas覺n, dedi. Halife de 繹yle yan覺tlad覺: Ey Behl羹l! Baka bir dilein varsa benden dile, dedi. Behl羹l dedi ki: Dileim; art覺k ne sen beni g繹r, ne de ben seni g繹reyim.

I.B繹l羹m t繹vbenin faziletini (erdemini) a癟覺klar. (Bu b繹l羹m; erdemli olman覺n t繹vbeden ge癟tiini anlat覺r.)

Bir habere (rivayete) g繹re; Hz. S羹leyman’a (a.s.) Cennetten erbet ge- tirdiler. Eer bunu i癟ersen k覺yamete dek 繹lmezsin, dediler. S羹leyman (a.s.) b羹t羹n halk覺yla ve b羹t羹n vah簾 hayvanlarla tan覺覺kt覺. Hepsi 繹yle s繹yledi: lmezsin ve sultan olursun, dediler. Baka gizli bir i g繹zetmediler. nce at ile doan geldi. O ikisine yan覺t vermedi; k繹pee vermiti. K繹pek 繹yle yan覺tlad覺: 襤癟mesin! dedi. Sonra S羹leyman (a.s.) kirpiye sordu: Ni癟in at覺 ve doana izin vermedin? K繹pee izin verdin, dedi. Kirpi dedi ki:

(1) Kayserler ve kisralar (Roma imparatoru ve krallar), (2) d.763, 繹. 809; 5. Abbasi halifesi, (3) Eb羶 V羹heyb b. Amr b. el-Mug蘋re el-K羶f簾 es-Sayraf簾 (繹. 799 ?) Abbasi halifesi Harun Reit zaman覺nda yaam覺 sufi bir dervitir, (4) bilgili, bilen.

 

(S.129)
At ve doan vefal覺 deildir. Tuzak kurar, hakk覺 g繹zetmezler. Ata bir d羹man binecek olursa; sahibine kasteder. Doan da sahibinin istemedii yere u癟ar gider. a覺rsa da gelmez. Ama k繹pek vefal覺d覺r. Tuzak kurmak hakk覺n覺 saklar. Sahibi kovsa; baka kap覺ya gitmez. S羹leyman (a.s.) sordu: Bu erbeti i癟mek hakk覺nda ne dersin? Kirpi dedi ki: Eer i癟ecek olursan yaam覺n uzun olur, zindanda kal覺rs覺n. 羹nk羹 d羹nya imanl覺lar覺n zindan覺d覺r. 襤nsan i癟in zin- danda 癟ok yaamaktansa, y羹ce Rabbin rahmetine ulamak daha iyidir. S羹ley- man (a.s.) onu se癟ti ve emredip erbeti yere(1)d繹kt羹ler. Suyu tatl覺 oldu
S.131
Y羹ce kelamda: “Ey iman edenler! Allah'a i癟tenlikle t繹vbe edin”(2). 襤bni Abbas (r.anh.) rivayet eder ki; Kurey kabilesinin b羹y羹kleri peygamber’e(a.s.) geldiler ve 繹yle dediler: Ey Muhammet! Sen y羹ce Tanr覺’ya dua et ki, bu Safa(3)ta覺n覺 alt覺n yaps覺n. O zaman sana inan覺r覺z. Peygamber (a.s.) dua etti ve Cebrail (a.s.) gelip 繹yle dedi: Ya Muhammet! Y羹ce Allah sana selam ediyor (ve diyor ki) Ey Muhammet! Dilersen o Safa da覺n覺 alt覺n yapar覺m. Ama ondan sonra iman覺ndan d繹n羹p tekrar inan癟s覺z olana 繹yle azap ederim ki, bu alemde hi癟 kimseye yapmad覺m. Ama onlar isterse Cennet kap覺s覺n覺; yani t繹vbe kap覺s覺n覺 a癟maya raz覺 olurum. Fakih (r.a.) diyor ki: G羹nah g繹n羹l hastal覺覺ndan olur. Evet t羹m hastal覺klara da 繹yle 癟are bulurlar. Eer Safa Da覺 (tepesi) alt覺n olsa bile sonunda biterdi. B繹ylece d羹nya mallar覺 ve gen癟lii/hazinesi(4) sonunda ge癟er: Evet d羹nya mallar覺 ve gen癟lii/hazinesi(5)sonunda ge癟er: ama t繹vbe bir gen癟tir (hazinedir) ki, asla t羹kenmez. Belki vard覺覺nca daha 癟ok (S.133) olur.

Bize bildirildiine g繹re 羹癟 t羹rl羹 t繹vbe vard覺r: Bir g羹nahtan t繹vbe etmek ki, o asiler t繹vbesidir. 襤kinci gafletten t繹vbe etmek; o elitler t繹vbesidir. 癟羹nc羹 bir i yap覺p o ii g繹rmekten t繹vbe etmek. “h璽ss羹’l-h璽s” (en g羹zel, en has kullar覺n) t繹vbesidir

 

(1) Fatih n羹shas覺nda ‘denize’.(2) Tahrim S羶resi 8, (3) g繹n羹l enlii, elence,(da覺n覺 /tepesini). Mekke d繹neminde bir k覺s覺m putperest m羹rik, Allah Resul羹’ne gelip Safa tepesinin alt覺na 癟evrilmesi ve Mekke’nin 癟evresindeki dalar覺n yerinden silinip tar覺ma elverili bir ova ekline konulmas覺n覺 istemiler ve bu taleplerinin yerine getirilmesi durumunda ona iman edeceklerini s繹ylemilerdi. Resu- lullah da onlar覺n iman覺na vesile olur diye bunu Allah’tan dileyince, "K璽firlerin istedikleri m羶cizeleri g繹ndermeyiimizin tek sebebi, daha 繹nceki k璽firlerin bu gibi m羶cizeleri yalanlam覺 olmalar覺d覺r/ 襤sr璽 S., 59“ 璽yeti n璽zil olmutur. / Ali b. Ahmed b. Muhammed b. Ali Ebu'I-Hasan el-V璽h覺di, Esbabu'nN羹zul, Daru’l-Kutubi’l-襤lmiyye, Beyrut 1991, s. 296, (4) Fatih kolleksiyonundaki bu s繹z ‘d羹ny璽n覺n nimetleri’.


襤ki t羹rl羹 t繹vbe:

Bir anlat覺ya g繹re iki t羹rl羹 t繹vbe vard覺r: Birisi g羹nahtan t繹vbe edip itaat etmek ve d羹nyadan vazge癟ip ahireti istemektir. Bir tevbe de ne ahiret i癟in, ne de 繹d羹l i癟in ve ne de o azaptan korkmak i癟in olsun. Tertemiz y羹ce Allah i癟in olsun. Ehl-i s羹nnet ve’l-cema'ata(1)g繹re t繹vbenin art覺 羹癟t羹r: Ge癟en g羹nahlara piman olmak, art覺k g羹nah yapmamak ve 羹癟羹nc羹s羹 t繹vbesini bozmaktan ka癟覺nmakt覺r. Baz覺lar覺 da t繹vbenin sekiz art覺 vard覺r, diyor. 1. g羹nahlara piman olmak, 2. art覺k g羹nah yapmamak, 3. ettii t繹vbeyi bozmamak, 4. kimin hakk覺 varsa bunda uzlamak, 5. Bir kimse, y羹ce Tanr覺’n覺n kulluk ibadeti vaktini ka癟覺rd覺ysa; onu kaza (S.135) etmek, 6. etinde birikmi olan haram yalar覺 ar覺t- mak, gidermek gerek. Nefsi k覺rmakla, oru癟 tutmakla; 7. yedii, i癟tii, giydii helaldan olmakt覺r. 8. G繹n羹l ar覺tmak; kinden, kibirden, hileden, k覺skan癟l覺ktan 繹t羹r羹 繹leceini unutmamakt覺r. Rivayet olunduu 羹zere; 襤srailoullar覺 za- man覺nda bir bey vard覺. Ona 繹yle sordular: u yerde aziz biri var; kesinlikle ibadet eden sofu biridir. Sordular: u yerde aziz biri var; kesinlikle ibadet eden sofu biridir. Sohbetine davet etti ki, o ibadet eden sofu; her zaman beyin yan覺na gelebilsin. Sofu 繹yle dedi: Ey beyim! Sana s繹yleyecek bir s繹z羹m var. Bey de s繹yle bakay覺m, dedi. Sofu: Ey beyim! Beni “i癟 odana” nas覺l lay覺k g繹r羹r- s羹n? Bey: Ey 繹vg羹ye lay覺k adam! Bunu y羹z羹me neden dersin? Dedi. Sofu:
Benim iyi bir ‘Sultan覺m’ var. G羹nde yetmi kez(2) su癟lar覺m覺 g繹r羹r; ama 繹f- kelenmez ve beni kap覺s覺ndan kovmaz r覺zk覺m覺 kesmez. Ben onun gibi sultan覺n (S.137) kap覺s覺n覺 b覺rak覺p, senin gibi bey kap覺s覺na m覺 varay覺m? Bana su癟 yapma- dan bir s繹z羹nle 繹fkelenirsin. Eer su癟 edecek olursam; neler yapars覺n neler? Deyip gitti

Peygamber (a.s.) der ki: Ne zaman 襤blis bir kiiyi azd覺rsa; g羹nah yapsa ve g羹nahtan t繹vbe etse; y羹ce Rab o t繹vbe bereketiyle t羹m g羹nahlar覺n覺 ba覺lar. eytan azd覺rd覺覺na piman olur ve 繹yle der: Ne olur keke azd覺rmasayd覺m. imdi bir g羹nah i癟in, y羹ce Rab t羹m g羹nahlar覺n覺 ba覺lad覺”. Peygamber (a.s.) 襤blis’e lanet ettiinde 襤blis: Ey Rab! Kudretin, y羹celiin hakk覺 i癟in adem- oullar覺’ndan t璽 canlar覺 癟覺kmayana dek ayr覺lmayay覺m. Y羹ce Rab yan覺tlad覺: Kudretim, y羹celiim hakk覺 i癟in; ben de t繹vbeli kullar覺mdan t璽 can boaz覺ma gelip tak覺lana dek gidermeyeceim(3).

(1) Ehl-i s羹nnet vel-cemaat, Resulullah'覺n ve Eshab-覺 kiram覺n gittikleri, itikattaki tek doru yol demektir, (2) Bkz. 襤ncil Mat. 18/21, 22,“Ya Rabb! Ka癟 kez kardeim bana hata ederse ona ba覺layay覺m; yedi kere mi?, ...-Sana yedi kez deil; ama yetmi kere yedi kez diyorum.”, (3)“襤bl簾s, ‘Bana insanlar覺n yeniden diriltilecekleri g羹ne kadar m羹hlet ver’ dedi. Allah, ‘Haydi, sen m羹hlet verilenlerdensin’ buyurdu” / A’raf S, 14-15).


Peygamber (a.s) der ki: Bir imanl覺 g羹nah ilese; t璽 baka bir g羹nah yapana dek, o g羹nahlar yaz覺lmaz. Ne zaman bir imanl覺 g羹nah etse ve o kii bir de sevap yapsa,(139) o kiiye be sevap yaz覺p, be su癟unu aklarlar. 羹nk羹 sevap yaparsa; cazas覺 birine ondur. G羹nah ederse; birine birdir. Bu s繹zler eytan’覺n i癟ini yakt覺. 襤癟i yand覺ktan sonra: “Nas覺l kand覺ray覺m? Diye ba覺r覺p ah! eder.” Bu sevapla Ademoullar覺’na kar覺 t羹m 癟abalar覺m bir hi癟tir. Bir ri- vayete g繹re y羹ce Rab 繹yle der: “Ey kullar覺m! Ne zaman ki, su癟 yapsan覺z; be- ni ba覺lay覺n, dersiniz. Ben merhametli (Rahman olan) Tanr覺y覺m. Sevgilim Muhammet’e efe璽at(1) verdim. Ne zaman g羹nah yaparsan覺z; sizler benden afl覺k istediinizde ba覺lar覺m. Ben merhametli Tanr覺y覺m; merhamet ve afl覺k koydum. Ne zaman g羹nah yaparsan覺z; neden yapt覺n覺z? Demeden, 羹st羹nl羹羹m ile sebepsiz sizi ba覺lar覺m” der. Dostumken kibirlenmeyin; eceliniz yeti- mesin ki, t繹vbesiz 繹lmeyesiniz. Sonra y羹ce Rabbin 繹n羹ne “utan癟la” var覺rs覺n覺z, sak覺n覺n.
Dier bir anlat覺ya g繹re Hz. 襤brahim peygamber (a.s.) miraca (S.141) 癟覺kt覺, g繹e eriti ve d繹n羹p D羹nya’ya bakt覺. Bir kiiyi zina ederken g繹rd羹. Dedi ki:
Ya Rab! Kulunu yok et. Y羹ce Rab onu yok etti ve bak覺p bir kiinin h覺rs覺zl覺k ettiini g繹rd羹. Dedi: Ya Rab onu da yok et. O da yok edildi. Ondan sonra y羹ce Rab 繹yle dedi: Ey 襤brahim! Ben g羹nde yetmi kez her kulumun g羹nah覺n覺 g繹r羹r羹m; ay覺b覺n覺 a癟mam, y羹z羹ne vurmam ve r覺zk覺n覺 kesmem. Sen bir saat i癟inde iki kiinin su癟lar覺n覺 g繹rd羹n ve ikisini de yok ettin. Kullar覺m 羹癟 durumdad覺r. T繹vbe ederler ba覺lar覺m. Ya da kendi doru yoldan sapm覺sa; iyi bir oul 癟覺kar, bana kulluk eder ve beni tan覺r. Veya baht覺 kara ise son g羹nde azap ederim. imdi etmem

Fakih (r.anh.) diyor ki: Ne zaman kul t繹vbe etse; inanc覺 ile y羹ce Rab t繹vbesini kabul eder.(S.143)Bir kulun ne kadar 癟ok g羹nah覺 olursa; y羹ce Rabbin ba覺覺ndan 羹mit kesilmez. 羹nk羹 y羹ce Rabbin merhametinden 羹mit kesmek imans覺zl覺k s覺fat覺d覺r. Nitekim y羹ce Rab buyurur: O Y羹ce (Allah’覺n) s繹z羹 udur: Allah'覺n rahmetinden 羹mit kesmeyin. 羹nk羹 k璽firler topluluundan bakas覺 Allah'覺n rahmetinden 羹midini kesmez”(2) Y羹ce Rab yedi 癟eit milleti yar- g覺lamak i癟in zaman tan覺d覺. 1. sadaka verenleri, 2. gaza k覺lanlar覺, 3. b羹y羹k g羹- nahtan sak覺nanlar覺, 4. y羹ce Rabten korkanlar覺, 5. Zikirle t繹vbe edenleri, 6. g羹nah覺na piman olanlar覺, 7. T繹vbe edenleri. Y羹ce Rab t繹vbe eden kullar覺na, alt覺 t羹rl羹 l羹tuf verir:

(1) Su癟un kalkmas覺 i癟in arac覺l覺k etmek, (2) Yusuf S羶resi, 87 “Kavl羹h羶 Te’璽l璽: “ve l璽 tey'es羶 mir ravh覺ll璽hi, inneh羶 l璽 yey'esu mir ravh覺ll璽hi illel gavm羹l k璽fir羶n”.

 

1. g羹nah覺n覺 ba覺lar, 2. g羹nah覺na kefaret etmek, 3. g羹nah覺n覺 繹d羹le 癟e- virmek, 4. ‘g羹nahtan’ kurtarmak(1), 5. T繹vbe edenleri sevmek ve 6. Cennet’e koymak, dedi Bir rivayete g繹re Adem peygamber (a.s.) g羹nah iledi ve be t羹rl羹 hasletle (miza癟) (S.145) tekrar ba覺land覺. 1. g羹nahtan ka癟t覺, 2. su癟una piman oldu, 3. kendi nefsini k覺nad覺, 4. t繹vbe etti, 5. Y羹ce Rabbin merhame- tinden yoksun kalmad覺. 襤blis’in reddolunmas覺n覺n nedenleri bunlard覺r: 1. g羹- nahtan ka癟mad覺, 2. piman olmad覺, 3. nefsini k覺namad覺, 4. t繹vbe etmedi, 5. Y羹ce Rabbin merhametinden 羹m羹dini kesti. 襤brahim peygamber (a.s.) ne zaman g羹nah覺n覺 ansa (hat覺rlasa) 癟ok korkar, alar, yakar覺rd覺. Bir g羹n Cebrail geldi ve 繹yle dedi: Ey Merhametli’nin sevgilisi(2)Y羹ce Rab, seni selaml覺yor ve diyor ki; “Sen hi癟 dostundan korkan bir dostu g繹rd羹n m羹 ki, ondan kork- sun”. 襤brahim peygamber 繹yle dedi: Ey Cebrail! Ne zaman su癟umu ansam (hat覺rlasam) dostluu unuturdum, dedi

Bir rivayet; Davut (a.s) ve bir 癟irkin k繹pek:

Bir rivayette y羹ce Rab, Davut peygambere dedi ki: Ey Davut! Ni癟in benden b繹yle korkuyorsun? cevaben dedi: Ya Rab! Senden nas覺l kork- may覺m? Ki, atam覺z Adem peygamberi kendi kudretli elinle yaratt覺n ve kendi ruhundan ona 羹fledin(3) ve meleklerini ona secde ettirdin(4). Sonra bir su癟 yapt覺覺 i癟in cennetinden 癟覺kard覺n. Y羹ce Rab: - Ey Davut! Herhangi bir su癟un dostuna k繹t羹 geldiini bilmiyor musun? Ey Davut! Cehennem ateinden kurtulmay覺 (S.147) kim dilerse; benim dergah覺mda elini kald覺r覺p dua etmeyi unutmas覺n. Her kim benim cennetime girmek isterse korkum; alayana t繹vbe ettirir. Ka尪b el-Ahb璽r(5)anlat覺r: Nuh’un alad覺覺n覺 s繹ylediler. 羹nk羹 Nuh 癟ok 羹z羹lm羹t羹. Nuh peygamber (a.s.) 繹nce marangozdu. Bir g羹n uyuz ve 癟irkin bir k繹pek g繹rd羹. Dedi ki: Ne aa覺l覺k bir durum?! irkin k繹pek 繹l羹yor. Birdenbire y羹ce Rab, k繹pee dil verdi ve 繹yle dedi:

(1) Diyanet kolleksiyonunun 3456 nolu n羹shas覺nda “Tamudan az璽d eylemek”, (2) bkz. Apok.S.1377, 襤ncil Yak.Mek.2/23. Allah’覺n Habibinin 襤brahim peygamber olduunu belirtiyor, (3) bkz. Tek.2/7*Rabb-Allah, yerin topra覺ndan Ademi yarat覺p burnuna ‘Yaam soluunu’ 羹fleyerek Adem ‘yaayan can’oldu. Veya: Zi-Ruh alm覺 (Osm.). Ru’ah, Neemah (襤branicesi): Hayat nefesi alm覺, Sonra onu ekillendirip ona ruhundan 羹fledi. Sizin i癟in iitme, g繹rme ve idrak duygular覺n覺 yaratt覺. Ne kadar az 羹krediyorsunuz!“ / Secde S., 9, (4) Onun eklini tamamlad覺覺m ve ona ruhumdan 羹flediim vakit siz de hemen onun i癟in (Allah’a) secdeye kapan覺n." / Hicr S., 29, (5) Ka尪b el-Ahb璽r: 104 ya覺nda 繹ld羹- 羹ne dair rivayete g繹re, mil璽d簾 551(?) y覺l覺 civar覺nda doduu s繹ylenebilir. Risale-i Nur'da da zikredil- mekte ve kendisi i癟in, "Ben-i 襤srail'in alimlerinden" (Mektubat, S. 167) ifadesine yer verilmektedir.


(S.149)

Hz. Nuh’un t繹vbesi (*) :

- Ey Nuh! Eer Tanr覺n yaratt覺覺 eyi beenmezse bozar. G繹nl羹nden ge- 癟erse onu yapar. Eer sahibi ben olsdayd覺m; kendi eklimi iyi yapard覺m. Ne diyeyim; ey Nuh! Sana azap gelmeden 繹nce bu s繹z羹nden d繹n, t繹vbe et. B繹y- lece Nuh k覺rk y覺l alay覺p afl覺k diledi. Ondan sonra bu s繹zler iitildi: -Ey Nuh! T繹vbeni kabul ettik. Evet ey imanl覺! Peygamberler bir g羹naha bu denli a- larlard覺. Sen her g羹n, her biri da gibi su癟lar yapars覺n. Hi癟 korkup alamazs覺n. Hikmet nedir ki, Muhammet 羹mmetinin t繹vbesi g繹nl羹ndendir. Musan覺n halk覺n覺n t繹vbesi kendi nefislerini 繹ld羹rmekti.

繹yle yan覺tlad覺lar: -Ey Musa! Bize y羹ce Tanr覺’y覺(1)apa癟覺k g繹ster ki, sana inanal覺m; dediler. Bu y羹zden onlar覺n t繹vbesi kendi nefislerini 繹ld羹rmek oldu. Ama Muhammt’in 羹mmeti g繹n羹lden inan覺p iman ettiler. Evet bunlar覺n t繹vbesi g繹n羹lden oldu

eyh Ebu’l Kas覺m’a sordular: -Kat覺nda, imans覺z覺n t繹vbesi mi; yoksa isyankar bir kulun g羹nah覺ndan d繹nmesi mi daha iyidir? Cevap verdi: - 襤syankar覺n g羹nah覺ndan d繹nmesi daha iyidir; 癟羹nk羹 k繹t羹l羹k yaparken Tanr覺’dan uzakt覺r; tan覺覺kl覺覺 yok ki iman getirsin. Ondan sonra isyankar kul, g羹nah ya- parken bile Tanr覺’y覺 bilir. Ne zaman su癟undan t繹be etse; tan覺覺kl覺ktan dostluk kat覺na 癟覺kar

Bir anlat覺ya g繹re bir imanl覺 (kad覺n) Kabe’yi tavaf ederken 璽deti (hayz) geldi. Dedi ki: Bu y覺l hac sevab覺ndan yoksun kald覺m. O gece d羹羹nde y羹ce Rabbin 繹yle dediini g繹rd羹: -Ey cariyem!(2)Benim kat覺mda hi癟 kimsenin e- mei kaybolmaz. Eer sen b繹yle hac k覺ld覺nsa (yaparsan), sana yetmi hac se- vab覺 verdim Eer su bulunmazsa “teyemm羹m”羹n abdest yerine ge癟tii iaret ediliyor. Ey imanl覺! Senin ibadetin yoksa bile; t繹vbe et. O bile ibadet yerine ge癟er. ki, Adem peygamber t繹vbe etti:Ya Rabbi! Muhammet hakk覺 i癟in ba覺la, beni af et, dedi. Y羹ce Rab dedi ki: Utand覺覺 “nur” h羹rmeti i癟in ki,

(1) bkz. 覺k.6/3:“Her eyi var eden Allah ‘YEHOVAH’ kendi ad覺yla, hi癟bir ekilde bir insan gibi, hi癟bir zaman onlara g繹r羹nmedi.”; “M羶s璽, tayin ettiimiz vakitte (T羶r’a) gelip de Rabb’i onunla konutuunda o, "Rabb’im! Bana g繹r羹n; sana bakay覺m" dedi. Rabb’i, ‘Sen beni asla g繹remezsin. Fakat u daa bak; eer o yerinde durabilirse sen de beni g繹rebilirsin’ buyurdu. Rabb’i o daa tecelli edince onu parampar癟a etti; M羶s璽 da bay覺l覺p d羹t羹. Kendine gelince dedi ki: ‘Seni noksan s覺fatlardan tenzih ederim, sana t繹vbe ettim; ben inananlar覺n ilkiyim.’" / A’r璽f S., 143, (2) hizmet癟i (karava); k繹le.
(*) : Bu sayfada bahsedilen Nuh hik璽yesi, Fatih kolleksiyonu n羹shas覺nda yok!


(S.151)
Muhammet nurudur. Bedeninde olan t羹m g羹nahlar覺n覺 ba覺lad覺m. Ey imanl覺! Sen de t繹vbe et ki, g繹nl羹ndeki iman 覺覺覺 h羹rmeti i癟in y羹ce Allah su癟lar覺n覺 ba覺las覺n. Buna iaret ediliyor B繹ylece y羹z y覺ll覺k su癟lar覺 da bir t繹vbe y覺kar, temizler.

Hz. mer (r.anh.)

M羹minlerin Emiri mer (r.anh.) diyor ki: -Peygamberle bir kiiye can 癟ekiirken gittik. Peygamber (a.s.) dedi: Tanr覺ya d繹n, t繹vbe et! Ama o kiinin konumaya g羹c羹 yoktu. G繹z羹n羹 g繹e dikti ve ba覺yla iaret etti. Pey- gamber (a.s.) g羹l羹mseyince ona sordular: Ey Allah’覺n Resul羹! Neden g羹- l羹msediniz? Peygamber (a.s.) dedi: Ne zaman bir imanl覺 deiip t繹vbe etse; ama diliyle s繹ylemeye g羹c羹 yoksa ve g繹nl羹nden piman olup t繹vbe etse; y羹ce Rab der ki: Ey meleklerim! kulumun konumaya g羹c羹 yok. Evde g繹nl羹 ile t繹vbe etti, g羹nahlar覺ndan d繹nd羹. Siz onun t繹vbesini kabul ettiime tan覺k olun. G羹nahlar覺n覺 ba覺lad覺m

Hz. Cibril /Cebrail (a.s.)

Bir anlat覺ya g繹re Peygambere (a.s.) son zamanlar覺nda Cebrail geldi ve dedi ki: Ey Allah’覺n Resul羹! Y羹ce Rab seni selaml覺yor ve diyor ki: Ey Muhammet! Senin halk覺ndan biri, 繹lmeden bir y覺l 繹nce su癟lar覺ndan ba覺lama dilerse ve t繹vbe ederse, t繹vbesini kabul ederim, dedi. Peygamber (a.s.) dedi ki: Ey Cebrail! Bir y覺l 癟oktur (S.153) dedi. ylece Cebrail geri Hazrete (Allah’覺n huzuruna) gitti. 繹yle dedi: Ey Muhammet! Her kim 繹lmeden 繹nce t繹vbe ederse; t繹vbesini kabul ederim. Peygamber (a.s.) dedi: Bir ay dahi 癟oktur. Cebrail geri Hazrete gitti ve 繹yle dedi: Ey Muhammet! Her kim 繹lmeden bir saat 繹nce t繹vbe etse; t繹vbesi kabul olur. Peygamber: Bir saat de 癟oktur. Cebrail tekrar Hazrete gitti. Tekrar geri geldiinde 繹yle dedi:
Ey Muhammet! Her kim t羹m yaam覺n覺 su癟larla dolu ge癟irse; can覺 boaz覺na geldii an bile t繹vbe etse; t繹vbesini kabul ederim, dedi

Hz. Yusuf (a.s.)

Bir de una iaret ediliyor: Yusuf peygamberin kardeleri M覺s覺r’a gel- diklerinde Yusuf’un 繹n羹ne geldiler ve onu tan覺y覺p dediler: Ey sevgili! Biz Yakup peygam berin oullar覺y覺z. 襤limizde k覺tl覺k(1) oldu, atam覺z Kenan ehr- indedir. A癟l覺ktan 癟覺kt覺k, geldik. Bana sadaka buday ver. 羹nk羹 y羹ce Tanr覺 sadaka veren kulunu sever ve 癟ok sevap verir.
(1) bkz. Tevrat Tek.41/ 30“Ve onlardan sonra yedi y覺l da 癟ok iddetli k覺tl覺k olacak. Olmu olan 繹nceki bolluk unutulduundan k覺tl覺k 羹lkeyi kas覺p kavuracakt覺r.”

 

Sana verecek armaan覺m覺z az覺c覺kt覺r, sana lay覺k deildir, dediler(1). Yusuf 繹yle dedi: Sizler Yusuf’a kardei B羹nyamin ile ne yapt覺覺n覺z覺 biliyor mu- sunuz? Onlar dediler ki: -Sen Yusuf’sun? Yusuf dedi: Evet ben Yusuf’um. Bu yan覺mdaki kardeimdir. Onlar utand覺lar ve yere bakt覺lar; 繹z羹r(2)dilediler. Yusuf: - -Kayg覺lanmay覺n; ben helal ettim. Y羹ce Rab da o su癟unuzu ba覺las覺n(3) dedi (S.155)
襤aret ediliyor ki; ne zaman k覺yamet olursa; g羹nahl覺 kullar Hazrete (Allah’覺n huzuruna) var覺rlar ve y羹ce Rabten merhamet umarlar. 繹yle derler:
Ey Rabbimiz! Eer senin Hazretine lay覺k ibadetimiz yoksa bile; iyisin, c繹- mertsin, merhametlisin. Y羹ce Rab da: Ey kullar覺m! Siz biliyor musunuz Peygamberiniz Muhammet’ten sonra d羹nyada ne su癟lar yapt覺n覺z? Hepsi uta- nacaklar ve yere bak覺p 繹z羹r dileyecekler. Y羹ce Rab buyuracak: Ey kullar覺m kayg覺lanmay覺n! Su癟lar覺n覺z覺 ba覺lad覺m, diyecektir

akik Belhi(4) - Allah’覺n Rahmeti 羹zerine olsun - 繹yle buyuruyor: Eer sekiz t羹rl羹 ey olmasayd覺; bir kii bile Cennet kokusunu koklamayacakt覺. (S.157)
1. T繹vbe etmek, 2. 癟ocuklar覺 癟ok olmak, 3. Halk覺n haset (k覺skan癟l覺k) et- mesi, 4. deimek, 5. can ac覺s覺 癟ekmek, 6. k覺yamet korkusu, 7. Peygamber efati, 8. Y羹ce Rabbin esirgemesi
Bize bildirildiine g繹re, son g羹nde y羹ce Rab peygambere 繹yle diyecek: “Ey Muhammet! Senden bir gereksinimim / hacetim(5)var. (Peygamber) sec- deye var覺p 繹yle dedi: Ya Rabbi! Senin kullar覺ndan ne istein olsun ki? Y羹ce Rab buyurur:

(1) Bunun 羹zerine (M覺s覺r'a d繹n羹p) Y羶suf'un yan覺na girdiklerinde, ‘Ey g羹癟l羹 vezir! Bize ve aile- mize darl覺k ve s覺k覺nt覺 dokundu. Deersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremizi tam 繹l癟, ayr覺ca bize sadaka ver. 羹phesiz Allah, sadaka verenleri m羹k璽fatland覺r覺r’ dediler. / Y覺suf S., 88, (2) bkz. Tek.45/3: “Yusuf kardelerine: -Ben Yusuf’um. Babam daha sa m覺d覺r? Dediinde; kardeleri onun 繹n羹nde dehete kap覺larak hi癟bir yan覺t veremediler.”, (3) Y羶suf dedi ki: ‘Siz (hen羹z) cahil kimseler iken Y羶suf ve kardeine neler yapt覺覺n覺z覺 biliyor musunuz?’ / “Kardeleri, "Yoksa sen, sen Y羶suf musun?’ dediler. O da, ‘Ben Y羶suf'um, bu da kardeim. Allah, bize iyilikte bulundu. 羹nk羹, kim k繹t羹l羹kten sak覺n覺r ve sab- rederse,羹phesiz Allah iyilik yapanlar覺n m羹k璽fat覺n覺 zayi etmez’ dedi.” / “Dediler ki: ‘Allah'a andolsun, ger癟ekten Allah seni bize 羹st羹n k覺ld覺. Ger癟ekten biz su癟 ilemitik.’ / “Y羶suf dedi ki: ‘Bug羹n sizek覺nama yok. Allah sizi ba覺las覺n. O, merhametlilerin en merhametlisidir.’” / Yusuf S., 89-92), (4) d.?- 繹.810; Belh’te domu ticaret ilei lgilenmi; K羶l璽n sava覺nda ehit olmutur., (5) H璽cet: Allah’tan veya b羹y羹k bir makamdan yerine getirilmesi, ger癟ekletirilmesi istenen dilek, demektir. Dolay覺s覺yla Allah i癟in b繹yle bir durum s繹z konusu olamaz. Zira O, Samed’dir. Yani her ey.


Ey Muhammet! 襤stediim benden sana vermem i癟in 癟ok ey dilemen(1)ve seni sevindirmem. Ben c繹mert, eli bol bir Tanr覺y覺m. ok ba覺lamam ile hazinem t羹kenmez. Y羹celiim hakk覺 i癟in. Eer t羹m isyankarlar benden dilek (S.159) dileyecek olursa, sana ba覺lar覺m. Hz. Peygamber sevindiinden ayaa kalk覺p 羹kretti.襤krime(2) (r.a.) (Peygamber’den) rivayet eder ki; k覺yamette ze- baniler (azap melekleri) gelip isyankarlar覺 Cehenneme 癟ekecekler. O kullardan biri 繹yle 癟a覺racak: Nerde Muhammet, hani Muhammet? Ben O’na iman edenlerdendim. Namaz k覺l覺p oru癟 tutar, Tanr覺’y覺 bilirdim; Muhammet’i doru bilirdim, diyecek. yle seslenecek ki, Cebraille peygamber onun sesini y羹- r羹rken iitecek. Gelip 繹yle s繹yleyecekler: Ey isyankar! Ne diyorsun? O kul da: Muhammet sen misin? Diye soracak. Muhammet: Benim, dediinde hemen ayaklar覺na kapanacak ve eteine yap覺覺p; medet, medet ey “Merhamet- li’nin” sevgilisi! (diyecek). Hz. Peygamberle Cebrail o kiinin elini tutacaklar (S.161) ve g繹e 癟覺karacaklar. Bir ses gelip: Ya Cebrail dur! Yerinde dur! Hz. Peygamber ileri varacak ve bir ses gelecek: Ey Muhammet! Sen de yerinde dur! Hz. Peygamber de duracak. Y羹ce Rab bir perde ile o kulu perde ard覺nda durdurup t羹m su癟lar覺n覺n defterini ona g繹sterecek. O kiiyi ac覺 bir alay覺 tutup ba覺rd覺覺nda; y羹ce Rab 繹yle buyuracak: Ey kulum; sak覺n ba覺rma! Sesini Muhammet duymas覺n. Hz. Peygamber y羹ce Rabbe 繹yle yakaracak: -Ya Rab! O kulunu bana ba覺la! Y羹ce Rab: Ey Muhammet! Sana ba覺lad覺m; Cen- net’e ilet, diyecektir

Bir 繹yk羹ye g繹re Hz. Musa zaman覺nda bir kii vard覺. Yirmi y覺l kadar t繹v- be etti. Eski g羹nlerini sordu. Yirmi y覺l 繹yle ge癟ti. Y羹ce Rab Musa peygambere 繹yle vahyetti:S.163Ey Musa! Art覺k o kulumun t繹vbesini kabul etmem. Bundan sonra art覺k t繹vbesi bir yarar salamaz. Musa peygamber bu s繹z羹 o adama s繹yledi. O kii t繹vbe etti; ama birka癟 g羹n sonra tekrar bozdu.Y羹ce Rab Musa peygambere 繹yle dedi: Ey Musa! O kuluma s繹yle ki, ben ona 繹fkelendim. Art覺k ba覺lamam. Ona azap vaciptir. Musa peygamber o adama bu s繹zleri anlatt覺. O kii 癟ok kederlendi ve a癟覺k bir araziye 癟覺k覺p, kuytu bir yerde ba覺n覺 a癟t覺 ve ba覺na toprak sa癟t覺. Alay覺p yak覺nd覺 ve 繹yle dedi: Ya Rab! Musa peygambere verdiin haber nedir? Merhametin bitti mi? Benim g羹nah覺ma kar覺, senin merhametinin hazinesi t羹kendi mi?

(1) Yani her ey O’na muhta癟 ise; O ise hi癟bir eye muhta癟 deildir. Bu ger癟ek her M羹sl羹man taraf覺ndan bilindiine g繹re; bu ifadeyi, “Ey Muhammet! Senden bir ey yapman覺 istiyorum” eklinde anlamak gerekir. 襤hlas S., 2, (2) 襤krime b. Eb羶 Cehil: Sonradan M羹sl羹man olanlardan. Eb羶 Cehil’in olu.


S.165
Ya kullar覺n su癟lar覺, senin aff覺ndan daha 癟ok mu oldu; s繹yleyesin? “Ben onu ba覺lamam”. Ni癟in ba覺lamazs覺n? C繹mertsin merhametlisin, eli bol Tanr覺 sensin. K羹stahl覺k benim s覺fat覺md覺r. Sen ba覺lamazsan kim ba覺las覺n? Senin merhametinden 羹mitsiz olursak; kimden merhamet dileriz. Sen kap覺ndan kovarsan kimin kap覺s覺na gideriz? Ya Rab! Eer ger癟ekten merhametin t羹- kendiyse; tabii ki, bana azap adersin. B羹t羹n su癟lular覺n su癟unu bana y羹klet. Ben kendi can覺m覺 kullar覺n uruna vereyim. O 癟aresiz adam覺n yalvar覺覺 bitince; Y羹ce Rab, Musa peygambere 繹yle dedi: Ey Musa! Git kuluma m羹jde ver! Eer su癟lar覺 yer ile g繹k kadar 癟ok olsa da ba覺lar覺m. 羹nk羹 o benimS.167 ba覺lama kudretimin ne kadar b羹y羹k olduunu bildi. Onu ba覺lad覺m. Y羹ce (Allah) 繹yle buyuruyor: “Nebbi 覺b璽d簾 enn簾 ene’l-af羶rur rah簾m”(1). (Kul- lar覺ma, benim elbette 癟ok ba覺lay覺c覺, 癟ok merhametli olduumu haber ver)

Merhamet:

Peygamber (a.s.) buyurdu: Y羹ce Rabbin y羹z merhameti vard覺r. Y羹z mer- hametinden birini d羹nyaya indirdi. Ademoular覺 periler, b羹t羹n kular geyikler ve t羹m yarat覺lm覺 yaban覺llar o merhametle birbirlerini severler. Birbirleriyle dirlik ederler. Baba oulu, oul babay覺; ana k覺z覺 ve k覺z anay覺 efkatle sevip besler. Ama doksan dokuz merhametini de k覺yamette isyankarlar覺 ba覺lamak i癟in koymutur

Muaz bir anlat覺ya (rivayet) g繹re: “Peygamber (a.s.) unu buyurdu. Bunu s繹ylememi istiyor musunuz ki, size bildireyim. Y羹ce Rab k覺yamet g羹n羹 sizinle ne konuacak? Ve siz O’na ne s繹yleyeceksiniz? Dediler: Evet; ey Allah’覺n peygamberi. Dedi: Y羹ce Rab kullar覺na diye ki; (S.169) benim y羹z羹m羹 g繹r- meyi istiyor musunuz? Dediler: Ya Rab! 襤stiyoruz. Senin ba覺覺ndan ve mer- hametinden umard覺k. Y羹ce Rab der: yleyse merhametimi size vacip k覺ld覺m. Y羹ce Allah 繹yle buyurdu: “Kavl羹 te’璽l璽 ve rahmet簾 vesi’at kulle eyin”(2): Fak簾h der ki: [Rahmetim her eyi kaplam覺t覺r]. “Benim merhame- timden her eye k覺smet var” demektir. 襤bni Abbas diyor: Eer bu ayet gel- diyse; her eye merhamet k覺smet olacak. Ben de o yarat覺lm覺 eylerden biriyim; 繹yleyse bana da k覺smet var, dedi. Su癟 yapan imans覺zlar da sevindi; ve bu ayet geldi: “kavl羹 te’璽l璽 feseekt羹b羶h璽 lillez簾ne yettek羹ne yevt羹ne’zzek璽te ve ellez簾 h羹m bey璽tin璽 y羹min羶n”(3). Yani; Y羹ce Allah buyurdu: merhametim bana e komaktan korkan o kiileredir. Ve onlar zekat verirler ve de 璽yetle- rime inan覺rlar.
1)Hicr S羶resi 49, (2) “(Onlar)Res羶le, o 羹mm簾 (繹nceki kutsal kitaplar覺 okuyup bilmeyen, Mek- keli) peygambere uyan kimselerdir.” (A’r璽f S., 157), (3) A’r璽f S., 156,

 

Bu ayet geldikten sonra 襤blis merhametten 羹mitsiz oldu. Evet inkar eden 覺f覺tlar (inkarc覺 Yahudiler) sevindi; dediler ki:

“Biz e komaktan korkar覺z, zekat verip, y羹ce Rabbin s繹zlerine inan覺- r覺z.” Sonra bu ayet geldi: “Ellez簾ne yettebi’羶ne’r-ras羶le’nnebiyye’l-羹mmiyyel- lez簾”. Yani; merhametim o kiileredir ki, b羹t羹n insanlar覺n peygamberi Muhammet’tir O’na inans覺nlar, O’na uysunlar ve O’nun kitab覺na inans覺nlar. Bu ayet gelince inkar eden 癟覺f覺tlar 羹mitsiz oldular. B繹ylece merhamet t羹m ina- nanlara kald覺. Evet (S.171) her imanl覺ya vaciptir ki, y羹ce Rab 襤slam inanc覺 ver- dii i癟in 羹kretsin. Bu b羹y羹k bir 繹d羹ld羹r

Yahya 襤bni Muaz der ki: “Ey Rabbim! Bir merhamet verdin ki, o mer- hametle iman ve 襤slam verdin. Nas覺l ki, y羹z merhamet g繹nderdiysen; eer su癟 lar覺m覺z覺 ba覺larsan, bu tuhaf m覺d覺r? Ey Rabbimiz! Sevab覺n ibadet eden kullar覺nad覺r. Merhametin su癟 yapan kullar覺nad覺r. Benim ibadetim yok; ama merhametini umar覺m ki, ben de su癟 yapan kullar覺ndan覺m. 繹yle devam etti:
Bize vermek i癟in cennet yaratt覺n ve imans覺zlar覺 ondan yoksun b覺rakt覺n. Me- lekleri yaratt覺n. Onlar覺n cennete gereksinimi yoktur. Ya Rab! Sen b羹t羹n eylerden zenginsin. hi癟 bir eye gereksinimin yok. O cenneti biz kullar覺na vermedin; kime verirsin? Bize bildirildiine g繹re 襤blis: Ey Rab! Sen, Mu- hammet halk覺 y羹ce Rabbi sever, eytan’a d羹mand覺r, dedin. Nas覺l ki, senin buyruunu silkeler ve benim buyruumu durularlar ise; b繹yle bana uyarlar. Y羹ce Rab: Bak bu zalim d羹man覺 g繹r羹yor musun? Benim kullar覺m覺n 羹st羹ne iddetli gazap etmemi diler. Evet; benim dostluk davas覺n覺 s羹ren Muhammet halk覺d覺r. Hak i癟in eksikliine kalay覺m ve d羹man tuttuklar覺 hakk覺 i癟in her ne su癟u senin buyruunla yapm覺salar hepsini ba覺lar覺m
(S.173)

Vehb bin M羹nebbih(1):

“Y羹ce Rabten korkun! eytan’a apa癟覺k s繹vmeyin”(2)der. Ona uymadan onu def edin. Her kim aytan’覺n tuzaklar覺ndan emin olmak isterse; a癟覺k ve gizli eytan’覺n k繹t羹l羹klerinden Tanr覺ya s覺覺ns覺n. Y羹ce Rabbi 癟ok ans覺n

(1)Vehb bin M羹nebbih (654 - 732), Tabiinden olan tarih癟i ve din alimi. Tarihi boyunca 襤slam literat羹r羹ndeki 襤srailiyat k繹kenli rivayetler onun eserlerinden al覺nm覺t覺r. zellikle peygamberler ve kadim toplumlara ait 襤srail k繹kenli rivayetler uzmanl覺k alan覺d覺r, (2) bkz. Apokrafiler benzer c羹mle; Ekl.21/31: F璽s覺k eyt璽na la尪net okuduu zam璽n kend廙 c璽n覺na la尪net der”. Bunun anlam覺n覺 g羹n羹m羹z psikoloji ilmi 繹yle a癟覺klar: Negatif enerjiyi (sinirlenmeyi) engelleyin, sizi mutsuz etmesini 繹nleyin.


Bir haberde Peygamber (a.s.) bir g羹n sahabelerini g繹rd羹. Birbirleriyle tart覺覺p g羹l羹羹yorlard覺. Peygamber (a.s.) neye g羹l羹羹yorsunuz? O eyi an覺n ki, t羹m lezzetleri gidericidir. Yani; 繹l羹m ondan d繹nd羹 gitti. Sahabeler kork- maya balad覺lar. Hemen Cebrail geldi ve 繹yle dedi: Y羹ce Rab! Sana selam ediyor. Der ki: “Ey Muhammet! Ni癟in kullar覺m覺 merhametten 羹mitsiz k覺l覺- yorsun? Ben onlar覺n zorluklar覺na, su癟lar覺na merhametimi verdim. Su癟lar覺n覺n utan癟lar覺n覺 d羹nyada yer ve g繹k halk覺ndan 繹rtt羹m, gizledim. Hatt璽 senden de...! T羹m halk覺n en iyisisin. Son g羹nde kullar覺m覺n su癟lar覺n覺, utan癟lar覺n覺 d羹man- lar覺n i癟inde a癟覺k癟a g繹stermeyim. Eer kullar覺m dikkatsizce g羹nah ilerse beis yok! Ben de ba覺lar覺m. Ba覺lamad覺覺m o (g羹nah) odur. Ben(1) Ben’im; o g羹nah ileyicidir Ben ba覺lay覺c覺y覺m. O ac覺 癟ektiricidir; ben dostum. O yanl覺 yap覺c覺d覺r, ben ba覺lay覺c覺y覺m. O cimri kuldur; ben c繹mert Tanr覺y覺m. Ba覺- lay覺c覺 merhamet edici (S.175) Tanr覺y覺m, dedi

99 kiiyi 繹ld羹renin t繹vbesi(2):

Hikaye edilir ki; eski zamanlarda bir kii vard覺. Doksan sekiz kiiyi haks覺z yere tepelemi (繹ld羹rm羹) idi. Bir rahip; yani sofu kii 繹n羹ne geldi. Dedi ki: Ben doksan sekiz kiinin kan覺na girdim. Acaba t繹vbe etsem bana merhamet olur mu? dedi. Rahip cevaben 繹yle dedi: Asla! B羹y羹k g羹nah yapm覺s覺n; t繹vben ba覺lanmaz. Sana merhamet edilmez, dedi. Bu kiiyi vurdu ve o rahibi 繹ld羹rd羹. Baka bir rahip 繹n羹ne geldi ve ona 繹yle sordu: -Ben dok- san dokuz haks覺z kan d繹kt羹m. Acaba t繹vbe etsem bana merhamet edilir mi? dedi. Rahip dedi ki: Asla! B羹y羹k su癟 yapm覺s覺n; t繹vben kabul olmaz. Mer- hamet bekleme, dedi. Bunu da vurdu ve tekrar baka bir rahip 繹n羹ne vard覺. Ona dedi ki: Ben y羹z kiinin kan覺na girdim. Acaba t繹vbe etsem t繹vbemi y羹ce Rab ba覺lar m覺? dedi. Rahip 繹yle yan覺tlad覺: Asla! B羹y羹k su癟 yap- m覺s覺n; t繹vbenin kabul olaca覺n覺 (kesin olarak) bilmiyorum. Bir yerde iki ehir vard覺. Biri cennet sahiplerinin ilerini yaparlar, dieri cehennemliklerin ile- rini... Eer sen o cennetlikler’in ilerini yapanlara gitsen, t繹vbe etsen ve onlarla Allah’覺n emirlerini yap覺p ibadet etsen; bir 羹mit t繹vben kabul olur, dedi. Y羹ce Rab sana merhamet etsin, dedi.

(1)bkz. benzer ifade: 覺k.3/14 “Allah, Musa’ya 繹yle yan覺t verdi: ‘Mutlak olmas覺 gereken ben; ‘Ben’im” (Ek羹menik Kutsal Kitap / Kadir Ak覺n-Hakk覺 Bayraktar) .
(2)Not: Bu sayfadaki hikayeden giderek; Fevziye Abdullah Tansel’in (Ankara ni. T羹rk癟e Me- tinler 1971) dergisinde, s.20’de yaz覺lan ayn覺 hik璽ye ile kar覺lat覺k. Bundan anlad覺k ki; bu elimizdeki va- raklar “Miftah羹’l Cenne”, Ahmed Dai’ye aittir. Bu konudaki yard覺mlar覺ndan 繹t羹r羹 Sn.羹stad Ahmet zalp’a kalb簾 羹kranlar覺m覺 sunar覺m. K. Ak覺n.


Bu kii o ehire gitmek istedi ve gidip o iki ehrin aras覺nda 繹ld羹. Me- lekler y羹ce Rabbin Hazretine 繹yle sordular: Ya Rab! O su癟lu kul hangi ehrin halk覺ndand覺r? Y羹ce Rab buyurdu: Ey! Meleklerim. Gidin iki ehrin aral覺覺n覺 繹l癟羹n. Hangisine yak覺nsa o ehrin halk覺ndand覺r- Melekler gittiler. l癟t羹ler; onun bir parmak o ehre yak覺n d羹m羹 olduunu ve cennetlikler’in ilerini yapt覺覺n覺 g繹rd羹ler. B繹ylece o kiiyi cennetliklerden yazd覺lar(1)

Nar aac覺 ve dindar adam:

Cabir bin Abdullah 繹yle anlat覺r (rivayet): Peygamberden (a.s.), pey- gamber de Cebrail’den iitti. Eski zamanlarda bir dindar varm覺. Y羹ce Rab deniz ortas覺nda bir kubbe yaratm覺. Onun uzunluu otuz ar覺n o denizin d繹rt bir taraf覺ndan karaya dek, d繹rt bin fersah yolmu. O kaya 羹st羹nde y羹ce Rab tatl覺 bir 癟eme 癟覺karm覺 ve bir nar(2)aac覺 bitirmi. Nar g羹nde bir nar verirmi. O dindar adam kaya 羹st羹nde be y羹z y覺l ibadet etmi, o sudan abdest alm覺, i癟mi ve o nar覺 yemi. Daima ibadet edermi. Y羹ce Rabten secde ederken 繹lmek dilemi ki, k覺yamete dek secde i癟inde (S.179) dursun ve ne zaman k覺ya- met olursa, o zaman ba覺n覺 kald覺rs覺n. imdi de secde i癟indedir. Y羹ce Rab o sofunun duas覺n覺 kabul etti. Bizler de onu ‘Levh-i Mahfuz’da (Allah kat覺nda Korunmu Levha’da) yaz覺l覺 bulduk ki, ne zaman k覺yamet g羹n羹 olursa o takva sahibi dindar覺 g繹t羹rs羹nler. Sonra meleklere: “Benim merhametimle bu kulumu cennete g繹t羹r羹n”. Dindar: Hay覺r ben kendi ‘amelimle’ ilerimle cennete gir- mek istiyorum, diyecek. Y羹ce Rab meleklerine: Ey “Firitelerim!” Bu kulum kendi ileriyle cennete girmek istiyor. Ben nimetlerimi buna verdim, hesaplay覺n; bunun ibadetlerini de hesaplay覺n. Melekler hesaplad覺lar. Dindar adam覺n t羹m ibadeti bir g繹z羹n羹n nimetine eit geldi. Geri kalanlar; bedenin- deki, g繹nl羹ndeki ve can覺ndaki nimetlere kar覺l覺k iyi bir ey bulunmad覺. Y羹ce Rab 繹yle dedi: Bu kulumu cehenneme g繹t羹r羹n Melekler dindar adam覺 ce- henneme atarken; sofu alayyarak 繹yle der: Ben eksikli kulunu merhame- tinle cennete koy. Y羹ce Rab! Onu geri huzura getirmelerini ister ve der ki:
Ey kulum! Sen yokken seni kim var etti? Dindar 繹yle dedi: Ya Rab! Sen var ettin. Y羹ce Rab dedi ki, O senin ibadetinle midir; yoksa benim mer- hametimle midir? Dindar Ya Rab! senin merhametinledir. Rab: Seni bey羹z y覺l ibadet etmeye kim yard覺m etti? Dindar: Sen ettin. Y羹ce Rab:

(1) Ayn覺 hikaye, had簾slerde 99 adam 繹ld羹ren kii 羹zerinden anlat覺l覺r ve bir rivayette "Bir miktar yol gidince, 繹l羹m gelip 癟att覺. Adamca覺z y繹n羹n羹 s璽lih k繹ye doru 癟evirdi. B繹ylece o k繹y ehlinden say覺ld覺." denilir (Buhar簾, Enbiya 50; M羹slim, T繹vbe 46 /2766; 襤bnu M璽ce, Diy璽t 2 /2621), (2) Nar bir simge olarak; i癟indeki taneler toplumlar覺 ve 羹st羹ndeki ta癟 da egemenlii temsil eder.

