ust_banner

sol_blok

ANA SAYFA
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
MİFTAHU'L-CENNEH
(Cennetin Anahtarı)
<< Tamamını Oku >>
 
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz." (Âl-i İmran S., 64)

CEVABINIZ HİÇ İNANDIRICI DEĞİL,
HAHAMBAŞI GENEL SEKRETERİ!..
APAÇIK YANLIŞLARI SAVUNMAK ZORUNDA MISINIZ?..

Hakkı BAYRAKTAR

1-2-3-4 İleri >

Tempo Dergisinin 25-31 Mart 2004 tarihli sayısında, "Kutsal Kitap'tan Dışlanan-Saklı Kutsal Öyküler / Gizlenen Kitaplar " isimli inceleme-araştırma eserimizle ilgili olarak Hahambaşı Genel Sekreteri
Yusuf Altıntaş ile yapılan bir haber-röportaj yayınlandı.

Tevrat'ın, bugünkü mevcut haliyle eksik ve muharref (değiştirilmiş / bozulmuş) olduğunu belgelediğimiz bu kitap ve konuyla ilgili ayrı ve geniş bir açıklama ve belge kayıtları, kitabı gündeme taşıyan ilgili editöre/yazara ulaştırıldığı halde dergiye -nümunelik bari- hiçbir belge konmamıştır. Dolayısıyla; hangi iddialara (ne iddiası; kesin belgelere!) cevap verilmeye çalışıldığı net olarak anlaşılamamıştır. Tempo'nun (haliyle, Doğan Medya Grubunun) yayın politikasına bu şekilde uygun düşmüş ve Yahudilerle çıkar ilişkilerini zedelemek istememiş olabilirler…Bunu bir derece anlayışla karşılamak da gerekir. Maalesef, Türkiye'deki yayıncılığın kaderi budur. Hiçbir yayın kuruluşu; 'ne pahasına olursa olsun, gerçekleri -korkusuzca- apaçık söylerim,' iddiasında olamıyor. Bu iddia ile yola çıkanlar da, ağır faturalar ödüyorlar.

Daha garip olanı; mezkur kitabımız, kendilerine ulaştırıldığı halde; Yusuf Altıntaş , ilgili röportajında; yüzeysel cevaplarla -esasa değinmeden- geçiştirme yolunu tercih etmiştir. Ya kitabımızı iyice incelememiş veya işine geldiği gibi cevap verme yolunu seçmiş. Kitabımızı insaf nazarıyla ve tarafsız olarak inceleyenler için bu röportaj hiç de inandırıcı olmamıştır. Röportajda; "Benim inancım, bunu gerektiriyor," mantığından hareketle apaçık yanlışlar, doğru gibi savunulmuş ve en bariz belgeler inkar edilmiştir.
Şimdi adı geçen röportajda, adı geçen kitabımıza -güya- cevap olsun diye ortaya konan yanlışları, çelişkileri hatta sapkınlıkları tek tek açıklayalım:

(Altıntaş) - "Kim, kimden neyi gizlemiş? Apokrif kitaplar bunlar. Kutsal Kitaplar serisi içinde sayılmayıp da okunmasında yarar olan, okunsa iyi olur cinsinden kitaplar. En kutsal kitaplar listesinde yer almaz; ama kutsaldırlar. Kitabı Mukaddes Şirketi tarafından çıkarılan Mukaddes Kitap'ta hepsi var. 17. yüzyılda Ali Beyin yaptığı tercümenin Türkçeleştirilmişi de var."

Daha önceki haliyle (yayınladığımız kitaplar ve bölümlerinin de içinde bulunduğu) Kitab-ı Mukaddes'i, Ali Bey, Latince'den çevirmiştir; (Onun bu çevirileri yaparken Yunanca el yazması eski yazılara da bakması olasıdır; çünkü kendisinin 17 dili bildiği söyleniyor!..) Bu Latince çeviri 'Vulgata' adı ile Aziz Hieronimus tarafından 'Septuaginta' denilen Yunanca tercümeden Latinceye çevrilen kitaptır. 'Septuaginta' ise; İ.Ö. yaklaşık 200 yıllarında 72 kişilik bir heyet tarafından çeşitli orijinal İbranice, Kildanice ve Aramice gibi eski yazılardan Grekçe'ye çevrilen tüm kutsal kitaptır. IV.Ezra Kitabı, 1611 yılında İngilizceye çevrilen King James Kutsal Kitap çevirisinin ilk çevirisinde de vardır! Martin Luther; 1522-1534 yılları arasında Almanca'ya çevirdiği Kutsal Kitap yazıları arasına bu IV.Ezra Kitabını da almış ve bu yazılar için şöyle demiştir: "Herşeyi inceleyin; ama iyi olanı tutun."

Bugün Apokrafiler olarak nitelendirilen ve Kutsal Kitaptan dışlanan bu kitaplar/bölümler, birçok kiliseler tarafından ayrı ayrı ele alınmıştır: Örneğin; 1546 yılında İtalya'nın Trentino Konseyi'nde Kutsal Kitap -resmi olarak(kanon)- Apokrafilerle beraber 73 kitapçık olarak kataloglanmıştır. Daha önceden 'Septuaginta', Hıristiyan olan Yahudilerin Kutsal Kitap'ı 'Diaspora' adı altında 79 kitap olarak katologlanmış(kanon) ve Protestanların Filistin Kataloğu dedikleri İbrani Kanon'u da 66 kitapçık olarak Kutsal Kitap adı altında kabul edile gelmiştir.

"Gizlenen Kitaplar" da yayınladığımız, Tevrat'tan dışlanan (apokrafi : bir bakıma gereksiz kabul edilen) bölümler; içerik itibarıyla bugünkü Tevrat'tan çok belirgin bir fark arz etmiyor. Ancak burada asıl önem arz eden husus; "Kutsal Kitap"tan herhangi bir metni çıkarmak veya ona herhangi bir metin ekleme yetkisine nereden sahip olunduğudur!..İnsan böyle bir yetkiye sahip olabilir mi? Bir kitap eğer gerçekten Allah'ın kitabı ise, o kitabın bütün yetkileri de O'na ait olmalı değil mi?..

1-2-3-4 İleri >

 
alt_banner