 

Deniz i癟inde ac覺 sudan, tatl覺 sular(1)癟覺karan kim? Dindar 繹yle der:
Ya Rab! Sen 癟覺kard覺n. Y羹ce Rab buyurdu ki:(S.181)Sana her g羹n nar aac覺ndan taze bir nar kim verdi? Ya Rab sen verdin, der. Rab: Secde- deyken senin can覺n覺 kim ald覺? Ya Rabbi! Sen ald覺n. Y羹ce Rab! 繹yle buyu- rur: Ey kulum! T羹m bu nimetler senin ibadetinle midir? Yoksa benim merhametimle midir? Der ki: Ya Rab! Senin merhametinledir. Y羹ce Rab buyurur: yleyse var git! Benim merhametimle cennete gir, diyecektir

Peygamber (a.s.) buyurur: Sizin hi癟 biriniz k覺yamet g羹n羹, kendi ileriyle kurtulmaz(2). Dediler: Ey Allah’覺n peygamberi! Yan覺tlad覺: Evet ben de... Evet y羹ce Rab bana merhamet etti, dedi. Y羹ce Allah Hz. Davut pey- gambere (a.s.) 繹yle (S.183)vahyetti ve dedi ki: Ey Davut! G羹nahkar kul- lar覺ma m羹jdele. 襤badet eden kullar覺ma korku haberini ver. Davur dedi: Ya Rab! Su癟lu kullar覺na nas覺l m羹jdeleyim? 襤badet hakk覺nda, kullar覺n覺 ne ekilde, nas覺l korkutay覺m? Y羹ce Rab 繹yle buyurdu: Ey Davut! 襤syankar kullar覺m覺 merhametimle m羹jdele ki, su癟lar覺n覺n 癟okluundan dolay覺 benden 羹mitsiz olmas覺nlar; ve ibadet eden kullar覺m覺 korkutay覺m ki, ibadetleriyle kibirlenme- sinler Enes(3)襤bni Malik (r.anh.) 繹yle diyor: “D羹nya bin y覺ll覺k yoldur. Alt覺y羹z y覺ll覺覺 denizdir. D繹rt y羹z y覺ll覺覺 karad覺r. Yarat覺klar da bin 癟eittir. Alt覺 y羹z 癟eidi denizdedir. D繹rt y羹z 癟eidi karadad覺r. Denizler taarak, y羹ce Rabbi 繹yle 癟a覺r覺rlar: Ya Rabbi! Bize izin ver, isyankarlar覺 yutal覺m. Y羹ce Rab 繹yle buyurur: Ey denizler! Eer kullar覺m sizin kulunuzsa; ne yaparsan覺z yap覺n. Eer benim kullar覺msa bana b覺rak. T璽 ki; su癟lardan usans覺nlar ve benim kap覺-

(1) Bkz. benzer s繹zler; Apokrafiler II. Ezra 1/22, Tevrat 覺k. 15/25., (2) (“ Hi癟 kimse kendi ame- liyle cennete girmez. Sen de mi ya Resulallah! dediklerinde de, - Evet ben de; meer ki Rabbim beni rahmetinin* kuca覺na alm覺 olsun.” (Buhar簾, Rikak, 18; M羹slim, M羹nafik簾n, 71-73); bkz. ‘ilere’ atfen baz覺 s繹zler; 襤ncil: Yak.Mek. 2/22-24 襤nanc覺n ileriyle birlikte y羹r羹d羹羹n羹 ve iman覺n ilerle ta- mamland覺覺n覺 bilmiyor musunuz? “襤brahim Allah’a inand覺 ve bu ona doruluk say覺ld覺” diye buyrulan s繹z tamamlan覺p, Allah’覺n dostu [Halil 襤brahim] ad覺 verildi. B繹ylece insan覺n salt bir inan癟la deil; ama ileriyle de akland覺覺n覺 g繹rm羹yor musunuz? Rom. 4/1*imdi babam覺z 襤brahim’in bedenine ait ne diye- lim? 2*Eer Allah, 襤brahim’i ilerinden 繹t羹r羹 doru sayd覺ysa 繹v羹nebilir; ama Tanr覺’ya kar覺 deil. 3*羹nk羹 kitap ne s繹yl羹yor: “襤brahim Allah’a inand覺 ve bu ona doruluk (salah) say覺ld覺” 4*Ama 癟al覺an覺n 羹creti bir l羹tuf deil; ancak hakk覺d覺r. 5*Oysa 癟al覺madan k繹t羹y羹 aklayana(Allah’a) inanan覺n inanc覺, kendisine doruluk (salah) say覺l覺r. *T羹m bunlardan anla覺l覺yor ki, insan salt ileriyle deil, Allah’覺n (C.C.) merhametiyle kurtulur, (3) Enes bin M璽lik (612-709), 襤slam peygamberi Muhammed'in sahabisi. Hicretten on y覺l 繹nce (612) domu, 10 ya覺ndan itibaren Muhammed'e hizmet etmi ve 繹l羹- m羹ne kadar onun yan覺ndan hi癟 ayr覺lmam覺t覺r.


ma gelsinler. Gece yar覺s覺nda(1) gelseler kabul ederim. Eer gece ya- r覺s覺ndan sonra gelseler kabul ederim. Eer g羹nd羹z gelseler kabul ederim Kap覺mda bek癟i yoktur!

Bir habere (rivayete) g繹re Cebrail ve Mikail (a.s.) 繹yle dediler: -Bun- dan tuhaf ey olur mu? Y羹ce Rab! Bu halk覺 yaratt覺. ekillerini iyi yapt覺 ve bir- 癟ok nimetler verdi. Bunlar y羹ce Rabbe isyankar olurlar. (S.187)Y羹ce Rab! Bunlara azap etmez. Mikail dedi ki: Evet bundan daha a覺lacak ey budur. Eer t羹m hizmet癟iler b羹t羹n yaamlar覺 i癟inde inanarak ibadet etseler. O’nun m羹lk羹nden birey aratmaz. Eer t羹m hizmet癟iler t羹m yaamlar覺nda imans覺z olup, O’na isyankarl覺k etseler; O’nun mekan覺ndan birey eksilmez. Y羹ce Rab buyurdu: Evet; Mikail’in dedii gibidir. Cebrail’in dedii gibi deil

Hz. Muhammet’in alay覺覺:

Hz. mer (r.anh.) der ki: Bir g羹n Hz. Peygamberin 繹n羹ne geldim. G繹rd羹羹mde al覺yordu Sordum: Ey Allah’un peygamberi! Ni癟in al覺yor- sun? Dedi: Cebrail’den unu duydum: “Her kim ki, 襤slam i癟inde sa癟覺ndan, sakal覺ndan bir k覺l aarsa. Y羹ce Rab (S.189) o kiiye azap etmeye utan覺r. Bunlar ise; t羹m羹n羹n sa癟覺-sakal覺 襤slam i癟inde aarm覺 Y羹ce Rab’ten utanmazlar, su癟 ilerler. Peygamber (a.s.) b繹yle buyurdu: Yedi 癟eit insan g繹k g繹lgesinde duracak. O g羹n hi癟 g繹lge olmayacak. Birincisi adaletli sultanlar; ikincisi o gen癟liinde t繹vbe eden yiitler; 羹癟羹nc羹s羹 g繹nl羹 mes癟itte olan kiiler. Yani; mes癟ide gitmeyi seviyorlar. D繹rd羹nc羹s羹 Tanr覺 i癟in sevien kiiler. Beincisi Tanr覺 korkusundan g繹zleri yaaran kiiler. Alt覺nc覺s覺 g羹zel bir kad覺n覺n, o kiiye g繹n羹l vermesi. Onunsa Tanr覺’dan korkup ondan uzaklamas覺. Yedincisi sada- kas覺n覺 gizli veren kii. (S.191) yle ki; sa elinin verdiini, sol eli g繹rmesin

Mira癟 gecesi ve cehennem melei Malik:

Hz. Peygamner (a.s.) 繹yle anlat覺r: Mira癟 gecesi d羹nyadan siyah bir duman覺n 癟覺kt覺覺n覺 g繹rd羹m. Onun gibisini hi癟 g繹rmemitim. Cebrail’e o nedir? Diye sordum: O cehennemin duman覺d覺r, dedi. Sonra bir melek g繹rd羹m. Yedi kat g繹kten daha b羹y羹k, siyahlara b羹r羹nm羹, kara bir taht 羹st羹nde oturuyor. Onun gibi korkun癟 birini hi癟 g繹rd羹羹m yoktu. n羹nde bir癟ok melekler du- ruyor ve ona hizmet ediyorlard覺. Hepsi siyah giyinmiler, ellerinde ateten denekler tutuyorlard覺. Cebrail’e bunlar kimlerdir, diye sordum. O tahtta otu- ran Cehennem kap覺c覺s覺 Malik’tir, dedi. Onun 繹n羹nde duranlar onun (S.193) hiz- met癟ileridir.
(1) Bkz. 襤ncil Luk.10/5 ve di.“-Sizden kimin bir dostu varsa ve gece yar覺s覺 yan覺na gelerek...”


Sonra Malik’e: Ey Malik! Cehennemi bana g繹ster, dedim. O Ey Allah’覺n peygamberi! Dayanamazs覺n, dedi. Dedim: 襤ne delii kadar yerden bakay覺m. Dedi: Bak! G繹rd羹m ki, domuz gibi gaddar bir kavim. Bunlar kim- lerdir? diye sordum. Dedi: -Bunlar inananlar aras覺nda fitne koparanlard覺r. Domuz eklinde bir kavim daha g繹rd羹m. Bunlar da kimdir? Dedim. Dedi ki:
Bunlar haram yiyicilerdir. Sonra elleri, ayaklar覺 zincirli bir kavim daha g繹r- d羹m. zerlerine ergimi bak覺r d繹k羹yorlar. Sordum: Bunlar da kimdir? Dedi:
Bunlar i癟ki i癟enlerdir. Sonra pis g繹vdelerinden, dayan覺lmaz koku 癟覺kan bir kavim daha g繹rd羹m. Bunlar da kimdir? Diye sordum. Dedi ki: Bunlar yalan tan覺kl覺k edenlerdir. (S.195)

Hz. mine’nin feryad覺 (Emine anam覺z) ve ba覺lanmas覺:
Ve bir kad覺n g繹rd羹m. Atele balanm覺; 繹yle feryat ediyor: “Y璽 ef簾璽'l- 羹s璽ti f簾 yevmi'l-aras璽tel-em璽n min iddeti’n-nir璽n”(1) -Ah! Bu k覺yamet g羹- n羹nde kuluna ac覺. Atein iddetinden; imd璽t, imd璽t! Ey Merhametli’nin sevgilisi, imdat! diyor. -Bu kimdir? Diye sordum. Cebrail ba覺n覺 aa覺 edi. Utand覺覺ndan hi癟 bir ey diyemedi. -Bu kimdir? Diye yine sordum. Alayarak dedi ki: -Ey Allah’覺n peygamberi! Bu senin annendir(2). ok alay覺p yakard覺m; y羹reim yand覺. Sonra bir melek gelip 繹yle seslendi: -Y羹ce Allah! 繹yle buyu- ruyor: “Ey Muhammet! Ya anneni se癟; veya halk覺n覺. Annemi b覺rakt覺m ve halk覺m覺 se癟tim.S.197

I.B繹l羹m/mecliskaza ve kader s繹zlerini a癟覺klar

“Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 udur: “Kavl羹 te’璽l璽 “襤nnellez簾ne g璽l羶 rabb羹nel- l璽h羹 s羹mmesteg璽m羶 fel璽 havf羹n aleyhim ve l璽 h羹m yahzen羶n”(3)H璽mid b. Ab- dullah (r.a.) rivayet eder ki: “Peygamberden(s.a.) sordular: Ey Allah’覺n peygamberi! Bize bildir Dinimize g繹re her ne yapsak o mu olur; yoksa ne yaz覺ld覺ysa o mu olur? Peygamber (a.s.) 繹yle yan覺tlad覺: Bil ki; 繹nceden her ne yaz覺ld覺ysa o olur. Dediler: Ey Allah’覺n peygamberi!

(1) Atein (cehennemin) iddetinden dolay覺 imd璽t, imd璽t (aman ya Rabbi!), (2) bkz. S. 369; 10. sat覺rda Cebrail, Amine( Emine) annemizin ba覺land覺覺 m羹jdesini getiriyor, (3) Bu paragraf覺n 繹z羹: HakTe尪璽l璽, Hz. Muhammede iki se癟enek sunsa; “MMET襤M襤 SEER襤M” diyerek insanl覺覺n kur tuluunun ne kadar 繹nemli olduunu vurgular. Abese S羶resi bu konuda bize bir fikir verebilir, 80/33-37 (襤rca yolu ile ispat): “(K覺yamette) iddetle 癟arpan覺n 癟覺kard覺覺 korkun癟 ses geldiinde; bir g羹n ki o, kii 繹z kardeinden ka癟ar. z annesinden, 繹z babas覺ndan, einden ve oullar覺ndan ka癟ar. O g羹n onlardan her kiinin kendisine yetecek bir ura覺 vard覺r.", (3) 羹phesiz Rabbimiz Allah't覺r, deyip sonra da dosdoru olanlara hi癟bir korku yoktur, onlar 羹z羹lmeyecekler de.’(Ahk璽f S., 13; ayr覺ca bkz.: Fussilet S., 30).


yleyse yapt覺覺m覺z ilerin ne faydas覺 var? Peygamber (a.s.) 繹yle ya- n覺tlad覺: 襤nan覺p yerine getirin! Her kim ni癟in yarad覺lm覺sa onu yapmas覺 gere- kir. Her kim cenneti hak etmise; cennetlik ileri yapmas覺 gerek. Her kim cehenneme aitse; cehennemlik ileri yapmas覺 gerekir”. Fakih (rh.a.) der ki: Had簾sten (Peygamber s繹z羹nden), y羹ce Allah’覺n, hay覺r gibi erri de takdir ettii ma’lumdur (bilinendir).Yani; sonsuz balang覺癟ta her ne varsa; sonsuza dek olmas覺 gerek. Hepsi y羹ce Allah’覺n bilgisi i癟indedir. Y羹ce Allah y羹celiini, kudretini g繹stermek i癟in ‘Levh’i(1)yaratt覺. Sonra kaleme; son g羹ne dek olacak eyleri yazmas覺n覺 buyurdu. (S.199) Kim cennetliktir, kim cehennemlik?

Kalem korktu, ‘Levh’ titredi. Y羹ce Rab! Merhametini verdii o ku- luna: “Bismill璽hirrahmanirrah簾m errahmanirrah簾m”(Ac覺yan ve ba覺layan Allah ad覺yla bala” diye yazmas覺n覺 buyurdu). Yazd覺 ve ‘Levh’ kaydetti. Ondan sonra Adem ad覺n覺 yazd覺 ve 繹yle sordu: Ya Rab alt覺na ne yazay覺m? Y羹ce Rab dedi ki: Kim mutlu/salih kim mutsuz/aki; yaz. Adem ad覺n覺 mutlu yazd覺. Ondan sonra Kabil ad覺n覺 mutsuz yazd覺. Allah’覺n dostu(2) Hz.襤brahim’i mutlu yazd覺. Babas覺n覺n ad覺n覺 mutsuz yazd覺. Firavun’u mutsuz yazd覺. Kar覺s覺 Asiye’yi mutlu yazd覺. Ondan sonra Muhammet ad覺n覺 “K覺yametin v羹nc羹 / ereflisi” yazd覺. Abdullah’la Amine’yi; ikisini de mutsuz yazd覺. Ey imanl覺! Biz ad覺m覺z覺n mutlu mu, mutsuz mu olduunu bilmiyoruz. O d繹rt yerde belli olacakt覺r: 1. 繹nce 繹l羹m vaktinde. Yani inanan kii d羹nyadan imanla, t繹vbesini bildirerek mi ya da k羹f羹rle veya asilikle mi gider? 2. M羹nker’i ve Nekir’i(3) cevaplad覺覺nda; kim iyi cevap verecek, kim k繹t羹 cevap verecek? 3. Son g羹nde amel defteri verildii zaman; amel defteri sa(4)eline mi verilecek; yoksa sol eline mi verilecek?(4) 4. Terazide(5)ileri tart覺ld覺覺na sevab覺 m覺 a覺r gelecek; yoksa g羹nah覺 m覺?

(1) zerinde yaz覺 yaz覺labilecek d羹zl羹k; “Korunan Levha/Levh-el Mahfuz”. Temaa edilebilen ey. Metinde yaz覺 yaz覺labilecek manevi bir levha anlam覺na geliyor, (2) Bu y羹zden Kud羹s’羹n bir kap覺s覺na: “L璽 il璽he illallah 襤brahim halilullah’’ diye bir kitabe bile yaz覺lm覺t覺r, (3) Mezarda soru soracak olan iki melek, (4) bkz. benzer s繹zler; 襤ncil Matta 25/33 “Koyunlar覺 sa覺nda ve ke癟ileri solunda durduracak.”, (“Kime de kitab覺 sa覺ndan verilirse bunlar, (sevin癟 ve m羹jde i癟inde) kitaplar覺n覺 okur, k覺l kadar dahi olsa zulme uramazlar.” (17/襤sr璽 71) / “Kitab覺 kendisine sol taraf覺ndan verilen ise 繹yle der: ‘Keke kitab覺m bana verilmeseydi!’ der” (H璽kka S., 25), (5) ("K覺yamet g羹n羹 adalet terazileri koyaca覺z. Hi癟 bir kimseye hi癟 bir haks覺zl覺k yap覺lmaz. Hardal tanesi kadar bile olsa yap覺lan覺 ortaya koyar覺z. Hesab g繹renler olarak bizler yeteriz" / el-Enbiya, 21/47; "O g羹n vezin (amellerin tart覺lmas覺) hakt覺r ve ger癟ektir. M簾z璽nlar覺 a覺r basanlar, ite onlar kurtulanlard覺r. M簾z璽nlar覺 hafif gelenler, 璽yetlerimize yapt覺klar覺 haks覺zl覺ktan 繹t羹r羹 kendilerini zarar ve ziyana uratanlard覺r" /el-A'r璽f, 7/8-9).

 

(s.201)

una iaret ediliyor. Belam(1) Bersisa nice y覺ld覺r itaat ettiler; ama so- nunda d羹nyadan imans覺z gittiler. Balang覺癟ta adlar覺 ‘ek覺ya, bedbaht imans覺z’ yaz覺lm覺t覺. Ama inananlar覺n Emiri Ebubekir S覺dd覺k ve mer-羹l Faruk (r.anh.) i癟in balang覺癟ta adlar覺 mutlu imanl覺 yaz覺lm覺 idi. Neticede putperestlikten imana geldiler ve d羹nyadan mutlu gittiler. Her ey y羹ce Rabbin ‘kaza ve kad- eriyledir’ . “Kavl羹 te’璽l璽 innellez簾ne k璽l羹 Rabb羹n璽 Allah羹 s羹mme”. Yani; Allah (deyip) o inananlar 繹yle der:

襤manl覺lar覺n Ba覺lanma mitleri ( vaad edilen cennet ) :
“Bizim Tanr覺m覺z, bizim besleyicimiz olan Tanr覺(2)y羹ce Allah’t覺r. “S羹m- me estaf璽m羹”. Dahi korunurlar, salam dururlar. Dinlerine 羹zere imans覺zl覺ktan ve su癟lardan uzak olurlar.‘Netennez’羹l aleyhim-羹l mel璽ike” onlar覺n 羹zerine ak覺n ak覺n melekler iner. Merhamet melekleri gelip onlara 繹ld羹kleri vakit “Ell璽 teh璽f羶 ve l璽 tehzen羶” derler. Ey imanl覺lar! Korkmay覺n, 羹z羹lmeyin. D羹nyadan kimin imanl覺, kimin imans覺z gideceine kayg覺lanmay覺n覺z ve korkmay覺n覺z. Y羹ce Rab! Y羹celiiyle ve c繹mertliiyle yapt覺覺n覺z su癟lar覺 ba覺layacakt覺r. “Ve ebir羶 bi’l-cennetillet簾 k羹nt羹m t羶ad羶n”. Ve dahi size (d羹nyada iken) vaadedil- mekte olan cennetle sevinin: Bu m羹jde o kiileredir ki, son nefeste d羹nyadan nas覺l gideceklerini bilmiyorlar? Bu y羹zden korkarlar. Ama y羹ce Rabbin mer- hametinden 羹midini kesmezler. Peygamber (a.s.) 繹yle diyor: Y羹ce Rab “Ben kuluma ayn覺 anda iki korku ve iki g羹venlik vermedim”. Yani; her kim (S.203) d羹nyada korkarsa. b羹r d羹nyada korkmas覺n. Her kimin d羹nyada kor- kusu olmazsa; 繹b羹r d羹nyada korkusu vard覺r. Bir 繹yk羹de 繹yle anlat覺l覺yor: 襤srailoullar覺 zaman覺nda yetmi dindar vard覺. Y羹ce Rab! O zaman覺n peygam- berine 繹yle vahyetti: Ey peygamberim! O yetmi dindar adam覺n hepsi, bu d羹nyadan imans覺z gidecektir. O peygamber: Ya Rab! Neden 繹t羹r羹? Diye sordu. Y羹ce Rab buyurdu: 羹nk羹 son andan korkmazlar. Kendileri kibir- lenmilerdir Bir anlat覺ya g繹re: Y羹ce Rab! Meleklerine g繹z att覺覺nda; onlar覺n alat覺klar覺n覺 g繹rd羹. Sordu: Ey! Meleklerim. Sizin bir su癟unuz ytoktur; neden al覺yorsunuz? Dediler ki: Ya Rab! Senin planlar覺ndan emin deiliz. Beklenmedik eylerle halimizin deimesinden korkar覺z. Y羹ce Rab 繹yle yan覺tlad覺: Biliniz ki; kim benim planlar覺mdan emin olmazsa o alas覺n!

(1) bkz.Tev. Say. 22/5-10, 襤ncil: II. Petrus 2/15, Kur’an: El-araf 7, 175, 176, (2) Ayetin tamam覺: “襤nnellez簾ne k璽l羶 rabb羹nellah羹 s羹mme stek璽m羶”: 羹phesiz ‘Rabbimiz Allah't覺r’ deyip de, sonra dosdoru olanlar var ya/Fussilet S., 30). O Y羹ce (Allah’覺n) s繹z羹 udur [Y羹ce (Allah) 繹yle buyuruyor]: “羹phe- siz "Rabbimiz Allah't覺r" deyip de, sonra dosdoru olanlar var ya, onlar覺n 羹zerine ak覺n ak覺n melekler iner ve derler ki: "Korkmay覺n, 羹z羹lmeyin, size (d羹nyada iken) va'dedilmekte olan cennetle sevinin!" (Fus.30).


Kabe 繹rt羹s羹ne sar覺lan bir kii:

Ali 襤bni Ahmet (rh.a.) 繹yle dedi: Kabe’yi tavaf ederken; bir kii g繹r- d羹m. Kabe’nin 繹rt羹s羹ne sar覺lm覺 dua ederken 繹yle diyor: Ya Rab! Beni d羹nyadan imanla 癟覺kar! Baka birey demiyordu... O kiinin durumunu sor- dum; dedi ki: Benim iki kardeim vard覺. Birisi k覺rk ya覺nda 繹ld羹. Son an覺nda Mushaf (Kur’璽n) getirmelerini istedi. Getirdik... Biz onun Kur’andan (s.205) bir ey okuduunu sand覺k. Elini ‘Mushafa’ koydu ve bunun i癟indekilerden ben b覺kt覺m diyerek, imans覺z olarak can verdi. Dier kardeim de otuz ya覺nda 繹ld羹. O da 繹yle aynen onun gibi gitti. imdi ben korkar覺m ki, y羹ce Rab onun gibi yapmas覺n; merhametiyle imanla korusun.

eytan nas覺l azd覺r覺r?

Bir anlat覺ya g繹re eytan Ademoullar覺’n覺 iki t羹rl羹 azd覺r覺r. Biri gen癟likte, dieri yal覺l覺kta. Gen癟liinde der ki: Ey gen癟! Ye, i癟(1)ald覺rma. D羹nyan覺n zevkini(2)s羹r. O zaman; gen癟liinde sana kim yal覺 diyebilir? T繹vbe ve ibadet et. Her kim yalan覺rsa eytan gelip 繹yle der: Ey yoksul! Yaland覺n, koca- d覺n; g羹c羹n kuvvetin gitti. 襤badet edemezsin. G繹nl羹nden ge癟ir, yeter. 襤ki vakitte de ibadetten baka korkacak bir vakit olsa; gelip aza覺n覺n 繹n羹nde 繹yle der:
Ey yoksul! Bu su癟lar覺n kimin y羹z羹nden? T羹m羹ne ben neden oldum. Eer dilersen bu can ac覺nd覺r; seni kurtaray覺m bana uy, diyecek. Her kimi (Allah) rahmetiyle saklarsa; o zaman eytan’a uymaz, 襤slam覺 anmakla megul olur. Her kim bedbaht olursa; o zaman eytan’a uyar, Allah korusun imans覺z olur

Kefen H覺rs覺z覺:

eyh Hatime Asam(3) (rh.a.) zaman覺nda bir kefen h覺rs覺z覺 vard覺. eyh kat覺na gelerek t繹vbe etti. eyh ona sorduuna dedi ki: -T羹m yaam覺nda ka癟 kefen 癟ald覺n? Yedi bin, mezar a癟t覺m. eyh: Ka癟 y覺lda? Dedi. H覺rs覺z: Yirmi y覺lda. eyh unu sordu: -M羹sl羹manlar覺n mezar覺ndan m覺, inanmayanlar覺n mezar覺ndan m覺? Hepisi m羹sl羹manlar覺n mezar覺ndan, dedi. eyh: Ka癟 繹l羹y羹 K覺bleye kar覺 yat覺r覺lm覺 g繹rd羹n? 癟y羹z 繹l羹y羹 K覺bleye kar覺 yat覺r覺lm覺 g繹rd羹m. Geri kalan覺n覺n y羹zleri K覺bleden d繹nm羹 buldum, dedi

(1) bkz. benzer s繹zler: Apokrafiler Hz. S羹leyman’覺n B羹y羹k Hikmeti; 2/5-9 “ G羹zel i癟kiler i癟elim, kokulu yala yalanal覺m ve gen癟liimizin 癟i癟eini soldurmayal覺m”, (2) (“eytan, amellerini onlara s羹sl羹 g繹stermi ve onlar覺 (dosdoru) yoldan al覺koymutur. (Bu sebeple) onlar doru yolu bulam覺yorlar.” (27/Neml 24, (3) 9.yy`da Afganistan’覺n Belh ehrinde doup, nahiyesi olan M璽hcer’de vef璽t eden bir ulemad覺r, (4) sirkat, h覺rs覺zl覺k (Metinde kefen soyucusu; yani mezar h覺rs覺z覺).

 

(s.207)

Davut Tai’nin(1)kayg覺s覺:

Fudayl 襤bni 襤y璽z(2) (rh.a.) bir g羹n Davut Tai’yi benzi solmu, korkuyla alarken g繹rd羹. Sordu: Ey eyh! Ni癟in al覺yorsun? Dedi ki: Sekiz t羹rl羹 ey 繹n羹me geliyor; onu d羹羹n羹p al覺yorum. Ona sordu: O sekiz ey nedir?

 • Can覺m覺n bedenimden imanla m覺 癟覺kaca覺n覺; ya da imans覺zl覺kla m覺 癟覺kaca覺n覺 bilmiyorum, dedi. 2. mezar覺m覺n bana cennet bah癟elerinden bir bah癟e mi; yoksa Cehennem 癟ukurlar覺ndan bir 癟ukur mu olaca覺n覺 bilmiyorum? dedi. 3. M羹nker ve Nekir soru sorunca nas覺l yan覺tlayaca覺m覺? 4. Mezardan 癟覺k覺nca y羹z羹m羹n ak m覺; yoksa kara m覺 olaca覺? 5. Maherde Burak m覺 benim? Yoksa ate mi benim? 6. Terazinin sevab覺 m覺; yoksa g羹nah覺 m覺 a覺r olacak? 7. (S.209) Defte- rimi sa elime mi; yoksa sol elime mi verecekler? 8. Yolum cennete mi gider; yoksa cehenneme mi?

Ab簾d olan nasipsiz:

Bir 繹yk羹de: Bir zamanlar 癟ok ibadet edenler aras覺nda, bir adam vard覺. yle ki, melekler onun ibadetini gizliyorlard覺. Bir g羹n Cebrail y羹ce Allah’tan (var覺p, o ibadet eden ‘z璽hit’adam覺 ziyaret etmesi i癟in) izin istedi. Y羹ce Rab 繹yle buyurdu: Ey Cebrail! O yaz覺l覺 Levha’ya bak. Ondan sonra, o 癟ok iba- det eden adam覺n yan覺na gidersin. Cebrail yaz覺l覺 Levha’ya bakt覺 ve o 癟ok ibadet eden adam覺n ad覺n覺 ‘Hak kat覺nda makbul olmayan, nasipsizlerden’ yazm覺lar Cebrail a覺rd覺 kald覺!? Sonra o 癟ok ibadet eden adam覺n 繹n羹ne geldi. Yaz覺l覺 Levha’ da g繹rd羹羹n羹 ona s繹yledi. O 癟ok ibadet eden adam da 繹yle yan覺t verdi: Allah’a hamdolsun! Cebrail’i kula覺 iitmez sand覺. Sordu: Ne dediimi iittin mi? Tabii iittim. Evet; y羹ce Allah’覺n belalar覺na sabretmek kula vaciptir. B繹ylece nimetlerine 羹krederler. Eer ben ona lay覺k olmasayd覺m (S.211) yazmazd覺, dedi. Ondan sonra Cebrail, Hazrete (Allah’覺n huzuruna) gitti. Dedi ki: -Ya Rab! Ben unu dedim; o bunu s繹yledi.Y羹ce Rab buyurdu: Ey Cebrail! Korunm Levhaya bak! Bakt覺 ki, o 癟ok ibadet eden adam覺n ad覺n覺 kutlu, m羹barek yazm覺lar. G繹rd羹 ve a覺rd覺?

Ka’b-el Ahbar’dan (rh.a.) sordular: Ademoullar覺’n覺n en 癟ok bekledik- leri g羹n hangisidir? -D羹nyada m覺, ahirette mi? Diye sordu. - 襤kisini de s繹yle, dediler.
1)Dav羶d-i Ta’簾 (d. ? - 繹. M. 781 / H. 165, Badat). Horosanl覺 mutasavv覺ft覺r, (2) Evliy璽n覺n b羹y羹k- lerinden. Semerkant’ta 107 (m. 726) y覺l覺nda dodu. K羶fe ehrine yerleip, orada ilim tahsilini yapt覺. mr羹n羹n sonuna doru Mekke’ye gelip yerleti. 187 (m. 803) y覺l覺nda Mekke’de vef璽t etti. nceleri 襤s- l璽miyete uygun ol mayan hayat覺 vard覺. T繹vbe etti. Tasavvuf yoluna girdikten sonra, y羹ksek derecelere kavuarak olgun bir veli oldu.


En ac覺 g羹n 繹l羹m:

Dedi ki: D羹nyada g繹rebileceimiz en ac覺 g羹n; can 癟ekiirken, g繹zlerin 覺覺覺n覺n s繹nd羹羹, dilin tutulduu, dudaklar覺n kuruyup burutuu, y羹z羹n k覺zar覺p bozard覺覺, aln覺n terledii, konumaya derman kalmad覺覺, 羹mitlerin (s.213) kesildii, yapt覺klar覺na piman olunduu, burnun akt覺覺, elin-aya覺n titredii, akl覺n da覺ld覺覺, dostlar覺n kardelerinden ayr覺ld覺覺, mal覺n-m羹lk羹n sahibine kalmad覺覺 ve 繹leceine yak覺n eytan’覺n bile iman覺na sald覺raca覺 and覺r. Evet o saat zor saattir. O halde bulunan kii: Allah’tan baka Tanr覺 yoktur ve Muham- met O’nun el癟isidir, desin. Ama son zamandaki o g羹n Sur(1)癟al覺ns覺n, herkes topraktan ba覺n覺 kald覺rs覺n. Kim haks覺zl覺k etmise; boynunda as覺l覺 gelsin ve sa- hibi yakas覺na yap覺s覺n. Melekler tan覺k olsun; y羹ce Rab yarg覺癟 olsun. Oul ba- badan, k覺z anadan(2)karde kardeten ka癟s覺n. O g羹n羹n ululuundan halk sarho gibi olsun. O g羹n 癟etin ve zor bir g羹nd羹r. Ne mutlu o g羹n y羹ce Rabbin mer- hametine urayanlara.!...

I.BLM: Recep Ay覺n覺n Faziletleri

Aylar覺n say覺s覺 ve s羹resi (S.215) on ikidir. “Korunmu Levha” da o on iki aydand覺r.‘Din璽 ehr羹’l har璽m’ derler. Yani; sayg覺 g繹sterilen o d繹rt ay: Zi’l- Ka尪de Zi’l-Hicce Muharrem ve Recep ay覺d覺r. Bu d繹rt ay i癟inde imans覺zlarla savamak, gaza etmek ve imans覺zlar覺 繹ld羹rmek y羹ce Rab taraf覺ndan haram edildi Bir haberde anlat覺l覺yor ki: 襤aret ehli der ki; y羹ce Rab! kullar覺na on iki ay oru癟 buyurdu. Peygamber (a.s.) dedi ki: Halk覺m zay覺ft覺r, katlanamaz. Y羹ce Rab! Dedi: -Bu d繹rt ay oru癟 tutsunlar. Peygamber: Halk覺m zay覺ft覺r, d繹rt ay da dayanamazlar. Y羹ce Rab dedi ki: yleyse 羹癟 ay: Recep, aban ve Ramazan ay覺n覺 oru癟 tutsunlar. Peygamber dedi ki: 癟 ay da 癟oktur; halk覺m dayanamaz. Y羹ce Rab dedi ki: yleyse Ramazan ay覺nda oru癟 tut- sunlar. Y羹ce Rab dedi: 羹nk羹 Recep ay覺 benimdir. Her kim Recep ay覺nda oru癟 tutsa; onlar覺 merhametimle ba覺lar覺m. aban ay覺 senin ay覺nd覺r. Her kim aban ay覺nda oru癟 tutarsa; dilein ile ba覺lar覺m. Ramazan ay覺 羹mmetlerinin ay覺d覺r. Her kim Ramazan ay覺nda oru癟 tutsa; o orucu bir kiiye ba覺lar覺m.

1) bkz. Apokrafiler II.Ez. 5/14 ve 6/23’te “Sur 癟al覺ns覺n” ve 襤ncil; Vah.11/15’te ayn覺 ekilde ge- 癟iyor. Bak Kur’an El-M羹minun 101;“S羶r'a 羹f羹r羹ld羹羹 zaman, (ite) o g羹n ne aralar覺nda soy sop yak覺nl覺覺 kalacak, ne de birbirlerini aray覺p soracaklard覺r”, (2) bkz. Kur’an.Abese S羶resi 80/33-37 (襤rca yolu ile ispat): “(K覺ya met te) iddetle 癟arpan覺n 癟覺kard覺覺 korkun癟 ses geldiinde; bir g羹n ki o, kii 繹z kardeinden ka癟ar. z annesinden, 繹z babas覺ndan, einden ve oullar覺ndan ka癟ar. O g羹n onlardan her kiinin ken- disine yetecek bir ura覺 vard覺r."


IV.B繹l羹m (Meclis) Recep Ay覺’n覺n faziletini a癟覺klar:

 

Y羹ce Rab! Recep ay覺 benim ay覺md覺r, diye iaret ediyor. yleyse o ay af dilemenin, ibadet etmenin 癟ok sevab覺 var. Mescit “Benim Evimdir” dedi. y- leyse ondan 繹t羹r羹 (S.217) mesciti satmak uygun deildir ve Kabe de benim evimdir, dedi. yleyse o sebepten Kabeyi y覺kmak haram oldu. Muhammet benim peygamberimdir, dedi. O sebepten imans覺zlar oldu ve inananlara kulum, dedi. yleyse o 繹d羹lden 繹t羹r羹 onlara azap etmez. Buna iaret ediliyor ki, eer mes癟it y羹ce Rabbin eviyse; bizim ibadet edecek yerimizdir. Eer Kabe y羹ce Rabbin eviyse; bizim k覺blemizdir. Eer inananlar y羹ce Rabbin kuluysa; bizim kardelerimizdir. Eer Recep y羹ce Rabbin ay覺 ise; bizim de oru癟 tutacak ay覺m覺zd覺r. Tanr覺ya 羹k羹r ki, t羹m bu eyler O’ndan bize rahmettir. Alimler diyor ki: “Recep ay覺 abdeste benzer, aban ay覺 t繹vbe giysisine benzer. Ramazan ay覺 k覺l覺nacak namaza benzer, her kim Recep ay覺nda pimanl覺k suyuyla abdest al- mazsa, aban ay覺nda t繹vbe giysisini giymezse; Ramazan ay覺nda nas覺l namaz k覺lar? Bak u iarete: Racep ay覺 Allah’覺n emirlerine uyma ibadet tohumunu ekme zamand覺r. aban ay覺 o tohumu g繹z ya覺yla sulayacak ayd覺r. Ramazan ay覺 onun tamam覺 ki, sevapt覺r. O sevab覺 g繹t羹recein vakittir. Her kim Recep ay覺nda ibadet tohumunu ekmese de; aban ay覺nda t繹be edip g繹zya覺ylao ekini sulamazsa; Ramazan ay覺nda sevap ba覺覺n覺n 羹r羹n羹n羹 nas覺l g繹t羹rs羹n?(S.219) buyurur: Recep “ehru’l-Esam”(1) (sa覺rl覺k ay覺)’d覺r. Y羹ce Rabbin ay覺d覺r. Her kim Recep ay覺nda imanla, ihsanla bir g羹n oru癟 tutsa; yani inanc覺yla y羹ce Rabbin honutluuna lay覺k olur. Ve her kim iki g羹n oru癟 tutsa; y羹ce Rab o kiiye o denli sevap verir ki; yerde ve g繹kte olanlar onu anlatamazlar. Her kim 羹癟 g羹n oru癟 tutsa; o kiiyle cehennem aras覺na bir mesafe koyar. Uzunluu yetmi g羹nl羹k bir yerdir.

(1) “Recep ehru’l-esam(sa覺rl覺k ay覺)d覺r. 襤bni Enb璽r簾’ye g繹re bu aya ‘ehru Esam’ (sa覺r, duy- mayan ay) denmesinin sebebi u idi: Araplar her zaman birbirleriyle vuruur, d繹v羹羹rlerdi. Ancak receb ay覺n覺n hil璽li g繹r羹l羹nce silahlar覺 b覺rak覺r, m覺zraklar覺 kald覺r覺rlard覺. Receb ay覺nda silah sesi asla duyulmazd覺.Bir kimse babas覺n覺 繹ld羹reni bulsa, onu 繹ld羹rmesi gerekirken onu g繹rmemi gibi hareket ederdi. Onun i癟in bu isim verilmitir denir. / B璽z覺lar覺 da, receb ay覺na Esam denilmesinin sebebini 繹yle a癟覺klar: Bu ayda Cen璽b-覺 Hakk’覺n gadab覺, 繹fke ve iddeti bir kavim 羹zerine zuhur etmemitir. / Receb- i er簾fe eh ru’l-Esam’ denmesinin sebebi; Ey M羹min, m羹b璽rek receb ay覺, senin ondaki cefa ve rez璽le- tindene s璽m olman y璽ni sa覺r olmand覺r ve Hak Te璽l璽 senin eref ve faziletini iiticidir. Cenab-覺 Allah’覺n, recebi senin cefa ve zilletinden sa覺r etmesi, k覺yamet g羹n羹nde kendisinde ilediin cefa ve zilleti hab- ervermesin ancak iyilik ve g羹zel amellerin senin lehine ahidlik etsin diyedir. Y羹ce Allah’覺n ay覺d覺r.

 

(S.221)
Ve her kim d繹rt g羹n oru癟 tutsa y羹ce Rab o kiiyi d羹nya belalar覺ndan korur. Yani; delirip yollara d羹mekten(1), yaramaz olmaktan ve Deccal’in fit- nesinden korur

Beyt’羹l-Mukaddes (Hz. S羹leyman Tap覺na覺’ndaki) kad覺n:
Bir anlat覺ya g繹re: Kutsal Ev’de(2)bir kad覺n vard覺. Recep ay覺nda her g羹n onbir(3) kez 襤hlas (S羶resini) "De ki, O, Allah't覺r, bir tektir."(4) diye dua okur ve Recep ay覺nda da y羹nden h覺rka giyerdi. lecei zaman oluna 繹yle vasiyet etti: Beni h覺rkamla g繹m. O 繹ld羹kten sonra olu h覺rkas覺n覺 癟覺kard覺, baka ke- fene sard覺 ve g繹md羹. Gece d羹羹nde 繹yle seslendiini g繹rd羹: Ey olum! Senden raz覺 deilim. 羹nk羹 benim vasiyetimi yapmad覺n. Sabahleyin gidip ye- niden annesini 癟覺karmak ve h覺rkas覺na sarmak istedi. (S.223)

Ama annesini mezar覺nda bulamad覺. Gaipten 繹yle bir ses geldi: Sen bilmiyor musun ki, Recep ay覺nda ibadet edenleri biz mezarda b覺rakmay覺z. Bunun hikmeti nedir? Neden Recep ay覺na “Asem”(5)dediler? 羹nk羹 “Asem” demek “Sa覺r”(6)demek oluyor. El-cevap: Bu y羹zden bize bildiriliyor ki; her kime k覺yamette Recep ay覺n覺 getirseler. Muhammet halk覺; o ay i癟inde yapt覺覺n su癟lar覺 ondan sorarlar. Recep ay覺 “Ben sa覺r覺m” g繹rmedim, duymad覺m der. Burada hikmet(7):

Recep nedir?

Recep ay覺na neden Recep dediler? El cevap: Cennet i癟inde bir 覺rmak vard覺r. Onun ad覺 Recep’tir. Yani her kim Recep ay覺nda oru癟 tutsa; y羹ce Allah o 覺rmaktan o kiiye i癟irir (S.225)

(1) yoldag覺: yola d羹mek; g繹ndermek; bkz. Diyanet 4307 n羹shas覺nda “yoldag覺lardan” 癟oul ola- rak yaz覺lm覺, (2) Beyt羹'l-Mukaddes (Beyt-羹l-Makdis): Merkezi Mescid-i Aksa olup, Mekke'ye bir ayl覺kmesafede olduu i癟in bu isim verilmitir. Mescid-i Aks璽'ya da 癟evresiyle birlikte Harem-i erif de- nilmektedir. Mescid-i Aksa, Kud羹s'羹n dousunda, etraf覺 y羹ksek surlarla 癟evrili, yakla覺k 144 bin me- trekarelik bir alan覺 kapsamaktad覺r. (3) Diyanet’in 4307 No’lu n羹shas覺nda 12 kez yaz覺yor, (4) “ku’l huvallah羹 eh璽d.” (“De ki: ‘O, Allah't覺r, bir tektir. / Allah Samed'dir (Her ey O'na muhta癟t覺r, O hi癟bireye muhta癟 deildir.) / O’ndan 癟ocuk olmam覺t覺r (Kimsenin babas覺 deildir); kendisi de domam覺t覺r (kim- senin 癟ocuu deildir). / Hi癟bir ey O'na denk ve benzer deildir.), (5) 癟ok sa覺r, kulaklar覺 duymayan kii, (6) sa覺r, (7) Hikmet, il璽h簾 s覺rlar覺n ve ger癟eklerin bilgisi; varl覺klar覺n var olu ama癟lar覺n覺n kav- ranmas覺; sebeplerle bunlar覺n sonu癟lar覺 aras覺ndaki ilikilerde il璽h簾 iradenin rol羹n羹n kefedilmesi anlam覺nda kullan覺l覺r.


Hz. Muhammet’in alamas覺:

Sevban(1) (rh.) buyurur: Bir g羹n mezarl覺kta y羹r羹d羹k. Peygamber (a.s.) bir mezara geldi. Sonra alamaya balad覺. Sordum: Ey Allah’覺n el癟isi! Neden al覺yorsun? Dedi ki: Ey Sevban! O mezardaki kiiye azap ediyorlar. Y羹ce Allah o kulun azab覺n覺 ba覺lamas覺 i癟in dua ettim. S繹ylemeye devam etti:
Ey Sevban! Eer o kii b羹t羹n yaam覺nda bir g羹n Recep ay覺nda oru癟 tutmu olsayd覺; ona kor/ate azab覺 etmeyecekler idi. Ve ekledi: Her kim Recep ay覺n- da bir g羹n oru癟 tutarsa; y羹ce Rab o kiiye bir y覺l g羹nd羹z oru癟 tutup; gece sa- baha dek namaz k覺lm覺 gibi sevap verir
(S.227)
Enes bin Malik (rh.a.) diyor ki: Muaz bin Cebel’e urad覺m, sordum. Pey- gamberden 繹yle iittiini s繹yledi: Her kim t羹m g繹nl羹nden “Allah’tan baka Allah yoktur” derse Cennete girer. Her kim Recep ay覺nda bir g羹n oru癟 tutsa Cennete girer. Ben de huzuruna vard覺m ve 繹yle dedim: -Ey Allah’覺n el癟isi! Muaz senden bu haberi getirdi. Peygamber: Evet; Muaz ger癟ek demi. Ben unu s繹yledim ve b繹yledir

襤aret: Y羹ce Rab! Muhammet’in halk覺na g羹nde be vakit cemaat iba- detini verdi. Bir g羹n Cuma verdi ve y覺lda 羹癟 ay覺 kutsal k覺ld覺. Bu demek oluyor ki: Ey g羹nahk璽r! Eer benim kap覺ma her g羹n gelmekten acizsen haftada bir gel. Eer haftada bir gelmezsen; Recep ay覺nda gel. Eer Recep ay覺nda gel- mezsen; aban ay覺nda gel. Eer aban ay覺nda gelmezsen; Ramazan ay覺nda gel. Eer Ramazan ay覺nda gelmezsen; Kadir Gecesi’nde gel. Yani; bu aylarda bu g羹nlerde ibadet etmen senin g羹nah覺na kefarettir(2)

Bir hikmet: Recep’in manas覺 yemi demektir. Yani; imanl覺 kulun bed- eninin par癟alar覺; ya bir aaca benzer. Onun yemii ibadettir, ba emektir. Yani; Recep ay覺nda o aa癟 yemiini verir. rnein g繹z yemii alamakt覺r. Her eye bak覺p ders 癟覺karmakt覺r. Kula覺n yemii Kur’an di lemek; ilim ve hikmet dinlemektir. Dil yemii Kur’an okumak, Allah’覺 anmak ve zikr etmektir. (S.229) Elin yemii ibadet etmek ve sadaka vermektir. Aya覺n yemii mescide gitmek, K璽be’ye varmak ve 璽limler, s璽lihler(3)sohbetinde bulunmakt覺r. Geri kalan bed- enin par癟alar覺n覺n yemii; namaz k覺lmak ve oru癟 tutmakt覺r.

(1) d. ? 繹 (m. 675): Hz. Sevban aslen Yemenliydi. Esir olarak sat覺l覺yordu. Peygamberimiz esaret paras覺n覺 vererek, onu h羹rriyetine kavuturdu, sonra da serbest b覺rakt覺.ama, (2) Kefaret: Bir g羹nah覺 Tanr覺'ya ba覺latmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oru癟. (3) Kur’璽n’da s璽lih kavram覺 biri “iyi, hay覺rl覺 i ve davran覺”, dieri “din簾 ve ahl璽k簾 bak覺mdan iyi davran覺lara sahip kii” .


Meyve veren aa癟:

yleyse hangi aa癟 yemi verirse onu tertip edip (d羹zeltip, d羹zenleyip) suyla sulamak gerekir. Yemi vermeyen(1) aac覺 kesip atee atarlar

Bunun gibi; Recep ay覺 ya aaca benzer. aban ay覺 onun 癟i癟eidir. Ra- mazan ay覺 onun yemiidir. Her kim Recep ay覺nda ibadet aac覺n覺 tertip etmezse; o aa癟 aban ay覺nda yapraklanmaz, 癟i癟ek vermez ve Ramazan ay覺nda yemi vermez

K繹le hizmet癟i:

Hikaye edilir ki: Bir kii bir hizmet癟i sat覺n ald覺. O hizmet癟i irfan sahibi biriydi. Efendisi dedi ki: Ey hizmet癟i! Yar覺n y覺kan, temizlen ki, Recep ay覺n覺n ilk g羹nlerinde ibadet etmeye lay覺k olas覺n. Hizmet癟i 繹yle yan覺t verdi: Ey efendi! Yar覺n beni sat! Efendisi sordu: Ni癟in ey hizmet癟i! Hizmet癟i: Onun gibi bir efendi gerekmez. Tanr覺’ya g繹n羹lle kulluk edin; yani bana. Y羹ce Rab sonsuzdur, her an vard覺r. Her zamanda ve anda kullar覺na nimetleri sonsuzdur. yleyse onun kulluunun her zaman sonsuz olmas覺 gerekir. (Efendisi) o kiiyi g繹nderip 繹zg羹r k覺ld覺

Hz. Aye (Aie): (S.231)
Aye annemiz (r.ah.) diyor ki: Peygambere 繹yle sordum. Ey Allah’覺n el癟isi! Dirili g羹n羹nde insanlar(2) mezarlar覺ndan nas覺l 癟覺karlar? Peygamber (a.s.) dedi ki: -覺r覺l癟覺plak(3)ve yal覺n ayak. Dedim ki: Ey Allah’覺n el癟isi! E- lerinden utanm覺yorlar m覺? Dedi: Ey Aye! O g羹n “Ba kap覺s覺d覺r” herkes kendi ba覺n覺n 癟aresine bakar. Kimse kimseye bakmaz(4). Dedim: Ey Allah’覺n el癟isi! O g羹n bir giysiye veya 繹rt羹ye izin var m覺? Evet, dedi. Peygamberler, peygamberlerin ev halk覺, kavmi ve dahi Recep ile aban ay覺nda oru癟 tutanlar.

Ebu Derda (rh.a.) Peygamberden (a.s.) rivayet her kim Recep ay覺nda bir g羹n oru癟 tutsa, t羹m yaam覺n覺 namazla ve oru癟la ge癟irmi gibi y羹ce Allah’a kulluk ettii i癟in sevap vard覺r.

(1)bkz.benzer c羹mleler: 襤ncil Mat. 3/10 ve 7/19 “meyve vermeyen her aac覺 kesip atee atarlar,
(2)Diyanet 3456 No’lu n羹shas覺nda “mahl羶k璽t”, (3) 覺r覺l癟覺plak: "Hasta, binlerle, bakan yok; diriler 癟覺- r癟覺plak / l羹ler kaskat覺 olmu, hani kim kald覺racak?" M. A. Ersoy, (bkz. Evliya elebi Seyehatnamesi; Osmanl覺da zafer alaylar覺nda resmi ge癟it yapan 羹ryan derviler.), (4) Kiinin kardeinden, annesinden babas覺ndan, einden ve 癟ocuklar覺ndan ka癟aca覺 g羹n kulaklar覺 sa覺r edercesine iddetli ses geldii vakit, ite o g羹n onlardan herkesin kendini megul edecek bir ii vard覺r.”/ Abese S., 33-37.

 

Her kim kalan g羹nlerinde oru癟 tutsa. (Allah) her g羹n羹ne kar覺l覺k yine onun gibi sevap verir. Ve her kim b羹t羹n Recep ay覺n覺 oru癟la ge癟irse; g繹kteki melekler 繹yle der: Ey Tanr覺’n覺n dostu! B羹y羹k 繹d羹l羹n ile sana m羹jde olsun. Sonra o kiiye y羹ce Rab! Son deminde susuzluunu gidersin diye bir erbet i癟irir. Ondan sonra bu d羹nyadan gider. Dirili g羹n羹nde bir daha susamaz ve ona Cennette sevinecei bir ev verir. “Kavl羹h羶 Te’璽l璽” Y羹ce Allah 繹yle bu- yur: “Yevmeizin t羹haddis羹 ahb璽rah璽”(1) Yani; peygamber (a.s.) k覺yamet g羹n羹, Adem oullar覺n覺n onun 羹zerinde neler yapt覺klar覺na dair (yer) bir tan覺kl覺k verir.
(S.233)
襤bni Abbas (rh.a.) dedi ki: Ey Allah’覺n el癟isi! O kii kimdir ki, yer ona tan覺kl覺k vermez? Peygamber dedi ki: Evet; 1. T羹m benim sevdiklerime, 2. Tanr覺 korkusundan alayanlara, 3. Babas覺ndan anas覺ndan helallik isteyen oullard覺r, 4. Erkeini sevindiren kad覺nd覺r, 5. Eine, 癟ocuuna helalden ka- zan覺p yediren kii, 6. Recep, aban ve Ramazan ay覺n覺n 羹癟 gecesi; yani onuncu, yirminci ve otuzuncu gecelerinde ibadet eden kiidir, dedi Bir haberde anlat覺ld覺覺na g繹re, y羹ce Allah diyor ki: Recep ay覺nda oru癟 tutup ibadet eden kullar覺m覺n utanmalar覺ndan dolay覺 bir nur/覺覺k 癟覺kar; o utan癟larla oru癟 tutan kullar, o nurla gelip ge癟erler. Cebrail, Mikail, 襤srafil o 覺覺kla birlikte olurlar. Ondan sonra o kullar gidip Allah’覺n huzurunda secde ederler. Y羹ce Rab 繹yle der: “Ey kullar覺m! Ba覺n覺z覺 yerden kald覺r覺n. O kulluu d羹nyadayken yerine getirdiniz. imdi gelin; Cennette o g繹rkemli yere gidin” Bize bildiriliyor ki; Kiramen katibin(2)melekleri ki; inananlar覺n sevab覺n覺, g羹nah覺n覺 yazarlar. Dier aylarda da sevab覺n覺, g羹nahn覺 yazarlar. Ama Recep ay覺nda sevab覺n覺 yazarlar, g羹nah覺n覺 yazmazlar

Abdullah 襤bni Mesut (r.anh.) diyor ki: Bir g羹n Peygamber (a.s.) 繹n羹nde oturuyorduk. G羹zel y羹zl羹 biri gelip peygambere selam verdi ki, onun gibi temiz y羹zl羹 birini g繹rd羹羹m羹z yoktu. Sonra peygamberle baka bir dille konutu. Peygamber de onu yan覺tlad覺; sonra diyerek halini, hat覺r覺n覺 sordu. O da: Ey Allah’覺n el癟isi!

(1)Veya: “ O Y羹ce (Allah’覺n) s繹z羹 udur”; [Y羹ce (Allah) 繹yle buyuruyor]: “襤te o g羹n, yer, kendi haberlerini anlat覺r” (Zilzal S羶resi, 4.), (2) Kiramen katibin: 襤nsan覺n iki yan覺nda bulunduu ve sadakinin sevaplar覺, soldakinin g羹nahlar覺 yazd覺覺 kabul edilen iki melek. “deerli yaz覺c覺lar” m璽nas覺na gelir. Kur’璽n-覺 Ker簾m’de ceza ve m羹k璽fat g羹n羹 olarak nitelendirilen k覺yametin vukuunu ink璽r edenlere hitap edilirken insanlar覺n 羹zerinde yapt覺klar覺n覺 bilen g繹zetleyicilerin bulunduu ifade edilir ve bunlar覺n Allah nezdinde makbul yaz覺c覺lar olduu belirtilir (el-襤nfit璽r 82/9-12). yetin “makbul yaz覺c覺lar” anlam覺ndaki k覺sm覺 c羹mle kurallar覺 gerei kir璽men k璽tib簾n eklini alm覺t覺r.

 

(s.235)

Hz. 襤sa zaman覺ndan kalm覺 bir tan覺k:

Ben 襤sa peygamber zaman覺ndan kalm覺 bir kiiyim. Bir癟ok y覺l annesi Meryem’e k繹lelik(1)yapt覺m. Bir癟ok y覺l da 襤sa peygambere hizmet ettim. Pey- gamber (a.s.) sordu: Neden bunca uzun yaad覺n? Benimle 襤sa (a.s.) aras覺nda alt覺y羹z y覺l ge癟mitir, dedi. O kii 繹yle dedi: Ey Allah’覺n el癟isi! Ben 襤sa pey- gamber 繹n羹nde Tevrat(2)ve 襤ncil okurdum. O kitaplar i癟inde senin ad覺n覺 ve s覺fat覺n覺 buldum. 襤sa peygambere senin ashab覺n覺 g繹rmem i癟in ve bana uzun yaam vermesi uruna y羹ce Rabbe yalvarmas覺n覺 diledim ki; senin 羹mmetlerini g繹reyim. Y羹ce Rab da 襤sa peygamberin duas覺n覺 kabul etti. Bana uzun yaam verdi. Ondan sonra g繹rd羹羹 acayipliklerden s繹z etti: Bir g羹n 襤sa peygamberle bir da ba覺nda y羹r羹d羹k. Y羹ksek bir da覺n tepesindeki cevherlerden 覺覺k(nur) gibi bir imek 癟akt覺. 襤sa peygamber 繹yle dua etti: Ya Rab! Bizi o da 羹s- t羹ne 癟覺kar. G繹z a癟覺p kapay覺ncaya dek o da覺n(3)(S.237) 羹zerine 癟覺kt覺覺m覺z覺 g繹r- d羹k. Y羹kseklii g繹e eriiyor. Ondan sonra 襤sa peygamber; o daa dil vermesi i癟in y羹ce Rabbe dua etti ki, o da bizimle konusun. B繹ylece o da dile gelip 繹yle ses verdi: Ey Allah’覺n Ruhu! Benden neyi sorars覺n? 襤sa peygamber dedi ki: Bana; Tanr覺n覺n harikalar覺ndan, kudretinden haber ver. Da: 襤癟imde bir maara ve o maara i癟inde Musa kavminden; ama Muhammedi seven bir kii var. Onu g繹rmeyi 癟ok istiyor. 襤sa peygamber dua edip dedi ki:
Ya Rab! O kiiyi bana g繹ster. Hemen o saat da yar覺ld覺 ve bir kii 癟覺kt覺. Selam verdi, 襤sa peygamber de selam覺n覺 ald覺. Ona halini sordu. 繹yle yan覺tlad覺:
Ben, Ben-i 襤srail kavminden; eski zamanlarda Musa’n覺n (a.s.) kitaplar覺ndan. Son (璽hir) zaman peygamberi Muhammet’in ad覺n覺 ve s覺fatlar覺n覺 g繹rd羹m. Oku- dum dua ettim ve dedim ki: Ya Rab! Ger癟i bizimle ve Muhammet aras覺nda uzun y覺llar olsa gerek. imdi beni bu da i癟inde sakla ki; t璽 Muhammet zaman覺na dek duray覺m ve Muhammet’in y羹z羹n羹 g繹reyim, dedim. Y羹ce Rab duam覺 kabul etti ve beni bu da i癟inde b覺rakt覺. Ondan sonra 襤sa (a.s.) pey- gamber: Ka癟 y覺ld覺r bu da i癟inde ibadet ediyorsun? - Alt覺y羹z y覺ld覺r, dedi. Sonra 襤sa (a.s.) peygamber 繹yle yakard覺: (S.239) -Ya Rabbi! Yery羹z羹nde bu kulundan daha l羹tufk璽r bir kulun var m覺d覺r?

(1) 襤sa Mesih’ten sonra Hz. Meryem’e hizmet eden kii ve en gen癟 havari Yuhanna’d覺r M eryem'i 繹mr羹n羹n sonuna kadar bakt覺覺 s繹ylenir. 襤sa onun hakk覺nda u s繹zleri s繹yledi:” 襤sa: -Geleceim zamana dek onun (Yuhanna’n覺n) kalmas覺n覺 istersem bundan sana ne? Sen beni takip et, dedi. 襤sa’n覺n bu s繹zleri 羹zerine s繹z konusu 繹rencinin 繹lmeyeceine dair bir yorum dier 繹renciler aras覺nda yay覺ld覺.” (bkz. 襤ncil/Yuh. 21/22-23). Bu kitaptaki anlat覺mlar daha 癟ok metaforik/ mecazi ve sembolik anlat覺mlard覺r... (2) Tevr簾t=Tevr璽t, (3) bkz. 襤ncil Mat.1/1; Mark. 9/1 “襤sa onlar覺 覺ss覺z y羹ksek bir da 羹zerine g繹t羹rd羹.”


Y羹ce Rab dedi ki: Evet! Her kim Muhammet halk覺ndan Recep ay覺nda bir g羹n oru癟 tutsa o kii o kulumdan, kat覺mda daha erefli, sayg覺n olur, dedi

Selman-覺 Farisi(1)(rh.a.) diyor: Ne zaman Recep ay覺 gelse t羹m saha- biler peygamber (a. s.) 繹n羹ne gelirlerdi. Peygamber 繹羹t verir vaaz ederdi. Bir g羹n dedi ki: Size m羹jde vereyim mi? M羹jde vermemi bu g羹n kardeim Cebrail m羹jdeledi. Sordular: Evet; ey Allah’覺n el癟isi! Peygamber (a.s.) dedi ki: Ne zaman y羹ce Rab! Be 癟eit kavmin can覺n覺 almak istese; R覺dvan’a(2)cennet’in kap覺lar覺n覺 a癟mas覺n覺 buyurur. T羹m melekler o can ile birlikte g繹ke 癟覺karlar. G繹ky羹z羹ndeki melekler, peygamberlerin canlar覺 ve cennetteki Hu- rilerin hepsi o can覺 kar覺lamaya 癟覺karlar. Cennetteki saraylar覺n, k繹klerin kap覺lar覺n覺 a癟arlar. Y羹ce Rab o cana; peygamberlerin canlar覺yla meleklerin g繹r羹mesini buyurur. Ondan sonra mer (r.anh.) sordu: Ey Allah’覺n el癟isi! Baka bir kii de o sebepten halk覺n 繹n羹ne gelip onlardan say覺l覺r m覺? Pey- gamber dedi ki: Evet! Her kim onlar覺n yapt覺klar覺n覺 yapsa; onlar onlardan say覺l覺r. Ondan sordu: Allah’覺n el癟isi! Onlar (S.241) kimlerdir, onlar覺n ileri nelerdir? 1. Her kim Recep ay覺nda t繹vbe etse, iyi iler yapsa; cennet i癟inde bir 覺rmak var ad覺 Receptir. Onun suyundan i癟meyene dek d羹nyadan 癟覺kmazlar.
2. ehitler ki, cennetin bal 覺rma覺n覺n arab覺ndan i癟meyinceye dek d羹nyadan 癟覺kmazlar. 3. Cuma namaz覺n覺 k覺lanlar. Bunlar cennetin s羹t 覺rma覺ndan i癟mey- ince d羹nyadan 癟覺kmazlar. 4. Halka 繹羹t veren 璽limler, cennetin Kevser arab覺ndan/erbetinden(3)i癟meyince d羹nyadan 癟覺kmazlar. 5. Y羹ce Rabbin y羹- z羹ne g繹rmeyi arzulayan kii cennet (arab覺ndan) erbetinden i癟meyince d羹n- yadan 癟覺kmaz Peygamber (a.s.) diyor ki: 襤syankar kullar覺 mezara koyduklar覺nda; kavmi, kabilesi, hepsi 羹st羹ne toprak d繹kerken 繹yle s繹ylerler: “Vah y羹ce ve k覺ymetlim! Vah ereflim!” diyerek 癟ar覺覺rlar. Sonra mezarla g繹revli olan melek 繹yle der: Ey kul! Kavmin, kabilenin ne s繹ylediklerini bilmek ister misin? Kul: Evet! Melek: Sen d羹nyada sevilen biri ve erefli biri miydin? O dedikleri sen misin? Kul yan覺tlar: Ben kendim o(4)deilim! Evet onlar 繹yle derler. Ah! Ne olurdu onlar sussalard覺(5), diyecektir. Ondan sonra g繹r bak ayaklar覺 ne k覺sa, birbirine ge癟er; ve 繹yle ba覺r覺r: Ah ayaklar覺m k覺r覺ld覺! Vay! Mekan覺m al癟alt覺l覺p horland覺. Vay yerim darland覺!

Sorulara yan覺t覺m k繹t羹 oldu, diye bu ekilde ac覺 癟eker

(1) (d. 568 - 繹. 656), 襤slamiyet'i kabul eden 襤ran as覺ll覺 ilk sahabe, (2) Cennet kap覺c覺s覺 melei.
(3)Fatih kolleksiyonu n羹shas覺nda “n羶-覺 arab覺ndan”;Diyanetin 3456 No’lu n羹shas覺nda “d繹keli (b羹t羹n) erbetlerinden“ yaz覺yor, (4) “h繫d ulu deilem” Fatih kolleksiyonu ve Diyanet 4307 no ve 3456“, (5) epsem olsalard覺: Sessiz, ses 癟ikarmayan, sakin, suskun olsalard覺.

 

(s.243)

Recep ay覺n覺n birinci gecesi olunca; ne zaman Recep ay覺n覺n birinci gecesi olursa; y羹ce Rab! Diyor ki: “Ey Meleklerim!” o s繹z羹 edilen kulum; yal- n覺zl覺ktan karanl覺ktan ve mezar darl覺覺ndan ac覺 癟ekiyor. Onun su癟lar覺n覺 ba覺- lad覺m. Recep ay覺nda oru癟 tutan kullar覺m覺n h羹rmeti i癟in onu o ac覺dan kurtar覺n ki, bu gece benim ay覺m覺n ilk gecesidir.

IV.B繹l羹m (Meclis) aban ay覺n覺n m羹k璽fat覺n覺 a癟覺klar:

 

Kavl羹h羶 te璽l璽 ve Rabb羹ke” Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 udur: “Ve Rabb羹ke”; senin Rabbin. Yani seni besleyip b羹y羹ten Tanr覺n,“Yahl羹gu m璽 ye璽羹:” diledii- ni yarat覺r. Her ne dilerse eini / benzerlerini(1)de se癟kin k覺lar, ar覺nd覺r覺r(2). Her neyi dilerse veya her kimi dilerse, onu se癟er. Peygamberlik i癟in 襤slam i癟in ve dier armaanlar i癟in [M璽 k璽ne leh羹m羹’l-h覺yerat羹]. Yani o imans覺zlara bu ilerde o eylerden bir tercih ve dileme / irade yoktur. Ve o imans覺zlara bu ilerine o eyleri se癟mek i癟in g繹nl羹 yoktur. “S羹bh璽nellahi ve te’璽l璽 amm璽 y羹rik羶n”(3). Yani; y羹ce Rab temizdir, saft覺r, bu eylerden tenzih edilmitir. 襤mans覺zlar O’na e koarlar ve ‘Ona derler... 襤aret ehli diyor ki: Y羹ce Rab on sekiz bin alemden d繹rt alemi se癟ti. 1. O suyu b羹t羹n eyleri temizlemek ve ar覺tmak i癟in se癟ti. Herey onunla (s.245) canl覺d覺r(4). 2. topra覺 sana secde etmel- eri i癟in se癟ti. T羹m nimetler ondan biter. T羹m Ademoullar覺 ondan yarat覺ld覺(5).

3. R羹zgar覺 se癟ti ki, b羹t羹n insanlar onunla diridir; ondan rahat ederler. 4. Atei se癟ti ki, b羹t羹n nimetler onunla pier(6). B羹t羹n eylerin temelinde bu d繹rt ey vard覺r. Meleklerden de bu d繹rt melei se癟ti: 1. Peygamberlere vahiy iletmek i癟in Cebrail’i, 2. Kullar覺na r覺zk ulat覺rmak i癟in Mikail’i, 3. Sur’u vurmak (羹f羹r- mek) i癟in 襤srafil’i, 4. Korunmu Levhay覺korumak ve canlar覺 almak i癟in Az- rail’i, se癟ti.

(1) Yeht璽r: 1) benzerler, misiller, eler, naz覺rlar; (2) Fatih kolleksiyonu n羹shas覺nda “Rabbin di- ledii nesneyi yarat覺r ve dahi g羹z簾de k覺lar. Yani her kim ne dilerse ona ihtiy璽r eyler”, (3) (Ayetin tamam覺 udur: “Ve rabb羹ke yahl羹gu m璽 ye璽u ve yaht璽ru m璽 k璽ne leh羹m羹’l-h覺yerah s羹bh璽nell璽hi ve te璽l璽 amm璽 y羹rik羶n: Rabbin, dilediini yarat覺r ve se癟er. Onlar覺n ise se癟im hakk覺 yoktur. Allah, onlar覺n ortak ko- tuklar覺ndan uzakt覺r ve y羹cedir” / Kasas S., 68), (4) “襤nk璽r edenler, g繹klerle yer bitiikken, bizim onlar覺 ay覺rd覺覺m覺z覺 ve diri olan her eyi sudan meydana getirdiimizi g繹rmediler mi? H璽l璽 inanmayacaklar m覺?” / Enbiy璽 S., 30, (5) Allah sizi (Hz. dem'i) bir topraktan, sonra bir meniden (Hz. dem'in neslini) yaratt覺." (Fat覺r S., 11). u ayet-i kerimelerde de insan覺n topraktan yarat覺ld覺覺 belirtilir: 3/59; 18/37; 22/5; 35/11; 40/67; 30/20. "O'dur ki, her eyin yarat覺l覺覺n覺 g羹zel yapt覺 ve insan覺 yaratmaya 癟amurdan balad覺." (Secde S, 7.), (6) bimek=pimek; bkz.Apokrafilere Ekl.39/34 “襤nsan yaam覺n覺n en bata gelen gerek- sinimleri: Su, ate, demir,tuz, buday unu,bal, s羹t, s覺k覺lm覺 羹z羹m suyu, zeytin ya覺 ve giysidir”.

 

Kitaplardan da d繹rt kitab覺 se癟ti: 1. Dua ve yakar覺 i癟in Tevrat’覺, 2. Bilgelik i癟in 襤ncil’i, 3. Vaaz ve 繹羹tler i癟in Zebur’u (Mezburlar) ve 4. eriat (Yasalar覺) i癟in Kur’an覺. K覺blelerden d繹rt k覺bleyi se癟ti: 1. Dua ve yakar覺 i癟in Ar’覺, 2. Rahmet/yamur indirmek i癟in K羹rs簾’yi(1), 3. 襤leri 癟ekmek i癟in Bey- t羹'l-Ma‘m羶r’u(2) 4. 襤badet i癟in Ka`be’yi ve tesbihlerden d繹rt tesbih daha se癟ti:

1. Cennete girmek i癟in “Subh璽ne'll璽h” (Allah’覺 y羹celtirim), 2. Nimetlere 羹k羹r etmek i癟in “El-hamd羹 li'll璽h” (Allah’a hamdolsun), 3. Tanr覺y覺 bilmek i癟in “L璽 il璽he illa’ll璽h” (Allah’tan baka Allah yoktur) ve 4. Namaz k覺lmak i癟in “Allahu ekber”(Allah b羹y羹kt羹r).

Yasalardan (eriattan) (S.247) d繹rt yasa se癟ti: 1. Kulluk i癟in namaz,2. Te- mizlik i癟in abdest, 3. Nimetleri i癟in oru癟 a癟mak ve 4. Mal 羹kr羹 varl覺覺 i癟in zekat. Vakitlerden d繹rt vakti se癟ti: 1. Yakar覺 i癟in seher vakti, 2. Dua i癟in sabah vakti(3); Kur’an okumak ve namaz k覺lmak. 3. Oru癟 a癟mak ve yemek yemek i癟in akam vakti, 4. Uyumak ve rahat etmek i癟in gece yar覺s覺.

Aylardan d繹rt ay se癟ti. 1. H羹rmet ve y羹celtme i癟in “Muharrem” (Hicr簾 Y覺lba覺), 2. 襤badet i癟in “Recep” (羹癟 aylar覺n ilki), 3. Oru癟 tutmak i癟in “aban”(4)(Hicr簾 8. ay). Peygamber (a.s.) diyor ki: “Ne zaman aban ay覺 gelse; g繹nl羹n羹z羹 g羹nahtan ve bedeninizi kirlilikten ar覺t覺n”. 4. Ramazan ay覺 i癟in niyetinizi iyilie y繹nlendirin. Yani; kullua, ibadete. 羹nk羹 benim olgunluum size nas覺lsa; aban ay覺n覺n erdemlii de geri kalan aylar 羹zerine b繹yledir, dedi”. Alimler diyor ki: Recep bedeni temizlemek i癟indir. Ramazan ay覺 can temizlemek i癟in. Buna iaret: Bedende pislik olsa; abdest gibi, ‘Gusl abdesti’ gibi suyla ar覺n覺r. Ama g繹n羹l kirlilii g羹naht覺r. O suyla ar覺nmaz, t繹vbeyle ar覺n覺r

Fakih diyor ki: “Pey纂amber (a.s.) niyetiniz iyi olsun, dedi. 羹nk羹 kim ilerini iyi yaparsa; onun 羹creti niyete g繹re verilir. Nitekim Peygamber (a.s.) buyurur: “El-a’m璽l bi’n-niy璽t”(1). Yani; ileri niyetlerine g繹redir. Alimler (der ki): Bir kii niyetsiz abdest alsa g繹r羹nen kirlilikten ar覺n覺r.
(1) ar-覺 a’zam覺n alt覺nda bir d羹zl羹kte olan, levh-i mahf羶z’un bulunduu yer, (2) Beyt羹’l Ma尪m羶r: Yedinci kat g繹kte, Cennet-i Firdevs’te bir k繹k, (3) bkz. Apokrafiler: S羹leyman’覺n bilgelii; 16/28*T璽 ma尪l羶m ola ki, sana 羹k羹r etmek i癟廙n g羹neden evvel kalkmak ve g羹n domadan evvel nam璽z k覺lmak v璽cibdir, (4) ab璽n ay覺; g繹n羹l ay覺, (5) “Ameller niyete g繹redir. Herkes sadece niyetinin kar覺l覺覺n覺 al覺r. Kim Allah ve Res羶l羹 i癟in hicret ederse, hicreti Allah ve Res羶l羹"nedir. Kim de eriecei bir d羹nyal覺k veya evlenecei bir kad覺ndandolay覺 hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan eyedir.” / M4927 M羹slim, 襤m璽re, 155; B1 Buh璽r簾, Bed羹’l-vahy, 1.

 

(s.249)

Ama; eer niyetle abdest alsa; hem kirlilikten ve hem de g羹nahtan ar覺n覺r. Bunun gibi herhangi biri taate / kullua, ibadete g羹癟 yetirsin diye yemek yese, hem karn覺 doyar hem de sevap kazan覺r. Ama taate (iman ilerine) kuvvet olsun diye yemese karn覺 doyar. Evet t羹m bu armaanlar sevap iiolmaz. Niyetinin iyi olmas覺yla ve hay覺rl覺 olmas覺yla olur

Peygamber (a.s.) diyor ki: “Her kim ‘S羹bh璽nell璽h’ derse; onun sevab覺 k覺yamet g羹n羹 terazide yedi kat g繹k ve yedi kat yer a覺rl覺覺 kadar o kiiye olur ‘Her kim ‘S羹bh璽nell璽h’ derse; onun sevab覺 bir kat g繹k a覺rl覺覺nca olur. Her- hangi bir kii ‘S羹bh璽nell璽h’ derse; onun sevab覺 sinek kanad覺 a覺rl覺覺nca olur. Bu 羹癟 kiinin Allah’覺 anmalar覺 birdir; ama sevaplar覺 farkl覺d覺r. Niyetleri bir ol- makla o kii yedi kat g繹k ve yedi kat yer a覺rl覺覺nca sevap al覺r. O ki, yedi kat g繹kte ve yedi kat yerde her ne yarat覺lm覺sa hepsine bakar, d羹羹n羹r. Y羹ce Rab- bin kudretinden ve hikmetlerinnin hepsinden ders al覺r. Ama onun bir kat g繹k a覺rl覺覺nca sevab覺 var. O kii; ki bilir y羹ce Rabbin b羹t羹n eylere g羹c羹 yeter; ama her eyin hikmetinden bahsetmez, ders 癟覺karmaz. yleyse sevap dahi o kadard覺r. Ama o kiinin sinek kadar sevab覺 var. O kii ki, (s.251)Y羹ce Rabden habersizdir. Diliyle “S羹bhanallah” der; g繹nl羹 baka yerdedir. Peygamber (a.s.) diyor: Her kim Zilhicce (Hac ay覺) ay覺n覺n ilk on g羹n羹nde ve Muharremin (I. H覺cr簾 y覺lba覺) ilk on g羹n羹nde; ve Recep’le aban ay覺n覺n ilk on g羹n羹nde. Tamam覺 k覺rk g羹nd羹r. Oru癟 tutsa son g羹n羹n azab覺ndan emin olur ve S覺rat K繹p- r羹s羹’nden y覺ld覺r覺m gibi ge癟er

Esved (r.a.) diyor ki: Aye anam覺zdan (r.ah.) 繹yle sordu: Ey! 襤na- nanlar覺n annesi. Peygamber’den sordum ki; bir ehidin ac覺s覺; neyle hafifler? Buyurdu ki, evet sordum ve 繹yle yan覺t verip buyurdu - Kur`an’覺 癟ok okumak, yetimlere iyi davranmak ve Recep ile aban (s.253) aylar覺n覺n on 羹癟羹, on d繹rd羹, on beinci g羹nleri oru癟 tutmak ve gece yar覺s覺 namaz覺n覺 k覺lmakt覺r. M羹minlerin Emiri Ali (r.a.) 繹yle rivayet eder: Peygamber (a.s.) buyurur ki; her kim aban ay覺nda oru癟 tutsa; y羹ce Rab! O kiinin bedenini cehennem ateine haram eder. Her kim t羹m aban ay覺n覺 tutsa; o kiiye cennet vacip olur. Y羹ce Rab o kiiye can 癟ekimeyi kolay k覺l覺verir; mezar karanl覺覺ndan kurtar覺r. Ve de M羹nker ile Nekir’i kolayca yan覺tlar. K覺yamette utan癟lar覺n覺 繹rter. Hikmet sahipleri diyor ki: Ademolu’nun hayat覺 羹癟 g羹nd羹r. Biri odur ki ge癟ti; art覺k gelmez. Ona pimanl覺ktan (s.255) art覺k bir sahibi yok! Biri de yar覺nd覺r ki, hen羹z gelmemitir. Hi癟 kimse bilmiyor ki, yar覺n ne olacak ve yar覺na kim erecek? y- leyse g羹n bu g羹nd羹r. 襤badetle iyi ileri ganimet bilmek gerek.


Evet biri de bu 羹癟 ayd覺r: Eer Recep ay覺nda Allah’覺n buyruklar覺n覺 yap- mad覺n, omursamazl覺k ile ge癟irdinse; art覺k ona pimanl覺ktan bir yarar yok! Ra- mazan ay覺 dahi gelmedi; ona erimek belli deil. yleyse aban ay覺n覺 Allah’a ibadetle ganimet tutmak gerek Peygamber (a.s.) buyurur: Her kim iki bay- ram gecesi ve de aban ay覺n覺n on beinci gecesinde aktif olsa (o geceyi diri tutsa), ibadet etse, uyumasa. O kiinin g繹nl羹 o g羹n (S.257) -t羹m g繹n羹ller 繹lse bile- 繹lmez.

Fak簾h (rh.a). diyor ki: Yani; g繹nl羹nden d羹nya sevgisi gitsin. T璽 son zaman i癟in ura覺p; y羹reinde d羹nyay覺 arzulamas覺n. Bu y羹zden peygamber (a.s.) 繹yle buyurdu: l羹lerle sohbet etmeniz; yani d羹nya sevici beyler ile... Baz覺 alimler diyor ki: Y羹ce Allah k羹f羹rden / imans覺zl覺ktan korur demek olur. 羹nk羹 y羹ce Allah, imans覺zlar覺 / k璽firleri 繹l羹ler diye and覺. “Kavl羹 te’璽l璽”; y羹ce Allah’覺n s繹z羹 udur: “Feinneke l璽 t羹smi’u-l-mevt璽”(1)yani; 繹yle buyurur: - Ey Muhammet! Sen 繹l羹lere bir ey duyurmazs覺n. Yani; imans覺zlara..! Baz覺lar dedi ki: Son an覺nda akl覺 amaktan ve k覺yamet korkusundan emin olmak iyidir. Bir anlat覺ya g繹re Hz. Aye (r.ah.): Peygamber (a.s.) (S.259) buyurdu ki, Berat gecesi t羹m inananlar覺 ba覺lar. Ama alt覺 b繹l羹k toplumu ba覺lamaz. Bun- lar: S羹rekli i癟kicidir, alkol al覺rlar, fuhu yaparlar, rib璽/faiz (yerler). babas覺n覺, anas覺n覺 azarlarlar, k繹t羹 s繹ylerler ‘kouculuk’ (s繹z ta覺ma, jurnalcilik) ederler. Berat gecesi y羹ce Rabbin Cehennem’den 繹zg羹r olan kullar覺 var. Ben簾 Kelb (Kelboullar覺) kabilesinin(2)koyununun k覺llar覺 say覺s覺nca, “Kavl羹h羶 te'璽l璽 inn璽 enzeln璽h羹”(3)Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 udur: “襤nn璽 enzeln璽h羹.” Yani Y羹ce Allah buyurur: Ger癟ek u ki, dorusu(4) biz indirdik Kur’an覺... “F簾 leyletin m羹b璽- reketin”. Yani; kutsal gecede... Baz覺 m羹fessirler 繹yle diyor: O kutsal Kadir gecesidir. Dier baz覺 m羹fessirler ise: Berat gecesidir. Bunun hikmeti nedir. Neden Berat gecesi kutsald覺r dediler?

(1) “Feinneke l璽 t羹smi’u-l-mevt璽 ve l璽 t羹smi’us-summed d羹’璽e iz璽 vellev mudbir簾n: 羹phesiz, sen 繹l羹lere iittiremezsin. D繹n羹p gittikleri zaman 癟ar覺y覺 sa覺rlara da iittiremezsin” R羶m S., 52; bkz. Mat. 8/22 benzer s繹zler “...B覺rak 繹l羹ler kendi 繹l羹lerini g繹ms羹nler, dedi.”. Burada s繹z konusu olan imans覺zlar覺n, Allah kat覺nda 繹l羹ler durumunda olduudur, (2) Ben-i Kil璽b b. Reb簾a'n覺n soyu Adn璽n'a dayan覺r; [Ben簾 Kelb (Kelboullar覺)], (3) Duhan S./2-3 “襤nna enzelnah羹 f覺 leyletin m羹 baraketin inna k羹nna m羹nzir簾n”Biz onu m羹barek bir gecede indirdik. 羹phesiz biz insanlar覺 uyarmaktay覺z.", (4) Be- d羹r羹st簾: 羹phesiz, muhakkak. Hak-Ta璽l璽 M羶s璽 pey-纂ambere eyitdi.“Y璽 M羶s璽, be-d羹r羹st廙 ben bir ev yapt覺m n羶rdan, 璽dem olanlar覺 i癟inde ol evi em璽netkodum, ona ‘g繹n羹l’ diye ad kodum (Ahmed B簾can.); bkz. Misalli B羹y羹k T羹rk癟e S繹z.S.125; r璽st簾: doru.

 

(s.261)

Cevap: 羹nk羹 o gece Y羹ce Allah’tan rahmetler ve bereketler iner. Bun- dan 繹t羹r羹 o kutsal gece olur “Kavl羹 te‘璽l璽 inna k羹nna m羹nz簾rne”. Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 udur: Bizden habersiz olan o kiilere, biz korkutucuyuz.“F簾h璽 y羹frek羹 k羹ll羹 em簾rin hak簾m”(1). Yani; o gece belli olur. Her kiinin bir y覺ldan bir y覺la dek saadeti, bedbahtl覺覺 de Berat gecesindedir. Bu y羹zden ona Berat gecesidediler. O gece her kiinin Berat’覺n覺 eline verirler. Cennetlik mi cehen- nemlik mi belli olur “Emr璽n min indin璽”(2). Yani; Hazretimizde kaza ve takdir neyse; her kiiye o gece olur “襤nn璽 k羹nn璽 m羹rsel簾n”(3). Yani; biz peygamber- leri delilleriyle (S.263)vericiyiz. “Rahmeten min rabbike”(4). Yani; bu gece y羹ce Rab’ten kullar覺na rahmettir. “襤nneh羹ve’ s-sem簾’u’l-al簾m”. 羹phesiz y羹ce Rab iiticidir, bilicidir. 襤nananlar覺n duas覺n覺 ve yakar覺覺n覺 bu gece(5) bildirir.

Y羹ce Rab 羹癟 eye rahmet dedi. 1. Kur’ana rahmet dedi. 羹nk羹 tamam覺 hikmet ilmi i癟indedir. Doru ve yanl覺覺 onunla bilindi. Dinin Kutsal Yasa’s覺 onunla varoldu. 2. Peygambere rahmet dedi. 羹nk羹 son g羹nde t羹m inananlar rahmet der ki, onunla doru yol buldular. Y羹ce Rabbi bildiler. 襤nanmayanlara da merhamet der ki, peygamberler inanmayanlar覺 dine 癟a覺rd覺; ama iman ge- tirmediler. Y羹ce Rab (S.265) bela verdi. Peygamberin bir ekilde kavmi azap ile yok etti. Ama bizim peygamberimize inanmayan imans覺zlara azap olmad覺. Belki bizzat d羹nyada hemen rahat i癟inde dururlar. Azaplar覺 ahirete vakfedilmi oldu. 3. Berat gecesine rahmet dedi. 羹nk羹 y羹ce Rab o gece asilere merhamet eder. Rahmetiyle cehennem ateinden 繹zg羹r k覺lar.

IV.B繹l羹m-Meclis/Oturum (Ramazan ay覺n覺n 羹st羹nl羹羹n羹 a癟覺klar):

 

Kavlu te‘璽l璽 Ramaz璽n ellez簾 羹nzile f簾hi’l Kur’璽ne” Y羹ce Allah’覺n s繹z羹 udur. Yani; Kur’an Ramazan ay覺 i癟inde indirildi(6). Yani; m羹fessirler derler ki: B羹t羹n Kur’an Ramazan ay覺 i癟inde. Kadir gecesinde “Korunan Levha” (Levh’羹l-Mahfuz) dan yedinci kat g繹ke indirildi.

Berat gecesi d羹nya g繹k羹ne indirildi. Her bir vakitte bir i i癟in ayet, ayet; s羹re, s羹re peygambere geldi. T璽 ki, yirmi 羹癟 y覺lda tamamland覺. Baz覺 m羹fes- sirler diyor ki; b羹t羹n Kur’an Ramazan ay覺 i癟inde, Kadir gecesinde “Yaz覺l覺 Levha”dan yedinci kat g繹ke indirildi. Berat gecesi d羹nya g繹k羹ne indi.

(1) Bir gece ki, her hikmetli i onda ay覺rt edilir.” / (2) Duhan S., 4, (3) Duhan S., 5. (4)“Rahmeten 簾n rabbike.” (Duhan S., 6), (5) Fatih kolleksiyonunda “bu gce m羹minler廙n du璽s覺n覺 ve m羹n璽c璽t覺n bildir廙r”,
(6) (Bakara S., 185).


(S.267)
Her bir zamanda bir i i癟in ayet, ayet; s羹re s羹re peygambere geldi. T璽 yirmi 羹癟 y覺lda tamamland覺. Baz覺 m羹fessirler de 繹yle der: Melekler bir y覺ldan bir y覺la dek ne olaca覺n覺 “Korunan Levha”ya bakarlar ve Ramazanda yazarlar. Onun n羹shas覺n覺 o melekler kat覺nda dururlar. Baz覺 m羹fessirler de:
(S.269)
nce Kur’an Ramazan ay覺nda indi, derler. yleyse bu ay i癟inde merha- met vard覺r. Biri Ramazan orucunu tutmak; ikinci y羹ce Rabbin s繹z羹n羹 bu ay i癟inde iitmektir. 羹nk羹 y羹ce Rabbin s繹z羹 bu ay i癟inde indi. Bize bildiriliyor ki: Y羹ce Rab Musa peygambere 繹yle dedi: Ey Musa! Muhammet’in halk覺na iki 覺覺k verdim ki, onlar覺 karanl覺k mahvetmesin. Musa: Ya Rab! 襤ki 覺覺k ve o iki karanl覺k nedir? Y羹ce Rab Buyurdu: “O 襤ki karanl覺k biri kalp / g繹n羹l karanl覺覺(1)dieri son g羹n羹n karanl覺覺d覺r. Dier iki birisi Kur’an 覺覺覺d覺r, dieri Ramazan ay覺d覺r.
(S.271)
襤bn-i Abbas (r.a.) Res羶l Hazreti’nden rivayet eder ki: Cenneti bir y覺ldan bir y覺la dek Ramazan ay覺 i癟in bezerler. Her kim Ramazan ay覺n覺n birinci gecesi olursa; G繹k alt覺nda bir yel eser. Cennetin aa癟lar覺na dokunur ve o aa癟lar覺n yapraklar覺 sallan覺r; birbirine dokunur. yle bir ses 癟覺kar ki, hi癟 kimse ondan daha g羹zel bir ses duymam覺t覺r. Ondan sonra huriler bezenecekler. Cennetin k繹klerine ve ayd覺nl覺k(2) yerlere 癟覺kacaklar. R覺dvan’a unu diyecekler: -Bu gece acaba hangi gecedir? R覺dvan(3): Bu gece Ramazan’覺n ilk gecesidir. Ondan sonra y羹ce Rab R覺dvan’a unu buyurur:
(S.273)
Ramazan orucunu tutan inananlar i癟in, cennetin kap覺lar覺n覺 a癟s覺nlar, der. Sonra Malik’e(4) Cehennem kap覺lar覺n覺 haz覺rlamas覺n覺 s繹yler ve cehennem kap覺lar覺n覺 yaparlar. Cebrail’e buyurur; melekler yery羹z羹ne inerler ve eytan’覺 tutup zincirlerle(5)balad覺ktan sonra denizlerin dibine atarlar. B繹ylece inanan- lara oru癟 i癟in bozgunculuk yapamaz

Hz. mer (r.a.) rivayet eder ki; Peygamber (a.s.) her ne zaman Rama- zan’da imanl覺 bir kul d繹einde imanl覺 bir kul d繹einde uyansa ve bir yandan dier bir yana d繹nse; sonra y羹ce Rabbi ansa. O d繹ek o imanl覺ya dua eder.

(1) K羶r=sin(s簾ne); g繹羹s, sad覺r, kalp, (2) G羹n-g繹r羹lerine: bkz. TDK s繹z. g羹n g繹rmez(sf.): hi癟 g羹ne 覺覺覺 almayan yer; g羹n g繹r羹 (g羹n g繹rmezin kar覺t覺), bolca g羹ne 覺覺覺 alan yer, (3) (Ar. Ri癟ivan / R覺dvan:): Cennetin kap覺c覺s覺 olan melek, (4) (Ar. malik) din. Cehennemi muhafaza ve idare etmekle g繹- revli melek, (5) bkz. 襤ncil; Yuh. Vahyi20/1,2 benzer s繹zler: “1*Elinde Haviye’nin anahtar覺 ve b羹y羹k bir zincir bulunan, g繹kten inen bir melek g繹rd羹m. Ejderi o eski y覺lan覺 ki, 襤blis ve eytan’d覺r; tutup ...”.

 

Der ki: -Ya Rab! bu imanl覺ya cennet d繹eklerini k覺smet et. Kiramen(1)Katib簾n (S.275) melekleri unu der: Ey inanan! Y羹ce Rab sana merhamet etsin. Ne zaman d繹eini toplay覺p kaftan覺n覺 geyse; o giysi 繹yle dua eder: Ya Rab! Bu kuluna cennet giysilerini nasip k覺l. Ne zaman ayakkaplar覺n覺 giyse; o ayakkab覺s覺 繹yle dua eder: Bu kulunun aya覺n覺 ‘S覺rat K繹pr羹s羹’ 羹st羹nden kayd覺rma. Ne zaman abdest i癟in ibrii tutsa; ibrik 繹yle dua eder: Ya Rab! Bu kuluna Cennet kadehlerini k覺smet et. Ne zaman abdest alsa; o 繹yle dua eder: Ya Rab! Bu kulunun dualar覺n覺 sil, temizle. Ne zaman mes癟ite varsa; o mes癟it dua eder ve der ki: Ya Rab! Bu g羹nahlar覺n覺 (S.277) pakla. Ne zaman mes癟ite gitse; mes癟it dua eder; der ki: Ya Rab! Bu kulunun kabrini ayd覺nl覺k yap. D羹nyada ve ahirette y羹z羹n羹 ak et. Ne zaman namaza dursa; o namaz da dua eder ve 繹yle der: Bu kulunu Cehennem’den 繹zg羹r k覺l. Cennet’e k覺smet et. Ve y羹ce Rab! Merhamet g繹z羹yle bakar; der ki: Ey kulum! Ben sana kat覺lay覺m. Senden dilemek, benden ba覺lamak

Cabir bin Abdullah(2)(r.a.) 繹yle rivayet eder: “Peygamber (a.s.) buyurur ki; ne zaman k覺yamet olsa; y羹ce Rab! R覺dvan’a 繹yle buyurur. Ey R覺dvan! Ramazan ay覺nda (S.279) oru癟 tutan kullar覺ma doru git. Cennet nimetlerinden g繹n羹lleri ne dilerse ver, der. Sonra R覺dvan cennet i癟inde ba覺r覺r: Ey G覺lman ve Vildan(3)gelin! Hepisi R覺dvan’覺n 繹n羹ne gelirler. Say覺lar覺n覺 Allah bilir! El- lerinde t羹rl羹 t羹rl羹 nimetler, erbetler var. Getirirler ve o imanl覺lara yedirip i癟i- rirler. 繹yle s繹ylerler: “Kul羶 verab羶 hen簾em-bim璽 esleft羹m fi’l- eyy璽mi’ l- h璽liyeh”(4)

Bir anlat覺ya g繹re: Musa peygamber (a.s.) y羹ce Rabbe yalvararak 繹yle s繹yledi: Ya Rab! Huzurunda benden daha lutuflu bir kulun var m覺? Sen ki, Tur da覺nda benimle s繹yletin. Y羹ce Rab der ki:

(1) Kiramen katibin: 襤nsan覺n iki yan覺nda bulunduu ve sadakinin sevaplar覺, soldakinin g羹nahlan yazd覺覺 kabul edilen iki melek, (2) C璽bir bin Abdullah(d? 繹. 78). Hazrec kabilesinden Abdullah bin Amr bin Hirman Ensari'nin oludur. C璽bir k羹癟羹k yata babas覺yla beraber ikinci akabe biat覺'nda 70 kiilik bir grupla Mekke'de Muhammed'in huzurunda biat etti, (3) G覺lman (Diilerine Vildan denir): Cennette hizmet eden delikanl覺lar: Kim bu gece ol habib-i Hak gelir / Hem yaar halk 羹zre Hakk'm rahmeti / Ehl- i cennet h羶r簾 v羹 g覺lman kamu / Sa癟ularla k覺ls覺n ana rabeti (S羹leyman elebi). Seni Hak'tan 覺ra eden zeb璽n簾 tut yahut g覺lman,/Geri koyan ad羶dur eger k羹fr 羹 eger 簾man (Erefolu Rumi). H羶r簾leri, g覺lmanlar覺 繹retmiti (Refik H. Karay); Osmanl覺 Devleti'nde yeni癟eri, kap覺 kulu oca覺na yeni giren gen癟ler, (4) “(Onlara 繹yle denir:) ’Ge癟mi g羹nlerde yapt覺klar覺n覺za kar覺l覺k, afiyetle yiyin, i癟in’” (H璽kka S羶resi, 24).


(S.281)

Hz. Musa’n覺n pe癟esi:

Ey Musa! Benim son zamanlarda Muhammet 羹mmetinden gelecek kullar覺m vard覺r. Ramazan ay覺na h羹rmet ederler. Y羹celiim, izzetim ve b羹y羹k- l羹羹m h羹rmetine onlara senden daha yak覺n olacam. Ey Musa! Benimle sen s繹yletiinde. Yetmi bin pe癟e(1) vard覺. Ne zaman Muhammet 羹mmeti oru癟 tutsa; dudaklar覺 bozarsa, y羹zleri a癟l覺ktan sararsa; ben o pe癟eleri ortadan kal- d覺r覺r覺m.

Ey Musa! Saadet o kiinindir ki; Ramazan ay覺nda oru癟 tutmaktan bar覺 susasa, karn覺 ac覺ksa; ben o kullar覺ma kar覺l覺k; y羹z羹m羹 g繹steririm. Oru癟 tutanlar覺n (S.283) a覺z kokusu benim 繹n羹mde mis kokusundan daha iyidir. Ben oru癟 tutan kullar覺ma 繹yle eyler veririm ki, onu g繹zler g繹rmedi(2) ve kulaklar iitmedi. Ademoullar’n覺n g繹nl羹nden ge癟memi olsun. Musa peygamber dedi ki: Ya Rabbi! Ramazan ay覺n覺 k覺smet et. Y羹ce Rab: O 繹d羹l Muhammet’in halk覺na aittir, dedi

Abdullah 襤bni Mesut(3) (r.a.) rivayet eder ki,“Peygamber (a.s.) 繹yle buyurdu: Eer y羹ce Tanr覺’n覺n kullar覺 Ramazan ay覺nda ne 繹d羹ller, ne sevaplar verilmi olduunu bilmi olsalard覺; arzu edip onun on iki ay olmas覺n覺 diler- lerdi, dedi. retmenler dediler: (S.285)

Sekiz zehir ve sekiz panzehir:

Sekiz ey zehirdir, sekiz ey de onun panzehiri. 1. Mal zehirdir; ama zekat onun panzehiri. 2. B羹t羹n s繹zc羹ler zehirdir; ama Y羹ce Allah’覺n zikri ve kelam覺 / s繹z羹 onun panzehiridir. 3. B羹t羹n yaam zehirdir; ama Allah’a ibadet onun panzehiri. 4. Geceyle g羹nd羹z zehirdir; ama onun i癟indeki be vakit namaz onun panzehiri. 5. Sultanl覺k ve y羹ksek makam zehirdir; ama adaletli olmak onun panzehiri. 6. Su癟 ve g羹nah zehirdir; ama t繹vbe onun panzehiri. 7. B羹y羹kl羹k zehirdir; ancak al癟akl覺k(4)(tevazu) ve d羹k羹nleri sevmek onun pan- zehiri. 8. Dokuz ay zehirdir; ama Recep, aban, Ramazan aylar覺 onlar覺n pan- zehiri. Yani; o dokuz ayda (S.287) olan su癟lar, bu aylarda ba覺lan覺r

(1) bkz. Tevrat 覺k.34/33*Musa onlarla konumay覺 bitirinceye dek y羹z羹ne pe癟e* takt覺, II.Kor.3/7, Hicap; 繹rt羹., (2) bkz. I. Kor.2/9 ile kar覺lat覺r覺n: “G繹z羹n g繹rmedii kula覺n iitmedii ve insan覺n akl覺na gelmedii; yani Tanr覺’n覺n kendini sevenlere haz覺rlad覺覺 eyleri”, (3) (? - 653, Medine), sahabi ve ilk d繹nem m羹fessir, muhaddis ve f璽kihlerindendir. Hayat覺n覺n ilk y覺llar覺nda Mekkeli bir zengin i癟in 癟obanl覺k yapm覺t覺r, (4) bkz. benzer s繹zler; 襤ncil Mat. 23/12“Her kim kendini y羹kseltirse al癟al覺r ve her kim kendini al癟alt覺rsa y羹kselir.”.


Peygamber (a.s.) 繹yle buyuruyor: Y羹ce Rab! Bana be ey verdi ki, benden 繹nceki peygamberlere vermemiti. O be ey Ramazan ay覺 i癟indedir.
1. Her ne zaman ki, Ramazan ay覺n覺n ilk gecesi oru癟 tutan kullar覺na; y羹ce Rab merhamet g繹z羹yle bakar. 2. Onlar覺n a覺z kokusu bana misk kokusundan daha iyidir. 3. Gecelerde ve g羹nd羹zlerde melekler oru癟 tutan kullar覺n覺n ba覺- lanmas覺n覺 dilerler. 4. Y羹ce Rab! Cennete bezenip, d羹zenmesi i癟in buyurur. Kullar覺m i癟in yak覺n dural覺m ve kullar覺m d羹nya yorgunluundan kurtulsunlar.

5. Ne zaman ki, Ramazan覺n son gecesidir; y羹ce Rab! t羹m inananlar覺 ba覺lar.

襤bni Abbas (r.a.) rivayet eder: Ramazan ay覺 farz olmadan 繹nce, bildiiniz gibi halk覺n birka癟 zaman i癟in, birka癟 g羹n oru癟 tuttuklar覺n覺 biliyorsunuz. Sonra “K羹tibe aleyk羹m羹ssey璽m” Yani; sizin 羹zerinize oru癟 tutmak kesin buyuruldu. “Kem璽 k羹ktibe alellez簾ne min kab lik羹m”. Yani; gelecek zamanda olan iman- l覺lara farz olundu. Musa ve 襤sa peygamber kavmine (farz olunduu gibi). “Leallek羹m tettekun”(1). (S.289) yemekten, i癟mekten ve elerinizle birlikte ol- maktan sak覺nas覺n覺z; ka癟覺nas覺n覺z; Tanr覺’dan korkas覺n覺z

襤srailoullar覺na orucun kesin buyruk olmas覺 Hk.:

Bildirildii gibi Ramazan ay覺 orucu herkese farz oldu; evet tutmad覺lar. Y羹ce Rabbin buyruuna uymad覺lar. Ama Muhammet’in halk覺 uydu. Buna iaret edenler der ki: Bu ayette iki deiiklik, iki emir, iki yasak, iki merhamet ve iki 繹d羹l var. Ama iki nesih birisi udur ki, 襤slamdan 繹nce adet olmutu. Her kim yoksul bir a癟覺 doyursa ve oru癟 tutmay覺p yese 繹nemsizdi. Nitekim ‘Y羹ce Allah’ buyurur: “Ve ‘alellez簾ne yut簾g羶neh羶 fidyet羹n ta璽mu misk簾nin” (Oruca g羹c羹 yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir)(2) Sonra o h羹k羹m kald覺r覺ld覺. Her kiinin yapmas覺 gereken buyruk oru癟 oldu. Dieri: Ramazan ay覺n覺n gecelerinde eler ile birlemek ve yats覺dan sonra yar覺n akama kadar birey yemek kesinlikle yasakt覺r. O h羹k羹m kald覺r覺ld覺. Akamdan t璽 afak be- lirtisine dek yemek i癟mek ve elerle birlemek helal oldu. Nitekim buyurur: “Kavleh羹 Te璽l璽 Uh覺lle lek羹m leylete’s-s覺y璽mi’r-rafes羹 il璽 nis璽ik羹m.”(3) (Oru癟 gecesinde kad覺nlar覺n覺za yaklamak size hel璽l k覺l覺nd覺. Ama iki emrin biri o ki, buyurdu: ‘kavleh羹 Te璽l璽 k羹tibe aleyk羹m羹‘s-s覺y璽m羹’(4). Yani ikinci emir:

(1)S. 7/171, (2) S.2/184; “Ey iman edenler! Allah'a kar覺 gelmekten sak覺nman覺z diye oru癟, sizden 繹ncekilere farz k覺l覺nd覺覺 gibi, size de farz k覺l覺nd覺” / Bakara S., 183, (3) S.2/187, (4) S.2/183, (5) S.2/184, (1 ve 6) bkz. TDK bada/-bad覺: k繹stek; metinde ‘men etmek/ balamak; bkz. S.309, sat覺r 10,12.

 

Oru癟 tutmak sizin 羹zerinize kesin buyruktur. Nitekim 繹yle buyurdu: “Kavleh羹 Te璽l璽 f簾 eyy璽min ma’d羶d璽tin(1). Yani otuz g羹n; ama iki yasak. Biri odur ki, g羹nd羹z yemekten i癟mekten men etti. Nitekim buyurur: “Kavleh羹 te璽l璽 S羹mme (S.291) etimm羹’s s覺y璽me ilel leyli(2). 襤kinci odur ki, g羹nd羹z elerin bir- lemesini met etti. Nitekim “Kavl羹 Ta’璽l璽 ve l璽 t羹b璽ir羶h羹nne”(3). Ama iki rahmetin birisi “Kavleh羹 Te’璽l璽 fe men k璽ne mer簾dan ev al璽 seferin”(4)hastal覺k durumunda ve seferde yemek dermand覺r; diye buyurdu. 襤kinci rahmet odur ki, hasta kii iyiletikten sonra ve seferdeki ikamet ettikten sonra; yedii g羹nlerin orucunu kaza etmesi gerekir. Yani; ister (yiyecei) 羹letirsin; isterse de tutsun. 襤kisi de dermand覺r. “Kavl羹 Te璽l璽 min eyyamin uhar”(5)Ama; iki 繹d羹lden biri Kur織an’d覺r ki, Ramazan ay覺nda indi “Kavl羹 Te璽l璽 ehr廙 Ramaz璽n ellez簾 羹nzile f簾di’l Kur’璽n” 襤kinci keramet Kadir gecesidir ki, Ramazan ay覺 i癟indedir. Bin aydan yedir. Yani; o gece ibadet etmek, bin ay ibadet etmekten daha iyidir. Nitekim buyurur: “Kavl羹 Te’璽l璽 leylet羹’l kadri hayr羹 min akti ehrin”(6). Bize bildiriliyor ki; peygamber (a.s.) “Essevm羹 c羹nnet羹 mine’nn璽ri”. Yani; oru癟 tutmak Cehennem odununun (ateinin) kalkan覺d覺r(7)dedi. Her kim oru癟 tutsa; Cehennem atei o kiiye k璽r etmez demek olur. Y羹ce Allah orucu g羹nahlara kar覺 fidye yapt覺. Nitekim y羹ce Allah bir s繹z羹nde buyurur: “Kavl羹 Te’璽l璽 fe- menlem yecid fes覺y璽 sel璽seti eyy璽min ve kavl羹 Te’璽l璽 femen lem yecid fes覺y璽m羹 ehrayni mutet璽biayni”(9)una iaret ediliyor: (s.293)

Oru癟lu olmak, susamak ve nefsin isteklerinden vazge癟memek; Cehen- nemliklerin azab覺d覺r. yleyse her kim bu d羹nyada oru癟 sebebinden ac覺ksa, susasa ve nefsinin dileklerini, arzular覺n覺 terk etse... Ahirette Cehennem azab覺n覺 g繹rmez. 羹nk羹 y羹ce Rab! Kuluna iki ac覺 vermez. Nitekim: Ben kuluma iki korku vermem, dedi.Y羹ce Rab buyurur: Her kim nefsin dileinden vazge癟se; Cennet o kiinin yeridir. Nitekim ‘Y羹ce Allah’ bir s繹z羹nde buyurur:

 

(1) S.2/184, (2) S. 2/187; “Sonra da akama kadar orucu tam tutun”, (3) S. 2/187; “Bununla bir- likte (siz mescit lerde itik璽fta iken) elerinize yaklamay覺n”(4)S. 2/185; “Kim de hasta veya yolcu olursa, (tutamad覺覺 g羹nler say覺s覺nca baka g羹nlerde tutsun”; (Not: yetin bir k覺sm覺, k璽tip taraf覺ndan “femen k璽ne mink羹m” eklinde yanl覺 yaz覺lm覺.), (5)S. 2/184; (“冰aka g羹nlerde tutar”, (6) (“Kadir gecesi bin aydan daha hay覺rl覺d覺r” / Kadir S., 3, (7) (Buh璽r簾, Savm 3; M羹slim S覺yam 161,162; Ebu Davud, Savm25; Tirmizi, Cuma 79, Savm 54; Nes璽簾, Siyam 42; 襤bn M璽ce, Siy璽m 1)., (8) S. 2/196; “ Kurban) bulamayan kimse 羹癟 g羹n oru癟 tutar” (9) “Kim (k繹le azat etme imk璽n覺) bulamazsa, (eine dokunmadan 繹nce) ard arda iki ay oru癟 tutmal覺d覺r” / M羹cadele S, 4) .


(s.295)
Kavl羹 te‘璽l璽 ve emm璽 men meg璽me rabbih簾 ve nehe’n-nefse ani’l-hev璽 feinne’l-cennete hiye’l-me'v璽.”(1)una iaret ediyorlar: yleyse oru癟 tutmak nefsin dileklerini b覺rakmakt覺r. Evet cennet de oru癟 tutanlar覺n yeridir. una iaret ediliyor: Y羹ce Rab! ile kul aras覺nda perde olan d羹nyad覺r.

D羹nya rahat覺 ve oru癟:

D羹nya rahat覺 d繹rt eydir: 1. Yemek, 2. i癟mek, 3. uyumak, 4. birlemek. yleyse her kim d羹nya rahat覺n覺 b覺rak覺rsa; Tanr覺 yoluna eriir. Ve her kim oru癟 tutmakla yemekten, i癟mekten men edilse ve teravi namaz覺n覺 k覺lmakla uykudan men edilse; o Tanr覺’ya eriir. Bize bildiriliyor ki; y羹ce Rab! peygambere: 襤manl覺 kullar覺m; her ne ibadet (s.297) ederse; bir 癟eit sevap i癟indir. Evet oru癟 benim i癟indir. Yani; oru癟 tutanlar覺n 繹d羹l羹 benim y羹z羹m羹 g繹rmektir.

Bize bildiriliyor ki; oru癟 tutmak 羹癟 癟eittir. 1. Yap覺lmas覺 ‘kesin yasak’ olan覺 yapmamak, sak覺nmak. 2. Yap覺lmas覺 serbest olandan sak覺nmak. Yani; ye- mekte, i癟mekten... 3. Su癟lardan sak覺nmak. Her kim yasak olan eyle oru癟 tutsa; cennete girmez. Her kim g羹nahtan(2)oru癟 tutsa; y羹ce Rab y羹z羹n羹 g繹sterir. Bize bildiriliyor ki; her kim yemekten oru癟 tutsa; bayram g羹n羹 bayram eder. Her kim g羹nahtan(3)oru癟 tutsa; y羹z羹mle bayram eder
(s.299)

Cennette’ki Hurilerin vasf覺:

Bir anlat覺ya g繹re eyh Seriri Sakti (r.anh.) y覺lda on iki ay oru癟 tutard覺. Bir g羹n eyh C羹net Badad簾 (r.anh.) dedi ki: eyh 繹n羹ne geldim n羹mde yere yana yatm覺 bir bardak g繹r羹p sordum. Ey eyh! Bu ne bardakt覺r? Dedi:
-Bu o bardakt覺r ki, her g羹n bununla susuzluumu giderir; orucumu a癟t覺覺mda o suyla a癟ard覺m. Bu gece Cennette’ki Hurilerden birisinin kanatlar覺 覺覺ktan
- Hi癟 kimsenin onun gibi ho bir ey g繹rd羹羹 yok! D羹nyada sordum: Ey Huriler! Siz kimsiniz? Dediler: Biz o kiiye aitiz ki, suyu soutmadan i癟er, sabreder... Y羹ce Rab! Ona cennetinde souk erbetler i癟irsin.
(s.301)
Gidip barda覺m覺 eline ald覺 ve yere 癟al覺p k覺rd覺. Uyand覺m ve barda覺m覺 k覺r覺k g繹rd羹m. 襤te bu, o bardakt覺r, dedi. Yani; oru癟lu g羹n羹n susuzluuna katlanman覺n sevab覺 癟oktur

(1) Naziat 79/40,41; “Kim de, Rabbinin huzurunda duraca覺ndan korkar ve nefsini arzular覺ndan al覺koyarsa, 羹phesiz, cennet onun s覺覺na覺d覺r.”, (2) sak覺nmak, (3) g羹nahtan korkarak, g羹nahlar覺n ba覺lanmas覺 i癟in.


Bir anlat覺ya g繹re, ne zaman Ramazan ay覺 gelse; cennet kap覺lar覺n覺 a癟arlar. cehennem kap覺lar覺n覺 kaparlar. eytanlar覺 balarlar. T羹m Ramazan ay覺n覺n nalang覺c覺ndan sonuna dek. Her gece oru癟 a癟t覺klar覺 zaman; alt覺y羹z bin isyankar kullar覺n覺 y羹ce Rab! Cehennemden 繹zg羹r k覺lar. Ramazan ay覺nda ibadet eden kimseye y羹ce Rab! Su癟lar覺n覺 ba覺lar. Gereksinimlerini kabul eder

Bize bildiriliyor ki; ne zaman (s.303) Ramazan ay覺 gelse; yer ve g繹k me- lekleri y羹ksek sesle 繹yle derler: Y羹ce Rabbin! Armaanlar verdii Muham- met 羹mmetine ne mutlu! Bu ay i癟inde y覺ld覺zlar, geceler, g羹nd羹zler; havadaki kular denizdeki bal覺klar... Yerde ve g繹kteki t羹m yarat覺klar. Ramazan ay覺nda oru癟 tutan kiileri: Y羹ce Rabten; ba覺la!, diyerek dilek dilerler. Y羹ce Rab da buyurur: Ey meleklerim! Bu ay i癟inde k覺ld覺覺n覺z namazlar ve anmalar覺n覺z- dan, Muhammet’in halk覺na ba覺lay覺n覺z, diye buyurur
(s.305)

Cennetin istedii 4 kii:

Bir anlat覺ya g繹re b羹t羹n halk cenneti arzular. Cennet ise d繹rt 癟eit kiiye 繹zlem 癟eker: 1. Ramazan ay覺nda oru癟 tutanlar, 2. S羹rekli Kur’an okuyanlar,

3. Dilini yaramaz s繹zlerden sak覺nanlar, 4. A癟lar覺 doyuranlar. Ashab (r.anh.): Ne zaman Ramazan ay覺 gelse; birbirine m羹jdelerlerdi. 羹nk羹 o sevgili konuk- tur. Onu ho tutmak gerek

Selman-覺 Faris簾(1) (r.anh.) 繹yle rivayet eder: Peygamberden (a.s.) ki, Ramazan ay覺nda bir hutbe okudu ve 繹yle dedi: Ey! Hizmet癟i Ramazan ay覺 geldi. Bu ay kutsal ayd覺r. Her kim bu ay i癟inde Tanr覺’n覺n buyruklar覺ndan bir buyruk yapsa; dier aylardan yetmi buyruk yerine getirmi癟esine (s.307) sevap kazan覺r. Her kim bu ayda oru癟 a癟l覺覺na katlansa; y羹ce Rab o kiiye cennet nasip eder. Ve her kim bu oru癟 tutan kiinin karn覺n覺 doyursa; cennetin havu- zundan bana bir erbet i癟irir ki, asla susamaz ve cehennem ateinden kurtulur. Y羹ce Rab! Su癟lar覺n覺 ba覺lar. Sahabeler sordular: Ey Allah’覺n el癟isi! bizim g羹c羹m羹z a癟 doyurmaya ve oru癟 tutanlara yemek yedirmeye yetmez.

(1)Salmn-e Frsi: As覺l ad覺 M璽hbe (M璽yeh) b. B羶zehme璽n(d. 568 - 繹. 656), 襤slamiyet'i kabul etmeden 繹nce Mecusi dinine mensup olan babas覺 k繹y羹n羹n reisi idi.Selm璽n, Ramh羹rm羹z’de dodu, aile- sinin iddetli muhalefetine ramen Hristiyanl覺覺 benimsedi ve 繹nce D覺mak’a ka癟t覺, ard覺ndan Musul, Nusaybin ve Amm羶riye’ye (Amorion) gitti. Amm羶riye’de kendisinden Hristiyanl覺k hakk覺nda bilgi ald覺覺 bir papaz, 繹l羹m d繹einde iken kendisine pek yak覺nda Arap yar覺madas覺nda son peygamberin geleceini haber verdi, (2) Fatih n羹shas覺nda “bin farz覺 yerine getirmi癟e”.

 

Peygamber (a.s.) buyurdu: Her kim bir 癟anak 癟orbadan, s羹tten, yo- urttan, hurmadan yedirip bir i癟im su verse; hemen o armaan覺 verir. ve 繹yle ekledi: Ramazan ay覺n覺n ilk on g羹n羹 ve orta g羹n羹 Affetmektir; yani ba- 覺lamakt覺r. Sonraki on g羹n羹 cehennem ateinden 繹zg羹r k覺l覺nmakt覺r. Ve dediler ki: Kim bu ayda k繹lesinin, (s.307) cariyesinin hizmetini hafifletse; y羹ce Rab! Son g羹nde o kulunu rahatlat覺r. Peygamber (a.s.) diyor ki: Oru癟 tutan imanl覺 bir kulun uyumas覺 ibadet yerine ge癟er. Duas覺 kabul olur, iyi bir iine kar覺l覺k g羹nahlar覺 ve iki soluu Allah’覺 an覺 yerine ge癟er ve 繹nce sevap verirler Bize bildirildiine g繹re; oru癟 tutan imanl覺lar k覺yamet g羹n羹 mezarlar覺nda duracak ve oru癟lar覺n覺n kokusuyla bilinecekler. Onlara cennet nimetlerinden ve i癟kile- rinden getirecekler ve diyecekler ki: Ey inananlar! Yeyiniz... 羹nk羹 insanlar doyduu zaman sizler a癟t覺n覺z. 襤癟iniz; 癟羹nk羹 insanlar i癟tii zaman, siz susam覺t覺n覺z. Yeyip i癟ip rahat edin. 羹nk羹 geri kalan insanlar hesap vermek i癟in ura覺yorlar.

(VII. B繹l羹m (Meclis) Kadir gecesinin b羹y羹kl羹羹n羹 a癟覺klar. )

 

“Kavl羹 te‘璽l璽 inn璽 enzelnah羹 fiy leyletilkadr”(1)羹phesiz Kadir gece- sinde Kur`an’覺 biz indirdik. Baz覺 m羹fessirler der ki; y羹ce Rab! T羹m Kur`an’覺 “Yaz覺l覺 Levha”dan d羹nya g繹k羹ne, 襤zzet Evine(2)indirdi 襤zzet Evi odur ki, y羹ce Rab d羹nya g繹k羹nde Muhammet i癟in yapm覺t覺r. Ondan sonra s羹re, s羹re; ayet, ayet her bir vakitte bir i i癟in peygambere indi ve yirmi 羹癟 y覺lda tamamland覺. Baz覺 m羹fessirler 繹yle diyor: 羹phesiz ‘Kadir Gecesi’ rahmetiyle Cebrail; biz indirdik demek oluyor.
(s.311)
羹nk羹 biz anlat覺ya g繹re; Cebrail (a.s.) yery羹z羹nde Muhammet’in halk覺na merhamet eder. Yetmi bin melek Cebrail’le gelerek “Kavleh羹 Te‘璽l璽 tenezzel羹lmelaiket羹 verruhu fiyha”(1). Baz覺 m羹fessirler derler ki: - Ruhtan dilek diledin; baz覺lar覺 da: Ruh tebriki b羹y羹k melektir. Onun b羹y羹kl羹羹n羹 y羹ce s繹yler ve bilir. Yani; o da gelir, olur.

Baz覺lar覺: Ruh merhamettir ki, o gece imanl覺lara gelip merhamet eder, der. Cebrail (a.s.) Kadir gecesi d羹nyada ne kadar imanl覺 kul ve imanl覺 cariye var ulat覺r覺r ve der ki: Ya Rab! o merhameti inananlara 羹letirdim; arda kalan覺 ne yapay覺m? Der.

(1)S.97/1, (2) Kur`an’覺n bir b羹t羹n halinde indirildii, d羹nya semas覺nda (yere en yak覺n g繹kte) bulunan yerin ad覺d覺r.Bkz. Kadr S羹resi 97/1.


Y羹ce Rab buyurur: Kalan覺 olan d羹nyadan gir ve inananlar覺n kabrine 羹letir. Onlardan artan der ki: Ya Rab! O merhamet onlardan da artt覺. Kalan覺n覺 ne yapay覺m? Y羹ce Rab buyurur ki: Kalan覺 imans覺zlar 羹zerine sa癟! 襤yilik yap e dahi kalan覺 imans覺zlar 羹zerine sa癟! O merhametler imans覺zlara dokunur, k覺smet olur. O imans覺zlar ki, belki m羹sl羹man olur ve d羹nyadan imanla 癟覺kar. Bize s繹ylenilene g繹re; u imans覺zlar d羹nyada azg覺nl覺kla dirilsin- ler. Sonra d羹nyadan 襤slam ile giderler. yleyse o merhametten k覺smet olur. Baz覺 m羹fessirler derler ki: Ruhtan arzu, peygamberin ruhudur ki g繹k alt覺n- dad覺r.
(s.313)
Ne zaman Kadir gecesi olsa; y羹ce Rab’ten izin diler ve yery羹z羹ne halklar覺na efaat etmek i癟in iner. Baz覺 m羹fessirler de 繹yle der: Herkesin babas覺, anas覺 ve halk覺 yak覺nlar覺n覺n ruhlar覺d覺r ki, Kadir gecesi y羹ce Rabten izin al覺rlar. Gelip akrabalar覺n覺, oullar覺n覺 ve k覺zlar覺n覺 ziyaret ederler. Ey inananlar! Bizleri bu gece sadakatle duayla an覺n覺z ki, bizler o dualara muhtac覺z. Evleri- mizde oturursunuz; kad覺nlar覺m覺z覺 ald覺n覺z. ehadet i癟inde garipliimizi, yaln覺zl覺覺m覺z覺 bize esirge. Bizim elimizden i ve ibadet sadaka, kurban ve namaz gelmez. Sizler bizleri duadan unutmay覺n覺z, derler ve giderler

Bize bildiriliyor ki: Kadir gecesi Cebrail ve yetmi bin merhamet melei yere inerler. Y羹ce Rabten inananlara selam getirirler. Yani; merhamet ve d繹rt bayrak bile getirirler. Bir hamd bayra覺, biri ba覺lama bayra覺, biri rahmet bayra覺 ve biri de armaan bayra覺. Her bir bayra覺n uzunluu bin y覺ll覺k bir yol olur. Sanca覺 k覺z覺l yakuttan olur.
(s.315)
st羹nde “L璽-il璽he illa'll璽h Muhammed羹n Res羶lu'll璽h” yaz覺lm覺t覺r: Al- lah’tan baka ilah yok ve Muhammet O’nun el癟isidir ve dahi bir bayra覺n 羹癟 bayra覺 daha vard覺r. Birinin ucu douda ve birinin ucu bat覺dad覺r. Ve dahi biri- nin ucu yerle g繹k aras覺ndad覺r. zerlerinde 羹癟 c羹mle yaz覺lm覺t覺r. 1. C羹mlede “Bi’smillahi’rrahmani’rrah簾m” (Ac覺yan ve ba覺layan Allah ad覺yla” yaz覺l覺d覺r).

1. c羹mlede: “Elhamd羹 li’ll璽hi rabb羹’l-璽lem簾n”(Alemlerin Rabbine hamdede- rim). 3. c羹mlede: “L璽-il璽he ill璽ll璽h Muhammed羹n Res羶lu'll璽h” yaz覺lm覺 ”(Al- lah’tan baka Allah yoktur ve Muhammet O’nun el癟isidir” yaz覺l覺d覺r. Merhamet bayra覺n覺 K璽be 羹zerine dikerler. Ba覺lama bayra覺n覺 Peygamber Hazretinin yeil bah癟esi 羹st羹ne dikerler. d羹l d羹nyas覺n覺 yerle g繹k aras覺na dikerler. T羹m g繹klerin kap覺lar覺 a癟覺l覺r ve Cennet kap覺lar覺 (s.317) a癟覺l覺r. Meleklerin y羹ksek sesle selam ve merhamet verdiklerini yedi kat g繹k melekleri iitirler. yle ki, cennet i癟inde Huriler dahi iitirler. R覺dvan’a 繹yle sorarlar:

 

R覺dvan:

Ey R覺dvan! Bu gece hangi gecedir? R覺dvan: Bu gece arz gecesidir. Yani; d羹nyadaki o imanl覺lar sizin nianl覺lar覺n覺zd覺r. Onlar size arz ederler. Ondan sonra b羹t羹n perdeleri g繹t羹r羹rler. Cennet’ten d羹nyaya bakarlar. 襤man- l覺lar g繹r羹rler ve sevinirler. Sonra yery羹z羹ne merhamet melekleri yay覺l覺rlar ve kap覺lar覺na var覺rlar. D羹nya i癟inde gidilmedik hi癟 bir ev kalmaz.

Onlar girirler ve selam verirler. Ama u evdeki (s.319) put, k繹pek, i癟kici veya bir put evi olursa... Ya da babas覺n覺, anas覺n覺 azarlam覺 olursa; bu gibi yer- lere melekler girmez. Ondan sonra o melekler hangi imanl覺y覺 g繹r羹rlerse onlarla g繹r羹羹rler ve ona t璽 sabaha dek selam verirler. Nitekim buyurur: “Kavlu te‘璽l璽 Selam羹n hiye hatta matle'覺lfecr”(1). Kim uyan覺k olmazsa; onu sabah namaz覺 vakti oluncaya dek beklerler. Kim sabah namaz覺nda uyan覺rsa ona selam ve- rirler. Bize bildiriliyor ki: Bir melek bir imanl覺n覺n kap覺s覺na, ona selam versin diye yetmi kez gelir. Onu uykuda bulur, korkutur. Sonra sabah yaklat覺覺nda Cebrail ve t羹m melekler (s.321) isterler. Y羹ce Rab; Cebrail’e buyurur.

Mikail: Gece yar覺s覺nda(2)uyanmad覺lar? Sabah namaz覺na uyanmalar覺 i癟in selamlay覺n. Ondan sonra sabah namaz覺n覺 k覺larlar. T羹m melekler Cebrail’in 繹n羹nde toplan覺rlar. Ona: Ey Cebrail! Bu gece y羹ce Rab! Muhammet’in hal- k覺na ne yapt覺? Diye sorarlar. 繹yle yan覺tlar: Y羹ce Rab; t羹m羹n羹 ba覺lar. Su癟lar覺n覺 ba覺lar. Ama o kiiyi ki; her zaman i癟ki i癟er, dedikoduculuk yapar ve akrabalar覺n覺 unutursa; onlar覺 ho g繹rmez. Bu 羹癟 癟eit milletten bakas覺n覺 ba覺lad覺, dedi. Sonra o melekler g繹ke 癟覺karlar. G繹ktekiler sorarlar: Ey Me- lekler! Muhammet’in halk覺n覺 nas覺l buldunuz, nas覺l g繹rd羹n羹z?
(s.323)

襤yiye y繹nelen bir kii:

u kii nas覺ld覺r; u kad覺n nas覺ld覺r? O melekler: u kii ge癟en y覺l imans覺zd覺; Bu y覺l g繹rd羹k ki, ibadet eden dindar bir biri olmu. Onu ibadet ederken namazda bulduk. u kii ge癟en y覺l ibadet eden dindar bir biri olmu. 襤badette ve Allah’覺 anmakta bulduk. Bu y覺l g繹rd羹k ki, iman覺n覺 kaybetmi, so- rumsuzca sarho uyurken bulduk; dediler. Ondan sonra o melekler 羹癟羹nc羹 kat g繹ke 癟覺kt覺lar. Allah’tan 繹nce olan “En u癟 s覺n覺rda” meleklere: “Muhammet halk覺n覺n hali bu gece nas覺ld覺r? Diye sorarlar.” Melekler: Biz Cebrail’den, y羹ce Rabbin, Muhammet’in t羹m halk覺n覺 ba覺lad覺覺n覺 duyduk.

(1)97/5, (2) bkz. 襤ncil Mat. 25/3 “Ak覺ls覺z olanlar kandillerini ald覺klar覺nda beraberlerinde ya* almad覺lar, 25/6 “Ve gece yar覺s覺: - 襤te ‘g羹vey’ geliyor...” , *:Mecazi anlam覺: Sal璽h, ibadet etmediler.


(s.325)

Sidret羹’l-M羹nteh璽 Aac覺:

Oradan “En u癟 s覺n覺r aac覺”(1) silkinir. Sesi cenneti iittirir. 繹yle der:
Ni癟in silkinirsin? “En u癟 s覺n覺r aac覺” der: Meleklerden iittim ki, Cebrail:
Bu gece y羹ce Rab! Muhammet’in halk覺n覺 ba覺lam覺... Sonra Cennet titredi; Taht da duyup titredi. G繹k dahi titredi. Y羹ce Rab buyurdu: Ey g繹k neden titriyorsun?” -Ya Rab! Sen neden titrediimi biliyorsun. Taht’tan iittim; Taht da cennetten iitmi... Cennet, “En u癟 s覺n覺r”dan iitmi. “En u癟 s覺n覺r” da me- leklerden iitmi. Melekler de bu gece Cebrail’den iitmi. Cebrail demi ki:
Y羹ce Rab! bu gece faziletiyle, (s.327) ac覺mas覺yla ve merhametiyle, Muham- met halk覺n覺 ba覺lad覺. Y羹ce Rab: Cebrail ger癟ek s繹yl羹yor. Ben Muhammet halk覺n覺 ba覺lad覺m. Onlara o eyler i癟in s繹z verdim ki, g繹zlerin g繹rmedii, kulaklar覺n iitmedii ve g繹n羹llerden ge癟medii(2)...

Rahmet Melekleri ve “Leylet羹'l-Kadr”:
Bize bildirildii 羹zere; “Kadir Gecesi” ‘Rahmet Melekleri’ hangi iman- l覺ya selam verirse; bu iaretler belirir: Y羹z羹 k覺zar覺r derisi 羹rperir, g繹nl羹 yu- muar ve g繹z羹 yaar覺r. Sahabeler sordular: Ey Allah’覺n el癟isi! O gece ikiy羹zl羹lerin durumu nas覺l olur? Peygamber Hazreti 繹yle yan覺tlad覺: Her kim ikiy羹zl羹lerden imans覺z olmusa; onun iareti: Kadir gecesi (s.329) ona a覺r gelir, umursamazl覺k basar ve onun mutluluu s覺rt覺na bir da olur. Namaz k覺lmak i癟in ve Allah’覺 y羹celtmek i癟in g羹c羹 kalmaz; sa癟覺 aar覺r. Bize bildiriliyor ki, Kadir gecesinin bir iareti de budur: G羹ne 覺覺klar覺 azal覺r. Baz覺 tefsir yo- rumcular覺 diyor ki; “Leylet羹'l-Kadr” yani; deer, k覺ymet gecesi demektir. Y羹ce Rab! O geceyi her kii i癟in 繹yle deerlendirir. Yani; her kimin sal覺ktan, hastal覺ktan, ii geciktirmekten, k繹t羹l羹kten, nimetten ve beladan ona 繹l羹m yak覺nlam覺sa; o gece yaam y覺llar覺n覺n mektubunu Azrail eline verirler. Ayr覺ca o y覺l i癟inde ne olaca覺n覺; kar, yamur yad覺覺n覺. Souk, s覺cak olduunu, r羹zgar estiini (s.331) aa癟lar覺n yapra覺n覺n, 癟i癟einin, yemiinin hesab覺n覺 o belli eder. T羹m羹n羹n saati saatine i癟inde ne olaca覺n覺 o deerlendirir; ve meleklerin eline verirler. Baz覺 tefsirciler 繹yle derler: “Leylet羹'l-Kadr”. Yani; itibar makam覺, ululuk gecesi demek oluyor. Y羹ce Rab! O kullar覺n覺 merhamet ba覺lamas覺yla a覺rlar ve y羹celtir. O gece Allah’a tapan, sabaha dek O’nu anan kullar覺n; dere- celerinin deerine g繹re y羹ce Tanr覺 kat覺nda b羹y羹r. O sebepten Kadir gecesi derler.

(1) Cennetin giriindek 70 ar覺n b羹y羹kl羹羹ndeki aa癟t覺r, (2) bkz. I. Kor. 2/9 ile kar覺lat覺r覺n覺z: “G繹z羹n g繹rmedii kula覺n duymad覺覺 ve insan覺n akl覺na gelmedii; yani Tanr覺’n覺n kendini sevenlere haz覺rlad覺覺 eyleri”.

 

Hz. Aye (r. anh羹.) Peygamber Hazretinden 繹yle rivayet eder: “Her kim Kadir gecesini diri tutsa; yaniuyumasa... o bana daha sevgili olur. Bu t羹m Ra- mazan ay覺n覺 aktif k覺lmaktan daha iyidir. Hz. Fatma (r.anh羹.) Ey baba! O yoksullar ki; “erkek-kad覺n” zay覺ft覺rlar. O geceyi aktif k覺lmaa g羹癟leri yoksa; ne yaps覺nlar? Peygamber (a.s.) 繹yle dedi: O Tanr覺 hakk覺 i癟in doru pey- gamber verdi. Her erkek ve kad覺n o geceyi ibadetle ge癟irmeye g羹癟leri (s.333) yetmezse; sevdii gecelerin birinde bir saat uyan覺k otursun. Y羹ce Rabbi ans覺n, dua etsin ve namaz k覺ls覺n. O benim kat覺mda sevgilidir, dedi. T羹m Ramazan ay覺n覺 ibadetle ge癟irmek konusunda baz覺 alimler 繹yle der:

“Kadir gecesi” ne zaman olur?
Kadir gecesi” yedi y覺lda bir kez olur. Baz覺 alimler; her y覺lda olur ve baz覺lar覺 da evet y覺l i癟inde bir gecedir, onu kimse bilmez... Dierleri de 繹yle der: Ramazan ay覺 i癟inde ama; hangi gecedir bilinmez. Baz覺lar覺 ise; Ramazan ay覺n覺n yirmi birinci gecesidir; dierleri yirmi dokuzuncu gecesidir. Ama bir癟ok tefsir alimleri Kadir gecesinin yirmi yedinci gecesi olduunda hem fikirdir Bir anlat覺ya g繹re, bir kii peygambere: Ey Allah’覺n el癟isi! Ben yal覺y覺m; art覺k bir ey elimden gelmez, dedi. imdi bana Kadir Gecesi’nden haber ver ki, o gece ibadet edeyim; su癟lar覺m ba覺lans覺n ve 癟ok sevap versin, dedi. Pey- gamber (a.s.): Ramazan ay覺n覺n yirmi yedinci gecesidir, dedi. Bu Kadir s羹re- sinin ne sebepten Abbas (r.anh.) diyor ki: Peygamber 繹yle fikir etti: “Bizden 繹nceki milletlerin Allah’a olan ibadetleri uzun olurdu. Bir s羹r羹 Al- lah’a tap覺nmalar; ibadet, oru癟 ve namazlar ile 癟ok sevaplar kazan覺rlard覺. Evet benim milletimin yaamlar覺 k覺sad覺r (s.335) 癟ok tap覺nmalara ve ibadetlere g羹癟leri yetmez; deyince y羹ce Rab bu sureyi verdi:

Ey Muhammet! Eer “Halk覺m覺n yaam覺 k覺sa” deyip g繹nl羹n usan- m覺sa; onlara bir gece verdim. O gece ibadet edenlere bir癟ok sevaplar veririm ki, 繹nceden ge癟en milletler uzun yaamlar覺yla o sevab覺 almam覺t覺r. Ondan sonra Cebrail dedi: Ey Allah’覺n el癟isi! Y羹ce Rabbin senin halk覺n覺n yaam覺n覺 ni癟in k覺sa yapt覺覺n覺 biliyor musun? G羹nah kazanmas覺nlar diye... ve dahi zay覺f yaratt覺 ki, 繹nceden gelen milletler gibi g羹癟l羹 olup mallar覺na g羹zel olsunlar diye Ve onlar覺 son zamana yak覺n getirip, b羹t羹n milletlerin sonu k覺ld覺 ki, me- zarda 癟ok kalmas覺nlar ve utan癟lar覺 a癟覺klanmas覺n. Su癟lar覺n覺 y羹ce Rabten uzak hi癟 kimse bilmesin. Baz覺 tefsirciler 繹yle diyor: “Peygamber (a.s.) bildirdi ki, eski zamanlarda em羶n adl覺 bir peygamber var idi.


Bin ay y羹ce Tanr覺 ad覺na savalar yapt覺. 襤mans覺zlar覺 yok etti. uhas覺n覺 癟覺karmad覺, k覺l覺c覺 amad覺 diye bildirdi. Sahabeler sordular: Ey Allah’覺n el- 癟isi! Keke bizim yaam覺m覺z da onun gibi uzun olsayd覺. Biz de Tanr覺 uruna sava覺p o sevab覺 bulsayd覺k. Bu y羹zden Y羹ce Rab! Kadir gecesine “O, bin ay- dan hay覺rl覺d覺r” dedi. Bize 繹yle bildiriliyor:
(s.337)
Kadir gecesi; isyank璽rlar ve su癟lu kullar gecesidir. Yaant覺s覺n覺 su癟lu ola- rak ge癟iren kiiler; Allah’a ibadeti umursamaz kiiler bu Kadir gecesinde t繹vbe edip, pimanl覺k duyarak ibadet edenler, b羹t羹n yaam覺n覺 ibadetle ge癟irmi gibi 繹d羹llendirilir. Bize meleklerin halka indiklerini bildirdiler. D繹rt t羹rl羹 m羹jde i癟in inerler. 1. Kurtulu i癟in... Nitekim Bedir sava覺 g羹n羹nde peygamber (a.s.): “Melekler geldiler, yard覺m ettiler” dedi. 2. G繹rkemlik i癟in inerler. Nitekim L羶t kavmini yok ettiler. ehirlerini alt 羹st ettiler ve ta yad覺rd覺lar. 3. M羹jde i癟in inerler. O imanl覺 kullar覺n deminde 繹yle der: Melekler gelirler; Cennet i癟in merhametle m羹jde verirler. 4. Merhamet i癟in inerler. O inananlara Kadir gecesidir. Y羹ce Rabbin selam覺n覺, merhametini g繹t羹r羹rler. Nitekim bunu a癟覺k- lamak i癟in tefsirciler unu der:

Mira癟 tekam羹l m羹d羹r?

Y羹ce Rab! Muhammet’in mirac覺n覺, yakar覺覺n覺 g繹kte yapt覺. 襤sa’n覺n yakar覺覺n覺 ve mirac覺n覺 d繹rd羹nc羹 kat g繹kte yapt覺. Musa’n覺n yakar覺覺n覺 ve mirac覺n覺 Tur Da覺’nda yapt覺. 襤nananlar覺n yakar覺覺n覺 ve mirac覺n覺 Kadir Gece- si’nde yapt覺 ki, o gece y羹ce Rabbe yakars覺nlar. Y羹ce Rab da dostlar覺na gitti ki,(s.(339) merhameti ile inanan kullar覺n覺 繹d羹llendirsin

Hz. Nuh:

Buna da iaret ediliyor: Y羹ce Rab Hz. Nuh’a selam etti. 繹yle buyu- ruyor: “Sel璽m羹n ala nuh覺n fi’l alemin”(1). Bu y羹zden onu imans覺zlar覺n k繹- t羹l羹羹nden kurtard覺; d羹man覺n覺 yendi ve Tufan belas覺ndan korudu. 襤brahim peygamberi selamlad覺, Nemrut’un ateinden korudu. Olu 襤smail’e kurban i癟in ko癟 verdi. Onu babas覺na ba覺lad覺. Nitekim 繹yle buyurur: “K羶n簾 berdev ve sel璽men al璽 ibr璽h簾m”(2)“Ey Ate! 襤brahim'e kar覺 serin ve esenlik ol” Musa peygamber ile Harun’a selam etti. Nitekim buyurur: “Selam b羹y羹k Musa ve Harun’a. Onlar覺 Firavun’un lanet belas覺ndan korudu. Sonra denizden kavmiyle ge癟irdi.

(1) S.37/79, (2) S.21/69 (Enbiya).

 

Hz. 襤sa’n覺n 繹l羹y羹 diriltme mucizesi:

襤sa peygamberi selamlad覺. Ona 繹l羹y羹 diriltmek mucizesini verdi. 襤mans覺z inkarc覺lar覺n k繹t羹l羹羹nden korudu ve d繹rd羹nc羹 kat g繹e 癟覺kard覺. Nite- kim buyurur: “Ve sel璽m羹n aleyhi yevme v羹lide”(1) / velid羹n”. Hz. Yahya’y覺 selamlad覺. Nitekim buyurur : “Ve sel璽m羹n aleyhi yevm羹 v羹lide.” Ona 癟ocukluk armaan覺n覺 verdi ve d羹nyadan g羹nahs覺z 癟覺kard覺. Muhammet (a.s.) ki, sevgili- sidir; ona Mira癟 gecesi selam etti ve 繹yle buyurdu: “Essel璽m羹 aleyke ey- y羹he’n-nebiyy羹 ve rahmet羹ll璽hi”(2)b繹ylece ona efaat edip 繹d羹llendirdi. (s.341)

Dirili g羹n羹” t羹m peygamberler kendi nefsini dileyecekler; o milletini dileyip t羹m insanlar覺n ba覺lanmas覺 i癟in yakaracak. yleyse Kadir gecesinde isyank璽r, su癟lu kullara selam. Onlar覺 merhametle ba覺layacak. Bir gecede bin ayl覺k ibadet m羹kafat覺 verecek. Dirili g羹n羹nde Cennet’i k覺smet et. Amin ey Alemlerin rabbi!

VIII. B繹l羹m (Meclis’) Fitre sadakas覺n覺 vermek ve Bayram namaz覺n覺n bereketini a癟覺klar:

 

Fitre sadakas覺n覺 vermek ve bayram namaz覺n覺 k覺lman覺n sevab覺n覺 a癟覺k- lar.“Gad efleh璽 men tezekk璽”(3). Tefsir alimleri bu ayet i癟in 繹yle diyor: Bu ayette zekattan arzu edilen ey fitre sadakas覺n覺 vermektir. Tefsir alimleri derler ki: Yani; fitre sadakas覺n覺 veren kii 羹phesiz cehennem ateinden kurtuldu “Ve zekere ism羹 Rabbike fasall簾”(4) ve y羹ce Rabbin ad覺n覺 and覺; iki rekat bayram namaz覺 k覺ld覺 demek oluyor. Fakih (r.anh.) diyor ki: Fitre sadakas覺n覺 vermek, iki rekat bayram namaz覺n覺 k覺lmak; y羹ce Rab cehennem ateinden kurtulmaa sebep etti. Buna una iaret ediyor: Cennet i癟inde budaydan eksik ve deersiz yoktur. Ne zaman Adem peygamber (a.s.) cennetin t羹m nimetlerini b覺rak覺p ona rabet ettiyse; melekler ay覺p ettiler. 羹nk羹 birincisi y羹ce Rabbin buyruunu bozdu. (s.343) 襤kincisi cennetin g羹zel nimetleri varken; kadri k覺ymeti olmayan eye tamah etti. yleyse su癟lu oldu ve y羹ce Rab cennetten 癟a覺rd覺. Y羹ce Rab imdi fitre sadakas覺n覺 buday ile buyurdu. Yani; seni cennetten 癟覺karmaa neden oldu. Evet Cehennem ateinden de kurtarmaa sebep olsun, dedi.

(1) “Doduu g羹n ona sel璽m olsun!..” S. 19/15 (Meryem S羶resi), (2) “Selam ve Allah’覺n rahmeti 羹zerine olsun ey Neb簾 (Peygamber), (3) “Ar覺nan kimse mutlaka kurtulua erer” S. 87/14, (4) “Rabbinin ad覺n覺 an覺p, namaz k覺lan kimse (mutlaka kurtulua erer)”; (l璽 S羶resi, 15).


Buday Hk.:

Bir iaret de udur: Buday覺n Cennet’teki deeri sadedir; ama d羹nyada budaydan daha g羹zel bir nimet ve ekmek yoktur. T羹m nimetlerin en b羹- y羹羹d羹r. yleyse yiyeceklerin iyisi ve g羹zeliyle sadaka verilmesini, buyurdu ki, melekler ay覺p etmesinler. 羹nk羹 Ademoullar覺 kayg覺s覺zd覺r, dedi

Bize anlat覺ld覺覺 羹zere; be ey ‘Hazrete’ be ey iledir: 1. Namaz Hazrete zek璽tlad覺r. Yani; her kimin mal覺 olsa; ama zekat vermezse namaz覺 kabul olmaz.

 1. Duay覺; peygambere salav璽tla Hazrete vermekledir. Salav璽t etmeyen kiinin duas覺 g繹ke 癟覺kmaz. 3. Yap覺lan iler meleklerledir. Ya kalp temizlii ile olsa, ya da ikiy羹zl羹l羹kten olsa; o ii g繹ke 癟覺kar. Namazlar覺 geri, iini y羹z羹ne vu- rurlar, 4. 襤man ii temiz kiiyledir. Yani; her kim iman ettikten sonra iyi eyler yapmasa; o kiinin basama覺, derecesi (s.345) Hazrete y羹ksek olmaz. 5. Rama- zan ay覺n覺n orucu, fitre sadakas覺 iledir. 羹nk羹 bize bildirildiine g繹re bir kii oru癟 tutsa; ama fitre sadakas覺n覺 vermese; onun orucu t璽 fitre sadakas覺n覺 verin- ceye dek havada kal覺r, g繹ke 癟覺kmaz

Cabir 襤bni Abdullah(1)(r.anh.) rivayet eder ki: Peygamber (a.s.) ne zaman Ramazan ay覺n覺n son gecesi olsa; yer g繹k alar melekler halk覺m覺n belalar覺 i癟in kederlenirler. Sahabeler sordular: Ey Allah’覺n el癟isi! O nas覺l belalard覺r? Pey- gamber 繹yle yan覺t verdi: O ayda dualar ve sadakalar kabul edilir. Bir ay iyi i i癟in, iki ay yazarlar. Kabirdekilere azap olmaz. Bundan gayr覺 benim mil- letime nas覺l azap olsun? dedi

Ay’覺n g繹z羹kmesiyle(2) gelen Bayram:

Bize bildirildiine g繹re, ne zaman Ramazan ay覺n覺n son gecesi donansa ve bayram Ay覺 g繹z羹kse; bir melek 繹yle ba覺r覺r: Ey Tanr覺’n覺n kullar覺! Ra- mazan ay覺 gitti; ite ‘Bayram Ay’覺 geldi. Orucu kabul olunan kiilere ne mutlu. Ey o kiiye ki; orucundan a癟l覺覺, susuzluu ve gece namazlar覺ndan da sadece uyan覺kl覺覺 kal覺r. Ne zaman bayram g羹n羹 olsa; Y羹ce Rab meleklere yery羹z羹ne inmelerini ve t羹m kentin sokaklar覺nda y羹ksek sesle 癟覺覺rtkanl覺k yapmalar覺n覺 ister ki, b羹t羹n Ademoullar覺 ve periler duysunlar. Evet asl覺nda Ademoullar覺 ve periler iitmezler; ama derler ki: Ey Muhammet halklar覺! Y羹ce Tanr覺’ya kulluk etmeye 癟覺k覺n.

 

(1)d. 607; 繹.78 Medine'de en son vefat eden sah璽b簾dir, (2) Osmanl覺’da padiahlar ay覺n g繹r羹nd羹羹n羹 m羹jdeleyene bahiler verirlerdi.

 

(s.347)

Bayramda ilk nereye gidilir?

Yani; inananlar musalla ta覺na, bayram namaz覺n覺 k覺lmaya, “La ilahe il- lellah; Allah羹 ekber!” (Allah’tan baka Allah yoktur. Allah b羹y羹kt羹r!) desin- ler. Y羹ce Rab meleklerine der ki: Ey meleklerim! 襤yi iler yapan kullar覺m覺n hakk覺 nedir? Melekler derler ki: Ya Rab! Onlar覺n “cezas覺” onlara 癟ok sevap vermektir. ondan sonra y羹ce Rab 繹yle der: Ey meleklerim! Siz tan覺k olun ki, ben Ramazan orucu tutan kullar覺ma “sevap cezas覺n覺”, kendi honutluumu ve ba覺lamam覺 verdim. Sonra da 繹yle der: Y羹celiim hakk覺 i癟in, bug羹n he- piniz bir araya gelmisiniz. Benden ne dilerseniz dileyin ben de size veririm. Sizin su癟lar覺n覺z覺, ay覺plar覺n覺z覺 aklar覺m. Ne zaman musalla ta覺na kadar gelip d繹nerseniz, su癟lar覺n覺z ba覺lanm覺 olur. Ben sizleri honut eder, ben de sizden honut olurum. Melekler de y羹ce Rabbin erdemliine girmeniz ile sevinir

Harun Reit ve meczup:

Bir 繹yk羹de: Halife Harun Reit; bir bayram g羹n羹 yeni giysiler ve kaf- tanlar giyinmi olarak musalla ta覺na geldi. Bir meczupun: “Leyse’l 覺yd lemin leyse’l cedid ve l璽kin el 覺yd lemin min’el 覺ydu fe’in y璽 H璽r羶n Re簾d”. (s.349)

Yani; “Bayram; yeni giysiler ve kaftanlar giyen o kiiye deil. Belki bayram; o kiiyedir ki, y羹ce Rabbin korkuttuu eylerden emin olur. Ey Harun Reit siz de korkas覺n覺z!”.

Bir 繹yk羹ye g繹re de: eyhlerden birisine 繹yle sormular: Ey eyh! Acaba bayram g羹n羹 y羹ce Rab bu halk覺 ba覺lad覺 m覺? eyh: Evet ba覺- lad覺覺ndan bildik. Dedi ki: Bir ki bir kiinin kap覺s覺na otuz g羹n bir “dilek癟i” verse ve ondan bir dilek dilese; o kii ne denli deerli olursa olsun sonunda utan覺verir(1). Y羹ce Rab ki, ‘Ekrem羹 il璽 kerem簾n’d廙r. Yani b羹t羹n c繹mertlerin en c繹merdidir. Haa! O’nun kap覺s覺na varan eli bo d繹nmez. 羹nk羹 O’nun rahme- tinden ne ba覺larsa ba覺las覺n, hi癟bir ey eksilmez, dedi Baka bir 繹yk羹de s繹ylenilene g繹re: 襤manl覺lar覺n bayram覺 be g羹nd羹r. 1. 襤manl覺 kullar覺n ileri iyi ise; onlara o g羹n g羹nah yaz覺lmaz. O g羹n bayram olur. 2. O g羹n d羹nyadan imanla bir “Tan覺kl覺k” kelimesi 癟覺karsa; eytan’覺n k繹t羹l羹羹nden g羹venli olur.

3. O g羹n S覺rat k繹pr羹s羹nden selametle ge癟er, 4. Cehennem ateinden kurtulur ve cennete girer, 5. Y羹ce Rabbin y羹z羹n羹 g繹r羹r

(1)Bkz.襤ncil; Luk.18/4,5 ile kar覺lat覺r覺n覺z: “Eer Allah’tan korkmaz ve kuldan utanmazsam da; bari u dul kad覺n beni rahats覺z ettii i癟in onun hakk覺n覺 alay覺m ki, her zaman gelerek beni rahats覺z et- mesin!.

 

(s.351)

Hz. Muhammet’in sad覺k 羹vey evlad覺:

Enes 襤bni Malik(1)(r.anh.) Peygamberden (a.s.) rivayet eder ki; bayram g羹n羹 sahabeler musalla ta覺na giderdi. Yol 羹st羹nde oturmu olanc覺klar oy- narken g繹rd羹. T羹m羹 yeni kaftanlar giymiler, sevin癟 i癟indeydiler. Ama bir erkek 癟ocuk eski bir kaftan giymi, dier 癟ocuklardan ayr覺 oturmu al覺yordu. Peygamber (a.s.) dedi ki: Ey olum! Ni癟in al覺yorsun? O 癟ocuklarla bir deilsin. O 癟ocuk peygamber 繹n羹nde 繹yle yan覺t verdi: Ey adam! Beni b覺rak, dedi. Sonra peygamber olduunu anlamad覺 ve dedi ki: Benim babam vard覺, peygamberle bir savaa gittiinde ehit oldu. Benim annemin sevdii biri vard覺, benim mal覺m覺 ona yedirdi. Ben yetim kald覺m yoksul oldum. vey babam beni evden kovdu. Bu babas覺 olan 癟ocuklar覺 g繹r羹yorum ki, kaftanlar giymi sevin癟 i癟indeler. Benim bir eyim yok Bundan 繹t羹r羹 kederliyim ve al覺yorum, dedi. Peygamber dedi ki: Ey olum! Benim olum olmak; Aye’- nin annen olmas覺n覺, Ali’nin amcan olmas覺n覺, Hasan H羹seyin’in kardelerin olmas覺n覺 ve Fatma’n覺n k覺zkardein olmas覺n覺 istiyor musun? Olanc覺k: Ey Allah’覺n el癟isi! Hi癟 istemez miyim? Oradan eve gittiler Ona yeni kaftan giy- dirdi; yedirdi, i癟irdi. O 癟ocuk sevin癟 i癟inde d覺ar覺ya 癟覺kt覺.
(s.353)
Dier 癟ocuklar onun yeni bir kaftan giymi, sevinerek geldiini g繹rd羹ler. Durumunu sordular: Nereye gittin, ne g羹zel seviniyorsun? O 癟ocuk 繹yle yan覺tlad覺: Nas覺l sevinmeyeyim ki? A癟t覺m doydum, yal覺nayak idim do- nand覺m, yetimdim peygamber gibi bir kii babam oldu. Aye gibi kad覺n anam oldu, Ali amcam oldu, Fatma k覺zkardeim oldu, Hasan ile H羹seyin kardalar覺m oldu. Nas覺l sevinmeyeyim? Dedi. Ondan sonra o 癟ocuklar da: Ey! Keke bizim de babalar覺m覺z Tanr覺 yolunda savata peygamber 繹n羹nde ehit olsayd覺; bizim de babam覺z peygamber olsayd覺, diye dilekte bulundular. Ondan sonra o 癟ocuk癟a覺z t璽 peygamber bu d羹nyadan g繹癟ene dek, her zaman g繹z羹n羹n 繹n羹n- deydi. Peygamber vefat ettiinde; o 癟ocuk gelip ba覺na toprak sa癟arak 繹yle alad覺: imdi kimsesizim, yetim kald覺m, dedi. Sonra inananlar覺n Emiri Ebu Bekir S覺dd覺k (r.anh.) o 癟ocuu alarak besleyip b羹y羹tt羹

Bunlara dikkat 癟ekenler diyor ki: -Bayram g羹n羹; “Dirili” g羹n羹nden bir iarettir. Nitekim bayram g羹n羹 t羹m羹 bir araya gelir. yleyse “Dirili g羹n羹” de t羹m hizmet癟iler bir arada dirilirler.

(1) (612-709),Hicretten on y覺l 繹nce (612) domu, 10 ya覺ndan itibaren Muhammed'e hizmet etmi ve vefat覺na kadar onun yan覺ndan hi癟 ayr覺lmam覺t覺r; Not: Fatih kolleksiyonundaki metinde “Abddullah ibn-i Abbas” ” eklinde yaz覺lm覺t覺r.


Dirili g羹n羹 mezardan 癟覺kman gerek:

Ne zaman evli-evinden 癟覺ksa; “Dirili g羹n羹” mezardan 癟覺kman ge- rektiini bilmen gerek. Ne zaman davul (s.355) d羹mbelek iitilse; “Dirili g羹n羹” 襤srafil S羶runun(1)d羹d羹羹n羹 anmak gerek. Ne zaman musalla ta覺 yan覺nda di- kilseler “Dirili g羹n羹” Maherde(2)dirilmen gerek. Ne zaman namaza dursalar “Dirili g羹n羹” y羹ce Rab Hazretinde, t羹m halklar saf tutup durduunu anmak gerek. Ne zaman sa yan覺na, sol yan覺na selam verseler; “Dirili g羹n羹” ina- nanlar覺n yazg覺s覺n覺 sa yan覺ndan getirip eline vereceklerini anmak gerek. Ne zaman hatip hutbe okusa; “Dirili g羹n羹” Cebrail’in 癟覺覺rtkanl覺k yapaca覺n覺 anmak gerek. 覺覺rtkan 繹yle der: Ne mutlu u kiiye ki, kurtuldu. Art覺k ona korku yok! Bedbahtl覺k yok! u kii mutsuzdur, cehennemliktir art覺k ona mutluluk yok! Diyecek. Ne zaman halk da覺l覺p evine gitse; halk覺n “Dirili G羹n羹” cennetliklerin cennete ve cehennemliklerin de cehenneme gideceini anmalar覺 gerek.

Bayram enlii ve cehennem ateine serzeni:

yleyse nas覺l ki, hizmet癟iler bayram g羹n羹 giysiler giyerler, baz覺lar覺 at- lara binerler, k繹leler(3)繹nlerinden koarlar... Biri eski giysiyle yayan ve b覺km覺 gider... 繹yleyse “Dirili g羹n羹” de inananlar, iyilik yapanlar “Buraklar” ile y羹- r羹yecek ve kaftanlar giyecektir. nlerinde melekler, erkek ve dii 癟ocuk k繹- leler kouacaklar. 襤mans覺zlar ve imanl覺lar a癟覺klanacak, belki y羹z羹st羹 d羹羹p b覺km覺 olarak (s.357) 羹zg羹n ve 癟覺plak Mahere gelecekler. Nas覺l ki, bayram g羹n羹 halk yemekte, i癟mekte, zevk i癟inde olursa; ama baz覺 halk da 羹zg羹n ve a癟l覺kla ge癟erler. “Dirili g羹n羹” de baz覺 halk Cennet i癟indeki nimetlerle huzurlu olurlar. yleyse ak覺ll覺 olan imanl覺n覺n t羹m bu eylerden ders 癟覺karmas覺 gerek. Nitekim buyurur: “Fa’atabir v羹y璽 evli il璽 basari” 羹nk羹 y羹ce Rab t羹m eyleri bilge- likle yaratm覺t覺r. Hi癟bir ey yoktur ki, ondan ders al覺nmam覺 olsun. Evet halk bu y羹zden umursamazd覺r, onu bilmezler

Fakih’ten (r.anh.) rivayettir: Ne zaman bayram olsa 繹yle yalvar覺yor- lard覺: Ya Rab! O y羹z ki, Ramazan ay覺nda sana d繹nd羹. Onu atete mi yakars覺n? Ya Rab! Odil ki, Ramazan ay覺nda seni and覺, onu atete mi yakars覺n? Ya Rab! O el ki, Ramazan ay覺nda senin kulluun i癟in a癟t覺; onu atete mi yakars覺n? Ya Rab! O ayak ki, Ramazan ay覺nda senin ibadetin i癟in ayaktayd覺; onu atete mi yakars覺n?
(1) Bkz. 襤ncil ve Kur’an: II.Ez.5/14 ve 6/23’te “Sur 癟al覺ns覺n” ve Vah.11/15’te ayn覺 ekilde ge癟i- yor. Bak Kur’an El-M羹minun 101, (2) Maher meydan覺, (3) vildan-g覺lm璽n: t羹y羹 bitmemi 癟ocuk k繹leler, k繹lecikler.

 

Ya Rab! O boyun ki, Ramazan ay覺nda sana eilirdi; onu atete mi yakars覺n? Ya Rab! O g繹n羹l ki, Ramazan ay覺nda seni birledi (tevhid); senin kulluuna imanla 癟al覺t覺; onu atete mi yakars覺n? Ya Rab! O sa癟, sakal ki, senin ibadetinde (s.359) aard覺; onu atete mi yakars覺n? Ya Rab! Bir kulunu hizme- tinde sa癟覺 sakal覺 aarsa onu satmaz 繹zg羹r k覺lars覺n. C繹mertsin, merhametlisin. Senin kulluunda ibadetinde yalanan, kocayan kullara nas覺l gazap edersin?Ya Rab! Ramazan ay覺 h羹rmeti, hakk覺 i癟in; bu bayram g羹n羹n羹 bize bayram yap

Zilhicce ay覺n覺n faziletleri:

Abdullah(1)襤bni Mesut (r.anh.) peygamberden (a.s.) rivayet eder ki: Y羹ce Tanr覺 繹n羹nde ve y羹ce Tanr覺’n覺n peygamberi 繹n羹nde, g羹nlerde sevgilerini Zil- hicce ay覺n覺n ilk on g羹n羹d羹r, dedi. Yani o g羹nlerde ibadetle uramak t羹m iba- detlerden daha deerlidir; sevab覺 kuyu kadard覺r, dedi. Sahabeler dedi ki: Ey Allah’覺n el癟isi! Y羹ce Allah yolunda savamaktan da m覺 iyidir? Dedi: Evet daha iyidir. Evet bu kii gibi; Tanr覺 yolunda savaa gider, olundan ve k覺z覺ndan ayr覺l覺r ve onun uruna kan覺 d繹k羹l羹r. O g羹n Allah’覺 an覺n ve 癟ok y羹celtin (Allah羹 Ekber!) dedi

Fakih (r.anh.) der ki: O g羹nde y羹ce Rab 羹癟 peygamberi 繹d羹llendirdi. nce Adem peygamberi ki, cennetten 癟覺k覺p D羹nya’ya gelmiti. ok alad覺 ve Cebrail’e 繹yle sordu: Ey Cebrail! Acaba y羹ce Rab Hazretine nas覺l ibadet etmeliyim? (s.361) Cebrail yan覺tlad覺: Mekke’ye git! Ne zaman Zilhicce ay覺n覺n ilk g羹n羹 olsa; y羹ce Rabbe dua edip yalvar. Sevab覺n覺 kabul eder, dedi. Ondan sonra Adem peygamber Mekke’ye geldi. Ne zaman Zilhicce ay覺n覺n o on g羹n羹 olduysa; dua edip yalvard覺 ve t繹vbe etti. Y羹ce Rab da t繹vbesini kabul etti. 襤kincisi 襤brahim peygamber de dostu (C.C.) uruna olunu kurban etmek i癟in dua etti ve duas覺 kabul oldu. Oluna bir ko癟u fidye verdi. Nitekim buyurur: “Ve fedeynah羹 bi zibh覺n az覺ym”(3). 癟羹nc羹s羹 y羹ce Rab otuz g羹n oru癟 tutma- lar覺n覺 buyurdu ve Tur Da覺’na gitti. O zaman Zilkade ay覺 idi. Otuz g羹n ta- mamland覺覺nda; on g羹n daha buyurdu. O g羹n Zilhicce ay覺n覺n o, on g羹n羹yd羹. K覺rk g羹n tamamland覺覺nda y羹ce Rab yalvar覺覺n覺 kabul etti ve Onunla s繹y- leti(4).

 

(1)(830-835) Tarih ve F覺k覺h uzman覺. Mekke Tarihi ile ilgili eserler yazm覺t覺r, (2) ? - 653, Me- dine), sahabi ve ilk d繹nem m羹fessir, muhaddis ve f璽kihlerindendir, (3) S.7/142, (4) bkz. Tevrat Hoea 12/6 ”Yehova ad覺yla an覺lan ordular覺n Rabb’i Allah, orada bizimle s繹yleti”.


Hz. Adem’in t繹vbesinin kabul edilmesi:

Nitekim buyurur: “Kavl羹 Te璽l璽 ve etmemnaha bi arin fe temme m覺kat羹 rabbih覺 erbe覺yne leyleh ve kalellah羹 Te璽l璽 kellemallah羹 M羶sa kalim璽n”(1). Bize Peygamberden bildirildii 羹zere 繹yle rivayet ediliyor; y羹ce Rab! Zilhicce ay覺n覺n o, on g羹n羹n羹 Adem peygamberin t繹vbesini kabul etti. Nitekim buyurur: “Kavl羹 te璽l璽 s羹mme ectebeh羹 Rabb羹h羹 fetabe aleyhi ve hedai”(2). Evet her kim o g羹n oru癟 tutsa y羹ce Rab bir y覺l oru癟 tutmak sevab覺n覺 ve o kiiye k覺s- metini verir. 襤kincisi Yunus peygamberi bal覺k karn覺ndan kurtard覺. (s.363) Her kim o g羹n oru癟 tutsa; bir y覺l oru癟 tutmak sevab覺n覺 al覺r. 癟羹nc羹 g羹n Zekeriya peygamberin duas覺n覺 kabul etti. Yahya peygamberi ba覺lad覺. Her kim o g羹n oru癟 tutsa; y羹ce Rab Hazretine duas覺 makbul olur. D繹rd羹nc羹 g羹n 襤sa pey- gamber dodu. Her kim o g羹n oru癟 tutsa; y羹ce Rab yoksulluktan ve kat覺l覺ktan o kulunu kurtar覺r. Beinci g羹n Musa peygamber dodu. Her kim o g羹n oru癟 tutsa y羹ce Rab o kiinin g繹nl羹n羹 bozgunculuktan ve azaptan korur. Alt覺nc覺 g羹n peygamber’in (a.s.) Hayber kalesini ald覺覺 g羹nd羹r. Her kim o g羹n oru癟 tutsa; y羹ce Rab kuluna merhametle bakar. Asla o kiiye azap olmaz. Yedinci g羹n Cehennem kap覺lar覺n覺覺 baland覺覺 g羹nd羹r. Bize bildirildiine g繹re; o g羹n Cehennem kap覺lar覺n覺 balarlar. T璽 “Zilhicce” ay覺n覺n on g羹n羹 ge癟meyince a癟覺l- maz. Her kim o g羹n oru癟 tutsa cehennem ateinden kurtulur.

Terviye g羹n羹; Derin d羹羹nme:

Sekizinci g羹n “derin d羹羹nme” g羹n羹d羹r. Peygamber (Hz. 襤brahim a.s.) olunu boazlamak i癟in d羹 g繹rd羹羹 g羹nd羹r. Her kim o g羹n oru癟 tutsa; Y羹ce Rab o denli sevap verir ki, o sevab覺n hesab覺n覺 y羹ce Rab bilir. Dokuzuncu g羹n Arife g羹n羹d羹r. Her kim o g羹n oru癟 tutsa y羹ce Rab yetmi y覺l (s.365) oru癟 tutmak armaan覺 kadar sevap verir. Bir rivayete g繹re; iki y覺ll覺k su癟lar覺n覺 kar覺lar. Onuncu g羹n bayram g羹n羹 kurban g羹n羹d羹r. Her kim o g羹n g羹c羹 yettiince kurban kesse; kurban kan覺n覺n damlalar覺n覺n say覺s覺 kadar su癟lar覺n覺 ba覺lar. Dahi olunun k覺z覺n覺n, kar覺s覺n覺n su癟lar覺n覺 ba覺lar. O g羹n kim bir imanl覺ya yemek yedirse, veya bir ey sadaka verse; y羹ce Rab “Dirili G羹n羹nde” onun verdii sadakan覺n sevab覺; onun terazisinde Uhut da覺ndan daha a覺r yapar. Bize bildirildiine g繹re Zilhicce ay覺n覺n ilk on g羹n羹 i癟inde bir yoksula sadaka verse; peygambere sadaka vermi gibi olur. Her kim o g羹n i癟inde hasta birini sorsa; y羹ce Rab velilerin hastal覺覺n覺 sormu gibi olur.

(1)bkz. Tevrat 覺k.33/11“Bir adam dostuyla konuuyormu gibi Rab Musa ile y羹zy羹ze konuuyordu”, (2) S.4/164.


Her kim o g羹nde bir cenaze ard覺nca gidip namaz k覺lsa; ehitler cenazesi ard覺nca var覺p namaz k覺lm覺 gibi olur ve her kim o g羹nde inanan birine bir giysi giydirse; y羹ce Rab o kiiye cennet kaftanlar覺n覺 giydirir. Her kim o g羹nde bir yetimin g繹nl羹n羹 sevindirse; y羹ce Rab o kiiye “Dirili G羹n羹” g繹k g繹lgesinde durdurur. Her kim o g羹n bir alimin oturumuna kat覺lsa; peygamber topluluuna (s.367) kat覺lm覺 gibi olur.

Bir anlat覺ya g繹re; Musa peygamber (a.s.) y羹ce Rabbe yakard覺 ve dedi ki: Ya Rab! Bana bir ey 繹ret ki, ne zaman dua etsem kabul olsun. Ey Musa! Ne zaman Zilhicce ay覺n覺n on g羹n羹 gelse; o g羹nler i癟inde “Allah’tan gayr覺 Allah” yoktur kelimesini ve bir癟ok dualar覺n覺 kabul edip gereksimini ve- ririm, dedi. 襤nananlar覺n Emiri 繹yle rivayet eder: Bir kii peygambere “Ey Allah’覺n El癟isi! Ramazan ay覺ndan sonra hangi ay oru癟 tutmak gerekir” dedi. Peygamber 繹yle yan覺tlad覺: - Eer Ramazan ay覺ndan sonra oru癟 tutmak olursa; Muharrem ay覺nda oru癟 tut, dedi. 羹nk羹 y羹ce Rab! Bir癟ok kavmin t繹vbesini o ayda kabul etti; dahi 癟ok kavmin... Hem o ayda kabul edecektir, dedi. Aye (r.anh.) 繹yle rivayet eder: Peygamberi g繹rd羹m. Muharrem ay覺n覺n iki gece yar覺s覺; 羹癟 bahiin iki bahiinin ge癟miidir ki, gece yar覺s覺 durdu, abdest ald覺 ve d覺ar覺 癟覺k覺p g繹e bakt覺. 癟 kez “S羹bh璽ne’l Meliki’l kudd羶s”(2)dedi. Sonra a覺r覺p mes癟ite girdi iki rekat namaz k覺ld覺. Her rekat覺na bir “Allah’a hamdol- sun” ve on kez “Kulh羹vellah羹 ehad”(3)okudu ve “Allah羹mme hablin k羹ll羹- h羹m” (s.369) Yani; ya Rabbi! Milletimin t羹m羹n羹(4)bana ba覺la, demek oluyor.

Cebr璽il’den mine anam覺z覺n ba覺lanmas覺 m羹jdesi geliyor:

G繹rd羹m ki, b羹t羹n evin i癟i ayd覺nl覺k olmu; a覺rd覺m! Sonra peygamber (a.s.) d覺ar覺 癟覺kt覺 ve g繹e bakt覺. 癟 g羹n “Kutsal olan Krallar覺n Kral覺n覺 y羹cel- tirim, dedi. Tekrar mescite girdi, iki rekat namaz k覺ld覺 ve yine 羹癟 kez o tarafa doru dua etti. Mescitin i癟inin 覺覺kla dolduunu g繹rd羹. ok a覺rd覺m! Me- scitten 癟覺kt覺 geldi ve 繹yle dedi: Ey Aye! Uyuyor musun? Uyan覺k m覺s覺n? Ben de: Ya Allah’覺n el癟isi! Uyan覺k oturuyorum, dedi. Peygamber: -Ey Aye! Meleklerin sesini iittin mi? Hay覺r! Dedi. Peygamber: Bu gece Cebrail yetmi bin melekle birlikte geldi. Anneciim i癟in m羹jde getirdi(5): Ey Aye! 襤ki rekat namaz k覺ld覺m ve sonra dua ettim. Y羹ce Rab’ten t羹m milletimi dile- dim. Cebrail geldi yetmi bin melekler g繹k 覺覺覺n覺 getirdiler ve 繹yle s繹yle- diler:

(1) Bkz. d羹n yar覺s覺, (2) S.59/22, (3) Fatiha, (4) bkz. S.195; Hz. Muhammet’in 羹mmetini se癟mesi,
(5)Burada kastedilen ey; Hz. Muhammet’in annesinin ba覺lanmas覺; Sayfa 48‘e bak覺n.

 

“Ey Muhammet! Y羹ce Rab sana selam etti ve milletinin 羹癟 bahiinden birini sana ba覺lad覺, dedi. Evet ben de bu geceye inci gibidir, dedim. Y羹ce Rab Hazretinden t羹m halk覺m覺 ba覺lamas覺n覺 diledim, yine mes癟ite girdim. 襤ki rekat namaz k覺ld覺m. (s.371) Cebrail geri geldi, g繹k 覺覺覺n覺 getirdi. Yetmi bin melek g繹klerden: Ey Muhammet! Y羹ce Rab sana 繹yle selam ediyor: “Halk覺n覺n 羹癟 ba覺覺ndan iki ba覺 ba覺lad覺m” dedi. Sonra 羹癟 kez namaz k覺ld覺m ve dua ettim. Cebrail geri geldi ve 繹yle dedi: Ey Muhammet! Y羹ce Rab t羹m halk覺n覺 sana ba覺lad覺, dedi. Ondan sonra Aye unu sordu: Ey Allah’覺n el癟isi! Bu ba覺lar halk覺na bu gece mi verildi? Dedi ki: Ey Aye! Her kim bu gece k覺ld覺覺m gibi namaz k覺l覺p dua eder; halk覺na ve akrabalar覺na ba覺lama dilerse... Y羹ce Rab! O Kuluna ba覺lar, dedi. Dedim ki: -Ey Allah’覺n el癟isi. Neden 繹t羹r羹? 繹yle yan覺t verdi: 羹nk羹 “Dirili G羹n羹” ba覺 dilemez. Bu y羹zden ba覺lama o su癟lu, isyankar kullarad覺r ki, kimsesi ba覺 dileyecek kimsesi yoktur. Onun Hazrette s繹z羹 ge癟emez. Peygamber (a.s.) der ki: Benim halk覺mdan ba覺 dileim; bu b羹y羹k su癟lar覺 yapan kiiyedir, dedi.

Muharrem ay覺n覺n 10. g羹n羹 orucun fazileti:

Bir anlat覺ya g繹re her kim yemei i癟in g羹n; yani muharrem ay覺n覺n onuncu g羹n羹 oru癟 tutsa; y羹ce Rab! O kiiye bin hac ve yaam覺na bin yaam katmak sevab覺 verir ve douyla bat覺 aras覺nda olan sevaplar覺n t羹m羹 kadar sevap verir. Cennet i癟inde inciden yetmi k繹k yapar ve o kiinin bedenini cehennem ateinde yakmaz. Cennet kap覺lar覺n覺 o kiiye a癟ar ve hangi kap覺dan girmek is- terse girer. Bize bildiriliyor ki; inananlara vadettiin nimetleri, sadetleri ve saraylar覺 cennet i癟inde o mekleklere g繹sterir ve der ki: Ey meleklerim! Bu nimetlere bak覺n. (s.373) D羹nyadaki haline bak覺n. Melekler 繹yle derler: Ey Rabbi! Bu saadetlere ve bu nimetler o yoksulluktan daha 癟oktur? yleyse y羹ce Rab Hakimdir. Her eye h羹kmeder. Her eye neyin daha iyi olaca覺n覺 o daha iyi bilir. Bize bildiriliyor ki; peygamber zaman覺ndaki yoksullar ki, sahabeler- den yoksullar idi. Peygamber’e (a.s.) el癟i g繹ndermilerdi, sordular: Ey Allah’覺n el癟isi! Beyler vard覺r ki, bizim namazlar覺m覺z gibi namaz k覺larlar; bizim oru癟lar覺m覺z gibi oru癟 tutarlar. Bundan baka iyilik yaparlar, Kabe’ye giderler, zekat ve sadaka verirler, o iler bizim elimizden gelmez. Biz yoksullar覺zne yapal覺m? Dediler. 繹yle yan覺tlad覺: Ey yoksullar! Sizden her kim y羹ce Rab- bin verdii ile yetinir sabrederse; Y羹ce Rab o kiiyi 羹癟 t羹rl羹 繹d羹lle, l羹tufla g羹癟lendirir.

(1)Bkz. S.195; Hz. Muhammet’in 羹mmetini se癟mesi, (2) Burda kastedilen ey; Hz. Muham- met’in annesinin ba覺lanmas覺; S. 195 ile kar覺lat覺r覺n覺z, (3) inci gibi, inciye benzer.


O l羹tuf beylerde olmaz. Birinci 繹d羹l odur ki, cennette k覺z覺l yakuttan y羹k- sek yerlerde k繹kler var. T羹m cennet halk覺 ona 繹yle bakarlar. Yani; yery羹- z羹ndeki insanlar, g繹kteki y覺ld覺zlara bakar gibi o k繹klere bakarlar. Oraya hi癟 kimse giremez. Yaln覺z o peygamber ki yoksul olsa, ya ehit ki, yoksul olsa veya imanl覺 bir yoksul olsa... 襤kinci l羹tuf da budur:
(s.375)

K覺yamet/Dirili g羹n羹 d羹nyan覺n 500 g羹n羹d羹r:

Dirili G羹n羹” ci癟in b羹y羹k g羹n. Baylar 繹nden cennete girerler. Ama “Dirili G羹n羹” D羹nya’n覺n bey羹z y覺l覺d覺r. 羹nk羹 “Dirili G羹n羹”n羹n bir y覺l覺 D羹nya’n覺n bin(1)y覺l覺 olur. “kavlu Te’璽l璽 inne yevmen inde Rabbike elfi senetim mimm璽 teuddun”(2). Bir s繹ylentiye g繹re, Hz. S羹leyman (a.s.) geri kalan pey- gamberlerden k覺rk y覺l sonra girecektir. 羹nk羹 y羹ce Rab! D羹nyada ona sultanl覺k verdi. 癟羹nc羹 l羹tuf odur ki; ne zaman yoksul bir kez y羹rekten imanla “S羹bh璽ne’llahi ve'l-hamd羹 li'll璽hi ve l璽 il璽he illall璽h羹 ve'll璽h羹 ekber”(3)dese; evet y羹ce Rab o yoksula o sevab覺n t羹m羹n羹 verir ki o bey Tanr覺 yoluna on bin ak癟e sadaka verse o sevaba eriemez. Yoksullar覺n b羹t羹n ileri b繹yledir, dedi.

Ebu Hanife’ye bir imans覺z覺n sorusu:

Bir anlat覺ya g繹re bir g羹n 襤mam Ebu Hanife(4)d繹rt eyden yap覺lm覺 bir y羹n dokuma giymiti. Giderken bir imans覺zla kar覺lat覺. zerinde eski par癟a, par癟a olmu bir kepenk vard覺. Arkas覺na 癟ul y羹klenmi pazara satmaya g繹t羹- r羹yordu. Ebu Hanife’nin eteine yap覺t覺 ve 繹yle konutu: Ey 襤mam! Sana bir sorum var; beni yan覺tla, dedi: 襤mam dedi ki: Sorun nedir? 襤mans覺z 繹yle dedi: Sizin peygamberiniz: “Bu d羹nya imans覺zlar覺n cenneti; iman- l覺lar覺n cehennemidir, demi. Bana nas覺l Cennet olur ki; giydiim eski bir kepe- nek(5)arkama da 癟ulu koydum onu satar覺m, onunla ge癟inirim. D羹nya sana ni癟in cehennem olsun? Halin vaktin yerinde; giydiin m羹cevherle bezenmi, ge癟i- min harika, dedi. 襤mam 繹yle s繹yledi: Ey Tanr覺 kulu! Y羹ce Rab size s繹z vermitir ki, senin bu durumun ona g繹re cennettir, dedi. O eyler ki, y羹ce Rab cennet i癟inde Bize vaad etmitir. Benim bu durumum da ilintisiz nedendir, dedi

(1) bkz. Apk. Ekl.18/12 “Denizlerden al覺nan bir damla su ve kumdan bir tanecik ne kadar ise;sonsuzluun zaman覺na kar覺l覺k bin y覺l da o kadard覺r.”, (2) “Noksan s覺fatlardan m羹nezzeh olan Allah’覺 tesbih ederim; Allah’a hamd olsun; Allah’tan baka ilah yoktur; Allah tek (en) b羹y羹kt羹r.”, (3) S.22/47,
(4)Ebu Hanife: d. 699, Kufe - 繹. Eyl羹l 767, Badat) 襤slam dininin d繹rt f覺k覺h mezhebinden biri olan Hanefi’ mezhebinin kurucu imam覺; (5) Kebenk: Sof, y羹n dokuma.


(s.377)
Peygamber (a.s.) diyor ki: 襤manl覺 bir kulun iman覺; be 癟eit ey ve yet- kinlik o kiide olmassa yeterli deildir:
1.Y羹ce Rabbe bal覺l覺kla g羹venmek gerek, 2. Y羹ce Tanr覺’ya tevdi etmek,
3.Y羹ce Tanr覺 ne kararlad覺ysa ona raz覺 olmak, 4. y羹ce Rabbin buyruunu b羹y羹k tutmak ve 5.Y羹ce Rab! Bela verince sabretmek. Eer y羹ce Rabbe g羹- venseniz, g繹羹n kular覺(1)gibi -hi癟 kazanmadan- r覺zk覺n覺z size gelir, dedi. Nite- kim o kular her g羹n a癟 dururlar; gece olunca da tok yatarlar. S繹z羹ne 繹yle devam etti: Her ne dilerse t羹m insanlardan g羹癟l羹 olur. Y羹ce Rabbe g羹vensin, (s.379) ve dahi birbirini esirgesinler, dedi. Bize bildirildiine g繹re; bir kii pey- gambere gelerek: - Ey Allah’覺n el癟isi! Bana bir 繹羹t ver ki, y羹ce Tanr覺 Haz- retine yak覺n etsin. Peygamber dedi: - fkelenme! Adam: Ey Allah’覺n el癟isi daha 癟ok s繹yle! Peygamber dedi: 襤nsanlara a癟 g繹zl羹 olma! Ve s繹zlerine 繹yle devam etti: 襤manl覺n覺n yapmas覺 gereken alt覺 ey vard覺r: 1. Ne zaman bir kii okumak isterse; okuduu yere gitmesi gerek. Eer orada bir kargaa varsa; gitmese, onu su癟lamaz. 2. Her kim hasta olsa, g繹nl羹ne soruversin. 3. lse cenazes覺 haz覺r olsun. 4. Gittii yeri selamlas覺n. 5. Her kim kar覺s覺ndakine 繹羹t verse ve 6. Her kim buna “h覺h!” diyerek aks覺rsa; ya merhametli Allah覺m! dese. Ve her ne zaman y羹ce Rab bir kiiyi yok etmek istese, 繹nce fikrini ezdirir ve der ki: Her ite fikr etmek dirliin yar覺s覺d覺r. Ve dahi 繹yle der: Hi癟bir kimse tan覺覺kl覺覺 ile i yapmaktan karamsar olmas覺n; ve hi癟 kimse kendi fikriyle hu- zura ermedi. Sonra s繹zlerine 繹yle devam eder: Her eyi ak覺ll覺 kiilere dan覺覺n ki, iiniz rastgelsin. Onlara kar覺 koymay覺n ki, piman olmayas覺n覺z. Ve dahi unu der: 癟 癟eit kiiye azap olmaz 1. M羹sl羹manlara 繹羹t veren kiilere, 2. 襤nananlar覺 iyi ilere (s.381) y繹nlendirenlere, 3. Y羹ce Rabbin verdii k覺smete raz覺 olanlara. Devam edip 繹yle der: Her kim y羹ce Rabbe inan覺r ve “Dirili G羹n羹”ne inan覺rsa; diyeceini desin bana yarayan olsun

Bir s繹ylentiye g繹re Peygamber (a.s.) Ebu Zerr adl覺 sahabeye 繹yle dedi:
Seni bir ile y繹nlendireyim ki, ibadetlerin g羹zel olsun; hem iyi olsun. “Dirili G羹n羹”nde sevab覺 terazide a覺r olsun. Dedi ki: O kolayd覺r. Yani; az konumak ve iyi huydur. Dilini temizle ki, eytan’覺 onunla yenersin. Peygam- bere sordular: Ey Allah’覺n el癟isi! Allah, ademolunu ne ile kurtard覺 “bekle- mek” ile. Her kim iki y羹zl羹 ise “Dirili G羹n羹” o kiinin ateten iki dili olacak. 襤manl覺 kardelere yapam覺yaca覺n eyi vaadetme ki, o vaadettiin ey yalan olmas覺n.

(1)bkz.benzer s繹zler 襤ncil: Mat. 6/27 G繹羹n kular覺na bak覺n. 羹nk羹 ne ekiyorlar, ne bi癟iyorlar ve ne de ambarlara topluyorlar.”


Vaad etmek yapmak gibidir. Ve 繹yle ekledi: -Her kim 癟ok s繹z etse; 癟ok yeilir ve su癟u 癟ok olur. Her kimin su癟u 癟oksa; o Cehennemlik olur, dedi. Ve dahi dedi ki: Her kim dilini balasa; y羹ce Rab o kiinin utanc覺n覺 繹rter. Bir imanl覺ya bir k繹t羹l羹k gelse; onu ayaklar覺yla 癟inemesin ki, y羹ce Rab onu m羹b- tela etmesin. Her kim 繹l羹 birini tekmelerse (s.383) yirmid繹rt bin peygamberi tekmelemi gibi olur. Ve dahi 繹yle der: Her kimi; her eyi ki, y羹ce Rab yarattt覺. nce akl覺 yaratt覺(1). Sonra dedi ki: Geri gel ve git! Ak覺l geri gitti. Sonra 繹yle dedi: 襤leri git! Ve ileri gitti. Ondan sonra unu dedi: Y羹celiim, an覺m hakk覺 i癟in senden daha sevgili bir ey yaratmad覺m. Seninle bilsinler, bana se- ninle taps覺nlar. Ve bana 繹yle s繹yledi: Her kime ki, azap etsem, senden 繹t羹r羹 azap ederim ve her kime ki, ba覺larsam; senden 繹t羹r羹 ba覺lar覺m Peygamber (a.s.): Ak覺ll覺 kimse benim dostumdur. Ahmak kii benim d羹man覺md覺r, dedi ve unu da ekledi: - Ak覺ll覺 kiiden kesilmeniz ve de ahmak kiiyle sohbet et- meniz... M羹sl羹man kiiyle ak覺ldan daha iyi ey yoktur, dedi. Sonra da 繹yle dedi: (s.385)

Hz. 襤brahim’in risalesinde yaz覺lan ey:

Bir kiinin m羹sl羹manl覺覺na a覺rma! Onun dinde akl覺 ve inanc覺 yoktur ne dediini bilmez deme. Bir kiinin c繹mertlii, dini ve yolda覺 akl覺d覺r ve dahi esas g繹nl羹; yani 繹v羹necek ey iyi huydur, dedi. Sonra unu da ekledi: -Y羹ce Rabbe u sabr覺 sor ki, nefsin arzusuna uymaz. Yani; nefsinin istediini yapmaz, katlan覺r, dedi. u akl覺 sever ki, doruyu yanl覺tan ay覺rmak i癟in sorgular. Sa- habeler sordular: Ey Allah’覺n el癟isi! 襤brahim peygamber (a.s.) risalesinde ne vard覺? Peygamber dedi ki: u vard覺: Ak簾l kiiye ve akl覺na uymak gerek. Her kim akl覺na uymazsa; hi癟 olmazsa dilini tutsun. Ve her iin ba覺n覺 sonunu (s.387) g繹zetsin. Bir saat adaletli davranmak altm覺 y覺ll覺k tap覺nmadan daha iyi- dir. Sonra dedi ki: Adaleti 癟evirmez; meer ki, dua (etmezse) ve yaam覺 uzun s羹rmez; meer ki, iyilik yapmazsa, dedi. Dualar覺n b羹t羹n羹 pimanl覺kt覺r. Yani; y羹ce Rabten ba覺lanmak i癟in dilemektir. Her kimin can覺 boaz覺na gelip h覺rlamadan 繹nce ( son nefeste) o t繹vbe ederse; y羹ce Rab t繹vbesini kabul eder, dedi. Sonra unu da ekledi: Ne zaman bir imanl覺 su癟lar覺ndan t繹vbe etse; onun t繹vbesinin 繹d羹l羹; kabirde k覺rk g羹ne dek kavmine azap etmez.

Ne zaman bir kii su癟lar覺ndan t繹vbe etse; o kii hi癟 su癟lu olmam覺 gibi olur. Ve ne zamansu癟tan vazge癟se; y羹ce Rab o Kiiye su癟tan vazge癟tii i癟in (s.389) t羹m yaam g羹nleri say覺s覺 artt覺k癟a sevap yaz覺l覺r.


 


(1)bkz. Apokrafiler; Ekl..1/4 “Her eyden 繹nce bilgelik yarat覺ld覺; anlay覺 ve ak覺l t璽 balang覺癟tand覺r.”

 

Su癟lar覺n fidyesi:

Su癟lar覺n覺n fidyesi piman olmakt覺r. Ne zaman su癟lar覺ndan temizlenmek i癟in t繹vbe etse; y羹ce Rab o kiinin su癟lar覺n覺 yazan o meleklere kor tutturur ve 繹yle der: Her kim su癟lar覺ndan t繹vbe etse ve t繹vbesinin bir izi belirmezse; t繹vbesi d羹r羹st olmaz. Sonra unu da ekler: “Benim senedimi tutmak sizin 羹ze- rinize olsun” Sonra 繹yle s繹yler: Benim halifelerim tutmaya 癟al覺anlard覺r. Her kim senet sahibi ve cemaat 羹zerine dirilse; y羹ce Rab o kiiyeyere ayak koyup bast覺覺n覺n say覺s覺 kadar on sevap verir. Y羹ce Rabbin 繹n羹nde on 繹d羹l yazg覺s覺n覺 alan ve (s.391) gen癟 iken t繹vbe edip, su癟lar覺ndan af dileyenden daha sevgili bir ey yoktur. Her kim gen癟ken (yaam覺n覺) Tanr覺 kulluunda ge癟irmezse; gerek erkek ve gerekse kad覺n olsun, delidir. Y羹ce Rab o gen癟lerden hayret eder! Gen癟 olup da k繹t羹l羹e; yani bedenin ehvetlerine uymayan, d羹nya arzusunu terketmenin d羹r羹stl羹羹yle dirilsin.

Bilgelik ve dinin sars覺lmazl覺覺:

Ve der ki: Nas覺l ki, benim halk覺m aras覺nda alimler vard覺r; benim dinim sars覺lmazd覺r. Her kim bir bilge 繹n羹nde iki saat yerde otursa ve o alimden yerde iki s繹zc羹 dikilse ve onun ard覺nca iki ad覺m y羹r羹se; y羹ce Rab o kiiye Cennet i癟inde iki k繹k yapar. Sonra 繹yle devam etti: Her kim bir bilgeyi a覺rlasa; beni a覺rlam覺 gibi olur. Her kim beni a覺rlasa y羹ce Rabbi a覺rlam覺 gibi olur. Ve dahi der ki: Bilgelerin eti zehirlidir. Her kim onu yese 繹l羹r. Yani; onlar覺n k繹t羹l羹羹n羹 s繹ylese ve her kim kokulasa hasta olur, dedi. Bilgenin art覺kl覺覺 - ibadet eden kiiye- geri kalan y覺ld覺zlar 羹zerine, ay覺n ond繹rd羹 gibidir. Her kim bilgelik 繹renmek isterse; o kiinin eksikliini b羹zmek t羹m m羹sl羹manlar覺n yapmas覺 gereken iidir; ve 繹yle devam eder: kim bir bilgeyi yererse; y羹ce Rabbi yermi gibi olur. Ve dahi her kim bir (s.393) bilgeyi severse ve de bilgeleri sevse; o kiinin su癟lar覺 yaz覺lmaz. Ve benim halk覺m覺n bilgeleri, Ben-i 襤srail kavminin peygamberleri gibidir.

Yal覺y覺 se癟kin k覺l覺p a覺rlayan; y羹ce Rabbi a覺rlamak gibidir.Ve dahi diyor ki: Her kim m羹sl羹manl覺k i癟inde bir k覺l a覺rtsa; o kiiye “Dirili G羹n羹” bir 覺覺k olur. Her kim kendinden b羹y羹e h羹rmet etmese ve kendinden k羹癟羹羹 esirgemese; o kii bizden deildir, dedi. Sonra: Her kims esirgemezse onu da esirgemezler. Ve dahi der ki: Hasta kiinin yapt覺覺 ey Tanr覺y覺 anmak ye- rine ge癟er. Her kim hasta kiinin 繹n羹ne gitse; ona iyilik dilesin. 羹nk羹 me- lekler emindiler. Ve de 繹yledir: Hastalar g羹ne sadaka ile, dua ile 癟aredir. Dua etmek en iyi tap覺nmakt覺r.


Halife Ebu Bekr’in bir dua istemesi:

Bu dualar覺n en 癟abuk kabul edileni, bir kiinin bir kii ard覺ndan dua et- mesidir. Her kim kendi nefsine dua etmi olsa; t羹m m羹sl羹manlar覺 bile anmas覺 gerekir. Y羹ce Rab 癟ok dua edenleri; yani duas覺nda 癟ok yalvaranlar覺 sever. Bize bildirildiine g繹re 襤nananlar覺n emiri Ebu Bekir S覺dd覺k (r.anh.) 繹yle dedi: Ey Allah’覺n el癟isi! (s.395) bana bir dua 繹ret ki, namaz覺mda o duay覺 okuyay覺m. Peygamber dedi ki: Ya; bu duay覺 oku: “Allah羹mme inn簾 zalemt羹 nefs簾 ke- s簾ran ve l璽 yafiru’z-z羹n羶be ill璽 ente fefirl簾 mafiraten min ‘indike, verhamn簾 inneke ente’l-af羶ru’r-rah簾m”(1). Peygamber (a.s.) diyor: Her kim “Allah’tan gayr覺 Allah yoktur” derse; cennete girer ve de bir hadiste diyor: -Her kim “Al- lah’tan baka Allah yok” derse; o kiiye cennet vacip olur. “menn璽 ve sad- dakn璽” (襤ittik ve inand覺k) sonra bu kitab覺n sonunu duayla ve “Allah’tan baka Allah yok!” kelimesiyle bitirene 羹mit odur ki, y羹ce Rab “Allah’tan baka Allah yoktur!” Son anda hepimizin aln覺nda “Allah’tan baka Allah yok!” G繹nl羹nde ve dilinde “Allah’tan baka Allah yoktur!” kelimesi sabit etsin, y羹ce Allah ina etsin. Kabul et, ey Alemlerin Rabbi! (s.397)

襤dris peygamber’in (a.s.) 繹yk羹s羹n羹 a癟覺klar:

nceden gelmi ge癟mi (olaylar) i癟inde 繹yle bir rivayet vard覺r: 襤dris peygamber (a.s.) Pazartesi g羹n羹 g繹e indi. Nitekim y羹ce Rab buyurur. Ama; 襤dris’in ad覺 Uhn羶h(2)idi. O denli ilim ve ders okudu ki, y羹ce Rab onu! 襤dris diye adland覺rd覺. Nitekim “Vezkur fi’l-kit璽bi idr簾s, inneh羶 k璽ne s覺dd簾gan nebiyy璽 ve rafa’n璽hu mek璽nen aliyy璽”(3). Rivayet ediliyor ki, 襤dris peygamber terziydi. G羹nde bir g繹mlek dikiyordu. Bir ine bat覺rd覺覺nda bir kez Allah’覺 an覺yordu. Bu ne zaman biterse; o zaman iine gidiyordu. Eliyle bir hediye alm覺yordu. Bununla her g羹n u (s.399) kadar ibadet ediyordu ki, t羹m Ademoullar覺 ibade- tince son derecesi una yetiti. l羹m Melei (Azrail) onu ziyaret etmeyi isteyip y羹ce Rab’den izin istedi. 襤dris peygamberi ziyaret etmeye geldi. 襤dris pey- gamber g羹nd羹z orucunu tutuyordu ve gece yar覺s覺 namaz覺n覺 k覺lard覺.

(1)“Allah’覺m! 羹phesiz ben nefsime 癟ok zulmettim; g羹nahlar覺 ba覺layacak olan yaln覺z Sensin. yleyse kat覺ndan bir af ile beni ba覺la. Bana merhamet et. 羹nk羹 ba覺lamas覺 ve rahmeti 癟ok olansa- dece Sensin, (2)Uhnuh: Hz. 襤dris (M羹derris), Babil doumlu peygamberdir. Kur'an'da ad覺 ge癟en it aleyhisselam'覺n oludur; sebkat (sebkiy璽t C.): ge癟me, ilerleme. Kur'an'da Hz. 襤dris ad覺 iki defa ge癟mekte- dir. Hz. Adem'in alt覺nc覺 kuaktan torunudur. 襤nsanoluna Allah taraf覺ndan g繹nderilen 羹癟羹nc羹 peygamber Hz. 襤dris aleyhisselamd覺r. Kitab-覺 Mukaddes’te “Honuk” olarak ge癟er, (3) “Kitap'ta 襤dris'i de an. Dorusu o, doruluun timsali bir peygamberdi. Onu y羹ce bir makama y羹kselttik” (Mer. S, 56-57).


Orucunu a癟sa, bir melek Cennet’ten ona yemek getirirdi. O da iftar ederdi. Bir gece Azrail insan bedeninde geldi. 襤dris peygambere konuk oldu. 襤dris 繹n羹ne yemek getirdi. Ama ondan yemedi(1). 襤dris sabaha dek namaz k覺ld覺; hi癟 yatmad覺. Acaba insan m覺d覺r, melek midir? Bilmedi! Konuuna a覺rd覺! Sabah oldu.

Azrail ile 襤dris’in gezintisi:

Azrail dedi ki: Ey 襤dris(2) gel d覺ar覺 癟覺kal覺m, bir saat gezinelim ki, g繹- z羹m羹z g繹nl羹m羹z a癟覺ls覺n. 襤dris y羹reinde (kalben) dedi ki: Konuktur; tabii ki, h羹rmet gerekir. Ona: yle olsun, dedi. Ondan sonra ikisi k覺rlara 癟覺kt覺lar. Giderken bir ekine eritiler. O ekin bi癟ilmeye erimiti. Azrail 繹yle dedi: Ey 襤dris! Gel bu (s.401) budaydan ufalay覺p yiyelim. 襤dris dedi ki: a覺lacak bir ey!.. Sen d羹n helal r覺z覺k yemedin; bu g羹n haram m覺 yiyelim, diyorsun? Sonra o ekinden ge癟tiler bir baa eritiler. Azrail dedi: Ey 襤dris! Gel 羹z羹m yiyelim. 襤dris dedi ki: Bundan gayr覺 ne yapal覺m? Oradan da gittiler, bir koy- una rastlad覺lar. Azrail dedi: Ey 襤dris! Gel bir koyun tutal覺m, s繹羹 yapal覺m ve yiyelim, dedi. 襤dris y羹reinde (kalbinden),“Bu bildiim bir insanolu de- ildir”, dedi ve unu s繹yledi: Ey yolda! Tanr覺’n覺n y羹ce hakk覺 i癟in bana de: Sen kimsin? Ben bu ekilde bir insanolu g繹rmedim, dedi. Azrail: Ben meleim, dedi. 襤dris: Hangi meleksin? Azrail 繹yle yan覺t verdi: Ben o meleim ki, t羹m insanlar覺n can覺n覺 al覺r覺m. 襤dris korktu ve dedi ki: Sen bu g羹n benimleyken hi癟 kimsenin can覺n覺 ald覺n m覺? Azrail dedi: Bu d羹nya benim 繹n羹mde 繹yledir. Bir saatte bin canl覺n覺n can覺n覺 al覺r覺m; hi癟 iitmedin mi? Dedi. Sonra 襤dris 繹yle yan覺t verdi: Benim 繹n羹me can almaya m覺 gel- din? Azrail dedi: Yok! Seninle karde olmaya geldim. 襤dris dedi ki: Ey Azrail! Ben seninle ancak benim can覺m覺 ald覺覺nda karde olurum. Ben can ac覺s覺n覺 bileyim (s.403) ve sonra benim can覺m i癟in tenime giresin ki, ben “繹l羹m erbetini” taday覺m. B繹ylece daha iyi itaat ederim. Azrail dedi: Ben bu ii izinsiz yapmam. Ondan sonra y羹ce Rabten diledi ve y羹ce Rabten izin geldi, 襤dris’in can覺n覺 ald覺. Ancak ondan sonra Azrail y羹ce Rab Hazretine dua edip yalvard覺 ki, y羹ce Rab, 襤dris’in can覺nda geri tenine girdi ve diri g繹rd羹. Ondan sonra Azrail, 襤dris’i 繹pt羹 ve gitti. ok 繹z羹r diledi ve 繹yle s繹yledi: Ey kardeim! Can ac覺s覺n覺 nas覺l g繹rd羹n? Dedi: Ben 繹yle g繹rd羹m ki; canavarlar覺n derisinin y羹z羹nden daha kat覺 g繹rd羹m, dedi.

(1) Bkz. Apok.Tob.12/23“Ben sizinle olduum s覺rada yemiyor, i癟miyordum; ama size b繹yle g繹- r羹n羹yordu”, (2) Hz.襤dris (a.s.): Babil taraf覺nda doduu riv璽yet edilir. Kuran'a g繹re o, Adem ve olu it'ten sonra gelen 羹癟羹nc羹 peygamber 襤dris'tir. Kalemle yaz覺 yazan ve elbise diken ilk insan odur. it aleyhissela m覺n torunlar覺ndand覺r. As覺l ismi Ahn羶h veya Han羶h'-tur. Kur'璽nda 襤dr簾s diye bildirildi.

 

Tanr覺 hakk覺 i癟in seni hak peygamber yapan uruna; seni sevip sana arac覺l覺k ettim. B繹yle can almaktan baka, hi癟 kimseye b繹yle davranmad覺m, dedi. 襤dris dedi ki: Ey kardeim! Senin 繹n羹nde bir dileim daha var. Biri beni Cehennem kap覺s覺na g繹t羹rs羹n. Ben cehennemi g繹reyim ve onun korku- sundan daha iyi Allah’a tap覺nay覺m. Azrail dedi ki: Ben bunu izinsiz yapa- mam. Ondan sonra y羹ce Rabten diledi ve 襤dris’i g繹nderdi. G繹klerde ve yerde Cehennemin acayip neyi varsa g繹sterdi. Ondan sonra dedi ki: Ey kardeim! Senin 繹n羹nde bir dileim daha var. (s.405)

Hz. 襤dris cennet i癟inde:

Beni cennete koysun ki, onlar覺n nimetlerini g繹reyim. O ad覺m覺z ile daha iyi tap覺nay覺m. Azrail yan覺tlad覺: Ben bunu da izinsiz yapamam. Ondan sonra y羹ce Rabten izin ald覺. 襤dris’i cennet kap覺s覺na g繹nderdi. 襤dris Cennetin i癟ine bakt覺 ve: Ey karde ben 繹l羹m ac覺s覺n覺 g繹rd羹m ve cehennemi g繹rd羹m bar覺m kurudu. 襤zin ver gireyim Cennet ertbetinden i癟eyim. Azrail 繹yle yan覺tlad覺: - Var gir! Ama bir artla; 癟ok gecikmeyeceksin. 襤dris s繹z verdi ve cennete girdi. Papucunu bir aa癟 dibine koydu. Yine gelip 繹yle dedi: Ey kardeim papu- cum i癟erde kalm覺; unuttum! Gene gireyim, dedi. Sonra Cennete girdi ve bir taht 羹st羹nde oturdu. Art覺k 癟覺kmad覺!... Azrail dedi ki: - -襤dris! Gel d覺ar覺 癟覺k. O zaman t羹m insanlardan kimse de inlesin. 襤dris dedi: Neden 癟覺kay覺m? Y羹ce Rab diyor ki: “K羹ll羹 nefsin zaiket羹’l mevt”(1) Yani; “T羹m insanlar (herkes) 繹l羹m ac覺s覺n覺 tadacakt覺r.”(2)yleyse ben 繹l羹m ac覺s覺n覺 tatt覺m; ve y羹ce Rab 繹yle diyor: “Ve in mink羹m ill璽 v璽rid羹h璽”(3).Yani; herkes cehennemi g繹recektir. Ben kendim herkesi g繹rd羹m; dahi y羹ce Rab buyurur “Ve m璽 h羹m minh璽 bi m羹hre- c簾n”(4) Yani; her kim cennete (s.407) girse, art覺k 癟覺kmak yoktur. yleyse; ben cennete girdim neden 癟覺kay覺m? Ondan sonra y羹ce Rab 繹yle konutu: 襤dris’i b覺rak. Ben balang覺癟tan buna karar vermitim ki, 襤dris herkesten 繹nce cehen- nemi g繹rs羹n ve herkesten 繹nce cennete girsin. B繹ylece bunu s繹yledi.

lemin D羹r羹st羹 Cersis Peygamber’in (a.s.):

Ve Alemin d羹r羹st羹(1) Cercis peygamber’i (a.s.) sal覺 g羹n羹 ehit ettiler. Onun hikayesi 繹yledir: Eski zamanlarda bir kral vard覺. Onun ad覺 Dad覺yana idi. Rivayete g繹re Cercis peygamberi yetmi kez 繹ld羹rd羹ler. Y羹ce Rabbin kud- retiyle yine dirildi. Dier bir rivayete g繹re de bin kez 繹ld羹rd羹ler. Y羹ce Rab kudretiyle gene dirildi. Buna sebep u oldu: Cercis Filistinde idi. O kral da Filistin ehrindeydi.
(1) l-i 襤mr璽n S., 185, (2) Sizden cehenneme varmayacak hi癟 kimse yoktur” (Meryem S., 71.),
(3)Ve oradan hi癟 癟覺kar覺lmayacaklard覺r” (Hicr S., 48).

 

(s.409)

Hz. Cercis’e yap覺lan ak覺lalmaz ikenceler:

Cercis(1) peygamber Dad覺yana’ya geldi; dedi ki: Bu put Tanr覺l覺a ya- ramaz. Bu y羹zden g繹z羹 g繹rmez ve kula覺 iitmez. Hi癟bir ey bilmez, kimseye bir yarar salamayan ta par癟as覺d覺r. Can覺 yok, akl覺 yok; t羹m varl覺覺 bo(2)eydir. Ama Tanr覺 odur ki; g繹r羹r, duyar ve her eyi bilir. Yeri-g繹羹 O yaratt覺. Herkese o r覺z覺k verir ve t羹m g羹癟lere egemendir. T羹m insanlara o r覺z覺k verir; 癟羹nk羹 “O” Tanr覺’d覺r. O’nun yaratt覺覺 insanlar覺n en al癟a覺 sensin. Gel bu dinden d繹n ve 繹b羹r Tanr覺’ya inan. O’na kulluk et dedi. Dad覺yana 繹yle yan覺tlad覺: - 羹nk羹 o Tanr覺’n覺n nimetleri senin 繹n羹nde yokluktur, g繹r羹nmez. Ama benim nimetim benim k繹lelerimin 繹n羹ndedir. Cercis: O nimetin sonunda 繹l羹m var olacak. Sonra baka kiilere kal覺r. Ama; Cenneti’in nimeti hi癟 kimseye eksil- mez, t羹kenmez, solmaz ve ge癟ip gitmezdir. l羹m ve hastal覺k yoktur. B繹ylece s繹zler uzad覺. O k繹t羹 kral, Cercis’i tutmalar覺n覺 emretti. Tutup bir aaca ast覺lar ve 羹st羹ne sirke kaynat覺p d繹kt羹ler. Bir de demir tarakla etini ve sinirlerini tarad覺lar. Bu ekilde ikenceyle 繹ld羹rd羹ler. Y羹ce Rab! O saat i癟inde kudretiyle diriltti ve herkes (s.411) geri geldiini g繹rd羹. 襤leriye doru gidip korku veren y羹z羹yle 繹ne doru geldi ve dedi ki: Ey! 襤mans覺zlar iitin: “Allah’tan baka il璽h (Tanr覺) yoktur”. Gene o melun emretti. Alt覺 demir getirdiler, atele k覺z- d覺rd覺lar K覺zg覺n metal覺 onun her yerine vurdular. Bir kaz覺k da ba覺na 癟akt覺lar. Beyni kaynad覺 ve 癟覺kt覺. Eline iki kaz覺k, aya覺na iki kaz覺k 癟akt覺lar. Y羹ce Rab! Bir melee o kaz覺klar覺 癟eksin diye buyurunca, onlar覺 癟ekti Cercis (a.s.) orada durdu. Bedeninden bir k覺l bile d羹memiti. O k繹t羹 kral覺n 繹n羹ne geldi ve “Al- lah’tan gayr覺 il璽h yoktur”, dedi. Kral b羹y羹k bir kazan getirmelerini emretti. Cersis’in elini, aya覺n覺 balad覺lar ve o kazana koydular. Alt覺nda ate yakt覺lar. Y羹ce Rab, o kazan i癟inde tatl覺 m覺 tatl覺 bir su 癟覺kard覺. 繹yle ki; Cercis’in bed- eninden bir k覺l bile d羹medi. Yine o kazan i癟inden g羹zel bir ekilde 癟覺kt覺, geldi ve dedi ki: Ey imans覺zlar! Allah’tan baka il璽h yoktur!. O k繹t羹 kral Cercis’i 繹n羹ne getirmelerini emretti ve ona: Benim sana yapt覺覺m bu ikencelerden hi癟 s覺k覺nt覺 ve ac覺 duymad覺n m覺?

(1)Circis (Cercis) (a.s.): Taberi tarihine g繹re 襤sa (a.S.)’dan sonra gelmi ve Filistinde yaam覺, onun eriat覺 ile amel etmi olan bir peygamberdir. Yedi sene i癟ersinde teblide bulunarak 癟ok ikencelere maruz kalm覺, m羹teaddid defalar 繹ld羹r羹lm羹 ve mu’cize ile dirilerek tekrar tebli vazifesine devam etmitir. Kendisine d羹manl覺k eden kavim atele hel璽k edilmitir. Nihayet Cercis (a.s.) sonunda ehid edilmitir. Kaynak: Osmanl覺ca T羹rk癟e Ansiklopedik L羹gat; T羹rdav 1992, (2) bkz. benzer s繹zler Apok- rafiler; Yeremya’n覺n Mektubu: “15*B繹ylece onlardan korkmay覺n. 羹nk羹 bir insan覺n kab覺n覺n k覺r覺l覺p yarars覺z olduu gibi; onlar覺n putlar覺 da b繹yledir”.


Cercis 繹yle dedi: O Tanr覺 ki, g繹羹 havada ve bunun gibi suyu 羹st羹nde saklar. Eer (s.413) beni senin ikencelerinden koruduysa; buna amamak gerek. O gazab覺 sen yapars覺n: ama O def eder. Eer O bir gazap etse; onu kim def edebilir? Dad覺yana korktu ve dedi ki: Bu halk beni yok edebilir! Tekrar Cercis’i tutmalar覺n覺 emretti. Yine kalenderlere(1)g繹t羹rd羹ler ve d繹rt kaz覺a ger- diler. Bir mermer ta direi k覺rk kii getirdi ve karn覺 羹zerine koydular. Geceye dek 繹yle durdu. Gece olunca y羹ce Rab; bir melee: “O benim kulumu, bu cen- dereden kurtar覺n; yemek ve arap (i癟ecek) iletin ki, onun karn覺 a癟t覺r. Bizden ona iyilikler ve selamlar ilet ve onu g羹癟lendir. Sen yedi y覺l bu belalarla olacaks覺n; sonunda da ehit olacaks覺n” diye buyurdu. Ondan sonra o melek, o kaz覺klar覺 elinden kurtard覺 ve Tanr覺’n覺n selametini verdi. Cennet’ten yemek ve arap(2)getirdi. Cercis yedi ve i癟ti. Ondan sonra durup, o k繹t羹 kral覺n 繹n羹ne geldi. Yine; “Allah’tan gayr覺 Allah yoktur!” Dedi. Dadyana: Sen Cercis misin? diye sordu. Cercis: Evet. O k繹t羹 kral da 繹yle s繹yledi: Seni zin- dandan kim 癟覺kard覺? Cercis: Yeri, g繹羹; yaratan; b羹t羹n 璽lemin Tanr覺s覺 癟覺kard覺. Sonra o k繹t羹 kral emredip (s.415) Cercis’i tuttular ve aaca gerdiler. Testereyle ba覺ndan aya覺na kadar ikiye bi癟tiler. Aslanlara att覺lar(3). Y羹ce Rab aslanlara buyurunca; Cercis’e secde ettiler ve onu beklediler. Y羹celerden Rab, ona bir melein yemek getirmesini buyurdu ve getirip 繹yle dediler: Ey Cer- cis! Y羹ce Hak buyuruyor ki, yar覺n imans覺zlar覺n bayram覺d覺r. Onlar覺 bana 癟a覺r, benim dinime davet et. Cercis onlar覺n 繹n羹ne gitti ve onlar覺 dine davet etti. O k繹t羹 kral 繹yle dedi: Seni par癟a par癟a edip, aslanlara b覺rakt覺lar; 繹lmedin mi? Cercis: Evet. Y羹ce Rab, bir daha g繹rd羹. O Tanr覺’ya ni癟in tapm覺yorsun ki, b繹yle g羹癟l羹 bir Tanr覺’d覺r, dedi. T羹m imans覺zlar, onun pireliinden usan覺p uyutular. Ve onun hakk覺nda 繹yle dediler: “Bu g羹癟l羹 bir b羹y羹c羹d羹r! Bizim g繹z羹m羹z羹 bal覺yor!”. O k繹t羹 kral da t羹m cad覺lar覺 toplad覺 ve onlara dedi ki: - Eer siz bu Cercis’in k繹t羹l羹羹n羹 benden def ederseniz size 癟ok ey veririm. Cad覺lar(4): Eer isterseniz biz onun iini bitiririz, dediler. Dadyana: Siz b繹yle diyorsunuz ama; bana bir iaret g繹sterin ki, onunla galip geleceinizi bileyim, dedi. Ondan sonra o cad覺lar覺n en b羹y羹羹 bir 繹k羹z kestirdi ve o 繹k羹z羹n kula覺na sihir okudu.

(1)Bkz.kalenderlere(d羹nya ilerini yapan vazifelilere...), (2) Bkz.mahn: imtihan etmek; cendere,
(2)arap “urb’dan gelir. 1. kelime anlam覺 i癟ilecek eydir; 2. kelime anlam覺 arap (b璽de, mey). Alkoll羹 arap(i癟ilecek ey) ise; daha 癟ok hamr ile birlikte s繹ylenir: bkz. Apokrafiler Ekl. 31/33 “M羹n璽sib ve ki f璽 yetli urb-i hamr kalbe s羹rur ve h羹bur vr廙r”. burada kastedilen “urb-i hamr” alkoll羹 i癟ki olan arapt覺r.
(3)bkz. Apokrafiler: Bel ve Ejderha Hik.31*Onlar dahi 疸廙 arslan ma璽ras覺na atd覺lar, (4) c璽z羶: cad覺, b羹y羹c羹. bkz.benzer s繹zler. Tevrat: 覺k.7/11*Firavun da bilge kiilerive b羹y羹c羹leri 癟a覺rd覺.

 

(s.417)

B羹y羹c羹lerin Cercis’e inanmalar覺:

O 繹k羹z iki par癟aya ayr覺ld覺 ve her par癟as覺 bir 繹k羹z oldu. Boynundaki boyundurua tohum ekti; bir anda i癟inden buday bitti. Ba veziri geldi. O cad覺 o saat onu bi癟ti, d繹d羹, 繹羹tt羹 ve ekmek yap覺p yedi. T羹m羹n羹 halka sun- dular ve bir saat i癟inde hepsini yediler. O k繹t羹 kral sevindi. Ondan sonra o cad覺 temiz bir su getirdi. O suya bir ey okudu; Cercis’e verdi ve i癟mesini s繹yledi. Cercis o suyu ald覺 ‘bismillah’ “Allah’覺n ad覺yla” dedi ve i癟ti. O cad覺 imdi kendinizi nas覺l g繹r羹yorsunuz? Dedi. Cercis: Tanr覺’y覺 g繹r羹yorum, dedi. Bu y羹zden diyorum ki, y羹ce Rab; kendi y羹celiiyle su verdi, i癟tim. oktand覺r b繹yle tatl覺 su i癟memitim. Sonra cad覺 dedi ki: Ey kral! Bu cad覺l覺k sava覺nda kendi cinsim ile kalsayd覺m(1)onunla beraber olurdum. Ama; d羹nyalar覺 yaratan Tanr覺 ile beraberlik k覺lam覺yorum. Ondan sonra Cercis: “L璽 il璽he illellah” (Al- lah’tan gayr覺 Allah yoktur!), dedi. O saat yedi bin cad覺 iman etti. Ondan sonra Cercis’in an覺 襤srailoullar覺 i癟inde s繹ylenir oldu.

Cercis’in bir kad覺n覺n s覺覺r覺n覺 diriltmesi:

Bir kad覺n gelerek 繹yle s繹yledi: Ey Tanr覺 peygamberi! Ben yoksul bir kiiyim. Bu d羹nyada tek bir s覺覺r覺m vard覺 (s.419) ve benim ge癟imim o s覺覺r- dand覺. O s覺覺r覺m 繹ld羹. Eer sen dua edersen; y羹ce Rab o s覺覺r覺m覺... derken (daha s繹z羹n羹 bitirmemiti); Cercis deneini o kad覺n覺n eline verdi ve dedi ki:
Git o s覺覺r覺n t覺rnaklar覺n覺 bir yere topla ve benim deneimle vur ve 繹yle de: “Y羹ce Allah’覺n izniyle gel”. O kad覺n dedi ki: Zaman ge癟mitir, o b羹y羹k s覺覺rdan ve onun t覺rnaklar覺ndan hi癟bir ey kalmam覺t覺r. Cercis: Sen ne 癟ok biliyorsun? Bunu yap, kayg覺lanma ki, y羹ce Rabbin her eye g羹c羹 yeter. O kad覺n bunu iittiinde gitti; ama boynuzundan ve kuyruundan baka hi癟 bir ey bulmad覺. 襤kisini de bir yere koydu ve Cercis deneiyle vurdu. O saatte y羹ce Rabbin kudretiyle o s覺覺r geldi ve baya覺 iyiydi. Evet o kentin b羹y羹kle- rinden bir kii oradan ge癟iyordu. Onu g繹rd羹 ve olanlar覺 gidip Dadyana’n覺n 繹n羹nde 繹yle anlatt覺: Ey halk! Bu acayip mucizeleri g繹r羹yorsunuz ve Cer- cis’e inanmay覺p cad覺d覺r dersiniz. Hangi cad覺(1)繹l羹m羹 kendisinden uzaklat覺r覺r? Onlar: Meer seni bile 癟a覺rmad覺ysa a覺l覺r. O kii de 繹yle yan覺t verdi: Yoldan 癟a覺rmad覺, belki bana yol g繹sterdi ve o saat hemen iman etti. D繹rt bin kii de ona uyarak iman ettiler. Ondan sonra Dadyana onlardan birinin k覺zg覺n metalle ve bir 癟eit azapla 繹ld羹r羹lmesini emretti.

(1)Bkz. benzer s繹zler; 襤ncil Mat.12/26 “Eer eytan eytan覺 癟覺kar覺rsa; kendine kar覺 geldiinden y繹netimi nas覺l durabilir?”, Ekl. 17/11 “Kendilerinin 繹l羹ml羹 olduunu unutmas覺nlar.”


(s.421)
ld羹rd羹kten sonra o kavimden b羹y羹k, h羹rmet edilen bir kii vard覺; geldi ve 繹yle s繹yledi: Ey Cercis! Bu s繹z羹 kime s繹ylersin? Buna bir delil g繹ster. Cercis: Ne dilersen; o kiileredir. Bizim meclisimizde d繹rt k羹rs羹 var. Bun- lardan herhangi biri bir aa癟 cinsindendir. Eer ger癟ekten peygamberden isen; o k羹rs羹ler aa癟lar覺 ekildii gibi kendi cinsine d繹nd羹rs羹n, yaprak ve yemi ver- sin ve yemi giyindin. T璽 ki, biz yiyelim. Cercis dedi ki: “Alellahi yes簾run”(1). Yani y羹ce Allah’a (kolay) gelendir, dedi. Dua etti, o anda aa癟lar ard覺ndakiler gibi oldular. Onlar 繹yle dediler: Bu b羹y羹k bir cad覺d覺r (sihirbazd覺r).

Dad覺yana’n覺n ‘i癟i bo’ Bak覺rdan bir S覺覺r(2) yapt覺rmas覺:

Ondan sonra melun (k繹t羹) Dad覺yana bak覺rdan bir s覺覺r yapmalar覺n覺 em- retti. Bunun i癟ine ate k繹zleri, ham petrol ve katran koydular. Cercis’i de onun i癟ine att覺lar. Y羹rei 羹zerine k羹k羹rt koydular ve o s覺覺r覺n i癟ine ondan att覺lar. Ate yakt覺lar. Y羹ce Rab bir buluta buyurdu ve y覺ld覺r覺m ak覺rt覺s覺 gibi oldu; hi癟 kimse g羹nd羹zle geceyi se癟emedi. Y羹ce Rab, Mikail’e buyurdu ki, o bak覺r nes- nenin olduu yere gitti. yle ki, onun 癟atlad覺覺n覺 t羹m am ili iitti. (s.423) Onu duyan herkes 繹ld羹. Cercis sa-salim onun i癟inden 癟覺kt覺. Bir k覺l覺na dahi zarar gelmemiti. Yine o imans覺zlar yan覺na geldi ve 繹yle dedi: Y羹ce Rabbin bilgeliini ve g羹c羹n羹 g繹rd羹n羹z m羹? “Allah’tan baka Tanr覺 yoktur” deyin! Onlar da 繹yle dedi: Ey Cercis! Bizim bu mezarl覺k i癟inde 繹l羹lerimiz var. Biz onlarla 繹v羹n羹yoruz. Eer sen onlar覺 diriltirsen sana inan覺r覺z. Cercis dedi ki: Y羹ce Rabbe kolayd覺r.

Mezarlar覺 a癟t覺klar覺nda hepsi 癟羹r羹m羹 da覺lm覺t覺. Cercis dua etti. On dokuz 繹l羹y羹 “Hamde Lay覺k Y羹ce Allah” diriltti. Bu 繹l羹ler aras覺nda bir kar覺 koca vard覺 ve ad覺 Bobil idi. O adama Cercis 繹yle sordu: Ey eyh! Sen d羹- nyadan gideli ka癟 y覺l oldu? D繹rt y羹z y覺l oldu, dedi. Bu ekilde a覺rd覺lar! Ve o ehir i癟inde bir kar覺 koca vard覺. Onun g繹zs羹z, sa覺r, dilsiz ve elsiz bir olu var idi. O k繹t羹 kral yine emredip Cercis’i tuttular ve o kad覺n覺n evinde zindana koydular. O ev i癟inde bir direk vard覺. B羹t羹n ev o direk 羹zerinde du- ruyordu. Cercis dua etti ve direk k繹klendi. K繹k羹 yere girdi, budakland覺. D羹- nyada ne 癟eit yemiler varsa; hepsi o aa癟ta bitti. O kad覺n onu g繹rd羹 ve iman edip: Ey Cercis! (s.425) dua et ki, benim olum da iyilesin.

(1) 羹phesiz bu, Allah織a g繹re kolayd覺r (Had簾d S., 22; Ankeb羶t S., 19. ), (2) Antik Yunanda en k繹t羹 繹l羹m cezas覺 alanlar覺, bak覺r veya d繹k羹mden yapt覺klar覺 bir s覺覺r i癟ine koyarlar ve alt覺ndan atele yakarlard覺. Buna Grek癟e “Holokastos” (tamamen yanm覺) derlerdi.

 

Cercis’in t羹k羹r羹kle bir k繹r羹 saaltmas覺:

Cercis onu 繹n羹ne ald覺 ve elleriyle az覺ndaki t羹k羹r羹kten(1)onun g繹z羹n羹 s羹rd羹. Hemen g繹zleri a癟覺ld覺. Bir soluk da kula覺na 羹fledi; iitir oldu. Ondan sonra kad覺n: Ey Cercis! Eli,aya覺 i癟in de dua et. Cercis: Onun vakti de gele- cek. Bu olay覺 Dad覺yan’a bildirdiler. Emretti ve o evi y覺kt覺lar. O aac覺 kesmeye yeltendiler. O aa癟 kurudu ve baya覺 gibi oldu. Sonra Cercis’i tuttular ve demir kaz覺klarla yere diktiler. Ondan sonra demir bir kan覺(2)getirdiler ve ona a覺rl覺k y羹klettiler. Sonra Cercis’in 羹zerinde y羹r羹tt羹ler. Cercis onun alt覺nda par癟aland覺. B羹t羹n v羹cudunun par癟alar覺n覺 toplayarak bir atete yakt覺lar ve k羹l羹n羹 denize savurdular. Bir ses iittiler: (s.427)

Cercis’in “Anka kuu” gibi k羹llerinden hayat bulmas覺:

Ey deniz! Y羹ce Tanr覺 o k羹l羹 sakla. Biz onu yeniden g繹rmek istiyoruz, buyurdu. O zaman bir r羹zgar koptu ve o k羹l羹 denizden 癟覺kard覺. Y羹ce Rab, Cercis’i onlar覺n 繹n羹nde yine g繹rd羹. Sonra 繹yle s繹ylediler: Ey Cercis! Bi- zimle birlik ol ki, seni dinleyelim. Cercis: Ne diyorsunuz? Onlar: -Bizim putumuza secde et. Biz de senin dinine girelim. Cercis: Haa ki! Ben puta secde edeyim. Ondan sonra Dadyana, Cercis’e unu dedi: Benim evime gel 羹nk羹 sen bizden 癟ok ac覺lar 癟ektin diyerek onu azarlad覺. Ve Cercis onun evine gitti. Sabaha dek namaz k覺ld覺, Mezmur(3) okudu. Ho o dinde Dad覺yana’n覺n kar覺s覺 vard覺. Y羹ce Rab onun g繹nl羹n羹 yumuatt覺, ink璽rc覺l覺覺n sapk覺nl覺覺 gitti, alayarak Cercis’in yan覺na geldi ve iman etti. Sabahleyin ehrin i癟inde (s.429) herkes: “Cercis mala aldand覺 ve gidip puta tapt覺” dediler. Ondan sonra Cercis d覺ar覺 癟覺kt覺. Babas覺 o dilsiz olan覺 s覺rt覺na alm覺 gidiyor g繹rd羹. Cercis dedi ki:
Ey 癟ocuk! cevap ver. ocuk 繹yle cevap verdi: Buyur ey Allah’覺n el癟isi! Cercis: - Putlar覺n olduu eve gir ve o putlar覺 bana 癟a覺r. ocuun ayaklar覺 tut- maz (fel癟li) iken, y羹ce Tanr覺’n覺n kudretiyle y羹r羹yerek o eve girdi. Yetmi put vard覺. Aralar覺nda ad覺 “Eflasun” olan b羹y羹k bir put vard覺 ki, k覺z覺l alt覺ndan yap覺lm覺t覺. Onu bir taht 羹zerine oturtmulard覺. Olan 繹yle dedi: Ey putlar! Cercis sizi 癟a覺r覺yor. Hepsi d覺ar覺 癟覺km覺 balar覺 yerdeydi ve Cercis’in 繹n羹nde yere kapakland覺lar. Cercis aya覺n覺 yere vurduunda, t羹m putlar yere ge癟tiler.

(1) Yar: Esk. Trk.; t羹k羹r羹k. Tebih: Hz. Muhammet’in Hayber fethi s覺ras覺nda Hz. Ali'nin ar覺yan g繹zlerine t羹k羹r羹羹nden s羹rerek iyiletirdii rivayet edilir. Baka bir benzer konu: 襤ncil; Yuh. 9/6 “襤sa bunlar覺 s繹yledikten sonra yere t羹k羹rd羹 ve bir 癟amur topa覺 yapt覺. Sonra bunu k繹r羹n g繹zlerine s羹rd羹.” bkz. Markos 8 /23 benzer kelimeler “O da k繹r羹 elinden tutup k繹yden d覺ar覺 癟覺kard覺 ve g繹zlerine t羹k羹r羹p ellerini onun 羹zerine koyarak ona: Bir ey g繹r羹yormusun? Diye sordu, (2) Osm."demir kanl覺" (demir kan覺 arabas覺), (3) Hz. Davut’un Mezamiri(Mezmurlar Kitab覺).


Nihayetinde Cercis’in ehit edilmesi:

Dad覺yana’n覺n ei k繹k羹n 羹st羹nde yukar覺dan繹yle ba覺rd覺: Ey kavim! Kendi nefsinize zulm etmeyin. Bak覺n putlar覺n覺z (s.431) nas覺l yere ge癟tiler?! Gelin Cercis’e inan覺n ki, sizler de yere ge癟meyesiniz. Dad覺yana eine: Yedi y覺ld覺r Cercis bana acayip eyler g繹steriyor; ama ben ona inanm覺yorum. Sen bir gecede inand覺n m覺? Dedi. Ei de 繹yle cevap verdi: O senin bedbaht- l覺覺nd覺r ki, ona inanm覺yorsun. Dad覺yana da kad覺n覺 tutuklamalar覺n覺 emretti. O kad覺n覺 tuttup bir aaca ast覺lar. Aa癟 羹zerindeyken bir kez g羹ld羹 ve can覺n覺 verdi. Cercis ba覺n覺 g繹e kald覺r覺p 繹yle dua etti: Ya Rabbi! Yedi y覺ld覺r bu ac覺ya katlan覺yorum. Art覺k g羹c羹m kalmad覺, bana ehadet ve kendi azab覺n覺 bu kavme azalt. 羹nk羹 onlar sana inand覺lar. Onlar覺 iman覺nda tut, dedi. Cercis duas覺n覺 bi- tirince bir ate koru geldi ve kavmin 羹st羹ne yamaya balad覺. Ne zaman ate 覺s覺s覺 ( s.433) o imans覺zlara geldi, k覺l覺癟lar覺n覺 癟ektiler. Cercis’i par癟alad覺lar. Cercis (a.s.) kendi duas覺yla ehit oldu. O imans覺zlar覺n 羹st羹ne ate yad覺. Hepsi yok oldular. 襤nananlar覺n t羹m羹 kurtuldu. Alemlerin Rabbi sevap versin.

Yarat覺lan eylerin acayip hikayesi: Yarat覺lan eylerin acayip hikayesi kitab覺nda Adem peygamber’in (a.s.) t羹rbesi Serendip da覺ndad覺r(1). Adem (a.s.) altm覺 ar覺 idi. K覺rk ar覺n覺 kurudad覺r, Yirmi ar覺n覺 denizdedir. Her zaman de- nizdeki yaban覺llar onun ziyaretinden bo bulunmazlar. Ama hi癟 kimse kurudan ziyaret k覺lmaz. Eer biri ziyaret i癟in 癟abalarsa, yarat覺lm覺覺 nas覺lsa, o yarat覺k tatan yaban覺lla覺r. Kimi merkep, kimi deve, kimi s覺覺r ve kimi koyun gibi olur. Y羹z羹 (s.435) doudan yana, ard覺 bat覺dan yana. Sa eli az覺nda, sol eli so- nunda. Tam iaret ediyor gibi, dem t羹rbesi 羹st羹nde bir aa癟 var. Yetmi h羹n- nap(2) gibi budaklar覺ndan su damlat覺r. Onu i癟en 癟ok yaar ve de unu bilmez: O arada tekkeler var, i癟inde sand覺klar var. Tatan d繹kmeleri i癟inde her mil- letten olan hangi Hintli dem t羹rbesini ziyaret etse, o tekkede kal覺rlar. O h羹- crelerinden 癟覺kmaz ve giysi giymezler(3). Acayip bir ey de Davut peygamber (a.s.) t羹rbesidir. Ne zaman Davut peygamber d羹nyadan g繹癟t羹, S羹leyman’a (a.s.) gelip misk getirdiler. Herkes misk kokular覺n覺 Davut t羹rbesi 羹zerine b覺rakt覺. Ve hal璽 misk kokuyor. Dedi ki: “T羹m d羹nyada nice kular misk kokar.”

(1) Serendip: “Y羹ce Allah, Hz. dem’i Hindistan’覺n Serendip adas覺nda Nud ad覺 verilen bir da覺n tepesine, ei Havva’y覺 da Cidde ad覺 verilen bir kasaban覺n 癟evresine indirmitir, (2) Bkz. unn璽b = h羹nnap; 癟ide: Bir dikenli aac覺n k覺rm覺z覺 kabuklu, sert 癟ekirdekli, iri zeytin bi癟iminde ve b羹y羹kl羹羹nde, g羹z羹n olgunlaan yemii.“l羹ms羹zl羹k mey vesi” diye bilinir, (3) Bkz. Evliya elebi sefer alaylar覺n覺 anlat覺rken, resmi ge癟itlerde bir tarikata mensup 羹ryan/癟覺plak dervilerin de o t繹renlere kat覺ld覺klar覺n覺 anlat覺yor.


(s.437)
D羹nyada ne kadar kular varsa, t羹m羹 t繹vbe edip k覺rk g羹n kanatlar覺n覺 gerip durdular ve yedi g羹nl羹k yerde kald覺lar. Kanatlar覺na g羹ne dokun- muyordu. Devlere, perilere k覺rk g羹n t羹rbe y繹resinde durmalar覺n覺 buyurdu. Durdular ve y羹z fersah yeri dopdolu doldurdular.

Harun ile Musa:

Acayip bir ey de odur ki, Harunla Musa (a.s.) ikisi bir maaraya u- rad覺lar. Orda bir mezar g繹rd羹ler ki, kaz覺lm覺, k覺rk覺nda yaz覺lm覺. Bu mezar kimin boynuna g繹reyse onundur. nce Musa girdi rastlamad覺, sonra Harun girdi ona rast geldi. Hemen o saat Azrail geldi ve can覺n覺 ald覺. O mezara koydu. Ondan sonra onu mezara koymak kural oldu. Musa (a.s.) 繹yle yakard覺: 襤 bu 繹l羹m iken, b羹y羹k bir eydir. Kat覺 sarp ve g羹癟l羹 yaratt覺n... Gaipten bir ses: “Ey Musa! Eer istersen k覺yamete dek d羹nyada kal覺rs覺n, dedi. Musa: Ya Rab sonra nas覺l olur? Bir ses: “Kal羹 te璽l璽 “K羹ll羹 nefsin z璽ikat羹’l mevt ve k羹ll羹 ey‘in h璽liki’l vech” (Y羹ce Allah) 繹yle buyuruyor: Yani: “Her nefis 繹l羹m ac覺- s覺n覺 tadacak ve herey yok olacakt覺r”(1). Ama y羹ce Rab, sonsuza dek kalacakt覺r. Evet Musa dedi ki: Sonunda 繹leceksek (s.439) d羹nyada kalmaktan ne fayda? Y羹z altm覺 y覺l yaam覺 tamamlanm覺t覺. Azrail geldi ve 癟ok s覺k覺ld覺. Yalvararak 繹yle dedi: Ya Rabbi! Sana bu kadar yalvard覺m ve senin 繹n羹nde el pen癟e durdum. O denli ki, bu melekten b羹y羹kl羹k g繹rd羹m; ama senden g繹rmedim.

Telattuf/l羹tuf vakti:

Cevap geldi: Ey Musa! Bu l羹tuf vakti idi ki, ben seni 癟a覺rd覺m. Ben sana 繹yle bir bakt覺m; 癟羹nk羹 o inayet vaktiydi. 襤srailoullar覺 i癟inde izzetliyi g繹nderdim. Ama imdi yokluk vakti ve kah覺r yeridir. Haz覺r olan Azrail’dir; o birisi ki, g羹癟t羹r. Hi癟 kimseye eziyeti g繹r羹nmez, esirgemez ve m羹hlet vermez. Ey Musa! Sen ki, benim kulum, dostumsun. Onlar benden y羹z 癟eviriri diye korkun. Ban irk koarlar ve “Yasak Melei/癟avu”(2)h覺覺mla ona gelir; acep onun hali ne olur? Musa (a.s.) buna uydu. Azrail ileri geldi ve Musa dedi ki:
Ey Azrail! beim can覺m覺 neremden al覺rs覺n? Azrail: Az覺ndan!... Musa: Nas覺l az覺mdan olur, sen kimsin? Y羹ce Rab bana y羹celii ile Tevrat verdi oku- dum. Tur da覺nda Tevrat okuyun(3); az覺mdan nas覺l al覺rs覺n? Azrail dedi ki:
-Kula覺ndan alay覺m. Musa: Ben k羹le g繹m羹leyim... Bir癟ok kez y羹ce Rabbin vahiy s繹zlerini duymuum, nas覺l al覺rs覺n?

(1) Bkz. benzer ifade; 襤ncil I. Petrus 1/24”羹nk羹 her beden ot gibi ve insan覺n t羹m erefi otun 癟i癟ei gibidir. Ot kurur ve 癟i癟ei d繹k羹l羹r, (2) Serheng: 癟avu, yasak癟覺, (3) “T羶r da覺nda Tevr簾t okuyun” s繹z羹 Manisa n羹shas覺nda ge癟miyor.

 

(s.441)
Azrail dedi ki: Ey Musa! Hi癟 i癟ki i癟tiin oldu mu? Musa: Ey Azrail! Sen bu s繹z羹 nas覺l s繹yleyebiliyorsun? Bana u Tanr覺 hakk覺 i癟in de. Kim denizi ikiye(1)ay覺rd覺? Kim benim i癟in ve halk覺 i癟in “Kudret helvas覺n覺”(2)yad覺rd覺? Bir par癟a tatan on iki p覺nar(3)癟覺karan kim? Bize kim k覺rk y覺l kesin buyruk verdi? Ve Tur-u Sina’y覺 kim iki fersah b羹y羹k yapt覺? Bana boyun esinler... Ve benim gibi kuluna bir癟ok nimetler, ikramlar verdi. Ben geleyim diye beni duada 癟a覺rd覺. Ben nas覺l i癟ki i癟erim? Dedi.

Azrail’in, Musa’n覺n can覺n覺 az覺ndan almas覺 tebihi:

Azrail dedi ki: Beri gel az覺n覺 kokay覺m. Musa az覺n覺 a癟arak ileri geldi ve hemen can覺n覺 ald覺. Musa (a.s.) teslim olup d羹nyadan Hazret’e nakl olundu. T羹m yerdeki ve g繹kteki melekler g繹rkemlikle doldular ve ak覺nl覺kla 繹yle dediler: Ya Rab! Amram(4) olu Musa senin dualar覺n覺n yeri ve s繹z羹n idi. Ger癟ekten o 繹ld羹 m羹? 繹yle bir ses duyuldu: “Ey meleklerim! Benim sevgilim d羹nyaya gelecek ve o can ac覺s覺n覺 g繹recektir. Musa O’nun kap覺c覺s覺 olacak ve onsekiz bin alemi O’nun dostluuna yaratm覺覺m. Ondan sonra melekler: Tanr覺m覺z acaba o kimdir? Dediler. Y羹ce Rab (s.443) dedi ki: O benim sev- gilim Muhammet Mustafa (a.s.)’d覺r. Evet Muhammet’in cisimlenmi can覺n覺 meleklere g繹sterdi. T羹m melekler bak覺p g繹rd羹ler ki, Ebubekir, mer, Osman ve Ali’yle d繹rt Halifenin (imam覺n) canlar覺n覺 ve t羹m peygamberlerin canlar覺n覺 “Aleyhissel璽m” i癟in y羹ce Rab g繹sterdi. Kendi zat覺 ve sal璽vat getirdiim y羹ce “G繹羹n Taht覺‘ndan” ve “Korunan Levha”dan t羹m melekler iittiler. O y羹ce- likten bir ho oldular. 羹nk羹 kendilerine geldiler. u b羹y羹kl羹kleri ile evliya canlar覺 bile sal璽vat getirdiler ki, yer-g繹k ve “G繹羹n Taht覺” ile “Korunan Lev- ha” titrediler. Y羹ce Rab 繹yle buyurdu: “Her kim beni severse, Muhammet’e “Salavat” (Allah'覺n dua ve selam覺 onun 羹zerine olsun) getirsin. Yedi, kat yeri ve yedi kat g繹k, g繹k k羹rs羹s羹 ve “Korunan Levha” senin cennetin idi. T羹m ce- hennem salavat getirdi. Melekler bu y羹celii g繹rd羹ler. Ya Rab bizi O’nun dostluuna ba覺la, dediler. 繹yle bir ses geldi: “Ey meleklerim! Y羹celiim, kudretim hakk覺 i癟in sizleri Cennette O’nun hizmet癟isi yap覺yorum, dedi.

 

(1) Bkz. S羹leyman’覺n Bil. 10/18*Onlar覺 K覺z覺ldeniz’den ge癟irdi, derin sular覺n ortas覺ndan g繹t羹rd羹, (2) bkz 2. Ezra 1/18*襤nleyiinize ac覺d覺m da size bu ‘Kudret Helvas覺’n覺 (Man) yemek i癟in verdim“; yerden beyaz mantar gibi biten ‘kudret helvas覺’ ve b覺ld覺rc覺n; bkz. Apokrafiler II- Ez.1/19 ile kar覺lat覺r覺n, (3) bkz. Tevrat; 覺k.15/27*Sonra Elim’e geldiler ve orada on iki su kayna覺 ile yetmi hurma aac覺 bularak orada sular覺n yan覺ndakonaklad覺lar, (4) 襤mran ailesi anlam覺na gelen “l-i 襤mr璽n”.


MUSA’NIN YAKARI K襤TABI

 

Ka'b-el Ahbar(1)(r.a.) 繹yle der:
Musa (a.s.) peygamber (s.445) Tur da覺na geldi. Cebrail (a.s.) melekleriyle kar覺lad覺. O dada ne t羹rl羹 yaban覺llar varsa, hepsini kovdu, uzaklat覺rd覺 ve kendi i癟 odas覺na (halvetine 癟ekildi) girdi. 羹nk羹 Musa onu(2)g繹rd羹羹nde bildi ki, y羹ce Rab onunla konumak ister. Ondan sonra Cebrail, Musa’ya Tur-u Si- na’ya(3) 癟覺kmas覺n覺 buyurdu ve daa 癟覺kt覺. Ba覺nda kara bir t羹lbent, ibadet c羹p- pesi, ibadet alvar覺 ve bir ibadet g繹mlei vard覺. Ba覺nda da ke癟eden bir k羹lah ile elinde denei vard覺. O daa t羹m melekler inmiti ki, yery羹z羹nde ne varsa her eyi kaplam覺lard覺. Ondan sonra Cebrail, Musa’ya t羹lbentiyle y羹z羹n羹 ve eteiyle de elini 繹rtmesini buyurdu. 襤ki g繹z羹nden baka -y羹ce Rabbin pa- r覺lt覺s覺ndan- hi癟bir eyi g繹r羹nm羹yordu. (Cebrail) : Y羹ce Rabbin s繹z羹ne kalk. Orada iittiim y羹ce Rab diyor ki: Ey Musa! Ben alemleri yaratan ‘Ulu Tanr覺’y覺m. Benden baka Tanr覺 yoktur(4). yleyse O’na kulluk et. Musa 繹yle cev璽p verdi: Ya Rab! Sen, senden baka bir Tanr覺 olmayan “O” Tanr覺s覺n ve ben senin kulunum. Y羹ce Rab dedi ki: Ey Musa! Eer kullar覺mdan beni 癟a覺ran y羹z d繹rt kii olmasayd覺, kendim kullar覺mdan (s.447) uzak kal覺rd覺m. Ey Musa! Eer kullar覺mdan “Allah’tan baka il璽h yoktur” demeyen bir kulum olmasayd覺, g繹kten bir damla yamur yad覺rmaz ve yerden bir yaprak ot bitir- mezdim. Ey Musa! Eer kullar覺mdan bana ibadet edip, bana irk (benzer) ge- tirmeyen olmasayd覺, cehennemin kaynar sular覺n覺 d羹nyaya sel gibi ak覺t覺rd覺m. Ey Musa! Eer bana hamd edip, bana “Birdir” diyen kullar覺m olmasayd覺 ve onlara zaman tan覺masayd覺m, yok olur giderlerdi. Ey Musa! Bana yak覺n olmak ve honutluumu ister misin? Hatt璽 sizin diliniz ve g繹z羹n羹z羹n ak ile karas覺 size ne denli yak覺nsa, sen de (Bana) 繹yle yak覺n olas覺n. Musa dedi ki: Evet ya Rabbi! Benim de dileim odur. Y羹ce Rab 繹yle cevap verdi: “yleyse Mu- hammet’e 癟ok salavat getir.”

(1) Bkz. S.9: d ? -652. Beni 襤srail'in (襤srailoullar覺’n覺n) mehur alimlerindendir. Yemen Yahu- dilerinden olup, Tevrat hakk覺ndaki geni bilgisiyle mehur olmutur. Ehli Kitap nakledicilerinin en g羹ve- nilir olan覺 kabul edilmitir. 襤slamiyet'in ortaya 癟覺k覺覺 s覺ras覺nda tahrif edilmemi (bozulmam覺) Tevrat'覺n n羹shas覺na sahip olduundan, Hz. Muhammed (S.A.V.)'e iaret eden ayetlerden 繹rnekler vererek alimleri kabule tevik etmitir, (2) Tevrat; 覺k. 3/4 “Allah 癟al覺n覺n i癟inden ona: “Musa, Musa!” diye 癟a覺rd覺, (3) bkz.Tevrat: 覺k. 24/16 Rabb’in y羹z羹 (cel璽li) Sina da覺 (Tur-u Sina) 羹zerinde oturdu ve alt覺 g羹n bulut onu kaplad覺; yedinci g羹nde Rabb bulut i癟inde Musa’y覺 癟a覺rd覺, (4) bkz.Tevrat; Tesniye 6/4*Ey 襤srail dinle! Allah’覺m覺z Rab, Rab birdir( RabVah簾d’tir).


Musa’n覺n heyacan覺:

Musa (a.s.) Muhammet ad覺n覺 iitince, elinden Tevrat’覺 b覺rakt覺. Tevrat dokuz levha idi(1).癟 levhas覺 g繹e u癟tu, alt覺s覺 yerde kald覺. Y羹ce Rab, Muham- met gayretinden dedi ki: Ey Musa! Sana ne verdimse al ve 羹kret. Musa elini geriye att覺, o alt覺 levhay覺 yerden ald覺 ve sonra 繹yle sordu: Ya Rabbi! Sana yak覺n olamad覺k; ama “salavatla” yak覺n olunduk. Y羹ce Rab 繹yle cevap verdi: “Ey Musa! Muhammet o kiidir ki, eer o olmasayd覺(s.449)yeri-g繹羹, cenneti-cehennemi, ay覺-g羹n羹 ve geceyi g羹nd羹z羹 yaratmazd覺m. Eer benzer melek, “M羹rsel”(2)peygamber ve seni yaratmasayd覺m... Dedi ki: Eer Mu- hammet’in peygamberliini onaylamasan ve ona “salavat” getirmesen, seni atete yakar覺m. Eer 襤brahim (a.s.) sevgili olursa, sen de...Musa cevap verdi:
Ya Rabbi! Karar verdim ve tan覺k oldum ki, Muhammet peygamberindir ve bir癟oklar覺ndan daha b羹y羹kt羹r. Sonra 癟ok “salavat” getirdi ve 繹yle s繹yledi:
Ya Rabbi! n羹nde ben mi sevgiliyim, yoksa Muhammet mi? Y羹ce Rab cevap verdi: Sen s繹z羹ms羹n, Muhammet sevgilimdir. Sevgili gelen, sevgili olur. Sen benimle Tur-u Sina’da kar覺l覺kl覺 konuuyorsun. Muhammet ise g繹k 羹st羹nde konuur. Musa 繹yle s繹yledi: Ya Rab! n羹nde 襤srailoullar覺 m覺 daha sevgilidir, yoksa Muhammet’in halk覺 m覺? Y羹ce Rab: Ey Musa! Muhammet halk覺 benim 繹n羹mde t羹m milletlerden daha sevgilidir. Musa: Ya Rab! Mu- hammet halk覺na ne 癟eitl 繹d羹llerle sevgilisin?

On t羹rl羹 mucize nedir?

Y羹ce Rab 繹yle cev璽p verdi: -On t羹rl羹 mucizeyle. Musa dedi ki: Ya Rabbi! O on t羹rl羹 mucize nedir? Y羹ce Rab dedi ki: O Muhammet mucize- siyle, ikinci abdest mucizesiyle, 羹癟羹nc羹 namaz mucizesiyle, d繹rd羹nc羹 zek璽t mucizesiyle, beinci Ramazan mucizesiyle, alt覺nc覺 hac mucizesiyle, yedinci (s.451) cuma mucizesiyle, sekizinci Aure g羹n羹 mucizesiyle, dokuzuncu cennet Bah癟eleri mucizesiyle, onuncu mes癟it yapmak mucizesiyle. Musa: Cennet bah癟esi nas覺l bir eydir? Y羹ce Rab dedi ki: Cennet bah癟eleri bir ilim mecli- sidir. Yani Cennet bah癟eleri demek olur. Musa: O ilim meclisinde ne zik- rederler? Y羹ce Rab: Ey Musa! Muhammet’in halk覺n覺n alimleri benim ba覺lamam覺 s繹ylerler ve benim azab覺mdan kullar覺m覺 korkuturlar.

(1) Bkz. Tevrat; 覺k. 31/18*B繹ylece Musa Sina da覺nda konumas覺n覺 tamamlad覺覺nda Allah’覺n parma覺yla yaz覺lm覺 ta levhalar覺 olan, iki tane(?) tan覺kl覺k levhalar覺n覺 ona verdi, (2) m羹rsel kelimesi terim olarak “T璽bi簾’nden bir r璽vinin, kendisiyle Hz. Peygamber aras覺ndaki sah璽b簾nin ismini atlayarak naklettii hadis” m璽nas覺na gelir.

 

Geri kalanlar ilim meclisinde otururlar. Eer onlar覺n su癟lar覺 dalar gibi olsa da o mecliste olduklar覺 zaman su癟lar覺 ba覺lan覺p giderler Musa, Muham- met merhamettir, berekettir; bana inanlara ve 癟ok inananlara. Ey Musa! Sen Muhammet’i bu ekilde sev. Nitekim kendi nefsini s羹resin ve O’nun halk覺na haber dileyesin. Aynen 襤srailoullar覺na dilediin gibi. Eer b繹yle yapmazsan t羹m ilerini boa sayar覺m. Musa k覺yamet g羹n羹; t羹m insanlar覺n “nefis, nefis” diye ve Muhammet’in halk覺 diyecektir. Ey Musa! 襤srailoullar覺n覺 de ki, her kim Muhammet’in peygamberliine inanmazsa, cehennem bek癟ilerini(1)on- lar覺n ba覺na korum. Benimle o kii aras覺n覺 engellerim. Dirili g羹n羹 ben onlar覺 (s.453) g繹rmesini engellerim. Hi癟bir peygamber ve melek o kiiye efaat ede- mez. Ey Musa! 襤srail Oullar覺na de ki: Her kim Muhammet’e ve pey- gamberliine inan覺rsa, O’nun halk覺na iyilik etse, onu ba覺lamak bana vacip olur. O kii 繹n羹mde b羹t羹n halktan sayg覺deer olur. Ey Musa! Her kim Mu- hammet’e gelen kitab覺n kelimelerinin bir harfine inanmazsa, o kiiyi atete yakar覺m.

Muhammet’e inanacak olan 襤srailoullar覺’na sunulan vaadler:

“Ey Musa! 襤srailoullar覺na de ki: Her kim bana inansa ve Muham- met’i ger癟ek peygamber bilse, t羹m iyilik ve k繹t羹l羹klerin eli alt覺nda olduunu benim gibi bilse, onu azab覺mdan emin k覺lar覺m. Ey Musa! Her kim Muham- met’in yasalar覺na inansa ve s羹nnetini tutsa, o kiiye ac覺 bir 繹l羹m olmaz. M羹nker ve Nekir’den sorgulanmaz. O kiinin kabri cennet bah癟elerinden bir bah癟e olur. Ey Musa! Ona inananlara Muhammet bir 覺覺kt覺r ve O’nun halk覺 d羹nyadaki t羹m milletlerin (s.455) sonudur. Evet cennet de t羹m halklar覺n ilkidir. Ey Musa! Cennet, Muhammet i癟ine girene dek t羹m peygamberlere haramd覺r. Ey Musa! “Dirili G羹n羹” Hz. 襤brahim, olu 襤smail’den ka癟acakt覺r(2). Ve sen de kardein Harun’dan ka癟as覺n. Muhammet halk覺ndan ka癟mayacak, onlar i癟in yalvaracak. Ey Musa! Hz.Adem’i “Dirili G羹n羹” t羹m soylar覺yla beraber Mu- hammet ‘Alem’i/Bayra覺 dibine koyarlar. Ey Musa! Muhammet halk覺n覺n bir ‘iyi’ iine on sevap veririm ve t璽 yetmie kadar, bir su癟una kar覺l覺k da bir ceza keserim. Musa dedi ki: Ya Rab! Muhammet’e ve halk覺na ne 癟eit iler buyurdun? Bana s繹yle. T璽 ki, 襤srailoullar覺na diyeyim de yaps覺nlar.” Y羹ce Rab 繹yle cevap verdi:
(1)Zebani: Kuranda zebaniler ile alakali tahmini 5 ayet ge癟iyor. 44:47 -, Allah meleklere 繹yle emreder. "unu tutun da Cehennem'in ortas覺na s羹r羹kleyin." 44:48 -, "Sonra ..., bkz. Apokrafiler Ekl.4/35,
(2)Bkz. Kur’an.Abese S羶resi 80/33-37(襤rca yolu ile ispat): “(K覺yamette) iddetle 癟arpan覺n 癟覺kard覺覺 korkun癟 ses geldiinde; bir g羹n ki o, kii 繹z kardeinden ka癟ar. z annesinden, 繹z babas覺ndan, einden ve oullar覺ndan ka癟ar. O g羹n onlardan her kiinin kendisine yetecek bir ura覺 vard覺r.


“Ey Musa! Muhammet’in halk覺na iki rekat sabah namaz覺 buyurdum. Her rekat覺na akamdan sabaha dek namaz k覺lana ne sevap verilirse, ona da o sevab覺 veririm. D繹rt rekat da 繹le namaz覺 buyurdum. 襤lk (s.457) rekat覺na kar覺l覺k ‘k羹me’ verdim, ikinci rekat覺na honutluu, 羹癟羹nc羹 rekat覺na “Dirili G羹n羹” terazide sevab覺n覺 a覺r k覺lar覺m. Ve d繹rd羹nc羹 rekat i癟in cennet kap覺lar覺n覺 a癟ar覺m. Ve d繹rt rekat da kendi namaz覺n覺 buyurdum. Her rakat覺na bir y覺l oru癟 tutmak sevab覺n覺 verdim. Ve yedi kat g繹k melekleri o kiiyi ba覺lamam覺 dilerler. 癟 rekat da akam namaz覺 buyurdum. Her rekat覺na binlerce sevaplar verdim ve binlerce su癟lar覺n覺 ar覺tt覺m. Ve d繹rt rekat da yats覺 namaz覺 buyurdum. Her rekat覺na Mes癟it-i Haram i癟inde bir y覺l namaz k覺l覺p oru癟 tutmak sevab覺n覺 verdim. Ey Musa! Muhammet halk覺na Kadir gecesini verdim. Ramazan ay覺 i癟inde o gece alt覺 bin kez b羹y羹k su癟lu kullar覺m覺 繹zg羹r k覺lar覺m. Ey Musa! Muhammet halk覺, Muharrem ay覺n覺n ilk on g羹n羹 oru癟 (s.459) tuttu. Her g羹n羹 i癟in bir y覺l oru癟 tut- mak ve bir k繹leyi 繹zg羹r k覺lmak sevab覺n覺 verdim. Muhammet’in halk覺ndan oru癟 tutanlar i癟in de cennette 繹yle eyler verdim ki, g繹z羹n g繹rmedii, kula覺n iitmedii ve ademoullar覺’n覺n g繹nl羹nden ge癟medii eyler(1). Ey Musa! Oru癟 tutanlar覺n a覺z kokusu benim 繹n羹mde misk kokusundan daha iyidir.”

Cennet’in Reyyan kap覺s覺:

“Ey Musa! Cennet’in bir kokusu var ad覺 Reyyan’d覺r(2). O kap覺dan kimse girmez; ama oru癟 tutanlar ‘girer’. Ey Musa! Oru癟 atein kalkan覺d覺r. Ve Tanr覺 azab覺ndan emin k覺land覺r. Ey Muhammet halk覺! Kabe tavaf覺n覺 ederler. Adem peygamber ve Halil 襤brahim s羹nnetini yerine getirirler. Bunlar覺n her bi- rine, bir k繹leyi 繹zg羹r k覺lmak sevab覺n覺 verdim. Ey Muhammet halk覺! Y羹ksek yerlerde ezan okurlar. Halk覺 benim kulluuma okurlar. Onlar覺n sesinins.461 duyulduu yere dek -her iitenin say覺s覺 artt覺覺 kadar- on sevap verdim. Onun sesini iiten ey, o kiiyi ba覺lamak dilerler. Ey Musa! Ey Muhammet! Halk覺na mallar覺 i癟in zekat verdim. Ve o zekat bereketinde de onlar覺n ya- amlar覺n覺 bereketledim. 襤yileri ba覺lar覺m, su癟lu y羹zlerini affederim ve Onlar覺n 羹zerine merhametimi sa癟ar覺m. Ey Musa! Ey Muhammet halk覺! ‘Onlar’ gus羹l ederler, ‘y覺kan覺rlar’. Her cuma g羹n羹nden bir cumaya kadar su癟lar覺 yaz覺lmaz. Ey Musa! Muhammet halk覺 su癟lar覺ndan piman olurlar.”

 

(1)Bkz. I. Kor.2/9 ile kar覺lat覺r覺n: “G繹z羹n g繹rmedii kula覺n iitmedii ve insan覺n akl覺na gelmedii; yani Tanr覺’n覺n kendini sevenlere haz覺rlad覺覺 eyleri”, (2) Oru癟lu Cennete Reyyan kap覺s覺ndan, ho ve g羹zel kokulu kap覺dan; ‘su i癟ip kanan’ girer. Reyyan kap覺s覺 Cennetin sekiz kap覺s覺ndan biridir.


“Onlar覺n t繹vbelerini kabul eder, onlara yetmi peygamber sevab覺n覺 ve- ririm. Ey Musa! Muhammet halk覺 gece yar覺s覺 namazlar覺n覺 k覺larlar. Onlara me- lekler af dilerler ve onlar i癟in cennet istenilir. Ey Musa! Seher vakti, 癟ok af dileyen kullar覺m覺 ba覺lamay覺 ben kendi nefsime gerekli g繹r羹r羹m.” (s.463)

Dirili G羹n羹” (Rabbin) huzurunda 癟ok afl覺k dileyen kullar覺ma ne mutlu! Ey Musa! Muhammet halk覺 her arab簾(1)ay覺n on ikinci, on 羹癟羹nc羹, on d繹rd羹nc羹 ve on beinci g羹nlerinde oru癟 tutsunlar. Onlar覺n k繹kleri cennet 羹ze- rinde olsun. “Dirili G羹n羹nde” y羹zleri ay覺n on d繹rd羹 gibi parlak olsun. Elle- rinde cehennemden kurtulmak ‘tapusu/mektubu’ olsun. Ey Musa! Her kim halk yata覺na yatt覺覺 zaman gece yar覺s覺 namaz覺 k覺larsa, o benim ba覺lamam覺 ve honutluumu dilesin. yle kiilere ac覺 癟ektirmeye ben utan覺r覺m. Eer onun g羹nah覺 yerden g繹e kadar olsa bile... Ey Musa! Her kim nefsini ac覺kt覺rsa ve susasa, benim cennetteki nimetlerim ve erbetlerim istei i癟in, ben o kiiden raz覺 olurum. Belalar覺m覺 ondan atar覺m. Ey Musa! hangi kulum beni sevse, bana asi olmaz. Hangi kulum benden utansa insanlar 繹n羹nde (s.465) yapt覺覺 eyi kendi i癟 odas覺nda dahi yapmaz. Zira beni haz覺r(2)g繹r羹r utan覺r. Ey Musa! Halk覺n en iyisi odur ki, beni utand覺rmaz ve su癟lar覺ndan t繹vbe eder. D羹man覺 da, ahiret ileriyle d羹nyay覺 arzular. 襤nsanlar 繹n羹nde iyi ilerini yapar; ama kendi i癟 odas覺nda (halvetinde) asilik yapar.”

Yetimlere ve Araplara iyi davranmak:

“Ey Musa! ks羹zlere(3) evkatli bir baba gibi ol ve araplara sevgili karde gibi... Dullara sevecen erkek gibi ol ki, ben de sana 繹yle olay覺m. Ey Musa! zavall覺lar覺 esirge ve onlara iyi y羹z g繹ster. B繹yle yaparsan “Dirili G羹- n羹nde” su癟lular saf覺nda durmazs覺n. Ey Musa! Eer sen esirgersen, seni de esir- gerler. Ey Musa! Sen yoksullardan mal覺n覺 esirgeme ki, ben de senden merhametimi esirgemeyim. Ey Musa! Nimetlerime 羹k羹r et ki, daha 癟ok ve- reyim. Bunu hem d羹nyada ve hem de 繹b羹r d羹nyada yapay覺m. Ey Musa! Sen (s.467) l羹tfet ki, sana da l羹tfedeyim. Ey Musa! M羹sl羹man ki, iyilikseverdir. Ce- hennemdeki t羹m imans覺zlar覺n ac覺 癟ekmelerini diler. Ey Musa! Benim halk覺m gibi halk yap. Her kim benim halk覺m gibi halk yaparsa, o kiiye ben ac覺 癟ek- tirmeye utan覺r覺m. Eer imans覺z ise de...”.

(1) Oru癟: Her arab簾 ay覺n覺n on ikinci, on 羹癟羹nc羹, on d繹rd羹nc羹 ve on beinci g羹nleri, (2) bkz. Apokrafiler/ S羹leyman’覺n Bilgelii 6;15”Sabah erkenden onu aramak i癟in kalkan zahmet 癟ekmesin. 羹nk羹 onu kap覺n覺n 繹n羹nde oturur bulur.” s繹zleriyle kar覺lat覺r覺n, (3) bkz. Apokrafiler; Ekl.4/10*ks羹z- lere baba yerine ve onlar覺n analar覺na da koca yerine...”.


“Ey Musa! Beyleri nas覺l a覺rlarsan, yoksullara da 繹yle davran. (Allah’覺) y羹celt ki, dalar gibi g羹nahlar覺n覺 ar覺nd覺r覺p yapt覺klar覺n覺 temizleyim. Ey Musa! Beylerinin sadakalar覺n覺 yere buyurur, beyleri yere yutturur ve yoksullar覺 b覺rak覺rd覺m. Ey Musa! aresizlerle konu; benim merhametim on- lardan bir g繹z k覺rpmas覺 kadar uzak olmaz.” Musa (a.s.) b羹y羹k sevin癟le yedi kez yoksullar覺 dola覺rd覺. Gereksinimlerini kar覺lard覺. Y羹ce Rab’ten bir ses geldi: (s.469)

Ne ekersen onu bi癟ersin:

“Ey Musa! Ben senden honutum ve t羹m su癟lar覺n覺 ba覺lad覺m. Her kim yoksullarla senin gibi konuursa, onu da ba覺lar覺m. Bundan sonra Musa (a.s.) Yirmi karde sat覺n ald覺. (Sen) yoksullar覺n kayas覺; onlar覺 toparlar, onlara hizmet edersin. Ondan sonra y羹ce Rab dedi ki: “Nas覺l davran覺rsan, 繹yle kar覺l覺覺n覺 al覺rs覺n. Nas覺l ektiysen, 繹yle bi癟ersin.”(1)

Musa: Ya Rabbi! G繹k alt覺nda az覺 k璽fur(2)aac覺 gibi misk kokan birini g繹rd羹m. O hangi peygamberdir? Y羹ce Rab 繹yle cevap verdi: Ey Musa! O kii t羹m yaam覺 i癟inde g覺ybet ve dedikoducu olmayan biridir. Bu y羹zden bu dereceye 癟覺kt覺. Musa: Ya Rab! Hazretinde hangisi buna deer sevgilidir? Dedi ki: Ey Musa! Ola ki nefsine sand覺覺n m羹sl羹manlara ve sana. (s.471)

Musa: Ya Rab! Hangi kul daha bilgilidir? Y羹ce Rab: Yaratan’dan ilim 繹renip kendi ilmine ilim katand覺r. Alim olduu kadar, ilmine de ilim katar. Ve y羹ce Rab 繹yle dedi: Ey Musa! Demirden 癟ar覺k ve tokmaktan bir denek yap da ilim iste. T璽 ki, 癟ar覺覺n eskiyene ve deneinden b覺kana dek!... 羹nk羹 ilimsiz ey boa gitmitir. 襤lim ilerin k覺lavuzudur ve iler de cennetin... (Bo eyler) ilimsiz ilere benzer. Zek璽ts覺z ilimle yap覺lan iler, yamursuz 癟ift- 癟iye ve (kurumu) yapraa benzer. (iyi) ileri olmadan yap覺lan ilim ve haram maldan zek璽t vermek domuz ve maymun boynuna halka takmak(3) gibidir. Helal maldan zek璽t verip yalan, g覺ybet ve dedikoduculuk(4)etmek, alt覺n tep- siyle(5)羹st羹n羹 kirletmek gibidir.”

 

(1) Bkz. Tevrat; Yerm.25/14 “Onlara kendi ilerine g繹re ve ellerinin ilerine g繹re kar覺l覺覺n覺 vereceim”, (2) K璽f羶r(k璽fur aac覺): Uzak douda yetien, hekimlikte kullan覺lan, beyaz ve yar覺 saydam 覺t覺r覺 kuvvetli bir madde, (3) bo纂ma纂: Gerdanl覺k. kolye; bkz.buka覺, (4) bkz.Apokrafiler; Ekl. 19/8 “De- dikodu etme ki sana zarar覺 dokunmas覺n” ile kar覺lat覺r覺n, (5) bkz. s簾n簾: Fa. 羹zerinde yemek yenilebilen yuvarlak, bak覺r ve piri癟ten yap覺lm覺 b羹y羹k tepsi.

 

(s.473)
羹nk羹; 繹l羹ye(1)alt覺ndan hi癟 fayda yok. Musa (a.s.) sordu: Ya Rabbi! Halk覺n d羹man rakibi kimdir? Y羹ce Rab: G覺ybet s繹yler ve halk覺n ay覺b覺n覺 a癟ar. Ama ay覺plad覺覺 eyi kendi yapar. Musa: Ya Rabbi! Hangi kulun ger- 癟ektir? Y羹ce Rab dedi ki: O kiidir ki, beensen de beenmesende s繹z羹 bir oland覺r. Musa: Hangi kulun c繹merttir? Y羹ce Rab: Yoksullara yemek veren kimsedir. Musa: Ya Rab! Hangi kulun sab覺rl覺d覺r? Y羹ce Rab: - Gazab zaman覺 sakin olan kimsedir. Komusunun ve yolda覺n覺n s覺k覺nt覺lar覺na katlan覺r. Musa dedi ki: Hangi kulun daha acizdir? Y羹ce Rab: Her kim (iyi) ileri olmaks覺z覺n cennete girmek ve belay覺 savmak i癟in dua etmek isterse, o 癟ok acizdir. Musa: Ya Rab! Hangi kulun a覺r davran覺r? Y羹ce Rab: (s.475) O kiidir ki, kendinde birey varken derviin gereksinimini g繹rmez ve g繹rd羹羹 imanl覺 kardeine selam vermez.

Bayrak(2) nedir?
Musa: Ya Rab hangi kulun bayrakt覺r? Y羹ce Rab: O ki, bug羹nk羹 ge- liriyle yetinir, yar覺n i癟in kayg覺lanmaz. Musa: Ya Rab! Hangi kulun g繹nl羹 daha g羹zeldir? Y羹ce Rab: Ona g繹re 繹l羹m羹, dirlikten daha iyi g繹ren kiidir. Dervilik yaylaktan (yayla) daha iyidir ve 繹zg羹rl羹k b羹y羹kl羹kten daha iyidir. Musa dedi ki: Hangi kulun daha yoksundur? Y羹ce Rab: Sabah olduunda yatan; ama yoksulluktan korkup 羹z羹len kiidir. Musa: Ya Rab! Hangi kulun g繹nl羹 daha kat覺d覺r Y羹ce Rab: 襤leri 癟ok ve mal toplamaya a癟g繹zl羹 olan, ve de benim korkumdan az alayand覺r. Musa: Ya Rab! Kim iyidir?(3)Y羹ce Rab dedi ki: Odur ki, k繹t羹l羹e (kar覺) (s.477) iyilik!... Musa: Ya Rab! K繹t羹 kim- dir? Y羹ce Rab: Su癟 yap覺p sevinen ve alay eden kiidir. Musa: Ya Rab! K羹癟羹k kimdir? Y羹ce Rab: - G繹z羹n羹 bana dikerek b繹b羹rlenmeyen kimsedir. Musa: Ya Rab! Su癟lu kimdir? Y羹ce Rab: Su癟 yap覺p t繹vbe etmeyen kiidir. Musa: Ya Rab! Halk覺n en iyisi kimdir? Y羹ce Rab: -Allah’覺n beendii ileri 癟ok yapan: ama kabul olmaz, diyerek korkan kiidir. Musa: Ya Rab! Halk覺n en k繹t羹s羹 kimdir? Y羹ce Rab: Benim d羹zenimden korkmayan kiidir. Musa:
Ya Rab! Hangi kulun daha k羹癟羹kt羹r? Y羹ce Rab: Onun r覺zk覺 geni olur; ama imanl覺 kardeinin gereksinimini g繹rmeyen kimsedir. Musa:

(1) Bkz. Apokrafiler; Ekl. 30/19 “Mez璽ra d繹k羹 neye yarar z簾r璽 ne yer ne koklar Allah Te尪璽l璽da merd羶d olunan dahi b繹yled廙r (Mezara sunu neye yarar? 羹nk羹 ne yer, ne koklar! 襤te y羹ce Allah’tan reddolunan da b繹yledir.) s繹zleriyle kar覺lat覺r覺n覺z, (2) Simge; benzetme: bkz. -H. E. Ad覺var “K覺z, Sinekli Bakkal’覺n erkek d羹nyas覺na meydan okuyan bir bayrak gibiydi”, (3) bkz. 襤ncil; Mat.19/17 “O da ona: - Ni癟in bana iyi diyorsun? Birden; yani Tanr覺’dan baka iyi yoktur. Ama; eer yaama girmek istersen, buyruklar覺 tut, dedi” s繹z羹yle kar覺lat覺r覺n覺z.


Ya Rab! Hangi kulun zalimdir? Y羹ce Rab: -O ne korkan, ne de s覺rt覺n覺 d繹nen kimsedir. Musa: Ya Rab! Hangi kulun israf edicidir? Y羹ce Rab(s.479)- O helal m覺, haram m覺 diye sorgulamadan, ne yediini ve ne i癟tiini bilmeyen- dir? Musa: Ya Rab! Hangi kulun daha 癟irkindir? Y羹ce Rab dedi ki: -Kiinin utanc覺n覺 g繹r羹p halka a癟覺klayan kiidir. Ey Musa! Sana k繹t羹l羹k yapanlara sen ba覺la(1). Seni terkedenlere ula, ve senden 覺rak olanlara yak覺n ol. Seni kim yoksun b覺raksa, sen ona bir ey ver. Ey Musa! Bana kulluk et. Bana irk (e koma) getirme. Musa: - Ya Rab! Sana e (irk) komak nas覺l olur? Y羹ce Rab:
Ey Musa! Her kim bana tap覺nsa; ama; insanlardan bir ey umsa... Yani; halk bana “iyi kiidir” dostlar!... dese, onlar覺 bana ortak yapm覺 olur. Ey Musa! Dostlar覺m覺n, meleklerimin ve t羹m halk覺m覺n seni sevmelerini istiyor musun? Dedi ki: Evet istiyorum! Y羹ce Rab dedi ki: Sen beni kullar覺ma sevdir.

Allah’覺 sevdirmek: (s.481)
Musa: Ya Rab! Nas覺l sevdireyim? Y羹ce Rab dedi ki: Benim nimet- lerimi ve c繹mertliimi kullar覺ma g繹ster. B繹ylece beni unutmas覺nlar, benden bakas覺n覺 anmas覺nlar ve iyi dilekte bulunsunlar. Ey Musa! Sana “Dirili G羹n羹” azab覺 yapmay覺m ister misin? Musa: 襤sterim. Y羹ce Rab: Gece yat覺nca ve sabah durunca beni an. Hi癟 bir zaman beni unutma. Ey Musa! Senin d羹man- lar覺n覺n benim d羹manlar覺md覺r. Sana dokunmamalar覺n覺 ister misin? Musa: Evet isterim. Y羹ce Rab: Ey Musa benim buyruklar覺m覺 zaman覺nda yap. Musa dedi ki: Ya Rab! Senin ve benim d羹man覺m kimdir? Y羹ce Rab: 襤blis l璽netlidir. Ne zaman benim buyruklar覺m覺 zaman覺nda yapsan, 襤blis k繹r olur. Ey Musa! “Dirili G羹n羹” susuzluundan emin olmak ister misin? (s.483)

Dedi ki: Evet isterim. Y羹ce Rab dedi ki: 襤manl覺lar i癟in yalvar. Musa: Nas覺l yapay覺m? Y羹ce Rab cevap verdi: G羹nde yirmi be kez “Estefirullahe l簾 veliv璽lideyye veli’l-m羹’min簾ne ve’-l m羹’min璽t el-ehy璽羹 min- h羹m ve’l- emev璽ti”. Yani; kendim, ebeveynim, yaamakta olan ve 繹lm羹 olan imanl覺 erkeklerle imanl覺 kad覺nlar i癟in Allah’tan ba覺lanma diliyorum.” Her kim bu ba覺lamay覺 dilese, o kiiye yetmi yedi doru s繹zl羹 kii sevab覺nca sevap veririm. Ey Musa! Seni her zaman anmam覺 diler misin? Dilerim, dedi. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah): - -Musa! Benden 羹enme (b覺kma)...

 

(1) Bkz. 襤ncil I. Selanikliler 5/15 ”Sak覺n覺n! Hi癟 kimse k繹t羹l羹e kar覺l覺k k繹t羹l羹k yapmas覺n. zel- likle gerek birbirinize ve gerekse herkese iyilik yapmaya 癟al覺覺n.” s繹zleriyle kar覺lat覺r覺n覺z..

 

Arzu ve istekler:

Halka muhta癟 olmamay覺 diler misin? Dedi. Musa: Dilerim. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Ey Musa! Halk覺n mal覺na imrenme ki, ilerin ikiy羹z- l羹l羹kten kurtulsun. Musa: - Dilerim, dedi. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah): Halktan 繹v羹n癟 isteme... - -Musa! “Dirili G羹n羹nde” terazide a覺r gelmek ister (s.485) misin? Evet, dilerim. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Kimsenin ay覺b覺n覺 ve kimsenin g覺ybetini s繹yleme. Ey Musa! “Dirili G羹n羹” su癟lar覺n覺n terazide hafif gelmesini ister misin? Evet, isterim. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki:
-B羹y羹kle, k羹癟羹kle bar覺 ki, soyunun hakk覺n覺 incittiine sab覺r edesin. Ey Musa! “Dirili G羹n羹” G繹k g繹lgesinde olmas覺n覺 ister misin? Musa: Evet, isterim. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Yetimlere ve yoksullara iyi davran.
Ey Musa! “Dirili G羹n羹” Hak Te璽l璽’n覺n (Y羹ce Allah) ‘癟emelerinden’
erbet ak覺tmas覺n覺 ister misin? Musa: Evet isterim. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah):
Ey Musa! Sana hata edene kin tutma! ki, “Dirili G羹n羹” melekler aras覺nda rezil etmeyim. Musa: Evet ya Rabbim! Diliyorum. (Y羹ce Allah) dedi ki:
(s.487)

羹t ve ikazlar:

襤manl覺 kardelerinin utan癟lar覺n覺 s繹yleme. Ey Musa! “Dirili G羹n羹” ‘Defterini’ sa eline vermelerini diler misin? Musa: Evet, dilerim. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Elinden geldiince inananlar覺n ihtiya癟lar覺na 癟are ol. Ey Musa! Perian olanlar覺 bereketlememi ve iyilik vermemi diler misin? - Evet; dilerim, dedi. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Namaz i癟in abdestini iyi al. Ey Musa! Bu d羹nyada ve 繹b羹r d羹nyada da sana yard覺m etmemi ister misin? Evet, isterim. Hak Te璽l璽 (y羹ce Allah): Hi癟 kimsenin aleyhine konuma ki, iitirse 繹z羹rlensin... Ey Musa! Seni hor g繹rene sevdirmemi ve cenneti sana arzulatmam覺 ister misin? Dedi ki: Evet isterim. Akamla yats覺 aras覺nda namaz k覺l. Ey Musa! Halk覺n aras覺nda en iyisi olmak ister misin? Musa: Evet, isterim.

Allah’a kendi derununda 繹vg羹ler sun:

Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: 襤lerini (amellerini) benimle senin (s.489) aranda yap ve hi癟 kimse bilmesin(1). Ey Musa! “Dirili G羹n羹” seninle ince hesap sormamam覺 diler misin? Dedi ki: Evet, dilerim. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Komunu incitme.

(1) Bkz. 襤ncil; Mat.6/6*“Ama sen dua ettiinde kendi i癟 odana (halvetine) gir ve kap覺y覺 kapay覺p gizlide olan Babana dua et. Gizlide g繹ren Baban seni a癟覺k癟a 繹d羹llendirecektir.” s繹zleriyle kar覺at覺r覺n覺z


Ey Musa! G繹k kap覺lar覺n覺 sana a癟mam覺 ister misin? Musa: Evet; dil- erim, dedi. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Komular覺n utan癟lar覺n覺 s繹yleme.
Ey Musa! dualar覺n覺 kabul etmemi diler misin? Evet, dilerim. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Ey Musa! Midene haram ey koyma. Her kim mide- sine bir lokma haram koysa, k覺rk g羹n duas覺 kabul olmaz. Ey Musa! Benim gazab覺mdan emin olmak ister misin? Musa: Evet, dilerim. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Elinin alt覺ndakilere k繹t羹 davranma. - Ey Musa! Senin ‘繹p羹 kuucuklar覺n覺n’(1)olmas覺n覺 diler misin? Musa: Evet, isterim. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Gece yar覺s覺 namaz覺n覺 k覺l. Ey Musa! Seni iyilikle anmam覺 ister misin? Musa: Evet, isterim. (s.491)

Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Alimler toplant覺s覺nda otur. Ey Musa! benim hiddetimden emin ol, kork! Ey Musa! Tanr覺sal hiddetin nian覺 nedir ki, onu bileyim? Ve ondan sak覺nay覺m, diye sordu. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Size ‘kesin yasak/haram’ olan eylerle sevinmeyin. Ey Musa! Seni hiddetimden korumam覺 ve raz覺 olmam覺 diler misin? Eer beni g羹nde yetmi kez 繹fkelendirsen... Musa dedi ki: Evet, dilerim.

Ana k覺ymeti ve baba sevgisini bilmek:

Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Anneni dinle. Hatta o imans覺z olsa bile... 羹nk羹 cehennem atei imans覺zlar ve babas覺n覺 azarlayanlar i癟in alevlenir ve yakar. Ey Musa! Y羹celiim ve an覺m hakk覺 i癟in benim gazab覺m; babas覺n覺 ve anas覺n覺 azarlayanlar i癟indir. Ve ba覺lamam ile merhanmetim babas覺n覺, anas覺n覺 sevindirenler i癟indir. Ey Musa! Her kim babas覺na, anas覺na iyi davran覺rsa (s.493) onu ba覺lar覺m. Eer g羹nde yetmi kez asi olsa da... Benim gazab覺m anas覺na, babas覺na kar覺 s繹z s繹yleyenleredir. Ey Musa! Her kim anas覺n覺, babas覺n覺 azarlarsa, benim gazab覺m ve lanetim onun 羹zerinedir. Eer 癟ok sofu olsa bile... Her kim anas覺na, babas覺na iyi davran覺rsa, benim merhame- tim o kiiyedir. Eer g羹nahk璽r ise dahi... Ey Musa! Benim hiddetimin ve gazab覺m覺n kimlere kar覺 olduunu biliyor musun? Musa dedi ki: Ya Rabbi! Sen daha iyi biliyorsun. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: S繹z羹nde durmayan ve emanete h覺yanet edenedir. Ey Musa! S繹z羹nde durmayanlar覺 ve emanete h覺yanet edenleri “Dirili G羹n羹” y羹z羹st羹 s羹r羹yerek getirsinler ve ‘ac覺 zehiri’(2)az覺na koysunlar.

(1) na尪ce (n璽ce): 1. Fars癟a dii koyun. Metindeki anlam覺; Huri ; 2. K覺z 癟ocuklar覺 (kuzum, k覺z覺m) benzetmesi. bkz. Apokrafiler; Ekl. 26/12*Y覺l覺覺k kuzucuu (k覺z覺/k覺z覺n覺) ard覺ndan g繹zet ve sana yanl覺l覺k yaparsa ama!, (2) Zakkum: Cehennemde yetien bir aa癟; au ve Cehennemliklerin yemei.


(s.495)

Cehennem azaplar覺:

G繹z羹nden, kula覺ndan 癟覺ks覺n. Herkes g繹rs羹n ki, emanete h覺yanet edenler ve s繹z羹nde durmayanlar, cehennemde nas覺l azap 癟ekerler. Cehennemin y覺- lanlar覺n覺n, 癟覺yanalar覺n覺n onlar覺 nas覺l soktuklar覺n覺 bir g繹rs羹nler. Ayr覺ca dille- rinden nas覺l as覺l覺rlar ve beyinleri burunlar覺ndan nas覺l akar. Ey Musa! O ikencelerden emin olmak ister misin? Dedi ki: Ya Rabbim! Nas覺l dile- meyim ki?: T羹m v羹cudum 羹rperdi, g繹nl羹m korktu, y羹reim titredi, dilim tu- tuldu ve dizlerimin ba覺 癟繹z羹ld羹. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: yleyse s繹z羹n羹 bozma ve emanete h覺yanet etme. Ey Musa! Sana biraz da cehen- nemden bahsedeyim. Yedi kat g繹羹 ve yedi kat yeri cehenneme b覺raksalar bir kat覺nda bir y羹z羹 birikmi gibi olur. Ey Musa! Cehennem’in atei birbirini yakar. Y羹ksek s覺cakl覺覺ndan; eer bir 癟ekirdek kadar ateinden d羹nyaya b覺raksalar;ta k羹l olur, dalar kor olur ve yery羹z羹nde hi癟 canl覺 kalmazd覺.
(s.497)
Eer cehennemliklerden bir kiiyi douya 癟覺karsalar, bat覺daki insanlar onun s覺cakl覺覺ndan yanard覺 ve yery羹z羹nde hi癟 ot bitmezdi. Ey Musa! Cehen- nemin yedi tabakas覺 var. Her tabakada yetmi bin dere var. Her derede yetmi bin ehir var. Her ehirde yetmi bin bucak var. Her bucakta yetmi bin ev var. Her evde yetmi bin sand覺k var. Sand覺kta yetmi bin y覺lan var. Her y覺lan覺n uzunluu alt覺 menzil yoldur ve yetmi bin 癟覺yan(1)var. Her 癟覺yan覺n b羹y羹kl羹羹 Tur da覺 gibidir ki, orada “hi癟 kimse Allah’a ortak komaz”. Babas覺n覺 anas覺n覺 azarlayan. Cimri ve ikiy羹zl羹l羹k yapan; zek璽t vermeyen, i癟ki i癟ip zina eden, birbirini 癟ekitiren ve bakas覺n覺n s覺rt覺ndan ge癟inen kiiyi o tabuta koyar覺m. O y覺lanlar覺 ve 癟覺yanlar覺 ona g繹nderirim. T璽 ki, o kii benim kitab覺m覺n ger癟ek (s.499) olduunu ve peygamberimin s繹z羹n羹n ger癟ek olduunu bilsin. Ey Musa! Eer dedikoducular d羹nyada dedikodu yapmasa ve bakas覺n覺n s覺rt覺ndan ge癟inmeseydi, 羹癟 g羹nde ve her haftada bir kez yamur yad覺r覺r her ile bir kez ot bitirirdim. Her iki ayda bir kez yemi bitirir, her 羹癟 ayda bir kez koyun kuz- ular ve t羹m halk azaptan emin olup g繹羹n bereket kap覺s覺 a癟覺l覺rd覺. Ey Musa! Eer dedikoducular覺 g繹rseydin ki, 繹l羹m 覺s覺r覺kl覺覺(2)ile ecelini beklerler. Dilleri tan覺kl覺k (ehadet) etmeye tutulur. nceden cehenneme giren dedikoducular覺n ve insanlar覺 s繹m羹renlerin dilleri cehennem y覺lanlar覺n覺n az覺nda olacak. S繹- m羹renlere ve onlar覺 dinleyenlere lanet edilecek. Ey Musa! Hi癟 kimseyi 癟e- kitirme ve onlar覺 dinleme ki, su癟lar覺na ortak olmayas覺n. Ey Musa! 襤kiy羹zl羹l羹kten sak覺n.

(1) ok ayakl覺lardan, genellikle s覺cak yerlerde yaayan, sar覺 renkli, 癟ok zehirli bir b繹cek, (2) Is覺r纂覺: Y覺lanc覺k hastal覺覺. K覺z覺ly繹r羹k (enfeksiyon) hastal覺覺 veya kemik veremi.

 

(s.501)

Yalan s繹ylememek ve Allah’覺 sevmek:

Benim lanetim ikiy羹zl羹lere ve onlara tan覺kl覺k edenleredir. Ey Musa! Zek璽t vermeden maldan yeme. Ve zek璽t vermeyen kiiyle yemek yeme ki, o kii 襤slam覺n birliini y覺km覺t覺r. Ey Musa! Benim ad覺ma yalan ant i癟me. Her kim benim ad覺ma yalan ant i癟erse, benim kitab覺ma yalan ant i癟er. Ben o kiiyi atete yakar覺m. Ey Musa! 襤blisten, 覺f覺tlardan baka hi癟bir eye lanet etme ki, o lanet geri sana d繹nmesin. Ey Musa! Canavarlara (yaban hayvanlar覺na) lanet etme. Ben onlar覺 korurum ve onlara yard覺m ederim. Ey Musa! fkeli davranma. 羹nk羹 繹fke eytandand覺r ve eytan atetendir. Ey Musa! Nas覺l yal覺lar sab覺rla y覺kan覺rsa, 繹fkelenmemek de seni temizler. Ey Musa! Yalan- dan sak覺n ki, ad覺n覺 d羹r羹stlerden silmeyim ve fitnecilerden yazmay覺m. Ey Musa! Benden kork. 羹nk羹 benden korkmayan覺 (s.503) ben sevmem. 襤srailoullar覺na de ki, korksunlar. Her kim benden emin olursa, gece yatacak ve sabah duracak. Ve dahi benden emin olacak. O kiiye birey vereyim ki, halk ondan ibret als覺n. Ey Musa! Benim sevecenliim i癟in a癟覺k ve gizli sa- daka ver. Ben o kii 羹zerine bereketimi sa癟ar覺m. Ey Musa! Gece ve g羹nd羹z her kim bir su癟luyu ba覺larsa, ben o kiiye g羹nde yetmi kez merhametle bakar覺m. Ve her kime ben bir kez bakarsam, o kiiyi cehennem atei yakmaz.

Bir 繹l羹y羹 y覺kaman覺n ve kefenlemenin ne kadar iyi olduu:

Ey Musa! Her kim bir 繹l羹y羹 y覺karsa, ben o kiinin t羹m su癟lar覺n覺 y覺kar覺m. Her kim bir 繹l羹ye mezar kazsa, ben o kiiye cennette bir k繹k yapar覺m. Ve her kim bir 繹l羹ye kefen sarsa ben o kiiye ‘cennet kaftanlar覺n覺’(1)giydiririm (s.505) Her kim bir cenaze getirse, ben o kiiyi cehennem ateinden 繹zg羹r k覺lar覺m. Onun boynunu ate yakmaz. Her kim bir yoksulu doyursa, ben ona cennet yemei yediririm. Her kim bir 癟覺pla覺 giydirse, ben ona kaftan giy- diririm. -Ey Musa! Konuunu a覺rla. Eer imans覺z ise de...

Bir eve giren konuk ne getirir ne g繹t羹r羹r?

Ey Musa! Her kim konuk olarak gelse, g繹mleiyle gelir; ama ev sa- hibinin g羹nahlar覺yla gider. Ey Musa! Benim merhametim ve bereketim ise, konuklarla beraber gelir. Ey Musa! Benim konuumu da a覺rla b繹ylece kendi konuunu a覺rlam覺 olursun. Musa dedi ki: - Benim konuum kimdir ve senin konuun kimdir? Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: Ey Musa! senin konuun, onu 癟a覺rd覺覺n kimsedir. Benim konuum ise; bana 癟a覺rmadan gelen kimsedir.
(1) bkz.II.Ez. 2/39 benzer kelime:“Onlar bu d羹ny璽n覺 g繹lgesinden ayr覺l覺p Rabbden dirah璽n hullelerini ald覺lar”. Hulle: Hil尪璽t.


Acele eden eytandand覺r. Nelere acele etmek gerek?

Ey Musa! R覺zk覺nda bereket ve bedeninde s覺hhat olduunu g繹rd羹羹n kii, bana 羹k羹r edip iyi iler yapmazsa; bil ki, o kiiyi yok edeceim. Ey Musa! Bencil, k繹t羹l羹k d羹zenleyici ve yalanc覺 olma. Bencillerle, yalanc覺larla ve k繹t羹l羹k d羹zenleyicilerle konuma. Ey Musa! 襤lerinde aceleci olma, yava ol. Acele eden eytandand覺r; ama 羹癟 eyde acele et. 1. Eve konuk gelen kiiyi a覺rlamakta, 2. Ergen k覺z覺n覺 evlendirmekte, (s.507) 3. 繹l羹y羹 defnetmekte...
Ey Musa! Benim buyurduum eylerden buyur. Ve benim y覺d覺覺m eylerden halka y覺. Ey Musa! Kiileri evlendirmekte gecikme ki, 癟ocuklar覺 olsun ve “Dirili G羹n羹”nde babalar覺na efaat etsin. Ey Musa! ok g繹ze gelme ve onlarla pek konuma. Ey Musa! Her g羹n 繹l羹m羹 an覺msa. Azrail yere geldiinde, g羹nde yetmi kez halk覺n ecel defterine bakar. l羹m羹n ne zaman geleceini hi癟 kimse bilmez. Ey Musa! Nefsini d羹man bil ki, kendi arzusunu istesin. Ey Musa! Ne zaman emin olsan kork ve ne zaman benim ba覺lamam覺 istersen iyi iler yap. Her eyin bir nedeni vard覺r. Ba覺lamam覺n nedeni iyi ilerdir. Ey Musa! Beni an ki, ben de seni anay覺m. Eer sen beni yaratan olarak anarsan ben de seni meleklerimin 繹n羹nde anar覺m. Eer sen beni halka ikayet edersen, ben de seni meleklerimin 繹n羹nde ikayet ederim.

Hz. dem’in su癟u: (s.509)
Musa dedi ki: Ya Rabbi! Ben seni nas覺l ikayet ederim ve o ikayeti kime yapar覺m? Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Ey Musa! Ne zaman mal覺na ve nefsine bir bel璽 gelse ve halk覺n 繹n羹nde dehet ac覺s覺nda kalsan, benden ikayet etmi olursun. Ey Musa! Eer imanl覺lar覺n su癟una kar覺l覺k k繹t羹l羹k yap覺p ba覺lamasayd覺m, atan Ademi su癟uyla tutkun etmeseydim, Yakup’u k繹r ve Ey羹p’羹 s覺k覺nt覺ya sokmasayd覺m... - Musa dedi ki: Adem’in Yakup’un ve Ey羹p’羹n su癟lar覺 ne idi? Hak-Ta璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Adem’in su癟u benim buyruumu bozdu; buday(1) yeme dedim yedi. Ama Yakup’un su癟u ise deve boazlamak oldu. Olu k覺z覺 yedi ve hizmet癟isine vermedi ki, yiyecek haz覺r deildi.

(1) Dedik ki: "Ey Adem! Sen ve ein cennete yerlein. Orada dilediiniz gibi bol bol yiyin, ama u aaca yaklamay覺n, yoksa zalimlerden olursunuz." (Bakara S., 35). Bununla beraber buday veya 羹z羹m veya incir olduu hakk覺nda baz覺 rivayetler de vard覺r. Tevrat ehli, "b羹r" yani buday demiler; Vehb b. Yem璽m簾'den de: "Fakat 繹yle bir cennet buday覺 ki, tanesi s覺覺r y羹rei gibi, kaymaktan lezzetli, baldan tatl覺." diye bir tabir nakledilmitir. 襤bn羹 Abbas ve daha baz覺lar覺ndan "s羹nb羹le" (baak) diye rivayet edilmitir. (Elmal覺l覺 Hamdi Yaz覺r, Hak Dini Kur'an Dili , Eser Neriyat ve Da覺t覺m, I/322).


Musa dedi ki: Adem gibi dostunu bir g羹nah y羹z羹nden kovdun ve 羹癟y羹z y覺l alatt覺n. Hak-Ta璽l璽 (Y羹ce Rab): Ey Musa! Dostlar覺n su癟u dostuna kat覺 gelir. Musa: Ya Rabbi! Sana 癟ok eyler sormak isterim; ama korkuyo- rum. Hak-Ta璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Ey Musa! Ne istersen sor. Musa: Ya Rab! Sen nerde olursun? Zarardan ka癟覺nan kulumun g繹nl羹 i癟inde olurum. Musa: Ya Rab! Kim zarardan ka癟覺n覺r? Hak-Ta璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Korkusundan helalden dahi sak覺nan kimsedir. Musa: Ya Rab! Yerin nerde- dir?

Tanr覺’n覺n konumunu anlamak:

Hak-Ta璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Oras覺 uzaydan daha uzakt覺r(1). Orada ne ekil, ne mekan... G繹kler dahi benim nerede olduumu bilmezler. Musa: - Ya Rabbi! Huzurunda kim olur? Hak-Ta璽l璽 (Y羹ce Rab): Meleklerim... Musa: Meleklerin ka癟 tanedir? Hak Ta璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: (s.511) On iki b繹l羹kt羹r. Her b繹l羹羹 Ademoullar覺 art覺nca, yeri perilerle eytanlar ve 羹癟er katlar art覺nca, ne t羹rl羹 canl覺 vahi hayvanlar var. Onlar on iki bin kere on kez 癟oklukta... Musa dedi ki: n羹nde Musa kulunu mu daha 癟ok seversin, yoksa meleklerini mi? Hak-Ta璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: D羹r羹st olan imanl覺 kimse, meleklerden daha sevgilidir. Musa 繹yle cevap verdi: Ya Rab! yeri, g繹羹 ve uzay覺 yaratmadan nerdeydin?

Hak-Ta璽l璽 (Y羹ce Rabb)ve inci:

Hak-Ta璽l璽 (Y羹ce Rab): Bir inci(2)羹zerindeydim. G繹kten ve g繹羹n k羹rs羹s羹nden ‘繹nce’ onu(3) yaratm覺t覺m. O incinin b羹y羹kl羹羹 bey羹z bin y覺ll覺k bir yoldu. Musa cevap verdi: Ya Rabbi! O inci imdi nerededir? Hak-Ta璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: O inciyle bir kelime s繹yletim, benim korkumdan titredi ve eridi; su oldu. O y羹ce bak覺la bir bakt覺m kaynad覺, duman覺 癟覺kt覺 ve dalgalar kaynad覺. Onun duman覺ndan g繹kleri yaratt覺m. Dalgalar覺ndan da dalar覺 yaratt覺m. “Kal’a ki”, o sahra ta覺d覺r; Kutsal Evde’dir(4). “Dirili G羹n羹” o tatan k覺yamet yerine perde sereceim, ak g羹m羹 gibi olsun. O yer 羹zerinde en adil davranacak ve mazlumlar覺n intikam覺m覺 zalimlerden alaca覺m. Musa dedi ki:
Ya Rab! O inciyi yaratmadan odun kaz覺d覺n. Hak-Ta璽l璽 (Y羹ce Rab):

(1) bkz. Apokrafiler; III. Mak. 2/13*羹nk羹 ‘meskenin’ olan g繹klerin en uzak noktas覺na 璽dem oullar覺 varamaz, (2) Manisa n羹shas覺nda: “Kudretim 羹st羹ndeydim”, (3) bkz. 襤ncil; Kol.1/15* “Kendisi de g繹r羹nmeyen bir ‘il璽h覺n’ g繹r羹n羹羹 ve t羹m yarat覺klar覺n ilkidir.”. Bu s繹zlerde atfedilen ,Tanr覺’n覺n yaratt覺覺 bir ilkdir, (4) Beyt羹'l-Mukaddes (mukaddes ev), Kud羶s Camii ve Mescid-i Aks璽 da denir.


(s.513)

Evrende bir direk, dayanak var m覺d覺r?

Kudretim 羹st羹ndeydim. Nitekim imdi kular覺 havada, bulutlar覺 g繹k y羹z羹nde ve g繹kleri yer 羹zerinde tutar覺m. Bunlar覺 bir dayanak olmadan b繹yle kudretimle tutar覺m. Musa: Ne zamandan beri Tanr覺l覺k edersin? Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) 繹yle cevap verdi: Ey Musa! Derin ilmimden ve gizli kudre- timden soru soruyorsun. Eer merhametim 繹fkemden 癟ok olmasayd覺, atete yakard覺m. Musa: Ya Rabbi! Neden?: Bu nedenden ki; sen benim sonsuz evvelimden ve sonsuzlua gidiimden soruyorsun. ‘Ben’ O 繹ncesiz Tanr覺y覺m ki, benden 繹nce bir ey yoktu; ve ‘Ben’ O sonsuz olan Tanr覺y覺m ki, benden sonra bir ey olmaz. Her eyin 繹ncesi benim ve benden 繹nce bir ey yoktur. Her eyin sonu benim ve benim sonum yok(1). Musa dedi ki: Ya Rab! Senin b羹y羹k ilminden bir eyler 繹renmek dilemitim. Sen sab覺rl覺 Tanr覺s覺n acele et- mezsin. Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Ey Musa! T羹m bu alemi yaratmadan 繹nceydim. Seksen bin ehir yaratt覺m. Her biri bu d羹nyan覺n yedi kat b羹y羹k- l羹羹nde idi. Ve o ehirleri hardal tanesiyle doldurdum.

Gizemli yeil bir ku?

Ondan sonra yeil bir ku yaratt覺m. O Kua bu ehirlerin i癟indeki hardal tanelerinin r覺zk覺 olduunu s繹yledim. Doyuncaya kadar ye!... Ne zaman bu har- dal tanesine (s.515) ileri kabul olmaz der. Haram korkusundan ve helalden dahi sak覺n覺r. 襤yi ilerini ve hasenat覺n覺 gizler. B繹ylece g羹nahlar覺n覺 gizli tutar. Musa dedi ki: Ya Rab! O kullar覺n birini bana g繹ster. Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Ey Musa! Ne zaman bir al癟akg繹n羹ll羹, az konuan ve midesi a癟 iken, yemeini doyuncaya kadar yemesi elinden gelse bile, nefsin arzular覺n覺 d羹man g繹r羹r. B繹ylece b羹y羹k g羹nahlar覺 d羹man tutar ve halk覺 繹ver. Kendi nefsini hor g繹r羹r, a癟lar覺 doyurur; ama kendi nefsini a癟 tutar. T羹m esintileri kendi 羹st羹nde d繹nd羹r羹r ve kendi nefsini 癟覺plak tutar. O kulum bana t羹m insanlardan daha yak覺n olan kuldur. Musa dedi ki: Bu 癟eit biriyle kar覺lasam m覺 kar- 覺lamasam m覺 bilmem? Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Ey Musa! Ne zaman bir imanl覺 g繹rsen ki, imanl覺lar覺n su癟lar覺n覺 ve ba覺na gelen k繹t羹l羹klerini g繹rse kederlenir. B繹ylece kendi su癟lar覺na ve ba覺na gelen k繹t羹l羹lere kederlenir ve m羹sl羹manlar覺n haberine de sevinir. Nitekim kendi iyilii i癟in sevinmi olur. Bil ki, o benim kullar覺m覺n en yak覺n覺d覺r. Musa: O kullar覺 bilmeyecek olursam ne yapay覺m?

(1) bkz.襤ncil Vah. 22/13 ile kar覺lat覺r覺n “Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, balang覺癟 ve son Ben’im”; s繹zleriyle kar覺lat覺r覺n覺z.

 

Tanr覺’n覺n dostu ve d羹man覺 kimdir?

Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Ey Musa! Ne zaman bir imanl覺 benim i癟in 繹fkelense (s.517) ve benim i癟in sevinse, benim i癟indir. O konusa benim i癟in konuur ve sussa, benim i癟in sessiz olur. Bu y羹zden bil ki, o benim dostlar覺mdand覺r. Musa cevap verdi: Ya Rab! D羹man覺m kimdir? Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: O kii 繹fkelense ve sevinse, kendi nefsi i癟in 繹fkelenir ve kendi istei i癟in sevinir. S繹ylediinde, sessiz kald覺覺nda kendi nefsi ve dilei i癟in s繹yler ve susar. Benim sevinmemi g繹zetmez. Ne zaman mal覺na, oluna ve k覺z覺na bir k繹t羹l羹k gelse 癟ok kayg覺lan覺r. Benim yarg覺lamama boy- nunu uzatmaz. Eer bir m羹sl羹mana k繹t羹l羹k gelse, onu korumaz. Bil ki, o kiibenim d羹man覺md覺r. Musa dedi ki: Ya Rab! Beni bir ie 繹nder yap ki, o i y羹z羹nden benden honut olas覺n.

Tanr覺’n覺n honutluunu kazanmak nas覺l olur?

Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: - -honutluumu istesen, d羹nya zengin- liklerinden vazge癟men, onu kendine d羹man(1)bellemen, yoksullar覺 sevmen ve d羹nyay覺 iyi g繹zle g繹rmemen gerek. Eer bu eyleri yapacak ol覺ursan, 繹n羹nde d羹nya bir ey olmaz; ama benim 繹n羹mde sevgili olursun. Musa: -Ya Rab! Peki... d羹nya arzular覺n覺 neden yaratt覺n? Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki:
Kullar覺m覺 s覺namak i癟in. Her (s.519) kim d羹nya arzusunu b覺raksa ve ‘ahiret’ (繹b羹r d羹nya) arzular覺n覺 se癟se, o benim i癟in ereflidir. Musa: Ya Rab! Senin i癟in hangi kii mesuttur? Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Az yiyen ve az konuand覺r. Musa dedi ki: Ya Rab! 襤nsanlar覺n en iyisi kimdir? Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: 襤nsanlar覺n kendisinden yararland覺覺 kimsedir. Musa:
Ya Rab! Hangi kulun senden 覺ra覺 g繹r羹r? Hak-Te璽l璽: O kiiki, mal覺n覺n izzetiyle ve halk覺n覺n hemehrilii ile olur. Musa dedi ki: Hangi kulun en b羹y羹kt羹r? Hak-Te璽l璽: Her g羹n nefsine d羹man olan kiidir. Musa: Ya Rab! Hangi kuluna 覺覺k gibi sakin dersin? Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Benim y羹celiimden korkana der ve cehennem azab覺ndan korurum. Musa dedi ki: - Ya Rab! Hangi kulun daha kat覺d覺r? Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab): Yalanc覺lar覺n g繹nl羹d羹r. Musa: Ya Rab! Kim benden honuttur? Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Ey Musa! Komular覺n(2) ve yoksullar(3) senden honutsa, ben de senden honutum. Musa dedi ki: - Ya Rab! Bana bir ey 繹ret ki, ondan bana yarar olsun. Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab): Musa! Bilirsin de yapmad覺覺n (s.521) eyi, neden bana soruyorsun?

(1) bkz.襤ncil II. Tim. 4/10 “D羹nyay覺 sevmek”, (2) Tevrat; Lev.19/13 Ben Rab’im. Komuna zul- metmeyesin, (2) bkz. Ekl.18/28 “Bolluk zaman覺 k覺tl覺覺, zengin olduunda ihtiyac覺n覺 ve yoksullar覺 an!”


Kanaat etmek:

Musa dedi ki: Ya Rab! O nedir? Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) dedi ki: Ey Musa! Varl覺覺 kendi 繹z羹nden 繹d羹n; gidecei yere gider. Elinin emeini iyi tut ve d羹nyada az eyle yetin. Ey Musa! Bana ne kadar ihtiyac覺n varsa, ona g繹re iyi ile. Ne kadar cehennem ateine katlan覺rsan, ona g繹re su癟 ile. D羹n- yada yaayaca覺n kadar kazan. Haz覺rl覺覺n覺 yap ve ye. Ey Musa! Halk覺n覺 sev. T璽 ki, ben de seni seveyim. Ey Musa! Halklar覺 esirge. T璽 ki ben de seni esir- geyim.

襤nsanlar覺 iyilikle anmak, utan癟lar覺n覺 s繹ylememek:

Ey Musa! 襤nsanlar覺 iyilikle an ve utan癟lar覺n覺 kapat ki, ben de senin utanc覺n覺 kapay覺m. Ey Musa! ocuklara efkatli bir bak覺c覺 gibi ol. Yal覺lara h羹rmet et ve d羹nyaya konup g繹癟ecek menzili bil. ‘b羹r d羹nyada’ oturaca覺n saray覺 bil. K繹t羹l羹klere sabret, k繹t羹l羹kten hi癟 kimseye s繹z etme ve d羹nya atafat覺na sevinme. Ey Musa! Takva sahiplerine(1) (Haramdan 癟ekinen) yemek yedir ve onlarla yemek ye! Her ite onlarla tan覺 ve onlarla komu ol. v羹nenlerin ve ibadetini bozanlar覺n sohbetinden ka癟. Onlarla komu olma ki, g繹nl羹n kat覺 olmas覺n. (s.523)

Doru s繹z羹n deeri:

Ey Musa! Doru s繹z羹 doru s繹yle(2). Eer kendi nefsine zarar verse de ... 羹nk羹 her i i癟in, benden baka bir yard覺mc覺 yoktur. Ey Musa! Bunu 癟ok s繹yle: “Allah b羹t羹n noksan s覺fatlardan m羹nezzehtir, b羹t羹n hamdler ona mahsustur. Allah'tan baka ilah yoktur, Allah en b羹y羹kt羹r. Azamet (ululuk) sahibi Y羹ce Allah’tan bakas覺nda g羹癟 kuvvet ve kudret yoktur.” Ey Musa de ki: “S羹bh璽nellahi teazzeze bi’l-kudreti ve kahhara’l-‘ib璽de bi’l-mevti (ve’l- fen璽i)”: (襤nsanlar覺 kudreti ile aziz eden ve 繹l羹mle (ve f璽ni olmakla) de kah- reden Z璽t’覺n (Allah’覺n) 璽n覺 ne y羹cedir.”

 

(1) bkz. Apokrafiler (Allah’tan korkan, takva sahibi bir imam hakk覺nda s繹zler.) II. Mak. 12/43
-46 “羹nk羹 o k覺yameti d羹羹n羹yordu. 44*Eer 繹l羹lere can verileceine 羹midi olmasayd覺; 繹l羹ler i癟in dua etmek bo ve anlams覺z olurdu. 45*Hem bundan baka; g羹nahtan sak覺nanlar i癟in ayr覺lm覺 b羹y羹k m羹kafat olduunu d羹羹n羹yordu. 46*O d羹r羹st ve haramdan 癟ekinen biriydi. Bu y羹zden 繹l羹ler i癟in kefaret etti ki, g羹nahtan beri olsunlar, (2) bkz. S羹l. Mes. 25/11*Uygun olarak s繹ylenen s繹z, g羹m羹 oymalar覺n aras覺nda olan alt覺n elmalar gibidir, Say. 24/16*“Allah’覺n s繹zlerini iitenin ve ‘Y羹celerin Y羹cesi’nin (M羹t’璽lin) ilmini bilenin; yere d羹羹p g繹zleri a癟覺k olarak Kad簾r’in( Her eye G羹c羹 Yeten’in) g繹sterdii...”.

 

Salvele (Allah’a hamd ve sen璽) :

Ey Musa! bunu 癟ok s繹yle: “S羹bh璽nell璽hi ve bi hamdihi”(1) “All璽h’覺 hamd (her t羹rl羹 繹vg羹) ile t羹m eksikliklerden tenzih ederek tesbih ede- rim.”
Ey Musa! Bunu s繹yle: “Allah羹mme b璽rik l簾 f簾’l-mevti ve f簾m璽 b’ade’l mevti”(2)“Allah’覺m, bize 繹l羹m羹 ve 繹l羹mden sonras覺n覺 m羹barek eyle!”.
Ey Musa! Bunu 癟ok s繹yle: “L璽 il璽he illell璽h羹’l Melik羹’l hakk羹’l m羹b簾n” “Eserleriyle 璽ikar, hakiki mevcut ve yegane m羹lk sahibi olan Allah’tan baka ilah yoktur.”
Ey Musa! Bunu 癟ok s繹yle: Sana buyurduumu hi癟bir peygambere vermedim ki, ona buyurmam覺 olay覺m.
Ey Musa! Buyruumu tut ki, yar覺n o i y羹z羹nden 繹telenmeyesin.
Ey Musa! Benim ‘mekrime’(1)(tasar覺ma) emin olma ve merhame- timden 羹midini kesme.
Ey Musa! Benimle ol. Ben de seninle olay覺m.
Ey Musa! Esenliim ve bereketim senin 羹zerine olsun. Halklar覺m覺n en iyisi Muhammet 羹zerine (羹st羹ne) olsun. Ve lemlerin Rabbine hamd olsun.

mim

 

(1) “All璽h’a s繹zlerin en sevimlisi s羹bh璽nell璽hi ve bihamdih簾 s繹z羹d羹r.” (Had簾s, M羹slim, 2731; Ahmed b. Hanbel, 21429); (2)“Kim bir g羹nde yirmi be defa bu duay覺 s繹ylerse, sonra yata覺nda (bile) vefat etse, Allah ona ehit 羹creti verir. (Z. Had簾s, Taberan簾, el-Evsat; bk. Mecmau’z-Zev璽id, 5/301), (3) mekr: hile d羹zen; Allah’a nisbet edildiinde “k繹t羹leri hilelerinden dolay覺 cezaland覺rmak, tuzak ve d羹- zenlerini etkisiz hale getirmek” m璽nas覺na gelir (R璽g覺b el-襤sfah璽n簾, el-M羹fred璽t, “mkr” md.; Kmus Ter- c羹mesi, II, 687).


K襤TABIN EK MET襤NLER襤

 

Peygamberden hadis dua ve candan hakikatler vermek
Bir anlat覺ya g繹re Cebrail’in ne dediini bildireyim. Cebr璽尨il: “Benden sonra bu yere iner misin? On t羹rl羹 dalar gibi on kez ineyim. nce inip bu buyruun bereketini getireyim. v羹n羹n bu halk覺n az覺n覺n bile ziyan覺 yok; yani
2. 襤ndiimde dileinize g繹re sevgi getireyim. Bu canlar ondad覺r. 3. 襤ndiimde akrabal覺k ba覺lamas覺n覺 getireyim. imdi d羹m璽n覺 yak覺n akrabalar gibi. 4.
Dervilere ineyim, inananlara sabr覺 getireyim. Dervi sabr覺 nerdedir onu... 5.
Kad覺nlar覺n y羹z akl覺覺n覺 getireyim. imdiki kad覺nlar覺n y羹zs羹zl羹kt羹r d羹kkan覺.
6.Bilgelere sofuluu getireyim; okuduunu tutmaya, bir yard覺mc覺ya gerek yok inanm覺a. 7. beylerden adaleti getireyim ki bu yerden zulm羹n figan覺 g繹e dek kalks覺n. 8. 襤ndiimde niyetler 繹vg羹 olsun; yery羹z羹nden erdemlikle ar- maan g繹t羹reyim. 9. 襤ndiimde sapk覺nl覺klar 癟ok olur; yery羹z羹ne ilimle Kur’an ilerini getireyim. 10. indiimde Allah覺n emriyle...”
(s.527)

Hz. Muhammet’e 繹vg羹ler ve on sekiz bin alem:

Ey Muhammed! Kudretim hakk覺 i癟in o ay覺 d羹zd羹r羹p(1) yine douran; kudretim hakk覺 i癟in sert aaca izin verip, bir damla su ile yemi yap覺p; sar覺 k覺z覺l renkler yap覺p, t羹rl羹 t羹rl羹 tatl覺 kokular verip, kullar覺ma ba edirip, t羹rl羹 davetlerle, seni a覺rlayan kudretim hakk覺 i癟in.

Ey Muhammet! Ve sen, annen mine ve onun karn覺nda Abdullah’覺 bildiyken, o senin y羹z羹ndeki benim nurumu sana veren ve senin ad覺n覺 onsekiz bin aleme bildiren kudretim hakk覺 i癟in. Ey Muhammet! Annenin ve onun kafirler aras覺nda sana iman verip 羹mmetine Kur’璽n覺 bildiren kudretim hakk覺 i癟in. Ey Muhammed! Bu Kur’璽n覺 da “Korunan Levhas覺na” ben yazd覺m. Art覺k benden baka bir kimse bu Kur’璽n覺 sana verdiimi bilmez.

Hz. Cibril’in ‘sembolik’ 27 000 kanad覺n覺n olduu:
Ey Muhammed! Eer dalar 羹zerine koyayd覺m par癟a par癟a olurdu(2). Bu Kur’璽n覺 sana hediye vermekle; ben sana inayet kua覺n覺 kuatt覺m. Bir de Cebr璽il; o Cebr璽il’in yeil inciden yirmi yedi bin kanad覺 vard覺r.

(1)D羹zd羹rmek: tertip etmek, yapt覺rmak, (2) “Eer biz bu Kur’璽n’覺 bir daa indirseydik, mu- hakkak ki onu, Allah korkusundan ba eerek, par癟a par癟a olmu g繹r羹rd羹n. Bu misalleri insanlara d羹羹ns羹nler diye veriyoruz” Har S., 21.


(s.529)

Cebrail’in bir g羹vercin misali Kur’an覺 繹retmesi:

Eer ben o Cebr璽il’e buyursayd覺m yedi kat g繹kleri ve yedi kat yerleri bir top gibi eline alsayd覺; ey Muhammed! Cebr璽il’le bu kadar kanat ile ve bu kadar g羹癟 ile sana veririm. Bir eli benim kudretim eteinde; eli yere dayan覺p, az覺n覺 az覺na verip -g羹vercin yavrusuna kaka kaka(1) yedirirken- sana (da) Kur’璽n覺 繹retti. Kur’璽n覺 sana verip 繹reten o Cebrail, kudretim hakk覺 i癟in ey Muhammet! K覺覺 gerip yery羹z羹n羹 bembeyaz kara b羹r羹yen ve yaz覺 gerip s覺cakl覺覺n覺 yerde gizleyen ve buz gibi souklar覺 kaynatan, souk g羹nde s覺cak su s覺cak g羹nde souk suyu kullar覺ma i癟iren kudretim hakk覺 i癟in ey Muhammet! ‘Velayalil ar簾n’(2) o on gece hakk覺 i癟in ey Muhammet! Yani Aure g羹nleri hakk覺 i癟in ve bayram覺n on g羹n羹 gecesi hakk覺 i癟in; ey Muhammet! Ve Recep ay覺n覺n ilk on g羹n羹 hakk覺 i癟in...Yer ortas覺nda m覺? On g羹n羹 hakk覺 i癟in; yer so- nunda m覺 on g羹n羹 hakk覺 i癟in; ey Mumammet! Ve aban ay覺 hakk覺 i癟in de, Ra- mazan ay覺 hakk覺 i癟in de; ey Muhammet! Ve her kim Aure g羹nleri gelse; her bir gecesiz on b繹l羹k kavmi, her b繹l羹羹 on bin kii cehenneme lay覺k olmutur.

O gecede y羹ce Tanr覺, Muhammet 羹mmetinden kiilere 繹yle ba覺lar: (s.531) 2. Gecesi i癟in yirmi b繹l羹k kavmi -her b繹l羹k otuz bin kii- cehenneme lay覺k Muhammet 羹mmetinden azat eder. Ve 3. Gecesi i癟in otuz b繹l羹k kavmi - her b繹l羹k otuz bin- cehennemlik, Muhammet 羹mmetinden Hak-Te璽l璽 kendi merhametiyle azat eder. 4. Gecesi i癟in k覺rk b繹l羹k kavmi -her b繹l羹羹 onar bin cehennemlik Muhammet 羹mmetinden azat eder. Kendi merhametiyle Mu- hammet 羹mmetinden. Bir de 5. Gecesi i癟in elli b繹l羹k kavmi -her b繹l羹羹 otuz bin kii- cehennemlik, Muhammet 羹mmetinden kendi r覺zas覺yla azat eder. 6. Gecesi altm覺 b繹l羹k kavmi her b繹l羹羹 onar bin, cehennemlik Muhammet 羹m- metinden azat etti. Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) kendi merhametiyle, 7. Gecesi i癟in yetmi b繹l羹k kavmi -her b繹l羹羹 onar bin- cehennemlik, Muhammet 羹mme- tinden Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) azat etsin. 8. gecesi i癟in seksen b繹l羹k kavmi - her b繹l羹羹 onar bin kii- cehennemlik Muhammet 羹mmetinden kendi merhametiyle azat dilesin. 9. gecesi, i癟in doksan b繹l羹k kavmi -her b繹l羹羹 onar bin kii- cehennemlik Muhammet 羹mmetinden Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) kendi merhameti ile azat etsin. 10. gecesi i癟in cehennemlik y羹zb繹l羹k kavmi -her b繹l羹羹 onar bin kii- Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) kendi merhameti ile azat etsin.

(1) “Sen bundan 繹nce ne bir Kit璽p okuyor, ne de elinle onu yaz覺yordun. yle olsayd覺, b璽t覺la uyanlar elbette 羹pheye d羹erlerdi.”(Ankebut; 29/48). Hz. Muhammet “羹mmi” (okuma yazma bil- meyen) olduu i癟in Cibril’in; “bir g羹vercin yavrusunu nas覺l beslerse”, 繹rneindeki gibi, Kur’an覺 haf覺- zas覺na aktard覺覺n覺 g繹sterir, (2)"Ve on geceye (Zilhicce ay覺n覺n ilk on gecesine) and olsun!“ (Fecr S., 2).

 

(s.533)

Ayr覺ca Cuma ve Aure g羹nleri i癟in olan ba覺lama:

Cuma ve Aure g羹nleri i癟in “Hamde Lay覺k Y羹ce Allah” Muhammet 羹m- metinden cehennemlik bin kiiyi azat etsin. Her kim Aure ay覺n覺n o g羹n羹n羹 tutsa, 襤brahim peygamber sevab覺 verir. 2. G羹n oru癟 tutsa, 襤smail peygamber sevab覺 verir. 3. G羹n oru癟 tutsa, 襤shak peygamber sevab覺 verir. 4. G羹n oru癟 tutsa, Yahya peygamber sevab覺 verir. 6. G羹n oru癟 tutsa, Zekeriye peygamber sevab覺 verir. 7. G羹n oru癟 tutsa, Musa peygamber sevab覺 verir. 8. G羹n oru癟 tutsa, 襤sa peygamber sevab覺 verir. 9. G羹n oru癟 tutsa, yetmi hac sevab覺 verir.
10. G羹n oru癟 tutsa, Muhammet Mustafa (s.a) sevab覺 verir. Ve bundan sonraki metin (Bayram orucunun faziletlerini a癟覺klar.):

B繹l羹k b繹l羹k cehennemliklerin ba覺lanmas覺:

Her kim Zilhicce ay覺ndan 繹nceki, g羹n oru癟 tutsa, yirmi b繹l羹k kavmi - her b繹l羹羹 yirmi bin kii- Muhammet 羹mmetinden cehennemlikleri, cehen- nemden azat eder ve iki y羹z b繹l羹k kavmi -her b繹l羹羹 ikiy羹z bin kii- Muhammet 羹mmetinden (s.535) Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) cehennemden azat eder.
3.gece y羹z b繹l羹k kavmi her b繹l羹羹 羹癟er y羹z bin kii Muhammet 羹mmetinden cehennemlikleri azat eder. 4. Gece y羹z b羹y羹k b繹l羹k kavmi -her b繹l羹羹 d繹rt y羹z bin kii- Muhammet 羹mmetinden cehennemlikleri azat eder. 5. Gece bey羹z bin b繹l羹k -her b繹l羹羹 bey羹z bin kii- olan Muhammet 羹mmetinden cehennemlikleri azat eder. 6. Gece alt覺y羹z b繹l羹k kavmi -her b繹l羹羹 alt覺 y羹z bin kii- Muhammet 羹mmetinden cehennemlikleri Hak-Te璽l璽 (y羹ce Rab) azat eder. 7. Gece yedi y羹z bin b繹l羹k kavmi -her b繹l羹羹 yedi y羹z bin kii- Mu- hammet 羹mmetinden cehennemlikleri azat eder. 8. Gece sekiz y羹z bin b繹l羹k kavmi -her b繹l羹羹 sekiz bin kii- Muhammet 羹mmetinden cehennemlikleri azat eder. 9. Gece dokuz y羹z bin kavmi -her b繹l羹羹 dokuz y羹z bin kii- Mu- hammet 羹mmetinden cehennemlikleri Hak-Te璽l璽 (y羹ce Rab) azat eder. 10. Gece on y羹z bin kii (1 Milyon) Muhammet 羹mmetinden cehennemlikleri “Hamde Lay覺k Y羹ce Allah” azat eder. min ey alemlerin Rabbi! (s.537)

Bu s繹zlerin Hz. Musa peygamberin yakar覺覺 olduunu bil:

Bir g羹n Musa (a.s.) y羹ce Yaratana yalvar覺rken 繹yle dedi (il璽hisi idi). Ve Y羹ce Mevl璽 (Allah C.C.): Hi癟 k繹lelerin ile bana yapt覺覺n yakar覺覺 yapar m覺s覺n? Ve Hak-Te璽l璽 (y羹ce Rab): Benim kullar覺m vard覺r. Bunlar覺n yal- varmas覺 senin yakar覺覺ndan daha sonrad覺r. Ondan sonra Musa peygamber dedi ki (il璽hisi idi). Ve Y羹ce Mevl璽 (Allah C.C.):


1600 y覺l sonra gelecek olan 羹mmet:

O k繹lelerinin ka癟覺 geliyor ve onlar kimin 羹mmetidir? Hak-Te璽l璽 (y羹ce Rab): “Bunlar bin alt覺 y羹z y覺ldan sonra gelecektir”, dedi. Ondan sonra Musa dedi ki, ki (il璽hisi idi): Ey! Y羹ce Mevl璽m (Allah C.C.). Sen o 羹mmeti benim 羹mmetim yap. Hak-Te璽l璽 (y羹ce Rab) dedi ki: Ey Musa! O 羹mmete seni 癟avu k覺lay覺m, dedi. Hak-Te璽l璽 (y羹ce Rab) dedi ki: Ey Musa! Sen bana k覺rk g羹n yalvard覺n; ama Muhammet 羹mmetinin bana yalvar覺覺, bir g羹nde k覺rk kez olacak(1).

Ey Musa! Sen k覺rk g羹n oru癟 tuttun, ben sana ‘Levha’ verdim. O kullar覺m bir g羹n oru癟 tuttuklar覺nda, ben onlara k覺rk g羹n oru癟 sevab覺 vereceim.
Ey Musa! Sen bana (s.539) g羹nde bir kez yakard覺n, o kullar覺m bana be(2)kez yakaracakt覺r. Ey Musa! Sen beni g繹rmek isterken, tecellimin nuruna/覺覺覺na doymad覺n. Bunlar benim r覺zam覺 als覺nlar ki, ben onlara cennet vereyim ve hem nitelik s繹z s繹yleyip g繹stereyim. Kara g繹zl羹 hurilerimle 癟iflendireyim(3). Ey Musa! Sen ve b羹t羹n peygamberler Muhammet’in halk覺 girmeden cennete gir- meyecek. Sana Zilhicce ay覺n覺 tam verdim. Ve Muharremin ilk on g羹n羹n羹 ver- dim ama Muhammet 羹mmetine Zilhicce ay覺n覺n on g羹n羹n羹 verdim. Ama ‘vurgulanan’ g羹n; geceyle yirmi d繹rt saattir. Ve bu t羹rl羹 g羹nlerle k覺rk kez konuay覺m, dedi. Musa peygamber dedi ki: Ya Rab! Halk覺m da o halka ba覺las覺n, dedi. Ve: Ya Rab! Bu Muhammet halk覺d覺r. Onlar覺 Hz. Peygam- berin efa璽tinden yoksun k覺lma. Son solukta iman覺m覺z覺 eytan覺n k繹t羹l羹羹nden koru. Ve t羹m imanl覺lar da m簾n!...

Her eyin 癟iftine ve tekine hamd etmek (velvetr/veef ’覺)(4):
Her eyin 癟iftine ve tekine and olsun, diye Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) and i癟irir. Her eyin teki Tanr覺 hakk覺 i癟indir.

Her eyin 癟ifti Ebu Bekr簾ler ve Hz. mer hakk覺 i癟in, her eyin teki Mu- hammet hakk覺 i癟in, her eyin 癟ifti Osman ile Ali hakk覺 i癟in, her eyin 癟iftine Hasan ile H羹seyin hakk覺 i癟in, her eyin tekine Muhammet hakk覺 i癟in, her eyin 癟iftine yerle g繹k hakk覺 i癟in, her eyin tekine Tanr覺 hakk覺 i癟in, her eyin 癟iftine

(1)40 g羹n x 40=1600 g羹n, (2) Be kez namaz, (3) 襤ncil’e g繹re: bkz. Luk. 20/34, 35 “襤sa da onlar覺 繹yle yan覺tlad覺: -Bu d羹nyan覺n 癟ocuklar覺 evlenerek, evlendirilirler. Ama o d羹nyaya erimeye; yani 繹l羹mden dirilmeye lay覺k olanlar ne evlenirler ve ne de evlendirilirler, (4) “Veef織覺 velvetr: Hereyin 癟iftine de, tekine de and olsun!” (Fecr S羶resi, 3); “Velvetr”: Hereyin tekine de and olsun!”, “Veef織覺: Hereyin 癟iftine and olsun!”.


(s.541)
Ay ve g羹n hakk覺 i癟in, her eyin teki Tanr覺 hakk覺 i癟indir, her eyin 癟iftine cennet ve cehennem hakk覺 i癟in, her eyin tekine Tanr覺 hakk覺 i癟in, her eyin 癟iftine g繹k ve ahiret hakk覺 i癟in, her eyin 癟iftine ar ve k羹rs簾 hakk覺 i癟in, her eyin tekine Tanr覺 hakk覺 i癟in, her eyin 癟iftine 繹l羹m ve dirlik hakk覺 i癟in, her eyin tekine Tanr覺 hakk覺 i癟in, her eyin 癟iftine sabah namaz覺 ve 繹le namaz覺 hakk覺 i癟in, her eyin tekine akam namaz覺 hakk覺 i癟in, ve de her eyin 癟iftine 繹le namaz覺 ile ikindi namaz覺 hakk覺 i癟in an edilir.

Yaln覺zl覺k kime mahsustur?

Ey! Muhammet. Ve Hak te璽l璽 (Y羹ce Rab) der ki: Ey Muhammet! Benim d羹nya i癟in yaratt覺覺m her ey 癟ifttir; 癟ift yaratt覺m. Ama yaln覺zl覺k bana yara覺r; yaln覺z覺m. Bu y羹zden bana yolda olacak kimseye ihtiyac覺m yok. Benim; babam, anam, olum, k覺z覺m ve benzerim yok.
(s.543)
Ey Muhammet! Sen de ki,“Ve guli’lhamdu lill璽hillez簾 lem yetteh覺z ve- leden”(1) Yani; sen Tanr覺ya 羹kret ki, olun k覺z覺n bilmedin.“Ve’l-leyli iz璽 yesri ve bi hakk覺 berebbi’lley”(2)(Ge癟ip giden geceye andolsun ki, m羹rikler azaba urayacaklard覺r. Ve gece hakk覺 i癟in ne zaman gece olsa,“Hel f簾 z璽like (Gasem羹’l-liz簾 hicrin) 羹phesiz bunlarda(3)ak覺l sahipleri... s繹z羹n i癟inde “Gase- m羹n”(4)yemin vard覺r. “Liz簾 h覺crin”(5)(ak覺l sahibi bir kimse i癟in ak覺lla ilerini “Elem tera”y覺(6)(g繹rmedin mi?) sana haber verir mi; bildirir mi; ey! Muham- met? “Keyfe”(7) (nas覺l?) konusu, “Feale”(8) (yapt覺) konusu ileri, “Rabb羹ke” (senin Rabbine uymakt覺r.).

d kavmine “襤rame z璽ti’l-‘覺m璽di’l-let簾”(9). O, 襤rem iine; yani uzun ‘hayat’ ilerine. Yani direk (s羹tun) ilerine. Yani; “襤m璽di’l-let簾”(10) o cennet ilerine iniltiler iled廙m ey Muhammed! Sana bildireyim ki, ey Muhammed! “Lem yuhlag”(11)繹ylesi yarat覺lmam覺t覺 “Misl羹h璽”(12) /(hi癟 bir benzeri yoktu.).

(1) “"Hamd, 癟ocuk edinmeyen, Allah'a mahsustur" de” (襤sr璽 S羶resi, 111), (2) “Ge癟ip giden ge- ceye andolsun (ki, m羹rikler azaba urayacaklard覺r)” (89: Fecr S羶resi, 4), (3) “羹phesiz bunlarda (繹yle deil mi?), (ak覺l sahibi bir kimse i癟in 羹zerine yemin edilmeye deer bir 繹zellik vard覺r)” (Fecr S羶resi, 4), (4) yemin, (5) “liz簾 h覺crin”: “ak覺l sahibi bir kimse i癟in”, (6) “elemtera” : “G繹rmedin mi?...” (Fecr S羶resi, 6), (7) “keyfe”: “nas覺l?” (Fecr S羶resi, 6), (8) “feale”: “yapt覺.” (Fecr S羶resi, 6), (9) “S羹tunlarla dolu 襤rem'e ki (ehirler i癟inde benzeri kurulmam覺 olan s羹tunlar)”(Fecr S羶resi, 7), (10) “ ‘im璽di’l-let簾”
:“繹yle s羹tunlar ki” (Fecr S羶resi, 7-8), (11) “lem yuhlag” : yarat覺lmam覺t覺” (Fecr S羶resi, 7-8), (12) ”mis- l羹h璽”: onun benzeri” (Fecr S羶resi, 7-8).

 

襤rem Balar覺 ve eddat: Bunlar gibi m羹lklerim i癟inde 襤rem Balar覺 ve eddat’覺n hikayesivard覺r.

R羹zgar i癟inde bir kral geldi. Ad覺 d idi. Sara olu derlerdi. O, d’覺n iki olu vard覺. Birinin ad覺 eddat ve dierinin ad覺 da edit idi ve 癟ok yaam覺t覺. Ama; eddat d繹rt bin d繹rt y羹z (s.545) y覺l yaad覺. Tam bin y覺l覺n覺 adaletle ge癟irdi. Dokuz y羹z doksan dokuz y覺ldan sonra bir zincir yapt覺rd覺. Yedi y羹z kula癟 k覺z覺l alt覺ndan bir kemer yapt覺rd覺. O kemeri beline kuand覺, zincirin ucunu o kemere tutturdu. Dier ucunu k繹kten aa覺ya bir mermer diree balad覺. Her kim g羹- c羹ne g羹venip itmek i癟in oraya gelirse, durur o zinciri 癟eker ve zincir k覺m覺l- dard覺. Kral o adamlar i癟in geldi ve 繹yle buyurdu: Gidin onlar覺 bana getirin. Onlar da gelip onu g繹r羹r ve ona en ad簾l derlerdi. Kral adaletle davran覺r, ad覺 doudan bat覺ya dek 羹n salard覺.

Devasa bir y覺lan hikayesi:

G羹nlerden bir g羹n kral kendinde bir eksiklik g繹rd羹. Uykusu gelip yatt覺 ve sabahleyin uyand覺. Uyand覺覺nda o zincirin pek 癟ok 癟ekildiini g繹rd羹. Kral vezirini 癟a覺rd覺 ve dedi ki: Aa覺 itici (zincir 癟ekici) geldi, var git dedi. Vezir de aa覺ya indi ve g繹rd羹 ki, zinciri b羹y羹k bir y覺lan tutmu. G繹vdesi fil g繹vdesi gibi, ba覺 deve ba覺 gibi ve g繹vdesi ak kar gibi beyaz... Y覺lan veziri farkedince (s.547) az覺n覺 a癟t覺 ve dilini erre 癟a覺rd覺: yle ki, dilinden ate yalazas覺 癟覺k覺yor. Vezir bunu g繹r羹nce dili tutuldu, geri gidip kral覺n 繹n羹ne geldiinde vezirle konumak istedi; ama o s繹z羹 pek vezirin dili tutulmu, konuamad覺. Kral ve- zirin halinin gergin olduunu g繹rd羹 ve bundan sonra kral k覺rk kii daha g繹n- derdi. Oraya gittiklerinde herbirinin dilleri tutuldu. Krala cevap veremediler. Zinciri 癟ektiklerinde kral覺n beli pek 癟ok a覺rd覺. Kemeri belinden gerildi, y羹- z羹nden teri geldi ve kendisi aa覺ya inip mermerden yana bakt覺. G繹rd羹 ki, b羹y羹k bir y覺lan... Y覺lan kral覺 g繹rd羹羹nde zinciri b覺rak覺p kral覺n 繹n羹nde ba覺n覺 yere uzatt覺. Sonra kral y覺lan覺 yakalamak i癟in birbiri ard覺nca (癟eri/asker) ocaklar覺 癟a覺rd覺 ve onlara: “At 癟ekmelerini” emretti. Atlar覺 getirdiler. Kral da at覺na bindi, y覺lan覺n ard覺nca s羹rd羹. Y覺lan b羹y羹k bir daa doru gitti ve kral da ard覺ndan giderken, y覺lan yal覺n bir kayan覺n b羹y羹k maaras覺na girdi. Kral at覺n gemini 癟ekip durdu ve bir m羹ddet seslendi. (s.549)

B羹y羹k (k羹bra an) an gelmiti. O y覺lan maaradan kral覺n eline doru gel- ince kral elini 癟ekti. Sonra b羹y羹k bir akrep o y覺lan覺 yakalad覺. Meer akrep o y覺lan覺 diinin g羹c羹yle yakalam覺 ve o y覺lana 癟ok eziyet etmiti.


Kral覺n y覺lan覺 kurtarmas覺 ve Kaburca覺n (misk kutusunun) s覺rr覺:
Kral onun perian halini g繹rd羹羹nde k覺l覺癟la d羹rtt羹 ve akrebin 羹zerine k覺l覺c覺n覺 vurdu. Y覺lan maaraya girdi. Kral at覺n ba覺n覺 癟evirdi ki, maaraya s羹r- s羹n. Maaradan 繹ne doru gitti. Kral bakt覺 ki, maarada yok. Sonra g繹rd羹 ki, y覺lan az覺na acayip bir misk kutusu alm覺. Onu getirip kral覺n 繹n羹nde sundu ve misk kutusunu ald覺. Y覺lan yine maaraya d繹nd羹. Kral b覺rak覺p gitti, giderken kafas覺 kar覺m覺t覺. Ve 繹yle d羹羹nd羹: Ademoullar覺n覺 ve misk kutusunu bana veren y覺land覺r. imdi burada bir sihir mi var, yoksa y覺lan m覺? Buna bir bak覺n dedi. Misk kutusunu al覺nca, sekiz cennetin kutunun i癟inde yaz覺l覺 olduunu g繹rd羹. Kral bunu g繹rd羹羹nde a覺rd覺 kald覺! Bu ne hikmettir? diye sordu.
(s.551)

Ebrar-覺 Necd(1)ve eyh Necd(2)nedir/kimdir?

Bunu d羹羹n羹p giderken, bir eyh g繹r羹p geldi. Ak sakall覺, yeil donlu/ giysili... Krala selam verdi. Kral selam覺n覺 ald覺 ve g繹rd羹 ki, o eyhin sakal覺nda bir nur var. Kral gelip: Kimsin, nereden geliyorsun? Dedi. O eyh: Ebrar- 覺 Necd (Sad覺klar lkesi’nden) geliyorum. Bana eyh Necd diyorlar. Ben senin i癟in geldim. O y覺lan覺n sana ne dediini biliyor musun? Ve sen kim olduunu biliyor musun? Dedi. Kral 繹yle cevap verdi: Ben d(3) olu eddat’覺m, dedi. eyh: Sen seni bilmiyorsun?! Yanl覺 s繹yl羹yorsun, dedi. Bu b繹yle deildir. Kral: Ey eyh! Ni癟in b繹yle diyorsun? dedi. eyh dedi ki: Ben kim olduunu biliyorum; “襤l璽hs覺n...!(4)”. Ben sana “襤l璽h”(5) diyorum. unu bil ki, 繹nceden sen “G羹veydin”(6)ki, ben seni kucaklay覺p yery羹z羹ne indirdim. Ben yine g繹e 癟覺kt覺m. Sen yery羹z羹nde Tanr覺l覺k etmek (il璽hl覺k) i癟in kald覺n ki, il璽h olduun bilinmesin diye buyruk verildi, dedi. imdi ben sana bunun i癟in gel- dim ki, 襤l璽hl覺覺n覺 bildireyim. B羹t羹n halk覺 癟a覺r覺p topla, il璽hl覺覺n覺 bu halka bildir ve onlara “Tanr覺 ne derse onu yap覺n” diye art ko; demeyeni atete yak! 襤te; bil ki, o y覺lan sana “襤l璽hl覺覺n覺” bildirdi.

(1) Ebrar-覺 Necd : S璽d覺klar 羹lkesi; Arap yar覺madas覺n覺n ortas覺, (2) eyh Necd : Mecazi bir tabir olup eytan anlam覺ndad覺r. Bir Hadis-i erifte, ‘eytan覺n boynuzlar覺n覺n Necid’den zuhur edecei kayde- dilir. Tabirin dayana覺 muhtemelen, bir hadisi eriftir. Benzetmede eytan, eyh Necd k覺l覺覺na girmitir,
(3)d kavmi ve edd璽t : Hz. Nuh’tan sonra H羶d d繹neminde d kavminin lideri edd璽d't覺r. Temel hedefi, yery羹z羹ndeki b羹t羹n insanlar覺 kendisine boyun edirmektir, (4) 襤l璽hs覺n; (5) Eski kavimler Krallar覺n覺 bir il璽h gibi g繹r羹rlerdi; bkz. Apokrafiler II. Mak. 15/5 “(K覺br覺s paas覺 Nikanor: Ben de yerde bir 襤l璽h覺m! Silaha sar覺lma y覺 ve kral覺n buyruunu yerine getirmeyi buyururum, dedi, (6) Bkz. g羹vey benzetmesi 襤ncil Mat.; 25/6; 6*Ve gece yar覺s覺: -襤te g羹vey geliyor; O’nu kar覺lamaya 癟覺k覺n! (Ben- zer s繹zler: Mat. 25/3, Mark. 2/19, Yuh. 3/29. (s.553).


eyh Necd, eddat’a bir cennet yapmas覺n覺 m羹jdeliyor:

O senin i癟in geldi. Tanr覺 cenneti sana bildirdi. ki, cennet yapas覺n, dedi. imdi o misk kutusunun i癟ine bak. Cennet onun i癟inde yaz覺l覺d覺r; ona cennet... Ona g繹re cennet... dedi. Kral bunlar覺 duyunca g繹nl羹ne vesvese d羹t羹. Ve 繹yle dedi: Ey eyh ne diyor, ne buyuruyorsun? eyh dedi ki: Ben ger癟ek s繹y- l羹yor ve t羹m eyleri biliyorum. Kral: Ey eyh! imdi ne diyorsun, nas覺l “Tanr覺n” diyorsun? Dedi. eyh 繹yle dedi: Bundan 繹t羹r羹: Bilmiyor musun ki, dokuzy羹z doksan y覺ld覺r kimim d羹nyada adaletli olduunu “diyorsun”. Eer sana “Tanr覺/il璽h” denilmeseydi” ba覺n hi癟 ar覺mayacakt覺. Ve d繹rt bin d繹rt y羹z iki y覺l yer y羹z羹ndesin. Ondan sonra g繹klere 癟覺kas覺n. imdi unu iyice belle ki, sen eksiz 羹phesiz Tanr覺s覺n!?... (O eyh) kayboldu. Kral da yola koyulup evine gitti ve sabaha kadar (s.555) yatt覺.

Acayip (bu d羹nyada g繹r羹lmemi) bir s羹vari:

Sonra at覺n覺 al覺p gezintiye 癟覺kt覺. Gezintide aa覺ya y羹r羹rken acayip ekilde bir s羹vari(1)geldi. Sa癟覺 ibriim, giysisi yeil, ba覺nda k覺z覺l alt覺ndan bir ta癟 繹r羹lm羹 ve tac覺n d繹rt yan覺na d繹rt yakut oturtmular. Tepesine bir elmas oturtmular. Onun 癟evresine de yeil, k覺z覺l inci oturtmular. st羹n羹 bezemiler. yle bir ata binmi ki, at ku kanatl覺, at bal覺, insan dilli, kad覺n y羹zl羹 ve yana覺 siyah inciden, kulaklar覺 anberden, ‘kamutu’ safrandan, eyeri ve yular覺 k覺z覺l alt覺ndan ve 羹zengileri 覺覺ktan ‘nurdan’ krala doru gelip: “Sel璽m羹 aleyk羹m
Sana selam olsun yer “Tanr覺s覺”; ben “G繹k Tanr覺s覺’y覺m” dedi. Benim sana k羹癟羹k bir katk覺m olsun, dedi. Ve bu s繹zleri der-demez kayboldu. Ondan sonra kral (bu olaan羹st羹 eyleri g繹rd羹羹 i癟in): imdi anlad覺m ki, “Tanr覺 imi!...”. Elbette cennet gerekir, dedi. Gece yatt覺覺nda d羹羹nd羹 ve sabah durup vezirle- rini 癟a覺rd覺. Birbirine dan覺t覺lar ve (s.557) d繹rt bir yana mektuplar yollayarak, k繹leler g繹nderdiler ve askerler koturdular ve kral buyurdu: Atlan覺n! D繹rt bir yanda 癟avular kouturuyorlard覺: “Binin!...” deyince, t羹m askerler atlar覺na bindiler. Y羹z bin kez y羹z ‘bayrak/alem’ getirildi. D繹k羹m bir ‘alem/ bayrak’ dibine y羹z bin kez y羹z ‘saf/s覺ra’ durdu. D繹k羹m (alem/saflar) alt覺nda y羹z bin 癟avu durup 癟ar覺覺yorlard覺. D繹k羹m ‘alem/bayrak’ 癟avuunun da y羹zer 癟avuu daha vard覺. Onlar da uzaktan uzaa 癟ar覺覺yorlard覺. Kalkanlar覺n 覺覺lt覺s覺, ordular ve ‘alemler/bayrakler’ titrediler. 羹nk羹 bildikleri yere vard覺lar.

(1)Bkz. Apok. II. Mak. 3/25 benzer bir anlat覺m: ”羹nk羹 onlara g羹zel kilimle bezenmi bir at g繹r羹nd羹. st羹nde s羹vari gibi olan biri 癟ok g繹rkemliydi. 襤te o at Heliyedoro’nun 羹zerine sald覺rarak onu 繹n t覺rnaklar覺yla vurdu ve 羹zerinde olan kiinin s覺rt覺nda ise; sanki alt覺n gibi bir z覺rh覺 vard覺.

 

Ba-覺 襤rem cennetinin yap覺lmas覺:

T璽 doudan bat覺ya dek t羹m yarat覺klara bildirip dediler ki: “Kral覺n cennet yerini duyun, bilin ve bulun”. Bundan sonra tam alt覺 y羹z bini, cennete gitmek istedi. G繹rd羹ler ki, onun gibisi t羹m d羹nyada yok idi. Haz覺r t羹rl羹 yemiler o yerde bitmiti. Nar, incir, ‘cennet’ narlar覺, limon, 羹z羹m, hurma, zeytin, kar覺覺k zerdali 癟eitleri, eftali, kiraz, h羹nnap, kavun, f覺nd覺k, kestane ve her aac覺n dibinde bir bina dikilmemi(1) k繹t羹 eye benzeyen bir ey yok.(s.559)Krala m羹jdeciler geldi. Haber verdiler ki, filan yerde bu i i癟in bunun gibi g羹zel bir yer bulundu. Bunu duyan kral at覺na bindi. Derhal o yere gidip g繹rd羹羹nde, o yer kral覺n 癟ok houna gitmiti. Durdu ve beylerine t璽 doudan bat覺ya kadar yery羹z羹nde ne kadar alt覺n, g羹m羹 ve deniz y羹z羹ndeki (d羹nyadaki) t羹m m羹- cevherleri toplas覺nlar. Kral buyurdu: Cennetin bir tulas覺 alt覺ndan ve bir tulas覺 da g羹m羹ten olmak 羹zere duvarlar覺n覺 yaps覺nlar. Aa癟lar覺 g羹m羹ten, dallar覺 inciden ve yapraklar覺 yeil, laciverten daha iyi idi. Bin adet alt覺ndan davullar yapt覺lar. D繹kme bir davulun uzunluu bin kula癟 idi. Her davulun ak inciden yirmi alt覺 bin aral覺覺 vard覺. Ak yakuttan yedi kat duvar balad覺lar. D繹kme bir duvar覺n aras覺 bir atl覺n覺n yedi g羹nl羹k yoluydu. Bundan sonra her duvar覺n aras覺na balad覺lar. (s.561)

K覺z覺l alt覺ndan i癟i m羹cevherle 繹zenle bezenmi d繹kme kap覺 ortas覺nda birer deerli ta kapatm覺lar ve d繹kme kap覺 yan覺ndaki meydanda bir bina yapt覺lar. D繹eini (yerini) k覺z覺l alt覺ndan, g羹m羹ten... D繹kme meydan 癟evre- sinde k覺z覺l alt覺ndan k繹kler yapm覺lar, her k繹k羹n b羹y羹kl羹羹 yedi bin ar覺n idi. 襤nci, m羹cevher, her t羹rl羹 akik, mercan ile bezenmi ve o k繹k羹n kap覺lar覺 ak incidendi. Her k繹k羹n 繹n羹ne bir inci dikmiler, aa癟lar覺n k繹k羹ne alt覺n s覺vam覺lar. Yapraklar覺n 羹st羹ne de alt覺n s覺vam覺lar. Alt覺n 羹st羹ne inci ve el璽 yakut m羹cevherleri ile bezediler. O budaklar 羹zerine kular oturttular. G繹vdesi k覺z覺l alt覺ndan kuyruu inciden, kanatlar覺 yakuttan; ve bu kulara kare s覺vas覺yla nak覺lar ve anber dizdiler. Ucu buca覺 g繹r羹nmeyen yerlerde de bostan kurdu- lar. zerlerine k覺z覺l alt覺ndan lacivert vurup urganlar 癟ektiler. Sar覺 alt覺ndan kavun yapt覺lar. Ve sar覺 alt覺ndan nar 癟i癟ekleri yapt覺lar. K覺z覺l alt覺ndan da narlar覺n覺 yapt覺lar. Sar覺 alt覺ndan incir, ak g羹m羹ten kaz, k覺z覺l alt覺ndan (s.563) 繹rdek, yeil inci ve k覺z覺l alt覺ndan kumru kular覺n覺 dizdiler. Koyu alt覺ndan, yeil inci bir de mor renginden idiler. st羹ne yebaz s覺vad覺lar. Yeil mercandan 繹rdekler yapt覺lar, 羹st羹ne yebaz s覺vad覺lar. Aa癟lar覺n dibinden yeil su kanallar覺 ve alt覺n su havuzlar覺 yapt覺lar.
(1) Bkz Apokrafiler benzer s繹zler: II.Ez.10/52“Bu y羹zden sana, bir binan覺n temeli olmayan
bozk覺ra gelmeni s繹yledim.”


Yery羹z羹 cennetindeki (Ba-覺 襤rem) Huri k覺zlar覺 kimlerdendir?
Etraf覺n覺 m羹cevherlerle bezediler. 襤癟ine ekerler doldurdular. Ak g羹- m羹ten bal覺klar d羹zd羹ler ve havuza b覺rakt覺lar. Aa覺ya batm覺yor, su 羹st羹nde y羹z羹yorlard覺. Aa癟lara g羹m羹羹 s覺vad覺lar. K覺z覺l alt覺ndan geyikler ve ak g羹- m羹ten tavanlar yapt覺lar. Bu ekilde cenneti yapt覺lar ve bitirdiler. Adem- olunun onun gibi bir m羹lk g繹rd羹羹 yoktu. Hi癟 kimsenin g繹nl羹nden de b繹yle bir ey ge癟mi deildi. O sarayda alt覺ndan, g羹m羹ten 癟anaklar yapt覺lar. zer- lerini lacivertle nakettiler. 襤nciler ve 癟eit 癟eit talar oturttular. Sonra 癟eitli nimetler piirdiler. Gidip y羹z yirmi d繹rt bin ulu meliklerin k覺zlar覺n覺 toplayarak, al覺p g繹t羹rd羹ler ve huri k覺zlar覺 bunlar olsun dediler.
(s.565)

Cennetin inas覺n覺n tamamlanmas覺:

K繹klere ve saraylara doldurdular. O k覺zlar覺n balar覺na ta癟lar 繹rd羹ler. S覺rtlar覺na yeil inciden giysiler giydirip donatt覺lar. Ayaklar覺na yeil inciden ve k覺z覺l alt覺ndan papu癟lar giydirdiler. Alt覺 y羹z binini tamamlad覺lar. Art覺k cennet tamamland覺 diyerek krala m羹jdelediler. M羹jdeciler krala giderek 繹yle s繹yle- diler: Cennet tamamland覺!... Gel cennetine gir. Bunu krala m羹jdeleyen s羹- variye kral, k覺rk y覺ll覺k yol (iklim ilini) armaan etti.

Ey Muhammet! Kral buyurdu ki, d繹rt yana belerine at s羹rs羹nler. D繹rt yana 癟avular 癟ar覺t覺lar. Padiah atlara binmelerini s繹yledi. Y羹z yirmi bin 癟avuu vard覺. Her d繹k羹m ‘alem/ bayrak’ alt覺nda y羹z yirmier 癟avuu vard覺. teden 繹teye 癟ar覺覺yorlard覺. Ucu buca覺 g繹r羹nm羹yor ve say覺s覺n覺 kimse bil- miyordu. T羹m askerler inciden giysiler giymi ve (balar覺na) alt覺n ta癟lar takm覺lard覺. Bunu g繹renlerin -g羹ne 覺覺覺n覺n aksinden- g繹zleri kamat覺. b羹t羹n askerler gidip o cenneti g繹rd羹ler. Bakt覺klar覺nda zannettiler ki, g羹n羹n (s.577) (g繹z kamat覺r覺c覺 bir serab覺 var).

Not: Buradan metnin sonuna kadar (Orijinal Metin, Milli K羹t羹phane
A 8096 / “K覺rk Soru K覺rk Cevap” kitab覺ndan) eksik sayfalar覺 temin edilmitir.

Askerlerin bir melek taraf覺ndan yok edilmesi:

Gece olduunda y羹ce Rabbin izzetiyle (Hz. Allah C.C.) bir Feriteye o kalabal覺k askerler 羹zerine keskin bir vuru yaps覺n, dedi. Aynen 繹yle oldu. O melek 繹yle b羹y羹k bir vuru yapt覺 ki, o yemyeil(1)gelincik 癟i癟ekleri tarlas覺nda

(1) “Kavl羹h羶 Te’璽l璽: “襤n kanet illa sayhaten vahideten fe-i髒璽 hum h璽mid羶n(e)” Yasin 39.


olanlar覺n t羹m羹n羹 bindikleri hayvanlar覺 ve davarlar覺yla birlikte yok etti. “Kavluhu Te’璽l璽 illa ayhaten vahideten te’huzuhum ve h羹m yahiim羹n”(1,2)

襤rem ehrinin g繹r羹nmez olmas覺:

Daha sonra y羹ce Rab (C.C.) o yeri halk覺n g繹z羹nden gizleyip hi癟 kimse- nin g繹rmesine izin vermedi ki, onu g繹ren biri aa kalmas覺n! Yahudiler (Mu- hammet’e) 繹yle sordular: Ey Muhammet! O zamandan sonra hi癟 bir insan o yeri g繹rmedi mi? Enbiyalar覺n b羹y羹k sultan覺 (a.s.v.) dedi ki: Benden sonra 羹mmetimden Abdullah ad覺nda bir kimseye g繹rmek nasip olacak ve o m羹cev- herlerden bir deve y羹k羹 y羹kletip yoluna gidecek, dedi. Ama son zamanlarda “Dirili G羹n羹”ne yak覺n, y羹ce Rab halk覺n g繹z羹nden perdeyi kald覺r覺p 襤rem Ba覺 ehrini apa癟覺k g繹sterecektir. T羹m insanlar da g繹r羹p seyredecekler(2), dedi. Aynen Enbiyalar覺n sultan覺’覺n (s.a.v.) -saadetle bu d羹nyadan ahirete g繹癟t羹kten sonra- dedii gibi.

Abdullah’覺n 襤rem ehrine tan覺k olmas覺:

Hz. Muaviye, am’da halife iken Abdullah ad覺nda bir Arap, yolda gider- ken devesini kaybetmiti. Onu ararken kar覺s覺nda b羹y羹k bir kale duvar覺 g繹- r羹nd羹. Abdullah a覺rd覺! Bu yerlerde kale yoktu. Bu kale; acaba bu kale neyin nesidir, diyerek y羹r羹d羹. G繹rd羹羹 繹yle bir duvard覺r ki, onu dolanmaya imkan yok! B繹ylece y羹r羹y羹p kale duvar覺n覺n kap覺s覺na vard覺. G繹rd羹 ki, m羹cevherlerle bezenmi alt覺n bir kap覺. B繹yle bir kap覺y覺 hi癟 kimse g繹zleriyle g繹rmemiti. Ama kap覺n覺n iki kanad覺 birbirlerine ellerini a癟m覺 a覺klar gibi ne kadar da bir- birine yak覺m覺t覺. Kimseye g繹r羹nmeden deveyi s羹r羹p kap覺dan i癟eriye gir- diinde muazzam bir ehir olduunu g繹rd羹. Bunu ne bir g繹z g繹rm羹, ne de bir kulak iitmi deildi. Onun gibi bir ehri hi癟 kimse g繹rmemiti. 襤癟inde b羹y羹k ve k羹癟羹k saraylar sultanlara ait yerler ve k繹kler vard覺r ki, alt覺n ve g羹m羹ten yap覺lm覺, her 癟eit m羹cevherlerle bezenmi g羹zel ve m羹kemmel- dirler. Bah癟enin zeminini 癟eitli renkte s羹s ve ziynetlerle; alt覺n, g羹m羹 ta- bakalar覺yla d繹edi. Alt覺n d繹eme 羹zerine g羹m羹ten aa癟lar dikilip, alt覺n yapraklar, m羹cevherler, tomurcuklarla bezenmi. Ve bu aa癟lar覺n 羹zerine alt覺n ve m羹cevherden yap覺lm覺 kular vard覺. Bunlar her aac覺n 羹zerinde oturtul- mutu.
(1)Fecr, 89; 6-8; “ Elem tera keyfe feala rabbike bi’璽din iremezati’limadilleti lem yuhlak misluh璽 fi’l-bilad’ (G繹rmedin mi, Rabbin ne yapt覺 d kavmine ?), (2) Yasin, 36/49 “49: Anla覺lan onlar, d羹nye- v簾 meseleler veya ahs簾 menfaatleri 羹zerinde birbirleriyle 癟ekiip dururlarken kendilerini apans覺z ve k覺s- k覺vrak yakalayacak olan korkun癟 bir 癟覺l覺ktan baka bir ey beklemiyorlar.”, (2) ‘Neom’ benzetmesi : Sahte cennet.

 

R羹zg璽r esince k覺m覺ld覺yorlar ve anlat覺lmaz 癟eitli sesler 癟覺kar覺yorlard覺. O aa癟lar覺n yapraklar覺 yeil z羹mr羹t ve 癟eidindendi. 襤nce mercan ile kapl覺, o aa癟lar覺n her birinin taht覺nda tahtlar kurulmu; kimi alt覺n ve kimi g羹m羹 idi. O aa癟lar覺n alt覺nda insana hayat veren nehirler akarlar. Ve k繹kler ile sul- tanlar覺n kald覺覺 binalar i癟inde alt覺ndan ve g羹m羹ten ad覺rvanlar ve f覺skiyeler vard覺 ki, temiz “Kevser” cenneti arab覺 gibiydi. Sular her taraftan 覺r覺l, 覺r覺l akarlard覺. O 襤rem ehri cennetinin tam ortas覺nda bir saray vard覺. Bir tulas覺 alt覺ndan ve bir tulas覺 da g羹m羹tendi. K繹klerinin pencereleri 癟eitli m羹cev- herlerle bezenmi 癟ok g羹zeldi. Dinlenme yerlerinin i癟i g羹zel kokulu buhurlarla dolmu; camlar覺 ve 癟ardaklar覺 癟eitli m羹cevherlerle nakedilmi, s羹slenmi olup, ona bakan覺n g繹zlerini kamat覺r覺yordu.

Acaba Abdullah d羹 m羹 g繹r羹yordu?

Burada bahsi ge癟en Abdullah, bu ba覺 ve acayiplikleri g繹r羹p hayran kal覺p a覺rd覺! Acaba bu g繹rd羹羹m ger癟ek midir? Yoksa bir hayal m覺d覺r, dedi? B繹yle bir yer d羹nyada olamaz. Yoksa 繹ld羹m Ahirette miyim? Ahiretteysem bu yerim benim cennetim mi? Diyerek, sorular覺na cevap arad覺. Asla bir kimse g繹rmedi, dedi. imdi acaba bu ben miyim? Dedi ve kendine bakt覺. Ama g繹rd羹 ki, bu bir d羹 deildi, uyan覺kt覺. En sonunda bunun bir d羹 olmad覺覺na inand覺. 羹nk羹 uyan覺kt覺!... yleyse, eer uyan覺k isem; bu bir d羹 deildir!.. Hemen devesini 癟繹kertip, devenin torbalar覺na bu havuzun i癟inde olan, 癟ok k覺ymetli m羹cevherlerden iki torba dolusu doldurup, devesine y羹kletti. Ve yine geldii yola koyuldu. Kap覺ya gelip d覺ar覺ya 癟覺kt覺. Yola koyulup gitti. Sonra gene acaba bu ba benim hayalim midir; yoksa k羹癟羹k ba覺m m覺d覺r? diye d繹n羹p geri bak- t覺. G繹rd羹 ki, ne bir 襤rem ba覺 ve ne de baka bir ey var? Hepsi kaybolup git- mi! Hi癟bir ey g繹remedi ve 癟evresine bakt覺覺nda hi癟bir ey yoktu! Arat覺r覺p g繹zlediinde, bir iz bile yoktu. D繹n羹p geldii yola doru gitti. Biraz gittikten sonra devesini 癟繹kertip dinlendirdi.

Abdullah bunun bir d羹 olmad覺覺n覺 anl覺yor:

Kendisi de dinlendikten sonra devesinin y羹k羹n羹 a癟覺p bakt覺. G繹rd羹 ki, torbalar m羹cevherlerle doluydu. Renkli m羹cevherlerle doludu; at覺 kald覺! Y羹ce yaratan Tanr覺’ya bir癟ok dularla hamd edip teekk羹r etti. 繹yle diyordu: “Ey Z羹'l-Celal 羹 La-Yezal 羹 Lem-Yezel Allah celle anehu ve ‘amme neval羹h羹 ve la ilahe ayruhu” (Ey! Bu yoksul kuluna bu eyleri g繹sterdikten sonra bana bu kadar b羹y羹k zenginlik verdi) deyip devesini 癟ekti ve haydi Yemen’e diyerek gitti. G羹nlerden bir g羹n bahsi ge癟en Abdullah, Yemen’e var覺p evine gitti.


Olay覺n Halife Muaviye’ye intikal ettirilmesi:

Abdullah’覺n bu haberi: “Abdullah gelip bu kadar mal getirdi!” diye ya- y覺l覺nca... Bu haber Emir’in kula覺na gitti. Abdullah’覺 davet edip ne olduunu sordu. Abdullah da t羹m g繹rd羹klerini bir bir anlatt覺. Emir de ba覺ndan sonuna dek t羹m olanlar覺 Hz. Muaviye’ye anlatt覺. Abdullah’覺n hikayesini bir bir anlatt覺. Hz. Muaviye(1)de Abdullah’覺 kendisine g繹ndermelerini emretti. Emir Abdul- lah’覺 t羹m mallar覺 ile am’a Muaviye hazretlerine g繹nderdi. am’a girdikten sonra, Hz. Muaviye ile g繹r羹t羹羹nde Muaviye bu durumu sordu. Abdullah da t羹m g繹rd羹klerini olduu gibi Hz. Muaviye’ye anlatt覺. Bu Abdullah’覺n du- rumu Hz. Muaviye’ye olumlu ve kutlu bir ey olarak g繹r羹nd羹. ok a覺rd覺 ve 繹yle s繹yledi: 襤nsanlar覺n bu denli binalar yapmas覺 m羹mk羹n deildir.

Abdullah’覺n Muaviye’ye bir delil g繹stermesi:

Hz. S羹leyman (a.s.) t羹m yarat覺klara s繹z ge癟irirdi. Ama yine de bu denli eyleri yapmaya g羹c羹 yetmedi. Bunlar nas覺l s繹zlerdir dedi? Abdullah cevap verdi: Ey Muaviye! Bu s繹zler dorudur. O k繹klerin ve havuzlar覺n bu yok- sulda delilleri vard覺r, dedi ve Muaviye sordu: Hani g繹relim! Dedi ve Ab- dullah da inciden bir halka 癟覺kard覺. Onu Hz. Muaviye’nin 繹n羹ne koydu. Muaviye de: Bu halkay覺 k覺r覺n! G繹relim i癟inde ne var, dedi.

K覺r覺lan m羹cevherden 癟evreye misk kokusu yay覺lmas覺:

Halkay覺 k覺rd覺lar, i癟i miski anber ile dolu imi. Halka k覺r覺l覺r k覺r覺lmaz etraf覺 misk kokusu sard覺. Orada duran herkesin i癟i bu kokuyla doldu ki, o g羹ne kadar bunun gibi bir koku g繹rmemitiler. Hz. Muaviye hayran oldu. Ama o inciler durarak sarard覺. Muaviye vezirlerine 繹yle seslendi: Bunun ne demek ol- duunu kime sorsak gerek. Dediler: Bunu bilirse ancak Ka‘b el-Ahbar bilir. Muaviye buyurdu ve Ka‘b el-Ahbar(2)hazretlerini davet edip 繹n羹ne getirdiler.

 

(1) Mu'viyye ibn Ebu-Sufyn) (602 - 6 May覺s 680), 襤slam Devleti'nin Ali'den sonraki halifesi ve Emevi Hanedan覺'n覺n kurucusu, (2) Tam ad覺 Eb羶 襤sh璽k K璽‘b b.M璽ti‘ b. Heyn羶‘ el-Himyer簾 el-Yem璽n- 簾’dir. Kimi kaynaklara g繹re geni ilmi (hibr/habr, 癟oulu ahb璽r) dolay覺s覺yla, kimi kaynaklara g繹re ise m羹rekkeple (hibr) yaz覺 yazmas覺 sebebiyle K璽‘b el-Ahb璽r (K璽‘b el-Hibr) diye an覺lmaktad覺r (Kandemir, 2001, 1-3); 104 ya覺nda 繹ld羹羹ne dair rivayete g繹re mil璽d簾 551 y覺l覺 c覺var覺nda doduu s繹ylenir. 襤bn Sa`d’覺n naklettii bir rivayete g繹re, bir yahudi 璽limi olan babas覺 Tevrat’覺n bir k覺sm覺n覺 yaz覺p kendisine vererek onun yetinmesini tavsiye etmitir. K璽‘b el.Ahbar, Hz. mer ve Suheyb-i R羶m簾 gibi sah璽b簾lerden hadis rivayet etmi ve Res羶l-i Ekrem’den “m羹rsel” olarak rivayette bulunmutur (襤SAM Ans.).

 

Ka‘b el-Ahbar’覺n olay覺 izah etmesi:

Ona Abdullah’覺n g繹rd羹羹 eyleri anlatt覺lar. Ka‘b el-Ahbar(1)dedi ki: Ey Halife! Bu mesele ger癟ektir. Abdullah’覺n ne ba覺na geldiyse ger癟ektir. O yap覺lar d olu eddat’覺n binas覺d覺r(2). 襤l璽hl覺k davas覺 g羹d羹p kendine cennet ina etmitir. Abdullah o yap覺lar覺n binde birini bile anlatamaz. 羹nk羹 bu fakir ‘Enbiyalar Sultan覺’ndan (Hz. Muhammet’ten)(*)bunu iitti: Benden sonra benim halk覺mdan biri 襤rem Balar覺n覺 g繹recektir. Onun ad覺 Abdullah olsa gerek. Muhakkak eddat’覺n ina ettii Ba-覺 襤rem ehrine gelip g繹zleriyle g繹rm羹t羹r. Sonra bir deve y羹k羹 m羹cevher y羹kletip hedefine ulam覺t覺r. O g羹n Sultan olan kii onun m羹cevherlerini ondan almas覺n, diye buyurmutur.

Abdullah’覺n 繹mr羹n羹n sonuna kadar refah i癟inde yaamas覺:

Muaviye hazretleri bu cevab覺 iitince Ka‘b el-Ahbar’a iyilikler ederek, ona bir onur c羹bbesi (hilat) giydirdi ve ikramda bulunarak onu makam覺na g繹n- derdi. Ve Abdullah’a da bir onur c羹bbesi giydirip evine uurlad覺. Bu Abdul- lah’覺n eline bir belge/senet verdi ki, elindeki mala hi癟 kimse dokunmas覺n, diye a覺rlay覺p ikramda bulundu. Sonra da o m羹cevherlerle Abdullah’覺 gidecei yere g繹nderdi. Abdullah da sa salim o ganimetiyle evine gelip geri kalan 繹mr羹n羹 refahla ge癟irdi.

(1)Tam ad覺 Eb羶 襤sh璽k K璽‘b b. M璽ti‘ b. Heyn羶‘ el-Himyer簾 el-Yem璽n簾’dir. Kimi kaynaklara g繹re geni ilmi (hibr/habr, 癟oulu ahb璽r) dolay覺s覺yla, kimi kaynaklara g繹re ise m羹rekkeple (hibr) yaz覺 yazmas覺 sebebiyle K璽‘b el-Ahb璽r (K璽‘b el-Hibr) diye an覺lmaktad覺r (Kandemir, 2001, 1-3); 104 ya覺nda 繹ld羹羹ne dair rivayete g繹re mil璽d簾 551 y覺l覺 c覺var覺nda doduu s繹ylenir. 襤bn Sa`d’覺n naklettii bir rivayete g繹re, bir yahudi 璽limi olan babas覺 Tevrat’覺n bir k覺sm覺n覺 yaz覺p kendisine vererek onun yetinmesini tavsiye etmitir. K璽‘b el.Ahbar, Hz. mer ve Suheyb-i R羶m簾 gibi sah璽b簾lerden hadis rivayet etmi ve Res羶l-i Ekrem’den m羹rsel(*) olarak rivayette bulunmutur (襤SAM Ans.)
(2)襤rem, Kur'an'da Ahk璽f ad覺yla an覺lan, Yemen ile Umman aras覺nda bulunan, katl覺 evleri, muhteem saraylar覺 ve mehur 襤rem balar覺yla an覺lan bir ehirdir. Arkeolog Nicholas Clapp taraf覺ndan 1990'l覺 y覺llar覺n ba覺nda Yemen'de bulunan ve Ubar ad覺 verilen ehrin 襤rem olduuna inan覺l覺r(https://tr.wi- kipedia.org/wiki/襤rem_ehir). 襤bn-i Haldun, Mukaddime isimli eserinde 襤rem hakk覺nda 繹yle s繹ylemekt- edir: "襤rem Kenti, 襤rem olu Avs olu Ad'覺nd覺. edid ve eddad diye iki olu vard覺. Ad'覺n. Ki, eddad kendinden sonra h羹k羹mdar olduydu. edid 繹l羹nce h羹k羹mdarl覺k eddad'a kalm覺t覺. Ve t羹m h羹k羹mdarlar boyun emiti ona. eddad Aden sahras覺nda 襤rem kentini yapt覺rd覺. 300 y覺lda yapt覺rd覺 bu kenti. Kendisi de 900 y覺l yaad覺. 襤rem, 癟ok b羹y羹k bir kentti. Saraylar覺 alt覺ndan, s羹tunlar覺 zeberceden ve yakuttand覺. Kentte t羹rl羹 ve birbiriyle uyumlu aa癟lar ve 覺rmaklar vard覺.”
(*): M羹rsel hadis rivayet eden r璽vi i癟in m羹rsil, bu ekilde rivayette bulunma eylemi i癟in ise “irs璽l” terimi kullan覺lm覺t覺r. bkz. Kaynak: (https://islamansiklopedisi.org.tr/mursel).


(s.579)

Semud Kavmi ve Salih peygamber

Ve m璽 es'el羹k羹m”(1) Bundan baka sizden bir ey dilemem. Bu y羹zden bu dinin 羹zerine sizden(2)bir ey istemem “妃in ecr簾n”(3). lemlerin Y羹ce Rabbi’nden 繹d羹l羹n羹z羹 dileyin. Siz de benden deil; ama yaratan Tanr覺’dan dileyin. “Ve sem羶dellez簾ne c璽b羹s sahra bi’l-v璽d”(4) (Vadilerde kayalar覺 yontan Semud kavmi...) Onlar bir kavimdi (talar覺) yontarlard覺. Bunlar kayalar覺 va- dilerden bularak (keserlerdi). Peygamberleri Salih(5)peygamberdi. Bir yerde “Kezzebet sem羶d羹’l-mursel簾n”(6) dedi ki: [Kayalar覺 kesen (yontan)] Semud kavmi” yalan s繹yledi. “襤z g璽le leh羹m eh羶h羹m s璽lihun(7)(el璽 tetteg羶n).

Tanr覺’dan korkun!

O zaman salih peygamber(8) kardelerine Tanr覺’dan korkun! Ben Tanr覺’dan korkarak size g繹nderilen emin ve sizin i癟in efaat癟i bir peygamberim “Fettegull璽he ve et簾’羶n”(9). “Ve m璽 es'elukum aleyhi min ecrin”(10)Korkun ve bana uyun, diyor. “襤n ecriye”(11),“襤ll璽 al璽 rabbil 璽lem簾n”(12)Ben sizden hi癟bir kar覺l覺k istemiyorum. Ama ancak alemlerin Rabbine 繹deyin. “Et羹trak羶ne f簾m璽 h璽h羹n璽 璽min簾n”(13) Ve alemleri yaratan Tanr覺’dan dileyin. “F簾 cenn璽tin (ve ‘uyun ve z羹r羶'in ve nahlin...”(14) / Siz d羹nyadaki (a覺r覺 konfor ve rahat覺n覺z覺 b覺rak覺rsan覺z; g羹venli kal覺rs覺n覺z. Cennette bah癟elerin, p覺narlar覺n ve hurmalar覺n i癟inde; “Tel`uh璽 hez簾m” hurmalar覺m覺 tatl覺 ve kimi ac覺 meyveleri olgunlam覺, yumuak salk覺mlarla; “Feemme’l-ins璽n羹 iz璽 mebtel璽h羹 rabb羹h羶 feekrameh羶 ve na'ameh羶 feyeg羶lu rabb簾 ekramen”(15).

(1)“Ve m璽 es'el羹k羹m aleyhi min ecrin in ecriye ill璽 al璽 rabbi’l-璽lem簾n.”: "Buna kar覺l覺k sizden hi癟bir羹cret istemiyorum. Benim 羹cretim ancak 璽lemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." (uar璽 S羶resi, 145),
(2)onun 羹zerine, (3) ecr; 羹cretten, (4) “Benim 羹cretim ancak 璽lemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." (uar璽 S羶resi, 145), (5) Hazreti Salih (a.s.) Kuran'da ismi ge癟en peygamberlerden biridir. Hz. Salih (A.S.)' Semud kavmine g繹nderilmi olan bir peygamberdir. (6) “Ve vadilerde kayalar覺 kesen (yontan) Semud kavmine” (Fecr S羶resi, 9), (7) “Se m羶 d kavmi de Peygamberleri yalanlad覺.” (uar璽, 141), (8) “Hani kardeleri Salih, onlara 繹yle demiti “el璽 tetteg羶n.”: Allah'a kar覺 gelmekten sak覺nmaz m覺s覺n覺z?)" (uar璽, 142), (9) "Ben size g繹n d e rilmi g羹venilir bir peygamberim" (uar璽, 143), (10) "yleyse Allah'a kar覺 gelmekten sak覺n覺n ve bana itaat edin!" (uar璽, 144), (11) "Buna kar覺l覺k sizden hi癟bir 羹cret istemiyorum” (uar璽 26:145), (11) “in ec riye (ill璽)”: “benim 羹cretim ancak” (uar璽, 145), (12) “ancak 璽lemlerin Rabbi olan Allah'a aittir." u ar璽, 145, (13) “Siz burada (konfor ve kendi rahat覺n覺za) g羹ven i癟inde b覺rak覺- laca覺n覺z覺 m覺 sa n覺yor sunuz?” (uar璽, 146), (14) “Bah癟elerin, (ve p覺narlar覺n) i癟inde” (uar璽, 146), (15) “襤nsan ise, Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduunda, ona bol bol nimetler verdiinde, ‘(Rabbim bana ikram etti)’ der” (Fecr S羶resi, 15),

 

(s.581)
“襤nsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduunda, ona bol bol nimetler verdiinde” ey Muhammet! Ne zaman ademoullar覺’n覺 s覺nasa. Yani; “Ve emm璽 iz璽 mebtel璽h羹 fegadera aleyhi rizgah羶 feyeg羶l羹 rabb簾 eh璽nen.”(1)Tanr覺s覺 bunlara nimet verse; evet ademoullar覺 beni a覺rlad覺 diyor- lar. Ama onu deneyip r覺zk覺n覺 daralt覺nca da, ‘Rabbim beni aa覺lad覺’ derler”. Ne zaman s覺nasam, ademoullar覺n覺 eksik g繹r羹r羹m! Evet onlar kendilerinden ayr覺l覺rlar. “Kell璽 bel l璽 tikr羹m羶n’el-yet簾m”(2) ey Muhammet! Tanr覺m覺z bizi 繹zg羹r k覺ld覺, derler. “Hay覺r, hay覺r! Yetime ikram etmiyorsunuz”. “Ve l璽 teh璽d- d羶ne (Al璽 ta璽mi’l-misk簾n)”(3)Hakikaten Ebu Cehil o yetimleri a覺rlamasa; ey Muhammet! “Yoksulu yedirmek konusunda) birbirinizi tevik etmiyorsunuz”.

O Ebu Cehil de “Ve te'k羹l羶ne’t-t羹r璽se ekle’l-lemm璽”(4) kendi yiyeceini yitiren olur: “Haram-hel璽l demeden miras覺 alabildiine yiyorsunuz.” “Ve t羹h覺bb羶ne’l-m璽le hubben cemm璽”(5)O Ebu Cehil yetimler valisiydi: “Mal覺 da pek 癟ok seviyorsunuz” “Kell璽 iz璽 d羹kketi’l-ardu dekken dekk璽”(6) (yery羹z羹 par癟a par癟a olup da覺ld覺覺 zaman)” Hak i癟in ger癟ekten yerler (s.583) par癟a par癟a olup dizildiinde, yarat覺klar kanatlar覺n覺 a癟覺p 癟eitli sorular sorulduunda nefes nefese deyip karde kardeinden ka癟t覺ktan(7); yani susuzluktan ba覺racaklar.

Bast覺ktan beri cehennem kaynay覺pta tat覺ktan, isyank璽rlara 繹fkesini kus- tuktan ve (Rabbin) gelip (melekler saf saf dizildiinde) gelecek. Ey Muham- met! Senin Tanr覺n覺n emriyle melekler; [Ve c簾e yevmeizin bi cehenneme yevmeizin yetezekkeru’l-ins璽n羹 ve enn璽 leh羹’z-zikr璽](8)saf saf olacak Ey Muhammet! O g羹n k覺yamet g羹n羹nde cehennemin cehennemidir; ne fay- da!..“Yetezekkeru“(9)..“El ins璽n羹” “ve enn璽 leh羹’z-zikr璽”(10) 襤nsanlar anacaklar “Ve enn璽 leh羹’z-zikr璽” (fakat o anlamadan ona ne fayda?”) yapt覺klar覺n覺 ne zaman anacaklar? “yeg羶l羹 y璽 leyten簾(11)(gaddemt羹 lihay璽t簾)”(12), “karametle hay璽ti”o kullar:

(1)“Ama onu deneyip r覺zk覺n覺 daralt覺nca da, ‘Rab bim beni aa覺lad覺’ der” (Fecr S羶resi, 16), (2) “Hay覺r, hay覺r! Yetime ikram etmiyorsunuz” (Fecr S羶resi, 17), (3) “Yoksulu yedirmek konusunda) bir- birinizi tevik etmiyorsunuz” (Fecr S羶resi, 18), (4)“Ha ram hel璽l demeden miras覺 alabildiine yiyorsu- nuz” (Fecr S羶resi, 19), (5) “Mal覺 da pek 癟ok seviyorsunuz” (Fecr S羶resi, 20), (6) “Hay覺r, (yery羹z羹 par癟a par癟a olup da覺ld覺覺 zaman)” (Fecr S羶resi, 21), (7) “(Rabbin) gelip (melekler saf saf dizildiinde)” (Fecr S羶resi, 22), (8) “Ki Cehennem de o g羹n getirilmitir, (o insan) o g羹n (anlar, fakat o anlamadan ona ne fayda?)” (Fecr S羶resi, 23), (9) anlar, (10)“fakat o anlamadan ona ne fayda?”, (11)"Keke ben (bu hayat覺m i癟in 繹nceden bir ey yapsayd覺m!) der.” (Fecr S羶resi, 24), (12)"bu hayat覺m i癟in 繹nceden bir ey yapsayd覺m!” (Fecr S羶resi, 24).


“Ah! Keke biz o armaanlarla yaam覺 bu y羹zden mal覺m覺 verseydim. “Feyevmeizin/ (L璽 y羹’azzibu ‘az璽beh羶 ehad)”(1) imdi bu yanar atete bu kez ben bat覺p yanmayacakt覺m, diyecekler. O g羹n 繹yle diyecekler; ama hi癟 yarar覺 olmayacak. “L璽 y羹’azzibu ‘az璽beh羶 ehad”(2)o g羹n Tanr覺lar覺n覺n edecei azab覺 kimse edemez. “Y璽 eyyet羹h璽”(3) “O’nun vuraca覺 ba覺 vurmay覺, hi癟 kimse vuramaz.” (s.585) “Y璽 eyyet羹he)’n-nefs羹’l-mutmeinneh“ (襤rci簾 il璽 rabbiki (r璽d覺yeten merd覺yyeh)”(4)(Allah, 繹yle der:) "(Ey) huzur i癟inde olan nefis!" imdi Tanr覺dan yana gel “R璽d覺yeten merd覺yyeh”(5).“.. Fedhul簾 f簾 ‘覺b璽d簾”(6)O senden, sen de ondan raz覺 olup "(襤yi) kullar覺m覺n aras覺na gir." Kullar覺mla bir- likte b繹ylece kulluumun cenneti i癟ine gir(7). m簾n.

B i s m i l l a h i r r a h m a n i r ra h i m

(Esirgeyip ba覺layan Allah ad覺yla)

襤nn璽 enzeln璽hu”(5)“f簾 leyleti’l-gadr” Bak! 羹phesiz bu Kur’an覺, Kadir gecesi biz indirdik. Yani; t羹m Kur’an覺 ‘Korunan Levha’dan d羹nya g繹羹ne in- dirdik. K璽be evine koydun. Ondan sonra yirmi 羹癟 y覺lda, birer birer Cebrail; “Ve m璽 edr璽ke m璽 leylet羹’l-gadr”(8)Muhammet’e indirdi. “羹phesiz, biz onu
/Kur'an'覺 indirdik.” (Kadir S羶resi). Ey Muhammet! O Kadir gecesi ne gecedir? Onun ululuu ve y羹celiin yendiin(9)ne bilirsin? Sen ey Muhammet! Alimler diyor ki: “Bu geceye “K覺ymet Gecesi” Yani; Kadr/Kadir gecesi, bu y羹zden dediler. Her kim bu gecenin deerini yeler ise, Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) diyor ki; “襤nn璽 enzeln璽h羹 f簾 leyletin m羹b璽reketin”(10). Bak bu Kur’an覺 biz indirdik, Muhammet’e (s.587) bildirsin, dedi. Resul Hz. dedi ve ben de 繹ne gidip s繹yle- dim: Ey abid! Zahit: ‘Essel璽mu aleyk羹m’ dedi. Ondan sonra o ihtiyar dedi ki: ‘Aleyk羹m羹ssel璽m’ ey ahirzam璽n (son zaman覺n) peygamberi, Kevser Ha- vuzunun sahibi ve “Dirili G羹n羹” isyank璽rlar覺n efeat癟isi! Ben de dedim ki:
Ey abid! Ne zamandan beri bu maarada y羹ce Allah’a ibadet edersin? 繹yle cevap verdi: Ey Allah’覺n peygamberi! 襤ki bin sekizy羹z y覺ld覺r bu maarada Hak-Te璽l璽 (Y羹ce Rab) hazretlerine ibadet ederim.
(1) “Art覺k o g羹n, (Allah'覺n edecei azab覺 kimse edemez)” (Fecr S羶resi, 25), (2) “Onun vuraca覺 ba覺 kimse vuramaz” (Fecr S羶resi, 26)., (3) “Ey (nefis)!” (Fecr S羶resi, 27), (4) (Allah, 繹yle der:) "(Ey) huzur i癟inde olan nefis!" (Fecr S羶resi, 27). / "(Sen O'ndan raz覺, O da senden raz覺 olarak) Rabbine d繹n!" (Fecr S羶resi, 28), (5) “Sen O'ndan raz覺, O da senden raz覺 olarak.” (Fecr S羶resi, 28), (6) "(襤yi) kullar覺m覺n aras覺na gir." (Fecr S羶resi, 29), (7) "Cennetime gir" (Fecr S羶resi, 30), (8) “羹phesiz, biz onu /Kur'an'覺 indirdik.” (Kadir S羶resi, 1), (9) “Kadir gecesinin ne olduunu sen ne bileceksin!” (Kadir S羶resi, 2), (10) “inn璽 enzeln璽h羹 f簾 leyletin m羹b璽raketin.”: “Biz onu/Kur’璽n’覺 ger癟ekten m羹barek bir gecede indirdik” (Duhan S羶resi, 3).


Abid’in arzusu:

Sekiz y羹z y覺ld覺r senin m羹barek y羹z羹n羹 g繹rmeye a覺k覺m ve senin m羹ba- rek y羹z羹n羹 g繹rmeyi arzular覺m. ‘Elhamd羹lill璽h’ ki, imdi g繹rd羹m diyerek Res羹l hazreti 繹n羹nde 繹yle iman getirdi: ‘Ehed羹 en l璽 il璽he illallah ve ehed羹 enne Muhammedin abd羹h羹 ve Res羹l羹’ (Ben, Allah’tan baka Allah olmad覺覺na tan覺kl覺k ederim ve Muhammet O’nun el癟isidir.”
(s.589)
(Ondan sonra ruhunu) teslim etti. Ben de y羹z羹m羹 g繹e 癟evirip “襤l璽h簾 Seyyidin璽 ve mevl璽na!” Acaba 繹n羹nde bundan daha sevgili bir kulun
var m覺 ki, iki bin sekiz y羹z y覺l cennet yemei yedi ve sana ibadet etti. Hak Te璽l璽 (Y羹ce Allah) dedi ki: “Ey Sevgilim! Y羹ce cel璽lim hakk覺 i癟in senin 羹m- metinden biri sadakatle inanarak ‘L璽 il璽he illell璽h Muhammed羹n Ras羶l羹llah’ (Allah’tan baka ilah/Tanr覺 yoktur ve Muhammet O’nun el癟isidir.) derse, o 璽bidin ibadetinden bana o tan覺kl覺k kelimesi (daha) sevgilidir” dedi. “Ey sah璽- biler! Benim sevindiimin sebebi de budur” dedi. “B璽b羹’s-s璽n’簾 f簾 fez璽sili’s - salav璽ti. Essel璽t羹 mi’r璽ci’l-m羹’min”. imdi ey m羹min kii! 襤badet etmek demek y羹ce Allah’a kat覺lmakt覺r. Ve b繹ylece 繹yle gerekiyor ki, kii namaz k覺ld覺覺 vakit, t羹m bedeninin par癟alar覺, ibadet g繹z羹 ve g繹nl羹 haz覺r olur(2). Azrail arkamda durur ve M羹nker Nekir(1)kar覺mda.

(1) M羹nker Nekir, kabirdeki sorgu melekleri olarak kabul edilir. Burada her an 繹l羹me ve kabir hesab覺na haz覺r olma bilinciyle ibadet etmek gerektii vurgulan覺r, (2) Bkz. Apok. benzer s繹zler Ekl. 18/26“Namaz k覺lmadan 繹nce kendini haz覺rla ve Hz. Allah’覺 s覺nayan adama benzeme.”

E羶z羹bill璽himineeyt璽nirrac簾m. Bismill璽hirrahm璽nirrah簾m.
Elhamd羹lil璽hi Rabbi’l- 璽lemin. Vessal璽t羹 vessel璽m羹 璽l璽 Ras羶lin璽 Muhammedin ve al璽 璽lih簾 ve sahbih簾 ecma簾n.

Kovulmu eytan’覺n errinden Allah’a s覺覺n覺r覺m. Rahman ve Rahim olan Allah’覺n ad覺 ile.
Allaha hamd; salat ve selam, Ras羶lune ve 璽line ve ashab覺n覺n t羹m羹ne olsun.


 

 

FAYDALANILAN KAYNAKLAR

 

Kutsal Kitaplar

L羹g璽tlar / S繹zl羹kler

 • Osmanl覺ca -T羹rk癟e Ansiklopedik L羹gat, Ferit Develliolu, Ankara-1978.
 • Osmanl覺ca - T羹rk癟e Ansiklopedik B羹y羹k L羹gat, 襤ttihad 襤lm簾 Arat覺rma Heyeti,TRDAV, 襤stanbul-1981.
 • G羹ncel T羹rk癟e S繹zl羹k, TDK, Ankara-2011. ( https://sozluk.gov.tr/ )
 • Misalli B羹y羹k T羹rk癟e S繹zl羹k, 襤lhan Ayverdi, 襤stanbul-2020. ( http://luga tim.com/ )
 • Yeni Tarama S繹zl羹羹, Ankara-1983. ( https://sozluk.gov.tr/ )

 

Dier Kaynaklar

-kilavuzu/ )

 • TDV 襤slam Ansiklopedisi, Heyet. ( https://islamansiklopedisi.org.tr/ ).

 

 
alt_banner